Inez anor

Generation 6

FAMILJ NR 32
Farfars farfars farfar    Jon Jonsson    
gift med
Farfars farfars farmor   Cicilia Nilsdotter                      1654          - 1727 05 17
Barn:                           1. Jon                                       1679          - 1760 12 09

Familjen bodde i Blåsmark nr 4.

1. Jon, se familj nr 16!


FAMILJ NR 34
Farfars farmors farfar    Hans Johansson                     1666          - 1716 02
gift med    
Farfars farmors farmor  Brita Christophersdotter        1674          - 1751 04 16
Barn:                            1. Hans
                                    2. Johan                                1700          - 1780 04 06
                                    3. Ella                                    1702          - 1783 04 07
                                    4. Christopher                        1709 01 26 - 1723 08 02
                                    5. Anders                               1712 05 01 - 
                                    6. Dordi                                 1718          - 1784 08 30

Familjen bodde i Svartbyn nr 8. Hans föräldrar var Johan Knutsson 1640  - 1711 04 19 och Ella Knutsdotter. Brita var född i Avan nr 10.
Om barnen:
1.  Hans finns i hemmet 1747. 
2.  Johan, se familj nr 17!
3.  Ella gifte sig 1741 med soldaten och bonden Pär Pärsson Kank i Sävast nr 9. Som änka
     gifte hon om sig 1745 med Lars Pärsson från Unbyn. Makarna brukade Sävast nr 9.
     Där bodde också ”flickan Maria Carlsdotter 12 år”. (f. 1737). Sedan Ellas son Pär efter
     1764 övertagit gården, återfinns de äldre på Sävast nr 3 tillsammans med dotter och måg.
4.  Christopher blev bara 14 år gammal.
5.  Anders blev soldat nr 70 Buller i Svartbyn. 
6.  Dordi var piga hos sin syster i Sävast nr 9. Finns sen där som ”mostren” till systersonen
     Pär.


FAMILJ NR 39
Farfars mormors mormor  Lisbeta Nilsdotter               1682            - 1745 09 13
gift 1703 med                  Olof Andersson                     1681
Barn:                              1. Elsa                                  1704 09 21 -
                                      2. Kierstin                            1706 03 03 -
                                      3. Karin                                1709 11 21 -
omgift 1720 02 25 med    
Farfars mormors morfar  Zackris Jakobsson Hurtig     1688          - 1771 01 24
Barn:                             4. Maria                                1722          - 1793 12 21
                                     5. Kierstin                             1724 02 08 - 1795 05 31
                                     6. Nils                                   1725 06 13 -
                                     7. Jakob                                1727 08 05 -
Maken omgift 1747 11 22 med    
                                     Margeta Larsdotter                1710 12 24 - 1780 12 02
Barn:                             8. Karin                                 1748 08 07 - 1793 07 14
                                     9. Lisbeta                              1750 05 06 - 1838 04 09

Familjen bodde på ett soldattorp i Sjulsmark. Zackris Jakobsson uppgavs vara ”finne”. Han hade tidigare tjänat som soldat Liten och Rehn. Hans andra hustru, Margeta Larsdotter, kom från Sjulsmark nr 7.
Om barnen:
4.  Maria, se familj nr 19!    
5.  Kierstin gifte sig 1762 med bonden Johan Månsson i Sjulsmark nr 4.        
8.  Karin gifte sig 1770 med soldaten Per Jonsson Forsman.    
9.  Lisbeta gifte sig 1777 med bonden Jacob Jacobsson i Hollsvattnet nr 1.    
     Om de övriga barnen har jag än inga uppgifter.


FAMILJ NR 40    
Farmors farfars farfar    Mickel Larsson Green              1689          - 
gift 1719 08 02 med
Farmors farfars farmor  Karin Henriksdotter                1686          - 1779 12 12    
Barn:                            1. Hindric                                1719 10 25 - 1784 06
                                    2. Nils                                      1721
                                    3. Lars                                     1725 08 22 - 1785 07 26
                                    4. Mickel                                  1728 11 13 - 1759 02 16
                                    5. Johan                                  1731 03 29 - 1763 10 30
                                    6. Anders                                 1735 03 18 -

Vid vigseln uppgavs båda komma från Rödup. Familjen var skriven i Lansjärv Överkalix där Mickel Larsson var soldat. Som änka bodde Karin Henriksdotter hos sonen Hindric i Ängesån. I dödboken har hon fått fel namn: "Enkan Anna ifr. Ängesåhn Kurkens moder.
Ålderdomsbräcklighet."
Om barnen:
1.  Hindric, se familj nr 20!
2.  Nils finns i Husförhörsboken före 1735 och uppges vara två år yngre än sin bror Hindric.
     Jag hittar honom dock varken i dopbok eller i någon annan längd.
3.  Lars blev soldat och korpral med namnet Torf. Han gifte sig 1754 med Märta Jönsdotter 1719-  
     1787.
4.  Mickel dog i Tyskland som soldat Giertz 31  år gammal och efterlämnade hustrun Elisabet
     Olofsdotter 1725-1774 och fem barn.
5.  Johan, som blev soldat med namnet Smyg, drunknade när han gick ut på isen vid Lansjärv. En
     dryg månad tidigare hade han och hustrun mist en bara fyra dagar gammal dotter.


FAMILJ NR 41
Farmors farfars morfar    Per Larsson                         1680          - 1734 06 10
gift 1698 04 25 med
Farmors farfars mormor  Anna Ersdotter                    1670          - 1740 03 30
Barn:                             1. Lars                                  1700          - 1733 04 02
                                     2. Marta                               1704          - 1774 05 12
                                     3. Karin                                1709          - 1788 05 01
                                     4. Anna                                1712 08 02 - 1712 08 17
                                     5. Sigrid                               1714 10 24 - 1797 02 19
            
Familjen bodde i Svedjan nr 5 Överkalix, där Per Larsson var född. Dopbok saknas före 1691 och 1701-1709.
Om barnen:
1.  Lars gifte sig 1727 med Anna Olsdotter från Landet. Sex år senare avled Lars.    
2.  Marta gifte sig 1734 med Grels Olofsson från Granholmen. Makarna övertog jordbruket i
     Svedjan sedan Martas bror Lars dött.
3.  Karin gifte sig 1738 med Lars Nilson från Vännäs. Efter makens död gifte hon 1755 om sig med
     änklingen Per Jönsson i Grelsbyn.
5.  Sigrid, se familj nr 20!FAMILJ NR 42
Farmors farmors farfar    Nils Olofsson                        1660 c:a
gift 1680 med    
Farmors farmors farmor  Malin Larsdotter                   1654          - 1729 05 04
Barn:                             1. Anna                                  1680          - 1759
                                     2. Brita                                  1687          - 1766 09 28
                                     3. Sofia                                  1689 03 29 - 1776 09 14
                                     4. Olof                                   1693          - 1717 02
                                     5. Lars                                   1694 09 16 - 1767 01 25
                                     6. Sofia                                  1698          - 1784
                                     7. Nils                                    1701          - 1765 04 21

Familjen bodde i Vännäs nr 14. Överkalix socken.
Om barnen:
1.  Anna gifte sig 1719 (1702) med Per Henriksson 1682-1746.
2.  Brita gifte sig 1710 med Jacob Olofsson Blomstedt. Se familj nr 47!
3.  Sofia gifte sig 1715 med Per Johansson i Heden och 1734 med Jacob Nilsson i Nybyn.
4.  Olof gifte sig 1710 med Carin Olofsdotter. Ur dödboken för 1717: ”Den 24 febr. blevo
     följande, som genom sotdöd afledne äro, begrafde: U. Olof Nilsson 22 år Vännäs. dess
     lilla dotter Malin 2 år 8 veckor.....” Malin var född 1714 12 23.
5.  Lars, se familj nr 21!
6.  Nils gifte sig 1724 med Cherstin Olofsdotter från Svartbyn nr 13 och blev ägare till den gården.


