Pappa Richards anor Gen. 1-4

Generation 1

Karl Oskar och Ulrika Johannesson med äldsta dottern Alma.

Pappas anor finner man i
Småland, Kronobergs län: Älghult, Lenhovda, Åseda, Granhult, Nottebäck, Ekeberga, Hälleberga, Dädesjö, Sjösås, 
Jönköpings län: Lemnhult, Nye, Rogberga.

FAMILJ NR 1

Far      Karl Oskar Johannesson                1851 12 23 - 1936 12 19
gift 1884 06 24 med
Mor     Sabina Vendla Ulrika Karlsdotter   1863 10 29 - 1949 06 19
Barn:  1. Alma Viktoria Fredrika              1885 06 14 - 1970 06 16     
          2. Anna Signe Alfrida                    1888 12 13 - 1973 09 03     
          3. Karl Gottvald Georg                  1893 01 26 - 1965 09 11
          4. Arvid Oskar Richard                  1899 11 27 - 1985 12 16

Karl Oskar var född i Bohult, Lenhovda socken. Han kom till Kvarterbo i Älghult 1884 i samband med att han gifte sig med Ulrika och de båda övertog hennes föräldrars gård.
Deras barn förblev alla älghultsbor och ägare till gårdar inom socken.
Om barnen:
1.     Alma gifte sig 1918 med Oskar Johansson från Älghults Kullagård. De köpte och brukade
        Hageskruvs Backegård.
2.     Anna gifte sig 1909 med Karl Alfred Karlsson från Fjärdingsmåla.     
        De köpte och brukade Kvarterbo Östregård.    
3.     Georg gifte sig 1920 med Elsa Nilsson från Gillbonderyd. De köpte
        och brukade Silverekemåla Storegård.
4.     Richard, se Min första familj!

Kvarterbo Västregård
omkring 1925.
Pappa med hästen Ajax, farfar och farmor.
Pappa och hans syskon

Alma, Anna, Georg och Richard.
Farfar 1935
Den sommaren blev den sista som han orkade delta i höslåttern.

Fotot är troligen taget av någon yngre släkting.

Generation 2

FAMILJ NR 2
Farfar                         Johannes Magnusson          1811 05 15 - 1883 12 11
gift 1836  09 18 med
Farmor                       Kristina Jonsdotter           1810 10 16 - 1872 01 27
Barn:                         1. Johan August                  1837 02 20 - 1915 02 19
                                 2. Carl Magnus                    1840 04 12 - 1848 02 19
                                 3. Jonas Petter                   1842 12 21 - 1923 11 27
                                 4. Johannes Gustav             1845 09 10 - 1920 09 25
                                 5. Emilia Charlotta              1849 03 03 - 1893 03 24
                                 6. Karl Oskar                      1851 12 24 - 1936 12 19

Johannes Magnusson var född på torpet Elmedal i Åseda socken och Kristina på en gård i Åhult, Lenhovda socken. Johannes och Kristina gifte sig 1836 och övertog då arrendet av Kroksjö efter Johannes föräldrar. 1846 köpte de Bohults Södregård också den i Lenhovda socken.
Om barnen:
1. Johan August gifte sig 1868 med Sara Johansdotter. De var först bosatta i Räveberg i
    Åseda socken men flyttade 1910 till Hökanäs i Älghults socken.
2. Carl Magnus blev bara 7 år gammal.
3. Jonas Petter gifte sig med Anna Lovisa Nilsdotter från Bostorp i Lenhovda socken.
    Från år 1886 bodde de i Räveberg. Efter hustruns död 1911 flyttade Jonas Petter till dottern
    Agni Björk i Raneskruv.
4. Johannes Gustav blev brukare av föräldrarnas hemman i Bohult. Han gifte sig med Vendla
    Petersdotter från Uranäs.
5. Charlotta förblev ogift och bodde kvar i föräldrahemmet. Hon led av epilepsi.
    Efter föräldrarnas död flyttade hon till brodern i Räveberg.
6. Karl Oskar, se familj nr 1!

Generation 2

FAMILJ NR 3
Morfar               Carl August Abrahamsson            1829 07 10 - 1869 02 24
gift 1858 12 29  med
Mormor             Vendla Gustava Jonsdotter           1834 02 24 - 1924 05 11  
Barn:                1. Klas Fredrik                             1859 06 19 - 1935 06 21
                        2. Abraham Algot                         1860 10 20 - 1927 02 21
                        3. Anna Gustava Fredrika             1862 05 11 - 1862 12 07
                        4. Sabina Vendla Ulrika                 1863 10 29 - 1949 06 19
                        5. Johanna Kristina                      1866 02 18 - 1866 03 04
                        6. Johan Herman                         1867 01 10 - 1867 05 01
                        7. Carl Jonas                                1868 04 20 - 1895 12 20

Carl August Abrahamsson var först gift med Helena Danielsdotter, ”Nissa-Lena”, i Fjärdingsmåla. Hon var född i Kvarterbo Östregård och änka efter Nils Danielsson, som avled julafton 1845. Enligt församlingens dödbok var dödsorsaken förkylning. Den allmänna uppfattningen i bygden var att Lena förgiftat sin make.
Carl August hade så småningom nåtts av ryktet om hans hustru och var på sin vakt. Efter att en gång ätit något som föreföll honom märkligt i smaken gick han till ladugården och kräktes i griskätten. Detta resulterade i att grisen dog och att makarna skildes.

(Senare har jag mer noggrant kontrollerat de uppgifter jag fått berättade. 
Varför anmäldes inte Lena när många i hennes omgivning misstänkte henne för ett grovt brott? 
Varför uppgav församlingsprästen förkylning som den förste makens dödsorsak? Var han inte medveten om ryktena? Det som till sist fick mig att ana att den påstådda förgiftningen var ett sätt att försvara Carl Augusts rykte, har jag förklarat i berättelsen om min farmors mor Vendla Gustava Jonsdotter. Se Livsöden!)

Redan år 1852 hade Carl August Abrahamsson köpt Kvarterbo Västregård av sergeanten Victor Lyning för 3.333 riksdaler. Under en tidsperiod av knappt nio år födde hustrun Vendla sju barn, varav tre dog som späda. När Carl August dog i nervfeber i februari 1869 ”det svåra året” var yngste sonen Carl Jonas bara 10 månader gammal. Ulrika var 5, Algot 8 och Klas 9 år gamla.

Den som vid denna tid blev änka med små barn att försörja var mer eller mindre tvingad att snabbt gifta om sig. Ofta kom den nye mannen först till gården som dräng. Så var fallet med Jonas Nilsson, som blev Vendlas andre make den 26 november 1870. Troligen var det först efter Carl August Abrahamssons död som Jonas Nilsson kom till Kvarterbo. Tidigare hade han varit dräng i Södra Rås, där hans syster Fredrika och svåger Gustaf Petersson ägde en gård. Almanacksanteckningar som gjordes av Jonas Nilsson under hans tid där, kan man läsa om i ÄK nr 11 sid. 95-96.
Äktenskapet mellan Jonas Nilsson och Vendla blev en besvikelse för båda och blev mycket kortvarigt. När jag upptäckt att ett slags ”släktförhållande” fanns mellan makarna därigenom att Carl August Abrahamssons första hustru Helenas bror Daniel August var gift med ovan nämnde Gustav Peterssons syster. Med tanke på vad som ryktades om denna Helena kan man mycket väl tänka sig att det fanns ämnen för trätor mellan de båda makarna.
En skilsmässa var vid denna tid närmast omöjlig att få godkänd, såvida inte den ena maken rymt och inte gick att återfinna.

Se Skilsmässa på 1800-talet under  Guldkorn
Skilsmässan beviljades så småningom och Vendlas tredje äktenskap med Jonas Akatius Jonsson lyckades bättre. Även han kom först till gården som dräng. Den 10 juni 1874 vigdes Vendla och Jonas.
Makarna brukade gården i Kvarterbo tills det var dags att överlåta den till nästa generation.
Om barnen:
1. Klas utvandrade till Amerika 1886. Brev från honom visar att han bytt namn till Charles Colon.
    Han bosatte sig i Colorado och bildade familj där. Enligt hörsägen ska han först ha arbetat vid
    järnvägsbyggen. I de amerikanska längderna uppges han vara laborer (arbetare). Hustrun hette
    Augusta och var svenska. Makarna fick fyra barn. Kontakten med Klas bröts efter moderns död.
2. Algot utvandrade liksom brodern till Amerika efter att han utbildat sig till skräddare
    i Stockholm. Han drev skrädderi i Belle Plaine i Iowa efter att kan gått en kurs i tillskärning i
    New York. Algot gifte sig 1885 med Ester Grönlund från Vimmerby. Makarna fick åtta barn.
4. Ulrika, se familj 1!                                                                                                      
7. Carl Jonas stannade i Älghult och arbetade som dräng i Flöxhult. Han var ovanligt stark och
    visade också gärna sin styrka. Detta skulle bli hans död. Efter ett alltför tungt lyft uppstod en
    invärtes bristning och blödning. Efter några dagar på Lenhovda sjukstuga avled han endast 28
    år gammal. Vendla och Jonas blev kallade till sjukstugan, eftersom sonen bett att få träffa
    dem, men de kom försent. Detta blev ett hårt slag för Vendla, som aldrigkom över sorgen över
    sin yngste sons död.

Generation 3

FAMILJ NR 4
Farfars far                   Magnus Jonasson                1779 09 01 - 1858 10 29
gift 1806 05 26 med
Farfars mor                 Eva Thoresdotter                1790 09 27 - 1866 04 11
Barn:                          1. Stina Lisa                       1808 11 07 - 1874 08 04
                                  2. Johannes                        1811 05 15 - 1885 12 11
                                  3. Lena Catharina               1814 04 24 - 1891 02 10
                                  4. Maria                             1817 07 07 - 1855 10 20
                                  5. Jonas                             1821 05 27 - 1893
                                  6. Sara                               1821 05 27 - 1875 09 04
                                  7. Gustaf                            1825 02 26 - 1899 11 26

Magnus Jonasson var född i Nöbbele Norregård och hustrun i Mösjöhult i Åseda socken.
Familjen flyttade många gånger mellan olika torp i Lenhovda och Åseda socknar. Sista flyttningen företogs 1817 till Kroksjö. Där bodde föräldrarna till sin död. Sonen Johannes övertog Kroksjö vid sitt giftermål 1836, men överlät det till brodern Jonas tio år senare, då han flyttade till Bohults Södregård.
Om barnen:
1. Stina Lisa flyttade till Furuby 1844. 1846 gifte hon sig med Nils Johannisson. Makarna bodde i
    backstugan Berget under Västtorp Lambritsgård. Maken dog 1860 men Stina Lisa och den då
    12-åriga dottern Anna Catharina bodde kvar på Berget.
2. Johannes, se familj 2!
3. Lena Catharina gifte sig 1848 med marinsoldaten Nils Samuelsson Alexis från Karlskrona men
    född i Herråkra. De bodde först inhyses i Kroksjö, flyttade sen till Hassla och 1852 till
    Karlskrona. Makarna bodde senare i Varsryd, Lenhovda.
4. Maria flyttade som piga till Furuby 1844. Hon återkom 1853 till Lenhovda för att bli piga hos
    brodern Johannes i Bohult. Två år senare avled Maria 38 år gammal. (I dödboken uppges hon
    vara 48 år).
5. Jonas gifte sig 1847 med Gustava  Magnidotter från Ålatorp. Makarna brukade Kroksjö i 36 år.
    I april 1882 flyttade de tillsammans med en dotter till Silvereke Lillegård i Älghults socken. Ett
    år senare valde de att lämna fäderneslandet och emigrera till Nordamerika.
6. Sara emigrerade till USA. Hon var bosatt i Michigan när hon avled 54 år gammal.
7. Gustaf flyttade 1849 till Hossmo i Kalmar län. Där gifte han sig 1855 med Maria Fredrika
    Petersdotter. Makarna flyttade 1857 till Åby och 1863 till Kläckeberga där familjen tog över ett
    torp i Kraftlösa. Tre år senare övergavs torpet och familjen flyttade till Berga inom Kalmar 
    Landsförsamling, där Gustaf blev jordbruksarbetare. Fyra barn, tre döttrar och en son föddes
    mellan åren 1856 och 1870. Sonen var 11 år gammal när han avled 1867.
    Gustaf innebrändes 1899. Hustrun bodde kvar i Berga till sin död 1924.