FAMILJ NR 43
Farmors farmors morfar    Pär Nilsson                         1669          - 1742 08 15
gift 1698 med
Farmors farmors mormor  Elin Andersdotter               1666          - 1739 06 10
Barn:                               1. Karin                              1699 07 23 - 1767 01 25
                                       2. Elin                                1701          - 1773 04 03
                                       3. Marita                            1702          - 1761 08 30

Familjen bodde i Svartbyn nr 1, som var Elins föräldragård. Hennes far hette Anders
Nilsson. Per Nilsson var född i Nybyn.
Om barnen:
1.  Karin gifte sig med Mickel Olofsson 1698-1777 och flyttade till Svartbyn nr 15. Karin
     dog av lungsot i Svartbyn nr 1.
2.  Elin, se familj nr 21!
3.  Marita gifte sig 1725 med Olof Larsson från Svartbyn 14. I vigselboken har han fått
     fadern Lars Olofssons namn. Olof Larsson titulerades senare nämndeman.


FAMILJ NR 44
Farmors morfars farfar   Jöns Larsson                           1705          - 1753 06 03
gift 1727 06 25 med        
Farmors morfars farmor  Elisabet Ersdotter                  1706          - 1742 omkr.
Barn:                             1. Elin                                     1728 04 19 - 1729 02 09
                                     2. Eric                                    1730 01 19 - 1804 09 07
                                     3. Lars                                    1731 11 06 -
                                     4. Kerstin                                1734 02 04 - 1735 03 27
                                     5. Lisbeta                                1736 02 14 -
                                     6. Jöns                                    1737 11 21 - 1738 02 19
                                     7. Ella                                     1739 03 16 -
Jöns Larsson gifte om sig 1743 12 03 med
                                     Ella Ersdotter                          1715 02 23 -
Barn:                             8. Jöns                                    1744 12 05 - 1744 12 16
                                     9. Malin                                   1744 12 05 - 1744 12 16
                                    10. Malin                                  1746 01 20 - 1746 11 09
                                    11. Jöns                                   1747 10 05 - 1747 12 13
                                    12. Karin                                  1748 09 24 - 1748 09 24
                                    13. Hindric                               1749 08 19 -
                                    14. Karin                                  1753 05 10 - 1753 10

Familjen bodde i Svedjan nr 3, Vännäs 18, Överkalix socken där Jöns var född. Elisabet kom från Rödupp. Hon återfinns inte i dödboken. 
Andra hustrun, Ella Ersdotter var född i Vännäs 24, Lande. Hon gifte om sig i juli 1754 med Pär Jakobsson.
Om barnen:    
2.   Eric, se familj nr 22!
3.   Lars flyttade från församlingen 1752.        
5.   Lisbeta flyttade från församlingen 1754.    
7.   Ella flyttade från församlingen 1754 och är liksom sina flyttade syskon svår att följa.        
13. Hindric gifte sig 1772 med Cherstin Henriksdotter från Gyljen. När deras barn föddes
      anges att familjen bor i Svedjan, men de återfinns inte i Husförhörsboken.   


FAMILJ NR 45
Farmors morfars morfar   Mickel Mickelsson                1685          - 1759 01 06
gift 1715 med    
Farmors morfars mormor Kerstin Johansdotter           1690          - 1770 09 16
Barn:                              1. Elin                                  1716 03 04 - 
                                      2. Anna                                1719 04 04 - 1786 02 24
                                      3. Johan                               1721 11 27 - 1753 
                                      4. Kerstin                             1725 06 22 -
                                      5. Marit                                1728 04 03 -
                                      6. Mickel                              1731 04 05 - 1752 03 23
                                      7. Erik                                  1734 02 09 - 1758
                                      8. Sophia                              1740 08 04 -

Mickel Mickelsson var född i Pajala och kom närmast från Tärendö. Familjen bodde i Lansjärv nr 3, som var Kerstins föräldragård. Hos familjen bodde också Kerstins mor Ella Ersdotter.

Om barnen:
1.  Elin finns enligt Husförhörsboken i hemmet t.o.m. 1735.
2.  Anna, se familj nr 22!
3.  Johan gifte sig 1744 med Cherstin Pärsdotter från Lansjärv. Han var föräldragårdens
     brukare till sin död.
4.  Kerstin gifte sig 1743 med komministern Lars Långström. Kerstin födde 11 barn mellan
     åren 1744 och 1766. Därefter hittas inte familjen i Överkalix.
5.  Marit finns ej i hemmet efter 1749 och har inte kunnat hittas därefter.
6.  Mickel begravdes 1752 06 21 och Dödboken berättar: 
     “Mickel Mickelsson Lansjerf 21 år blev mördad d. 23 mars af lappdr. Lars Cnutsson.
     27/6 halshöggs och styckades lappdr. Lars Cnutsson för begånget mord på ofannämnde
     Mickel Mickelsson".
7.  Erik avled enligt Husförhörsboken 1758.
8.  Sophia flyttade från församlingen 1762.


FAMILJ NR 46
Farmors mormors farfar   Olof Carlsson                        1691 01 25 - 1743
gift 1:a g.  med               Barbro Jönsdotter                  1694 10 13 - 1717 06 22
gift 2:a g. 1717 12 04 med    
Farmors mormors farmor Karin Olofsdotter                  1694 10 07 - 1783
Barn:                              1. Carl                                   1719 05 16 - 1768 11 02
                                      2. Olof                                   1722 04 29 -
                                      3. Per                                    1727 09 17 - 1799 10 25
                                      4. Karin                                  1729 01 02 - 1729 04 20
                                      5. Nils                                    1731 01 23 -
                                      6. Erik                                    1734 01 21 - 1819 10 03
                                      7. Henrik                                1735 08 01 - 1802 08 21
                                      8. Lars                                    1737 06 17 -

Olof Carlsson var född i Heden nr 6 där han också blev bonde och dessutom, liksom sin far Carl Olofsson, länsman. Åren 1716 - 1717 var dramatiska år för denna familj. 

Olof Carlsson mor, Carin Nilsdotter dödades den 19 december 1716 tillsammans med ytterligare nitton överkalixbor av ”den grymma fienden Ryssen”. Olof Carlssons första hustru, 22-åriga Barbro Jönsdotter, ”drunknade i forssen” under sommaren. Samma år, bara ett halvår senare, gifte sig änklingen Olof med änkan Carin.
Carin Olofsdotter hade 1710 gift sig med Olof Nilsson från Vännäs nr 14. Både han och deras lilla dotter Malin två år gammal dog ”genom sotdöd” och begravdes i januari 1717. 

Olof Carlsson finns inte i Husförhörsboken efter 1744, men är inte antecknad i Dödboken. Inte heller hustrun återfinns där, men dödsåret 1783 är angivet i Husförhörsboken. En namne till Carin Olofsdotter, Henric Henricssons änka i Svartbyn, begravdes 1781. Som hennes föräldrar uppges Olof Nilsson och Carin Jacobsdotter i Nybyn. Detta tror jag är en förväxling och att de i stället var föräldrar till Carin i Heden. 