FAMILJ NR 5
Farmors far                Jonas Jonsson                    1770 04 27 - 1828 01 27
gift 1:a gången 1791 08 17 med änkan
                                 Elin Persdotter                   1760 05 06 - 1808 06 19
Hustruns barn från 1:a giftet:
                                1. Hindrik                           1780 09 02 -
                                2. Sara                               1782 09 21 - 1809 11 02
                                3. Gerdt                             1784 11 17 - 1853 03 23
                                4 Anders                             1787 08 21 - 1790 04 16
Gemensamma barn:  5. Catharina                        1792 02 05 - 1792 09 19
                               6. Johannes                         1793 08 04 - 1825 01 16
                               7. Carl                                 1796 03 14 - 1882 10 06
                               8. Catharina                         1798 10 21 - 1872 01 23.
                               9. Peter                               1801 10 03 - 1869 01 10
                              10. Anders                            1804 10 20 - 1865 03 02
gift 2:a gången 1809 11 23 med
Farmors mor            Gertrud Nilsdotter                1785 05 26 - 1831 08 23
Barn i 2:a äktenskapet:    
                              11. Christina                         1810 10 16 - 1872 01 27     
                              12. Johanna                          1812 12 16 - 1897 04 18
                              13. Maria                              1815 06 22 - 1896 04 02
                              14. David                              1818 01 05 - 1895 12 02     
                              15. Johan Magnus                  1820 02 05 - 1907 10 02
                              16. Sara                                1822 02 04 - 1900 03 18
                              17. Sophia                             1824 02 29 - 1890 08 28      
                              18. Johannes                         1826 02 23 - 1906 01 03

Jonas Jonsson var född i Granhult. Som sextonåring kom Jonas till bonden Per Svensson i Åhult, Lenhovda. Gården överläts senare till Per Svenssons måg soldaten Johan Hindriksson och dotter Elin Persdotter. Två år efter husbondens död gifte sig Jonas Jonsson med sin husmor. I detta äktenskap föddes sex barn, men den äldsta dottern dog efter sex månader.
År 1808 blev Johan Jonsson änkeman. Själv var han 38 år och de fem barnen mellan femton och knappt fyra år gamla.
Jonas gifte om sig med Gertrud Nilsdotter från Enghult. Hon var 15 år yngre än Jonas och åldersskillnaden mellan henne och den förra hustrun var 25 år. I det nya äktenskapet föddes åtta barn.
När Jonas Jonsson dog var hans yngste son knappt två år gammal. Tre år senare dog även Gertrud Nilsdotter.
Läs vidare ”Oäktingen med blått blod i ådrorna” under Guldkorn.
Om barnen:
1. Hindrik flyttade från hemmet 1794. Därefter är han svår att finna.
2. Sara, gifte sig 1806 med änklingen Peter Nilsson i Fagerhult Norregård i Ekeberga socken.
    Deras första barn, en dotter, dog 17 dagar gammal. 1808 föddes dottern Eva. Ett år senare
    väntade Sara tvillingar.
    Dödboken berättar:
    ”Hustru Sara Johansdotter från Fagerhults Norregård Dog efter en svår Barnsbörd af
    2:ne gossebarn, den ene döfödd son jämte modren begrafdes. 27 år gammal.”
3  Gerdt gifte sig 1809 med Maria Nilsdotter från Muggehult i Ekeberga och flyttade till
    hennes föräldragård och blev bonde där. 1829 flyttade familjen till Algutsboda. Fyra år
    senare återfinns de i backstugan Järestad där familjen betecknas som utfattig och Gerdt
    som ”illa halt”.
6. Johannes gifte sig 1822 med änkan Stina Jonasdotter från Hökhults Kronogård. Tre år
    senare dog han av lungblödning.
7. Carl var från 1810 gesäll hos smeden Johannes Lindgren i Lövsjömåla. Han gifte sig 1819
    med änkan Stina Yggesdotter i Åmatorp.
8. Catharina var piga hos sin bror Carl i Åmatorp, när hon 1835 flyttade till Nottebäck för att
    gifta sig med sockenskomakaren Peter Danielsson. Äktenskapet blev kort. Efter tre år
    återvände Catharina till Åmatorp. Sina sista år bodde hon hos halvsystern Christina i
    Bohult. De båda systrarna avled med bara fyra dagars mellanrum.
9. Peter gifte sig 1823 med Brita Kathrina Svensdotter från Ekeberga. Efter att ha bott i
    Algutsboda några år flyttade familjen 1835 till Båldön i Vissefjärda, Kalmar län. Makarna
    fick åtta döttrar samt en son som dog späd.
10. Anders gifte sig första gången 1829 med Johanna Bengtsdotter från Rislycke i Ekeberga.
    Familjen flyttade till Lenhovda och uppförde nybygget Skogsnäs under Åhult. Hustrun dog
    strax efter fjärde barnets födelse. Anders gifte sig en andra gång 1850 med Carin
    Johannisdotter från Ramdala.
11. Christina, se familj nr 2!
12. Johanna gifte sig 1832 med Per Olof Johansson. De brukade gården i Åhult åt den nye
    ägaren. Som änka flyttade Johanna till sonen Johan Gustaf i Bostorps Norregård och 1896
    till Karl Johan i Marhult där hon avled.
13. Maria gifte sig 1834 med Gustaf Jonsson från Vägershult Norregård, där de bodde under
    några år. De köpte senare en del av Nöbbeled Västregård.
14. David gifte sig 1844 med Sara Lisa Johansdotter från Ålatorp och blev bonde i Fagerhults
    Norregård, Ekeberga.
15. Johan Magnus gifte sig 1842 med Anna Maria Nilsdotter från Bostorps Norregård vars
    brukare de blev.
16. Sara gifte sig 1841 med David Nilsson från Bohults Södregård där de kom att bo i tio år.
    1851 flyttade de till Enghult.
17. Sophia gifte sig 1844 med soldaten Johannes Jonsson Kämpe. Makarna bosatte sig på
    soldattorp nr 67 under Vägershult Norregård.
18. Johannes fick sin halvbrors namn efter att denne avlidit året innan. Han blev efter
    föräldrarnas död fosterbarn hos den ena av barnens förmyndare, Johannes Lindblom och
    hans hustru Eva Nilsdotter i Ulfwaskog, Ekeberga. Johannes gifte sig 1850 med Eva Lisa
    Svensdotter från Fagerhults Södregård i Ekeberga. och övertog svärföräldrarnas gård.