Om barnen:
1.   Carl, se familj nr 23! 
2.   Olof blev soldat Qvist. Han gifte sig 1748 med Karin Eriksdotter. Hustrun dog tio år
      senare i samband med det femte barnets födelse. Olof gifte om sig med änkan Anna
      Larsdotter från Svartbyn. Vid hennes död benämns Olof Olofsson nybyggare, men jag
      hittar honom inte varken i Husförhörslängd eller Dödbok.
3.   Per blev soldat nr 10 Örn. Han gifte sig 1750 med Marta Jönsdotter.
5.   Nils flyttade 1754 från församlingen.
6.   Erik blev soldat Granqvist. Han gifte sig med Brita Johansdotter.    
7.   Henrik gifte sig 1762 med Karin Olofsdotter. Makarna brukade Heden nr 7.
8.   Lars flyttade 1774 från församlingen.


FAMILJ NR 47
Farmors mormors morfar   Jakob Olofsson Blomstedt   1691          - 1760 01 06
gift 1710 09 25 med
Farmors mormors mormor Brita Nilsdotter                   1687          - 1766 09 28
Barn:                               1. Karin                                1711 04 02 - 1782 06 20
                                       2. Malin                               1720 03 02 - 1758 04 16
                                       3. Brita                                1721 03 29 - 1800 03 05
                                       4. Olof                                 1722 12 09 - 1788 02 08
                                       5. Henrik                              1724
                                       6. Mareta                             1726 02 27 - 1763 02 27 
                                       7. Nils                                  1727 07 20 - 1798 05 08
                                       8. Sofia                                1729 11 14 - 1731 05 28

Familjen bodde i Nybyn nr 2, där Länsmannen Jakob Olofsson var född. Jacob var bror till Carin Olofsdotter i föregående familj. Brita Nilsdotter var född i Vännäs nr 14 ”Ästigårl”.
Se familj nr 42!

Om barnen:
1.   Karin gifte sig med Erik Hindricsson från Bränna.        
2.   Malin, se familj nr 23!    
3.   Brita gifte sig 1744 med Erik Eriksson från Rödupp nr 1.    
4.   Olof gifte sig med Sigrid Hindricsdotter från Bränna.    
6.   Mareta gifte sig 1748 med Nils Carlsson och blev bosatt i Grelsbyn.     
7.   Nils blev bonde i Vännäs nr 1. Han var gift med Carin Henriksdotter. 
   

FAMILJ NR 48   (= Familj nr 56)         
Morfars farfars farfar     Daniel Jonsson                       1682           - 1720 04 02
gift 1706 12 02 med
Morfars farfars farmor   Martha Eriksdotter                 1688           - 1740 01 29
Barn:                            1. Jonas                                  1707 02 25 - 1779 10 26
                                    2. Brita                                   1710 09 28 - 1791 05 05
                                    3. Ella                                     1712 01 30 - 1790 11 02
                                    4. Karin                                   1713 07 02 - 1714 04 14
                                    5. Daniel                                 1716 03 05 -
                                    6. Erik                                     1718 05 06 - 1740 01 29
                                    7. Olof                                    1719 12 07 - 1785 07 30

Familjen bodde i Sävast nr 8 som var Daniels födelsehem. Hans föräldrar hette Jon Olsson och Brita Danielsdotter. Martha kom från Sundom.
Om barnen:
1.  Jonas, gifte sig med Karin Nilsdotter och blev näste bonde i Sävast nr 8.
     Han dog av lungsot.
2.  Brita gifte sig 1735 med corporal Daniel Pil. Efter att han avanserat till sergeant antog
     han efternamnet Pilfelt. Brita kallades vid sin död ”SergeantsEnckan Madame Brita
     Pilfelt”.
3.  Ella gifte sig 1737 med Lars Olofsson från Unbyn. Makarna flyttade 1743 till
     Westmarken. Efter makens död gifte Ella 1763 om sig med drängen Per Persson från
     Sävastbyn. Han var jämnårig med Ellas äldste son. Familjen bodde då i Åmarken.
5.  Daniel finns bara i Dopboken och har förmodligen dött som barn, men han hittas inte i
     Dödboken.
6.  Erik blev soldat nr 73 Lustig för Sävastbyn.
7.  Olof, se familj nr 24!

    
FAMILJ NR 49  (= Familj nr 57)
Morfars farfars morfar   Nils Andersson                                         - 1741 07 04
gift med
Morfars farfars mormor Kierstin Nilsdotter                   1683          - 1767 11 06
Barn:                            1. Erik                                     1718 07 12 - 1743 05 31
                                    2. Anders                                 1719 04 14 -
                                    3. Jonas                                   1723 03 26 - 1785 08 07
                                    4. Karin                                   1724 09 14 - 1768 02 20
                                    5. Kierstin                                1726 08 30 -

Familjen bodde i Ängesbyn nr 10 som var hustruns föräldragård. Hennes föräldrar hette Nils Olofsson och Karin Jönsdotter. Nils Andersson uppges komma från Piteå.
Om barnen:
1.  Erik blev bara 24 år gammal.    
2.  Anders var soldat 112 Lind för Ängesbyn.
3.  Jonas tjänade som soldat Öberg. Han gifte sig 1745 med Margeta Knutsdotter och blev
     bonde på Ängesbyn nr 6. Han gifte sig andra gången 1754 med Brita Jönsdotter från
     Måttsund nr 1.
4.  Karin, se familj nr 24!
5.  Kierstin hittas ej i Husförhörsbok. Hon har troligen dött som barn.  
  

FAMILJ NR 50
Morfars farmors farfar   Olof Jönsson Vågman             1702 03 02 - 1742
gift 1727 12 10 med
Morfars farmors farmor Marget Larsdotter                  1699           - 1769 06 06
Barn:                           1. Jöns                                    1728 09 18 - 1769 02 04
                                   2. Anna                                    1730 05 23 - 1813 10 13
                                   3. Lars                                     1732 01 31 - 1776 07 01
                                   4. Erik                                     1734 04 25 -
                                   5. Margeta                               1736 11 01 - 1817 02 27
                                   6. Karin                                   1739 08 15 - 1808 06 11

Olof Jönsson var skomakare och soldat. Familjen bodde i Sunderbyn nr 14, där Olof Jönsson var född. Marget Larsdotter var född i Persön nr 6. Hon dog enligt dödboken av melancoli.
Om barnen:
1.  Jöns, se familj nr 25!
2.  Anna gifte sig 1756 med bonden Olof Hansson Sunderbyn nr 5. Olof avled redan 1767
     och ett år senare gifte Anna om sig med Henrik Nilsson från Björsbyn.
3.  Lars avled av ”hufwudwärk” enligt dödboken.
4.  Erik gifte sig 1763 med Lisa Larsdotter från Unbyn. T.o.m. 1771 tjänade han som soldat
     nr 80 Vågman.
5.  Margeta gifte sig 1760 med soldaten Anders Jöransson Hara i Smedsbyn. Maken var född
     1729 i Skatamark.
6.  Karin gifte sig 1775 med soldaten Nils Danielsson Hedman. Makarna bodde under några
     år på soldattorp i Ängesbyn men flyttade till Sunderbyn nr 26 och blev bönder.


FAMILJ NR 51
Morfars farmors morfar   Anders Jönsson Mört            1701           - 1742
gift 1724 11 01 med
Morfars farmors mormor Magdalena Jönsdotter           1700 02 16 - 1783 08 25
Barn:                             1. Maria                                 1725 04 10 - 1793 11 26
                                     2. Kierstin                              1726 12 14
                                     3. Karin                                  1728 11 16
                                     4. Anna                                  1730 12 21
                                     5. Jöns                                   1732 12 29 - 1743 08 20
                                     6. Anders                               1734 07 27 -
                                     7. Erik                                    1736 06 03 -
                                     8. Johannes                            1738 10 14 -
                                     9. Fredrik                               1740 11 25 - 1740 12 10
Malin gift 2:a g. 1744 10 21 med
                                      Jöns Jönsson                          1700          - 1768 01 03
Barn:                             10. Elisabet                             1745 12 30 -

Anders och Malin bodde i Rutviks soldattorp. Malin var född i Innanbäcken, Nederkalix socken. Anders Mört dog i Finland. Efter hans död gifte Malin om sig med Jöns Jönsson i Ängesbyn nummer 4 och flyttade dit med barnen Karin, Anders och Erik.
Om barnen:
1. Maria, se familj nr 25!
6. Anders blev soldat och stupade i Pommern.
10. Elisabet gifte sig med Erik Knutsson 1738- och övertog gården i Ängesbyn.

Om de övriga barnen har jag än inga uppgifter. 


FAMILJ NR 52
Morfars morfars farfar    Nils Ersson                             1702 08 18 - 1788 10 28
gift 1726 10 22 med
Morfars morfars farmor  Anna Olofsdotter                    1703 03 15 - 1785 09 21
Barn:                             1. Erik                                    1727 09 11 -
                                     2. Olof                                    1731 03 06 - 1796 06 13
                                     3. Nils                                    1733 06 15
                                     4. Andreas                              1735 11 30
                                     5. Anna                                  1738 01 21 - 1786
                                     6. Catrina                               1740 05 11
                                     7. Johannes                            1742 02 06
                                     8. Kierstin                              1743 10 19
                                     9. Isak                                    1746 01 02 - 1820 11 07
                                     10. Maria                                1747 08 21

Familjen bodde i Sävast nr 6. Anna var född i Boden nr 4. Nils Ersson var tolvman och sades ha ”gott förstånd”.
Om barnen:
1.  Erik blev soldat Käck.
2.  Olof gifte sig 1752 med Catharina Henriksdotter från Böle, Råneå. Han blev senare
     nämndeman.
3.  Nils blev soldat och fick namnet Käck.
4.  Anders bodde hemma till och med 1765 men hittas inte därefter.
5.  Anna gifte sig 1760 med bonden Johan Christophersson och flyttade till Avan nr 7.
6.  Catrina är skriven i hemmet till och med 1765.
7.  Johan gifte sig 1771 med Maria Olofsdotter och blev bonde i Boden nr 4.
8.  Kierstin gifte sig 1769 med Mats Olofsson i Alvik nr 8. Denne blev sedermera nämndeman.
9.  Isak, se familj nr 26!
10. Maria gifte sig 1780 med Isak Larsson från Sävast nummer 4. Efter makens död gifte hon om sig      1788 med Jacob Larsson Nyström.


FAMILJ NR 53
Morfars morfars morfar    Hans Larsson                        1728 02 06
gift 1749 11 29 med
Morfars morfars mormor  Anna Johansdotter                1724 04 22 - 1808 05 01
Barn:                              1. Lars                                    1750 07 24 - 1751 02 03
                                      2. Catharina                           1751 12 18 - 1816 02 02
                                      3. Johan                                 1753 07 02 -
                                      4. Sisla                                   1754 11 21 - 1755 02 11
                                      5. Anna                                   1761
                                      6. Maja Stina                           1763 10 09 - 1842 11 01
                                      7. Brita Elisabet                      1766 11 07 - 
                                      8. Mathias                               1769 07 23 - 1790

Familjen bodde i Boden nr 7 där Hans Larsson var född. Hustrun var född i Bredåker nr 2.
Om barnen:    
2.  Catharina, se familj nr 26!
3.  Johan gifte sig 1781 med Maria Nilsdotter
5.  Anna, ingen uppgift hittad.
6.  Maja Stina gifte sig 1788 med drängen Elias Jacobsson i Ale. Han blev soldat Stålts i
     Boden men avled redan 1790. Maja Stina gifte 1792 om sig med bonden Lars Larsson
     från Svartbyn nr 3.
7.  Brita Elisabet gifte sig 1788 med bonden och änklingen Lars Persson i Buddbyn.
8.  Mathias blev bara 21 år gammal.FAMILJ NR 54
Morfars mormors farfar    Erik Jönsson Rifjärn             1728 05 06 - 1791 09 25
gift 1756 02 08 med
Morfars mormors farmor  Gertrud Nilsdotter                1726 09 08 - 1785 09 17
Barn:                              1. Christina                           1756 12 18 - 1800 04 12
                                      2. Catharina                          1758 02 18 - 1797 07 23
                                      3. Hans                                 1765 01 30 - 1840 12 21
                                      4. Maria                                1767 03 09 - 1812
                                      5. Eric                                   1769 01 16 -

Familjen bodde i Svartlå nr 3. Erik Jönsson var född i Svartbjörnsbyn nr 9 och Gertrud i Bredåker.
Om barnen:
1. Christina gifte sig 1779 med Pär Larsson från Måttsund nr 7.    
2. Catharina gifte sig 1784 med Lars Jönsson Svartbjörnsbyn nr 5.
3. Hans, se familj nr 27!
4. Maria gifte sig 1794 med Johan Persson Svartbyn nr 7.    
5. Eric blev soldat Sik i Ersnäs.  
    

FAMILJ NR 55
Morfars mormors morfar   Jöns Nilsson                        1734 09 21 - 1821 01 12
gift 1760 12 09 med
Morfars mormors mormor Brita Johansdotter              1731 03 13 - 1812 11 01
Barn:                               1. Nils                                 1761 10 22 -
                                       2. Brita                               1763
                                       3. Catrina Maria                  1765 10 02 - 1832 12 23
                                       4. Elisabet                           1768
                                       5. Anna Margreta                 1770 10 07 - 1830 01 16

Familjen bodde i Boden nr 12, där Jöns Nilsson var född. Hustrun kom från Svartbjörnsbyn.
Om barnen:
1.  Nils gifte sig 1791 med Marta Olofsdotter och övertog hemmanet.
2.  Brita gifte sig 1789 med bonden Nils Jönsson i Svartbyn nr 6. Efter makens död 1817
     gifte hon om sig med Johan Persson från Svartbyn nr 8.
3.  Catrina Maria, se familj nr 27!
4.  Elisabet finns ej i födelsebok. Hon gifte sig 1792.
5.  Anna Margreta gifte sig 1793 med bonden Olof Persson i Svartbyn nr 2.
    

FAMILJ NR 56  (= Familj nr 48)
Anförlust

FAMILJ NR 57  (= Familj nr 49)
Anförlust

FAMILJ NR 58
Mormors farmors farfar   Nils Nilsson Roos                   1699           - 1768 09 22
gift 1722 01 21 med
Mormors farmors farmor Brita Danielsdotter                1690           - 1763 05 12
Barn                              1. Brita                                   1722 10 14 - 1795 01 08
                                     2. Daniel                                1724 10 20 - 1767 10 20
                                     3. Lars                                    1728 05 26 - 1786 10 10
                                     4. Erik                                    1730 12 23 - 1806 02 28
                                     5. Anna                                   1733 03 11 - 1799 07 21
                                     6. Karin                                   1737 03 07 - 1788 06 05

Familjen bodde i Ängesbyn nr 7. Brita var född i Avan.
Om barnen:
1.  Brita gifte sig 1749 med soldaten Anders Andersson Lind. Efter hans död i Pommern
     gifte hon 1765 om sig med änklingen Erik Pärsson från Smedsbyn nr 3.     
2.  Daniel, se familj nr 29!
3.  Lars blev soldat 133 Kröger för Sundom och senare soldat Knort för Smedsbyn. 
     Han gifte sig 1754 med Anna Andersdotter.
4.  Erik brukade hemmanet efter föräldrarna. Han gifte sig 1760 med Anna Olofsdotter.
5.  Anna gifte sig 1755 med soldaten Nils Andersson Lejon och flyttade till Ängesbyn 3.    
6.  Karin var piga i Smedsbyn när hon 1782 gifte sig med den tio år yngre bonden Pär
     Pärsson. Karin dog av lungsot. 