FAMILJ NR 6
Morfars far                 Abraham Andersson             1782 05 20 - 1856 10 10
gift 1:a g. 1805 05 26 med    
                                 Lena Jonsdotter                  1778 10 04 - 1809 06 18
Barn:                         1. Abraham                         1808 10 16 - 1887 12 11
gift 2:a g. 1811 10 27 med
Morfars mor               Annica Pettersdotter           1796 03 25 - 1864 01 24
Barn:                         2. Christina                         1813 04 22 - 1840 01 11
                                 3. Johan Petter                   1818 01 03 - 1856 07 08
                                 4. Erland                            1821 02 21 - 1900 06 15
                                 5. Carl August                     1829 07 10 - 1869 02 24

Abraham Andersson var född i Lövsjö, Ekeberga församling. Han övertog Höneskruvs Norregård efter den första hustruns föräldrar. Hustrun dog när sonen bara var åtta månader gammal. Två år senare gifte 29-årige Abraham om sig med den endast 15-åriga Annica Pettersdotter från Hageskruvs Backegård. Enligt en hörsägen ska Annica ibland ha klättrat upp i ett högt träd för att se om hon kunde skönja sitt föräldrahem i Hageskruv. Den unga flickan blev vid giftermålet styvmor till 3-årige Abraham och till familjen kom också 1812 makens systerbarn och myndlingar Johan Börjesson f. 1799 och Stina Börjesdotter f. 1801.
Om barnen:
1.  Abraham blev bonde i Höneskruv efter sin far. Han gifte sig omkr 1833 med Anna Lisa
    Johansdotter från Pikaböl.
2.  Christina gifte sig 1835 med änkemannen Carl Jonasson från Lemnhult men bosatt i Skeda,
    Åseda socken, dit Christina flyttade. När hon dog fem år senare hade hon fött två flickor
    varav den yngre dött vid ett och ett halvt års ålder. Dödboken berättar att Christina varit
    “sjuklig länge och inte kunde tala redit”.
3. Johan Petter gifte sig med Johanna Petersdotter och blev bonde på Hageskruvs
    Södregård.
4. Erland gifte sig 1842 med Johanna Lovisa Karlsdotter från Uddaryd i Fagerhults socken,
    Kalmar län. Makarna övertog hustruns hemgård.
    De sålde 1878 gården till sina söner Adolf August och Klaes Edvard Erlandsson och deras
    hustrur.  Adolf August dog i Uddaryd 1896 medan brodern med familj emigrerade till USA
    1884. Klaes Edvard dog där redan 1894.
    Läs vidare: Recept mot lungsot under Guldkorn!
5. Carl August, se familj 3!

FAMILJ NR 7
Mormors far                 Jonas Peter Danielsson      1807 10 08 - 1891 01 28
gift 1831 06 23 med    
Mormors mor               Anna Stina Danielsdotter    1811 08 22 - 1912 09 25
Barn:                          1. Daniel Gustaf                 1832 07 13 - 1891 02 16
                                  2. Vendla Gustava              1834 02 24 - 1924 05 11
                                  3. Anna                              1836 03 04 - 1906 08 31
                                  4. Maria Charlotta              1838 11 27 - 1917 09 12
                                  5. Fredrika Carolina           1843 04 08 - 1930 06 28
                                  6. Frans Jonas                    1845 10 07 -
                                  7. Vilhelmina                     1848 02 11 - 1913 05 15
                                  8. Otto                               1851 09 15 - 1903 12 12
                                  9. Carl                               1851 09 15 - 1852 03 02
                                 10. Mathilda Christina          1853 09 21 - 1905 05 26