FAMILJ NR 59
Mormors farmors morfar  Jöns Olsson Geting               1702 10 18 - 1742
gift med
Mormors farmors mormor Ella Jönsdotter                    1706           - 
Barn:                               1. Dordi                               1722 02 18 - 1807 01 07    
Maken omgift 1723 12 14 med
                                      Brita Månsdotter                   1692           - 1730 01 04
Barn:                              2. Brita                                 1725 08 04 - 
                                      3. Olof                                  1728 01 31 - 1728 05 30
                                      4. Jöns                                  1729 02 24 - 1809 04 08
Maken omgift 1730 12 01 med
                                      Karin Hansdotter                   1694           - 1734 08 17

Jöns Olsson var född i Sundom nr 8 och blev soldat 132 Geting. Troligen dog Ella Jönsdotter strax efter dotterns födelse, men hon är inte antecknad i dödboken. Brita Månsdotter var född i Sundom. När Jöns gifte sig med Karin Hansdotter från Skatamark nr 2 flyttade han dit och övertog hennes föräldragård. Inte heller Jöns Olsson finns i dödboken, men han dog enligt uppgift i Finland 1742.

Om barnen:
1.   Dordi, se familj nr 29!
3.   Brita åtefinns bara i födelseboken. Troligen dog hon som barn.
5.   Jöns övertog hemmanet i Skatamark. Han var gift två gånger, Hustrurna hette Brita
      Larsdotter och Anna Pärsdotter.  


FAMILJ NR 60
Mormors morfars farfar   Hans Hansson Fördel            1703           - 1773 07 18
gift 17 22 12 09 med
Mormors morfars farmor Cicilia Nilsdotter                   1698 09 17 - 1787 04 14
Barn:                             1. Karin                                 1723 10 07 - 1782 01 20
                                     2. Brita                                  1725 10 05 - 1730 09 18
                                     3. Cicilia                                1727 10 06 - 1782 02 17 
                                     4. Margeta                             1730 04 22 - 1730 12 08
                                     5. Brita                                  1731 09 10 - 1733 04 02
                                     6. Maria                                 1732 12 19 - 1814 04 22
                                     7. Brita                                  1734 03 16 - 1806 02 16
                                     8. Hans                                  1737 09 06 - 1737 12 01
                                     9. Nils                                   1738 11 22 - 1809 02 20
                                    10. Anna                                 1744 03 11 - 1745 03 11
                                    11. Lisbeta                              1746 06 18 - 1746 11 01

Hans var soldat nr 103 Fördel för Persön. Familjen bodde i Persön nr 11. Detta var troligen hustruns föräldragård.

Om barnen:
Minst sex av de elva barnen dog som små.
1.  Karin gifte sig 1757 med bonden Olof Nilsson från Avan 8. Hon dog av gikt.
3.  Cicilia gifte sig 1759 med bonden Lars Jönsson i Persön 14. Hon dog av lungsot.
6.  Maria gifte sig 1756 med Anders Andersson och flyttade till Sundom nr 12.
7.  Brita gifte sig 1759 med soldaten Nils Nilsson Öberg. Makarna brukade Persön nr 8.
9.  Nils, se familj nr 30!   
    

FAMILJ NR 61
Mormors morfars morfar Hans Hansson Sparf                1688           - 1742 04 10
gift 1708 11 15 med        Kierstin Jacobsdotter    
Barn:                             1. Karin                                  1709 01 01 - 1787 10 24
                                     2. Dordi                                  1710 03 22 - 
                                     3. Kierstin                              1711 09 17 - 1768 09 18
                                     4. Lisbeta                               1713 03 09 - 1713 06 25
                                     5. Malin                                  1714 07 06 - 1714 08 14
Maken omgift 1720 11 10 med 
                                     Karin Olofsdotter                    1689           - 1724 09 12
Barn:                             6. Hans                                   1723 09 21 - 1781 01 25
Maken omgift 1727 04 05 med
Mormors morfars mormor Maria Jacobsdotter              1683          - 1776
Barn:                             7. Jacob                                 1727 12 22 - 
                                     8. Ingeborg                             1730 02 05 - 1800 04 19
                                     9. Carl                                    1732 06 25 - 1732 09 21
                                    10. Olof                                   1733 11 22 - 1779 01 19
                                    11. Maria                                 1735 10 13 - 1809 03 14

Hans Hansson var soldat nr 106 Sparf för Persön men blev också gästgivare i Persön nr 13, där han var född. Maria Jacobsdotter var född i Brändön 8.
Enligt dödboken var Hans Hansson bara 54 år gammal när han ”dödde hastigt hos rådman Ström i Nystaden och satt vid bordet efter sluten måltid”. Enligt husförhörsboken avled Maria Jacobsdotter 1776 men hittas inte i dödboken.
Om barnen:
1.  Karin gifte sig 1734 med Lars Nilsson från Sundom nr 7. Efter hans död gifte hon om sig
     med soldaten Gunnar Gunnarsson.
2.  Dordi finns i hemmet 1756.
3.  Kierstin gifte sig 1747 med Nils Nilsson från familj nr 62 och flyttade till Persön nr 1. Kierstin
    dog av lungsot.
6.  Hans blev bonde i Rutvik nr 5. Han gifte sig i april 1750 med Sara Andersdotter. Den 17 juni
     samma år begravdes makarnas dödfödda barn och tio dagar senare avled hustrun
     Sara. Året därpå gifte Hans om sig med Brita Johansdotter. Hans dog av lungsot.
7.  Jacob finns i hemmet 1738.
8.  Ingeborg gifte sig 1763 med soldaten Nils Johansson Flink, senare Fördel och Wulckan i Persön.
9.  Carl dog troligen som barn.
10. Olof gifte sig 1759 med Catrina Jönsdotter från Brändön nr 12. Han blev bonde och gästgivare
      på föräldrarnas hemman. Olof dog av lungsot.
11. Maria, se familj nr 30!FAMILJ NR 62
Mormors mormors farfar   Nils Larsson Lejon               1697 c:a    - 1772 07 10
gift 1723 01 20 med        
Mormors mormors farmor Brita Knutsdotter                 1692          - 1734 06 25    
Barn:                               1. Maria                               1723 11 22 - 1725 08 23
                                       2. Jöns                                 1725 08 17 - 1798 07 17
                                       3. Anna                                1727 12 01 - 1728 01 06
                                       4. Nils                                  1729 05 08 - 1801 01 25
                                       5. Lars                                 1731 11 04 - 1798 08 09
Maken omgift 1734 12 13 med
                                       Lisbeta Eriksdotter               1683          - 1758 04 22
Maken omgift 1760 07 20 med
                                       Sara Eriksdotter                   1703          - 1788 11 17

Nils Larsson var under en tid soldat 113 Lejon för Ängesbyn. Hustrun Brita var född i Ängesbyn nr 9. Familjen brukade Persön nr 1 där alla barnen var födda. I samband med Nils Larssons tredje giftermål med änkan Sara Eriksdotter flyttade han till henne i Sunderbyn nr 9. Sara var född i Bälinge och Lisbeta Eriksdotters födelseplats var Kyrkobordet.
Om barnen:
2.  Jöns gifte sig 1747 med Ella Nilsdotter från Orrbyn i Råneå. Makarna bodde en tid i
     Persön där Jöns var soldat Fäkt. De flyttade sen till Orrbyn som bönder på hemman nr 9.
4.  Nils var soldat Rüpa när han 1747 som 18-årig gifte sig med den betydligt äldre Kierstin
     Nilsdotter från familj nr 61.
     Efter hennes död gifte han 1769 om sig med Elisabet Nilsdotter. Nils brukade Ängesbyn
     nr 9 efter fadern.
5.  Lars, se familj nr 31!  


FAMILJ NR 63
Mormors mormors morfar   Pär Jönsson                       1710 06 23 - 1783 06 24
gift 1735 12 14 med
Mormors mormors mormor Karin Jacobsdotter            1710 c:a     - 1786 01 17
Barn:                                1. Jöns                               1736 09 11 - 1750 05 03
                                        2. Anna                              1737 10 29 - 1807 05 26
                                        3. Jacob                             1740 07 20 - 1809 02 13
                                        4. Margeta                         1741 12 01 - 1800 01 19
                                        5. Catharina                       1744 12 19 - 1809 01 23
                                        6. Magdalena                      1746 04 10 - 1800 02 01
                                        7. Pär                                 1750 03 21 - 

Familjen bodde i Persön nr 9 där också Per Jönsson var född. Hustrun var född i Börjelslandet nr 4.
Om barnen:
1.  Jöns dog av koppor.
2.  Anna gifte sig med bonden Lars Pärsson och flyttade till Persön nr 22 (Nickbyn).
3.  Jacob gifte sig med Carin Nilsdotter och blev näste brukare av gården. Jacob dog av
     fältsmitta liksom hustrun nio dagar tidigare. Persön var den by i Luleå socken som
     drabbades hårdast av sjukdomen. Under en tvåmånadersperiod mellan januari och mars
     1809 avled 36 persöbor av denna sjukdom.
4.  Margeta, se familj nr 31!
5.  Catharina gifte sig 1776 med Per Persson. Makarna brukade Persön nr 9, men efter
     makens död 1888 gifte Catharina om sig året därpå med bonden och änklingen Jöns
     Olsson Persön nr 12. Äktenskapet blev kort genom Jöns Olssons död och 1891 gifte
     Catharina om sig med Erik Olsson Söderström. Catharina dog av fältsmitta.
6.  Magdalena gifte sig 1775 med bonden Lars Henriksson Persön nr 6. Enligt dödboken dog
     hon av gikt.
7.  Pär dog troligen som barn. 

Generation 7

FAMILJ NR 68
Farfars farmors farfars far  Johan Knutsson               1640 - 1711 04 19
gift 1664 c:a i Nederluleå med
Farfars farmors farfars mor Ella Knutsdotter              1640 - 1698
Barn:                                 1. Brita                            1664 - 1752 01 01
                                         2. Hans                            1666 - 1716 02
                                         3. Barbro                          1674 - 1738 02 22
                                         4. Karin                            1680 - 1764 01 13

Familjen bodde i Svartbyn nr 8 Luleå socken. Johan Knutssons föräldrar var Knut Hansson och Karin Hansdotter. Ellas föräldrar är inte kända.
Om barnen:
1. Brita gifte sig 1679 med Olof Persson c:a 1657-1732 från Sävast.
2. Hans, se familj nr 34!
3. Barbro gifte sig med Anders Christophersson från familj 69.
4. Karin gifte sig med Hans Andersson 1680-1742 i Sävast.


FAMILJ NR 69
Farfars farmors farmors far   Christopher Carlsson      1640 c:a     - 1700 01 
gift med
Farfars farmors farmors mor Dordi Andersdotter         1638          - 1715 04 27
Barn:                                   1. Anders                         1665          - 1736 02 08
                                           2. Carl                             1666          - 1736 02 25
                                           3. Dordi                           1674          - 1756 11 11
                                           4. Brita                            1674         - 1751 04 16
                                           5. Jöns                             1681         - 1764 11 20

Familjen bodde i Avan nr 10. Dordi var född i Persön. Hennes föräldrar hette
Anders Larsson och Brita Hansdotter.
Enligt Kyrkoräkenskaperna gavs testamente för Christopher Carlsson den 20 januari 1700.

Om barnen:
1. Anders gifte sig med Barbro Johansdotter från familj 68. Makarna övertog hemmanet efter
    Anders föräldrar.
2. Carl brukade hemman nummer 11 i Avan.
3. Dordi gifte sig med Olof Danielsson död 1770 i Avan nummer 6.
4. Brita, se familj nr 34!
5. Jöns gifte sig med Anna Olofsdotter född 1683. Han efterträdde sin svärfar Olof Hermansson
    som bonde i Persön nr 12. Jöns blev också nämndeman.

FAMILJ NR 81
Farmors farfars farmors far   Henrik Nilsson               1650 - 1697 12 04
gift med
Farmors farfars farmors mor Karin Larsdotter            1645 - 1698 01 30
Barn:                                   1. Nils                            1669 - 1749 08 06
                                           2. Barbro                        1678 - 1711 07 30
                                           3. Kerstin                       1678 - 1764 03
                                           4. Karin                         1686 - 1779 12 12

Familjen bodde i Rödup. Angivet dödsdatum är egentligen begravningsdatum.
Om barnen:
1. Nils gift med Anna som drunknade i juli 1711 45 år gammal. Även Nils drunknade 80 år fyllda i
    Kalix älv.
2. Barbro var ogift när hon avled 33 år gammal. Två veckor tidigare hade hennes svägerska Anna
    drunknat.
3. Kerstin gifte sig 1692 med Henrik Eriksson. Den 11 mars 1764 ”Begrafdes Klåckarens Erik
    Hinderssons Moder i Bränna, 86 år gammal.”
4. Karin, se familj nr 40!


FAMILJ NR 82
Farmors farfars morfars far   Lars Hindersson
gift med
Farmors farfars morfars mor Marita Jönsdotter          1664 -
Barn:                                   1. Per                            1680 - 1734 10 06
                                           2. Anna                          1685 c:a
                                           3. Marita                        1690 02 22 - 1690 05 24

Familjen bodde i Svedjan, Överkalix.
Om barnen:
1. Per, se familj nr 41!

FAMILJ NR 84
Farmors farmors farfars far   Olof Nilsson                    död 1692 el 1708
gift med
Farmors farmors farfars mor Elin Persdotter               1631 c:a - 1710
Barn:                                   Nils                                 1660 c:a

Familjen bodde i Vännäs, Överkalix socken.

FAMILJ NR 88
Farmors morfars farfars far   Lars Henriksson              död efter 1733
gift med
Farmors morfars farfars mor Elin Jönsdotter               1663          - 1733 02 18
Barn:                                    1. Catharina ?                 1699 ?        - 1764 
                                            2. Jöns                           1708          - 1753 06 03
                                         
Familjen var bosatt i Svedjan, Överkalix socken.

FAMILJ NR 89
Farmors morfars farmors far   Erik Jönsson                 1673 c:a   - 1748 09
gift 1698 med
Farmors morfars farmors mor Kerstin Eriksdotter       1667         - 1751 05 26
Barn:                                    1. Elisabeth                    1699
                                            2. Erik                            1700          - 1769 06 14
                                            3. Marita                        1702          - 1747 08 19
                                            4. Elisabet                      1706          - 1742 omkr.
                                            5. Henrik                        1708 08      - 1710 04 09
                                            6. Anders                        1711 05 23 - 1717

Familjen bodde i Rödup, Överkalix socken

Om barnen:
2. Erik gifte sig 1720 med Carin Jocksdotter från Kengis och blev brukare av gården i Rödup.
3. Marita gifte sig 1722 med soldaten Hindrik Stark? Hälla?
4. Elisabeth, se familj nr 44!