Den 19-åriga Anna Stina Danielsdotter stod i begrepp att gifta sig med Abraham Jonsson från Norramåla i Älghult. Lysning togs ut i mars 1830 och Abraham Jonsson hade redan flyttat till fästmöns hem när han ”dog förrän vigsel skedde” den 8 juni 1830. Dödsorsaken är okänd.
Enligt muntlig utsaga kläddes den döde av sin fästmö i sina bröllopskläder. Ett år senare gifte Anna Stinas sig med Jonas Peter Danielsson från Telleryd. Han var mycket händig både som möbelsnickare och smed. En sämre egenskap var hans svåra humör, något som också gick i arv till somliga av barnen.
Om barnen:
1. Daniel Gustaf gifte sig 1864 med Vendla Gustava Johansdotter från Fagraskruv. Makarna
    övertog hustruns hemgård.
2. Vendla Gustava, se familj nr 3!
3. Anna gifte sig omkr. 1867 med soldaten August Hellman f 1837 i Älghult. Hon dog av
    cancer liksom sin yngsta syster ett år tidigare.
4. Maria gifte sig 1882 med änklingen Johan August Jonasson i Helgakulla.
5. Fredrika gifte sig 1878 med Frans Viktor Isaksson född 1850 i Gödeshult Älghults socken.
    Makarna övertog gården i Labbemåla, vilken såldes efter makens död 1914.
    Fredrika hade två barn, en son och en dotter. Dottern, Anna, skulle mot sin egen vilja
    giftas bort med en rik bonde och lysning togs ut. Men Anna hade en annan vän, som hon
    antagligen också väntade barn med. I sin förtvivlan tog dottern med hjälp av arsenik sitt
    liv. Brodern, Carl August, var 50 år när han en vecka före sin mors död gifte sig med Olga
    Larsson från Lenhovda. Paret bosatte sig senare i Åseda.
6.  Frans Jonas emigrerade till Nordamerika 1869.
7.  Vilhelmina förblev ogift. Hon utbildade sig till småskollärarinna.
8.  Otto och Carl var tvillingar. Carl blev bara fem månader gammal. Otto blev
    snickeriarbetare. Han flyttade 1885 till Maria församling i Stockholm där han gifte sig med
    Anna Lovisa Nilsson från Varnum i Värmland.
    År 1900 var Otto bosatt i Hedvig Eleonora församling. Han var då änkling och ensam med
    barnen Karl Otto Reinhold 1887 - 1972 och Anna Svea Christina 1890 - 1969. Redan 1903
    dog Otto och hans barn blev föräldralösa.
10. Mathilda Christina gifte sig 1881 med Kronofjärdingsmannen Gustaf Peter Frans Algot
    Gustafsson i Kåremåla Fagerhult. Mathilda dog av cancer.

Anna Stina Danielsdotter fick uppleva sitt 101:a levnadsår. I en stuga i Labbemåla vid vägen mellan Älghult och Åseda. bodde hon tillsammans med dottern Vilhelmina och vårdades av henne. Maken hade dött tjugo år tidigare, Flera av barnen var döda och en son fanns i Amerika.
Anna Stinas liv slutade tragiskt. Hon var ensam i stugan, när hon skulle lägga in ved i den öppna spisen. Kanske drabbades hon av slaganfall eller snavade hon. Hennes kläder fattade eld och hon fick så svåra brännskador att hon inte överlevde olyckan.

100-årskalas
När Anna Stina fyllde 100 år samlades släkten och vännerna i stugan, eller rättare sagt i trädgården, för inomhus kunde nog inte alla rymmas.
Fem generationer
På fotot ovan är Anna Stina omgiven av fyra av sina döttrar, de som fortfarande var i livet. Till vänster Vendla och till höger Maria. Bakom dem står dotterdottern Ulrika, dotterdotterdottern Anna med sin fyra månader gamle son Sterner samt Vilhelmina och Fredrika.

Generation 4

FAMILJ NR 8
Farfars farfar              Jonas Månsson                    1743 08 08 - 1823 04 17
gift 1769 12 28 med
Farfars farmor            Maria Håkansdotter             1754 03 22 - 1836 01 07
Barn:                         1. Christina                         1770 12 16 - 1771 03 10
                                 2. Christina                         1772 05 28 - 1806 06 11
                                 3. Elin                                 1776 09 12 - 1851 02 10
                                 4. Magnus                            1779 09 01 - 1858 10 29
                                 5. Maria                              1783 09 17 - 1851 02 08
                                 6. Nils                                 1787 03 13 - 1843 10 01
                                 7. Håkan                             1791 09 12 - 1857 02 23

Jonas Månsson var född i Västraby men dräng i Aplaryd i Hälleberga när han gifte sig med den 15-åriga Maria från Nöbbele Norregård.
Makarna övertog hustruns föräldragård. 1819 flyttade de med svärsonen Samuel Larsson och dottern Maria till Hassla.
Om barnen:
2. Christina gifte sig 1796 med den 19 år äldre änkemannen Daniel Nilsson från Enghult i
    Nottebäcks socken. Hon hade fött fyra döttrar innan hon avled bara 34 år gammal.
3. Elin betecknades som sjuklig och svag eftersom hon led av fallandesot.
    Hon förblev ogift och flyttade med föräldrarna till Hassla.
4. Magnus, se familj nr 4!
5. Maria gifte sig omkr. 1810 med Samuel Larsson från Nöbbeled. De brukade under några
    år hustruns föräldragård, men flyttade 1819 till Hassla. 1835 gick flyttlasset till Lenhovda
    Norregård, året därpå till Kylleskruv och 1837 återvände de till Hassla
6. Nils gifte sig 1811 med Helena Larsdotter från Hassla. Efter att ha bott i Hassla några år
    flyttade de 1817 till Bohults Södregård. 1841 flyttade familjen tillbaka till Hassla.
7. Håkan förblev ogift. Han var dräng hos sin svåger i Hassla. Även han skrevs som sjuklig
    och dessutom värkbruten.


FAMILJ NR 9
Farfars morfar            Thore Danielsson                1767 09 18 - 1841 01 24
gift 1786 08 20 med
Farfars mormor          Maria Nilsdotter                  1766 11 09 - 1851 02 15
Barn:                         1. Stina Lisa                        1788 04 25 - 1877 08 03
                                 2. Eva                                 1790 09 27 - 1866 04 11
                                 3. Peter                              1793 11 04 - 1841 07 14
                                 4. Anna Cathrina                 1798 03 06 - 1880 05 17
                                 5. Maria                              1801 05 16 - 1861 02 12
                                 6. Daniel Magnus                 1809 10 07 - 1810 01 14