 

FAMILJ NR 91
Farmors morfars mormors far  Johan Johansson
gift med
Farmors morfars mormors mor Ella Ersdotter
Barn:                                      Kerstin                         1690       - 1770 09 16

Familjen bodde i Lansjärv nr 3, Överkalix socken.

Kerstin, se familj nr 45!

 

FAMILJ NR 92
Farmors mormors farfars far  Carl Olofsson                 1648         - 1742 09
gift med
Farmors mormors farfars mor Karin Nilsdotter            1662         - 1716 12 19
Barn:                                    1. Barbro                        1682         - 1780 01 11
                                            2. Karin                          1690
                                            3. Olof                           1691 01 25 - 1743 ?
                                            4. Margareta                   1693          -
                                            5. Nils                            1695          -
                                            6. Märta                         1699 04 07 - 1785 03 03
                                            7. Anna                          1703          - 1763


Familjen bodde i Heden nr 6 där Carl Olofsson var bonde och dessutom länsman. "Testamente till Kyrckian 3 daler gavs av Länds. Carl Olsson i Heden västerg. efter däss fader Olof Pärsson, som begrovs d. 25 Febr. Ao 1706, .”
Hustrun Karin Nilsdotter dödades den 19 december 1716 tillsammans med ytterligare nitton överkalixbor av ”den grymma fienden Ryssen”. Carl Olofsson själv avled tre veckor efter att han fallit och skadat sin sida. Troligen handlade det om ett lårbensbrott.
Om barnen:
1. Barbro gifte sig med Per … i Vännäs (son Jakob Persson).
3. Olof, se familj nr 46!
6. Märta gifte sig med Jöns Andersson i Jock. Hon dog av rödsot.
7. Anna gifte sig 1727


FAMILJ NR 93
Farmors mormors farmors far   Olof Nilsson                1666       - 1741 12 13
gift 1687 c:a med
Farmors mormors farmors mor Karin Jacobsdotter     1659       - 1752 12 26
Barn:                                      1. Jakob                      1689 c:a - 1760 01 06
                                              2. Olof                         1692
                                              3. Karin                       1694 10 07 - 1783
                                              4. Marita                     1697 04 27 - 1781
                                              5. Nils                         1698 09 25 - 1773 11 07
                                              6. Sara                        1706          - 1776

Familjen bodde i Nybyn nr 2, Överkalix socken. Olof Nilssons föräldrar hette Nils Larsson 1643-1727 och Karin Larsdotter.
Om barnen:
1. Jakob, se familj nr 47!
3. Karin, se familj nr 46!
5. Nils Olofsson tjänade liksom brodern Jakob som soldat med namnet Blomstedt. Han gifte sig
    första gången 1720 med Kristina Eriksdotter 1701 - 1743 och andra gången1744 med Helena
    Andersdottere 1715 - 1788. I det första äktenskapet föddes åtta barn och i det andra nio.
    Familjen var bosatt i Lande, Överkalix socken.


FAMILJ NR 94 (= Familj nr 93)
Farmors mormors morfars far   Olof Nilsson                1666       - 1741 12 13
gift med
Farmors mormors morfars mor  Karin Jacobsdotter    1659       - 1752 12 26
Barn:                                       1. Jakob                     1689 c:a - 1760 01 06

1. Jakob, se familj nr 47!


FAMILJ NR 96 (= Familj nr 112)
Morfars farfars farfars far    Jon Olsson
gift med
Morfars farfars farfars mor   Brita Danielsdotter
Barn:                                   Daniel                            1682         - 1720 04 02

Familjen bodde i Sävast nr 8, Luleå socken.
Daniel, se famil nr 48!

 

FAMILJ NR 99
Morfars farfars mormors far   Nils Olofsson
gift med
Morfars farfars mormors mor Karin Jönsdotter
Barn:                                    Kierstin                          1683        - 1767 11 06

Familjen bodde i Ängesbyn nr 10, Luleå socken.
Kerstin, se familj nr 49!

 

FAMILJ NR 100
Morfars farmors farfars far   Jöns Eriksson Skomakare
gift med
Morfars farmors farfars mor  Sigrid Olofsdotter
Barn:                                   Olof                                 1702 03 02 - 1742-43

Familjen bodde i Sunderbyn nr 14.

Olof, se familj nr 50!


FAMILJ NR 101
Morfars farmors farmors far   Lars Persson                    1663
gift med
Morfars farmors farmors mor Brita Persdotter               1666
Barn:                                    Margeta                            1699           - 1769 06 06

Familjen bodde i Persön nr 6.

Margeta, se familj nr 50!

 

FAMILJ NR 103
Morfars farmors mormors far   Jöns Johansson
gift med
Morfars farmors mormors mor  Kerstin
Barn:                                      Malin                           1700 02 16 - 1783

Familjen bodde i Innanbäcken, Nederkalix socken.

Malin, se familj nr 51!

 

FAMILJ NR 108
Morfars mormors farfars far   Jöns Jönsson                                   - 1739
gift med
Morfars mormors farfars mor  Karin Olofsdotter          1690           - 1733
Barn:                                    1. Olof                           1723
                                            2. Anna                          1726
                                            3. Erik                           1728 05 06 - 1791 09 25

Familjen bodde i Svartbjörnsbyn nr 9
Om barnen:
1. Olof övertog brukandet av gården. Han gifte sig med Ella Olofsdotter.
3. Erik, se familj nr 54! 

FAMILJ NR 109
Morfars mormors farmors far   Nils Jönsson                  1700         - 1767 11 03
gift med
Morfars mormors farmors mor Kerstin Andersdotter    1687          - 1777 12 25
Barn:                                     1. Gertrud                     1726 09 08 - 1785 09 17
                                             2. Kerstin                       1727 10 14 -
                                             3. Jöns                           1729 01 27 - 1804 10 14
                                             4. Anders                       1730 12 29 -
                                             5. Nils                            1734 05 07 -

Nils Jönsson var bonde och ryttare. Familjen bodde på hemman nummer 1 i Bredåker. Troligen var detta hustruns föräldragård. Hennes mor Gertrud finns på gården 1740.
Om barnen:
1. Gertrud, se familj nr 54!
2. Kerstin
3. Jöns blev näste bonde på gården. Han var gift med Catharina Nilsdotter.
FAMILJ NR 118
Mormors farmors morfars far   Olof Jönsson                1677 03     - 1733 07 11
gift 1702 med
Mormors farmors morfars mor Dordi Jönsdotter          1674          - 1754 04 20
Barn:                                     1. Jöns                          1702 10 18 - 1742
                                             2. Anders                       1704          - 1777 06 06
                                             3. Ella                           1707          - 1710 05 20
                                             4. Margeta                     1710 02 26 -
                                             5. Olof                           1713 12 04 - efter 1732
                                             6. Dordi                         1718 10 24 -
                                             7. Ella                            1721 12 29 -
                                             8. Erik

Familjen bodde i Sundom nr 9 där Olof Jönsson var föd. I dödboken benämns han tolvman. Föräldrarna hette Jöns Olofsson och Ella Larsdotter. Dordi Jönsdotter var född i Råneå. Hennes föräldrar hette Jöns Larsson och Marget.
Om barnen:
1. Jöns, se familj nr 59!
2. Anders hittas inte i dopboken. Han gifte sig 1746 med änkan Maria Olofsdotter 1721 - 1795 och  
    blev bonde på gården efter brodern Jöns död. Enligt dödboken var han vid sin död 75 år
    gammal. Eftersom han knappast kunde vara född samma år som Jöns var han troligen 73 år
    gammal.
4. Margeta gifte sig 1739 med Olof Hansson Frimodig i Pärsön. Som änka flyttade Margeta tillbaka     till hemgården tillsammans med sina döttrar Anna och Dordi.
8. Erik är upptagen i husförhörsboken som familjens yngste son, men i dopboken hittas han inte.
    Där återfinns inte heller hans syster Ella.

FAMILJ NR 121
Mormors morfars farmors far   Nils Nilsson Fluur         1661         - 1716 04 23
gift med
Mormors morfars farmors mor Cisla Persdotter           1663          - 1716 04 21
Barn:                                     1. Per
                                             2. Nils
                                             3. Brita
                                             4. Cicilia                       1698 09 17 - 1787 04 14

Familjen bodde i Persön nr 11. Makarna dog med bara två dagars mellanrum, vilket tyder på att de drabbats av någon smittosam sjukdom. Dödboken uppger att Nils föräldrar hette Nils Hansson och Kerstin Nilsdotter och Cislas hette Per Pedersson och Margeta Jönsdotter.

Om barnen:
4. Cicilia, se familj nr 60!

 

FAMILJ NR 122
Mormors morfars morfars far   Hans Nilsson
gift med
Mormors morfars morfars mor Karin Olofsdotter
Barn:                                     Hans                              1688         - 1742 04 10

Familjen bodde på hemman nr 13 i Persön.

Hans, se familj nr 61!


FAMILJ NR 123
Mormors morfars mormors far  Jakob Johansson             1654        - 1752 09 06
gift med
Mormors morfars mormors mor Karin Nilsdotter              1655        - 1725 09 17
Barn:                                       1. Maria                          1690        - 1776
                                               2. Lars                            1702        - 1781 03 04
                                               3. Eric                             1705 12   - 1743 04 09

Familjen bodde i Brändön 9. Vid Jacobs död noterades i dödboken att hans ålder var 98 år, vilket var mycket ovanligt vid den tiden. Hans föräldrar uppgavs heta Johan Larsson och Ingeborg Eriksdotter. Karin Nilsdotters föräldrar hette Nils Jacobsson och Karin Nilsdotter.

Om barnen:
1.  Maria finns inte i dödboken. Se familj nr 61!


FAMILJ NR 124
Mormors mormors farfars far     Lars Nilsson                   1660
gift med
Mormors mormors farfars mor   Sara Pärsdotter              1662        - 1744 11 29
Barn:                                        Nils                                1697 c:a  - 1772 07 10

Lars Nilsson var född i Nederkalix och Sara i Brobyn. Hennes föräldrar hette Pär Pärsson och Margeta Pärsdotter. Makarna bodde i Pärsön, där de enligt dödboken levat ”Cristeligt uti fattigdom”.

Nils, se familj nr 62!


FAMILJ NR 125
Mormors mormors farmors far   Knut Jönsson                   1655           - 1733 03 30
gift med
Mormors mormors farmors mor Anna Larsdotter               1663 c:a      - 17
Barn:                                       1. Brita                             1692           - 1734 06 25
                                               2. Martha                          1695           - 1776 01 13
                                               3. Anna                             1697 10 17  - 1776 04 02
                                               4. Margeta                         1698          - 1753 07 07
                                               5. Knut                              1700 04 10 - 1782 05 28
                                               6. Erik                               1702 09 06  -
                                               7. Elisabet                         1705           - 1787 04 26
gift 2:a g. med                         Dordi Jönsdotter                1644 c:a     - 1716 12 07

Familjen bodde i Ängesbyn nr 9. Knut Jönssons föräldrar hette Jöns Jönsson, död 1699 (enl Kyrkoräkenskaperna) och Anna Eriksdotter. Möjligen var Knut också gift med Dordi Jönsdotter.  

Om barnen:

1. Brita, se familj nr 62!
2. Martha förblev ogift och var hela livet bosatt i föräldragården.
3. Anna benämns i dödboken ”tolvmansänka från Ersnäs”. Hon var gift med Olof Olofsson
    1683-1743 från Ersnäs nr 13.
4. Margeta gift med soldaten Jonas Öman Ängesbyn?
5. Knut övertog gården efter föräldrarna. Han blev också tolvman. Knut gifte sig 1726 med Karin
    Larsdotter 1687-1731 från Persön. Två döttrar föddes i äktenskapet, Elisabet 1729 och Karin
    1731. Enligt dödboken var Karin 38 år gammal när hon dog. Där hade prästen räknat fel, hon
    bör ha varit 44 år om hon var född 1687. Döttrarna var bara två år respektive två veckor gamla
    när de blev moderlösa. I januari 1734 gifte Knut Knutsson om sig med Dordi Nilsdotter (1698-
    1744) från Börjelslandet. De fick sönerna Nils 1736, Erik 1738 och Knut 1742. Knut Knutsson
    gifte sig tredje gången 1745 med Brita Jacobsdotter 1702-1770 från Persön. Vissa forskare har
    felaktigt förväxlat honom med soldaten för Hertsön Knut Knutsson Stål.
6. Erik, ingen uppgift hittad.
7. Elisabet (Lisa) gifte sig med Olof Larsson 1705-1785. Makarna brukade Ängesbyn nr 2.
    Möjligen fanns ännu en son, Johan, för vilken Knut Jönsson gav testamente 1699.


FAMILJ NR 126

Mormors mormors morfars far   Jöns Persson                1670         - 1729 02 04
gift med
Mormors mormors morfars mor Anna Jönsdotter           1670         - 1715 03 05
Barn:                                       1. Pär                           1710 07 23 - 1783 06 24
                                               2. Jöns                          1712 10 16 -
gift 2:a g. med                         Malin Hansdotter           1672          - 1764 08 06
Barn:                                       3. Brita                          1722 12 10 -
                                               4. Malin                         1726 08 10 -

Familjen bodde i och brukade Persön nr 9, som tidigare ägts av Jöns föräldrar Pär Pärsson 1639 - 1715 och Margeta Jönsdotter 1644 -. Anna Jönsdotter var född i Sunderbyn. Föräldrarna hette Jöns Hansson och Margeta Larsdotter.
Om barnen:
1. Pär, se familj nr 63!

 

FAMILJ NR 127
Mormors mormors mormors far           Jakob Jakobsson     1650          - 1719 02 13
gift med
Mormors mormors mormors mor         Marget Jönsdotter
Barn:                                                1. Jöns                     1702 07 26 -
                                                        2. Karin                    1705 c.a    - 1786 01 17

Familjen bodde i Börjelslandet och brukade hemman nr 4. Jakob uppgavs bo i Rutvik när han dog. Hans föräldrar hette Jakob Hansson och Anna Jakobsdotter.
Om barnen:
2. Karin, se familj nr 63!


Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

29.07 | 16:30

Hej! Så trevligt! Maj-Britt minns jag mycket väl.
Kontakta mig gärna på mail. ingvik32@gmail.com

...
29.07 | 14:45

Hej Ingrid, Väldigt intressant läsning om Kvarterbo där min mamma Maj-Britt Jarl (dotter till Elin och Arvid Adamsson) växte upp. Jag vill gärna köpa boken.

...
19.05 | 16:52

Hej! När du känner dig klar med städningen får du gärna komma hit och hugga i. Sådan mor sådan dotter, haha.

...
19.05 | 13:45

Det låter lagom ansträngande 😁.

...
Du gillar den här sidan