Thore Danielsson var född i Vägershult där hans föräldrar bodde en kort tid. Maria Nilsdotter var född i Granhults Norregård. I samband med giftermålet flyttade hon till Thore Danielssons hem i Mösjöhult Åseda socken. Därefter var de några år bosatta i Åseda Västregård. 1799 flyttade familjen till Telleryd.
Om barnen:
1.  Stina Lisa gifte sig 1806 med Johannes Jönsson från Tvinnesheda Frälsegård i Nottebäck
    samtidigt med sin syster Eva. 1819 flyttade familjen till Lillåker och 1829 till Mo i
    Granhult.
2. Eva, se familj nr 4!
3. Peter flyttade Solberga 1815. Han gifte sig 1816 med Sara Johansdotter och blev bonde på
    hustruns hemgård i Stora Götestorp. Familjen flyttade 1836 till Gudmundsås Norregård i
    Bäckaby socken.
4. Anna Cathrina gifte sig 1816 med Samuel Nilsson i Källeskruv, Nottebäcks socken.
    Maken dog redan 1826. Anna Cathrina gifte om sig 1827 med änkemannen Nils
    Johannisson
    från Granhult. Makarna blev ägare till 1/4 mantal av Granhults Södregård.
5. Maria gifte sig 1817 med Jonas Håkansson från Sjösås. Makarna övertog gården i Telleryd.


FAMILJ NR 10
Farmors farfar            Nathanael Cederskiöld        1745 10 06 - 1809 12 08
barn med
Farmors farmor          Karin Jonsdotter                 1738 c:a     - 1814 04 12
Barn:                         1. Jon                                 1770 07 27 - 1828 01 27

Detta blev aldrig någon familj, men genom en noggrann församlingsprästs anteckning i dopboken fick Jon en far.
Nathanael Cederskiöld var född på Riddersberg i Rogberga socken, Jönköpings län men flyttade med familjen till Lidboholm i Sjösås socken. Han förblev ogift, men som ung blev han far till den s.k. oäkta sonen Jon i Witthult.

Läs vidare: Berättelsen om Jonas Jonsson under rubriken Guldkorn!


FAMILJ NR 11
Farmors morfar          Nils Andersson                   1746-47     - 1829 02 14
gift med
Farmors mormor        Kierstin Månsdotter            1751 05 10 - 1837 03 17
Barn:                        1. Elin                                1774 08 21 - 1853 05 23
                                2. Catharina                       1779 10 29 - 1811 04 24
                                3. Sigrid                             1782 01 15 - 1782 04 03
                                4. Gertrud                          1785 05 26 - 1831 08 23
                                5. Stina                              1788 02 12 - 1811 03 24
                                6. Ingrid                             1790 06 06 - 1871 04 07
                                7. Anders                           1794 05 02 - 1872 12 21

Nils Andersson var född i Åslahult i Hälleberga socken. Han övertog hustruns föräldragård och blev bonde i Enghult i Lenhovda. Dessutom var han, liksom svärfadern, kyrkvärd.
Om barnen:
1. Elin gifte sig 1800 med klensmedsgesällen Johannes Lindgren. Makarna bosatte sig i
    Lövsjömåla, Ekeberga socken. På äldre dar bodde de på undantag hos dotter och svärson
    i Lövsjömåla.
2. Catharina gifte sig 1805 med änkemannen Carl Danielsson från Östraby Kvarn.
    Hon dog sex dagar efter att hon fött sitt tredje barn. Precis en månad tidigare hade hennes
    yngre syster Stina avlidit.
4. Gertrud, se familj nr 5!
5. Stina var piga i Lenhovda Prästgård när hon 1810 gifte sig med David Ekstedt
    från Möcklehult Kronogård. Nio månader senare avled hon i samband med tvillingsöners
    födelse varav den ene var dödfödd.
6. Ingrid gifte sig 1814 med Johannes Svensson från Kylleskruv och makarna var först
    brukare av 1/4 mantal i Åhult. Senare flyttade de till Enghult och övertog hustruns
    föräldragård. Där avled de båda som fattiga och sjukliga.
7. Anders blev ägare till 1/8 mantal av sin föräldragård i Enghult. Han gifte sig 1818 med
    Sara Nilsdotter från Ekeberga. De fick tillsammans åtta barn. Hustrun avled 1842.
    Två år senare gifte Anders om sig med Maja Stina Simonsdotter, änka från Bostorp
    men född i Ålem. Även tre av hustruns sju barn flyttade med modern till Enghult.
    Gården såldes mot undantag. Makarna kom senare att betecknas som utfattiga.


FAMILJ NR 12
Morfars farfar             Anders Eriksson                  1739          - 1800 03 06
gift 1766 11 16 med
Morfars farmor           Kerstin Nilsdotter               1745 02 07 - 1808 11 17
Barn:                         1. Johannes                        1767 07 20 - 1767 10 16
                                 2. Ingrid                             1768 12 18 - 1769 10 27
                                 3. Annica                            1770 09 24 - 1835 12 08
                                 4. Johannes                        1773 11 02 - 1778
                                 5. Anna Stina                      1779 11 08 - 1809 06 08
                                 6. Abraham                         1782 05 20 - 1856 10 19
                                 7. Christina                         1785 03 05 - 1862 10 13    
                                 8. Johan                              1789 03 29 -

Anders Erikssons föräldrar och födelseort har inte kunnat fastställas. Följande är hämtat ur vigselboken för Dädesjö år 1766:
”d 2 Novembris vigdes drängen ärliga och beskedeliga Anders Ericsson i Dädesjö och pigan ärliga och sedesamma Kierstin Nilsdotter i nämnda Västergård uti krona och full brudeskrud”.
Familjen bodde först i hustruns föräldrahem Dädesjö Västregård. År 1773 återfinns de i Ramnåsa Jon Månssonsgård. Senare, 1774, i Johanstorps Västregård i Lenhovda socken. Attest till Älghult togs ut den 25.3.1786, men i Älghult finns ingen anteckning om familjen. I Ekeberga anges de 1789 vara inflyttad från Älghult. De bodde och brukade Löfsjö Lunnegård, även kallad Backegården.

Efter Anders Erikssons död upprättades följande bouppteckning:
Anno 1800 den 5 May blef Laga bouptekning förrättad Efter framledne Anders Eriksson i Löfsiö som med döden afled den 6 Marty detta åhr och Efter sig lämnat Enkian Kierstin Nilsdotter samt
1. dottren Annika gift med Sven Gummesson i Löfsiö
2. dottren Anna Stina gift med Börie Gummesson i Löfsiö
3. sonen Abraham 18 år, dottren Christina 15 år, sonen Johan 11 år.
De myndiga sielfa närwarande och för de omyndiga inställte sig nämndeman Carl Andersson i Carlsmåhla .....
Fordringar: af Börie i Löfsiö 2.12.6 af Måns Månsson i Löfsiö 1.39. af Nils
Nillsson i Mugehult 1.36.
Summa Inventarie: 144.22.6. Skuld 31.10.6. Enkans fördel 6.7.
Summa behållning 105.18.

Kerstin Nilsdotter dog under dramatiska omständigheter. Fick troligen slag och föll i den öppna spisen, där hon anträffades delvis uppbränd.
Om barnen:
3. Annica gifte sig första gången 1792 med Sven Gummesson från Lövsjö Storegård och
    efter makens död 1806 gifte hon om sig 1807 med den 17 år yngre Peter Adam Pehrsson.
    Makarna bodde fortfarande 1835 på Lövsjö Storegård men anges då vara utfattiga.
4. Johannes avled 1778 enligt Lenhovda Husförhörsbok. Han hittas inte i dödboken.
5. Anna Stina gifte sig 1798 med Börje Gummesson, När hon dog 1809, hade hon och hennes
    make fyra barn: Johan, född 1799, Stina född 1801, Nils, född 1804 och Sara född 1807.
    Maken gifte om sig med Brita Månsdotter och ännu ett barn föddes: Gumme 1810.
    Den 29 juni 1812 dog Börje Gummesson av ”långvarig tvinsot” (tuberculos).
    Efter hans död kom de båda äldsta barnen som fosterbarn till morbrodern Abraham i
    Höneskruv. Stina Gummesson gifte sig i Tollstorp i Hovmantorp.
    Börje Gummesson kom från en gammal ekebergasläkt som kan följas långt tillbaka.
6. Abraham, se familj nr 6!
7. Christina gifte sig 1806 med Jonas Samuelsson. Makarna övertog Löfsjö Lunnegård.
    Detta gårdsnamn förekommer sista gången i husförhörslängden 1816-20. Kosta glasbruk
    köpte under 1810-talet upp nästan all jord i Löfsjö. I nästa längd är Jonas Samuelsson
    och Stina Andersdotter borta från Löfsjö.
8. Johan flyttade 1808 till Algutsboda.


FAMILJ NR 13
Morfars morfar            Petter Svensson                 1760 04 24 - 1824 01 31
gift 1788 11 02 med
Morfars mormor          Maria Samuelsdotter          1767 01 24 - 1854 12 24
Barn:                         1. Maria                             1791 07 18 - 1863 03 20
                                 2. Annica                           1796 03 25 - 1864 01 24    
                                 3. Stina                             1803 11 28 - 1836 08 19

Petter Svensson var född på Hageskruvs Backegård där han också blev bonde.
När hustrun Maria Samuelsdotter som nygift flyttade från Mörtelek i Åseda till Älghult 1788 medförde hon följande flyttningsattest:
”Hustrun Maria Samuelsdotter från Mörtelek Är född 1767 uti Åseda sockn, Flyttar nu till Hageskruf i Elghulth s:n, Läser uti Bok: wäl Lutheri Catech: Athan Symbol: Hus-Taflan: Swebelii Förkl: Alt sammans wäl Förstår: förswarligen. Bewistat Catech Förh: Den offentl Gudstjenst: ordentligt. H H Nattward: sidst d 18/9 88. Är till lefwernet: ärlig och wälfrägdad.  Ägtenskap: wigd idag med Peter Swensson i Hageskruf,
Attesterat af Åseda Prästeg. den 2 Nov 1788:  Samuel Heurlin”

Petter Svensson dog av lungsot. Efter hans död gifte änkan Maria Samuelsdotter 1825 om sig med änkemannen Johannes Jonsson född 1764 i Åseda. Makarna var bosatta som inhyses på Blötskog Storegård. Marias svärson Abraham Andersson i Höneskruv och Johannes svärson John Danielsson i Blötskog ansvarade i samband med giftermålet för de bådas redlighet.
Som änka för andra gången återkom Maria Samuelsdotter 1847 till Hageskruv och till dottern Marias familj.
Om barnen:
1. Maria är i husförhörsboken antecknad som lomhörd. Hon gifte sig 1809 med Jonas
    Persson i Hageskruvs Södregård. Makarna blev ägare till Backegården.
2. Annica, se familj nr 6!
3. Stina gifte sig 1821 med Petter Magnus Carlsson från Signildstorp Västregård
    i Lenhovda socken.

FAMILJ NR 14
Mormors farfar             Daniel Svensson                1775 05 26 - 1846 03 31
gift 1802 05 02 med
Mormors farmor           Maria Andersdotter           1779 12 02 - 1855 07 25
Barn.                          1. Jonas                            1805 08 11 - 1806 03 25
                                  2. Jonas Petter                  1807 10 08 - 1891 01 28
                                  3. Andreas                         1812 10 20 - 1875 02 25

Daniel Svensson var född i Borsasjögle Norregård, Lemnhults socken i Jönköpings län. Maria Andersdotter var född i Hackhylte. Familjen bosatte sig i Hackhylte men flyttade därifrån till Telleryd 1825. Båda byarna ligger i Åseda socken.
Om barnen:
2.  Jonas Petter, se familj nr 7!
3.  Andreas gifte sig 1835 med Stina Lisa Jonasdotter från Granhult. Makarna bosatte sig i
     Telleryd. Andreas blev änkeman 1845 och lämnad med fyra små barn varav den yngste dog
     strax efter modern. Andreas gifte aldrig om sig. Själv tog han sitt liv genom hängning och
     beskrevs då i dödboken som svagsint.


FAMILJ NR 15
Mormors morfar           Daniel Nilsson                    1764 12 06 - 1837 05 01
gift 1796 05 19 med
Mormors mormor         Christina Persdotter           1776 08 26 - 1850 12 01
Barn:                          1. Daniel                            1797 11 12 - 1884 01 30
                                  2. Jonas Petter                   1801 02 28 - 1885 10 09   
                                  3. Anna Stina                      1811 08 23 - 1912 10 02

Daniel Nilsson var född i Kjerskruv, Åseda socken men blev bonde i Labbemåla.
Om barnen:
1. Daniel flyttade 1820 till Pikaböl i Älghult och gifte sig med den 14 år äldre
    änkan Sanna Pettersdotter.
2. Jonas Petter gifte sig med Anna Stina Svensdotter född i Älghult. Han blev bonde på
    1/4 mtl i Mada. En notering i Husförhörsboken visar att båda makarna
    “enligt Häradsrättens dom undergått hemlig skrift”.
    Orsaken torde vara att Jonas Peter av våda råkat skjuta ihjäl två söner 3 och 9 år gamla.
3. Anna Stina, se familj nr 7!

Generation 5

FAMILJ NR 16        

Farfars farfars far        Måns Månsson                   1697 11 28 - 1758 05 27 
gift 1719 12 28 i Lenhovda med
Farfars farfars mor      Botild Påhlsdotter             1700 03 30 - 1749 10 15
Barn:                          1. Måns                              1721 01 01 - 1803 03 21
                                  2. Nils                                1724 02 12 - 1789 07 31
                                  3. Sara                               1727 02 26 - 1789 07 09
                                  4. Jon                                1730 03 27 - 1741 09 06  
                                  5. Anders                           1733 07 09 -
                                  6. Jonas                             1743 08 08 - 1823 04 17

Måns Månsson var född i Västraby, Lenhovda socken och blev bonde där. Hustrun var född i Ålatorp. De datum som angetts som födelsedatum både för föräldrar och barn är ibland dopdatum, eftersom inget födelsedatum är angivet. Det är möjligt, att det föddes ytterligare ett par barn i denna familj mellan åren 1736 - 1739. Dopbok saknas för dessa år.                    
Om barnen:
1.  Måns gifte sig med Kirstin Persdotter och blev bonde i Västraby. 
2.  Nils flyttade till Hassla som dräng 1754. Året därpå gifte han sig med Maria Persdotter från
     Skäraskog och blev bonde där. Hustrun dog 1764 och Nils gifte om sig året därpå med "sin 
     piga"
  Ingeborg Birgersdotter.
3.  Saras föräldrar har i födelseboken fått fel namn (Måns Nilsson och Sara påhlsdotter). Sara
     gifte sig 1752 med per Gudmundsson från Varshult i Åseda. Makarna blev brukare av en gård i
     Västraby.
4.  Jon blev bara 11 år gammal.
5.  Anders dog troligen före 1739, men han återfinns inte i dödboken. 
6.  Jonas, se familj nr 8!

FAMILJ NR 17    
Farfars farmors far      Håkan Andersson                1722 03 04 - 1798 10 07
gift 1745 04 14 i Lenhovda med
Farfars farmors mor    Ingeborg Nilsdotter             1726 12 12 - 1789 01 08
Barn:                         1. Ingrid                              1746 06 24 - 1837 03 14
                                 2. Elin                                 1751 06 20 - 1751 12 01
                                 3. Ingierd                            1752 09 08 - 1753 04 15
                                 4. Maria                              1754 03 22 - 1836 01 07
                                 5. Anders                            1758 02 19 - 1819 11 02

Håkan Andersson var född  i Nöbble Norregård, Lenhovda socken, där han också blev bonde. Ingeborg Nilsdotter kom från Hjärtaskog men var född i Rislycke i Ekeberga socken.
I vigselboken har prästen skrivit ”Anders Håkansson och Ingeborg Nilsdotter”, men upptäckt misstaget och skrivit en 1:a över Håkan och en 2:a över Anders för att visa på felet. Håkan Andersson dog av kolik och hustrun av fältfeber.
Om barnen:
1.  Ingrid gifte sig 1768 med Marcus Stephansson från Ryds Norregård i Ekeberga socken. Makarna
     med dottern Maria född 1778 bodde där till omkring 1790 då de flyttade till Rislycke och
     därifrån till Hulterstad 1792.
3.  Ingierd blev bara 7 månader gammal när hon enligt dödboken blev kvävd av modern.
4.  Maria, se familj nr 8!
5.  Anders flyttade till Herråkra där han gifte sig 1779 med Kjerstin Nilsdotter från Råsa.
     Vigselboken berättar: 16 juli vigdes drängen ärliga och beskedliga Anders Håkensson ifrån
     Lenhofda församling Nöbbled Norregård och pigan ärliga och sedesamma Kerstin Nilsdotter i 
     Råsa”
. Anders drunknade i Heda sjö af wåda enligt dödboken.

                      

FAMILJ NR 18
Farfars morfars far      Daniel Thoresson               1734 03 16 - 1799 02 09
gift 1755 06 15 i Nottebäck med
Farfars morfars mor    Cathrina Persdotter           1734 07 04 - 
Barn:                          1. Elisabeth                      1756 10 07 - 1757 02 03
                                  2. Elisabeth                      1758 09 07 -    
                                  3. Zachris                         1761 08 17 - 1762 03 27
                                  4. Nils                              1763 01 30 -    
                                  5. Sara                             1766 02 29 - 1766 05 31
                                  6. Thore                           1767 09 13 - 1841 01 24 
                                  7. Helena                         1770 04 26 - 1771 03 
                                  8. Christina                      1772 01 06 - 1777 03
                                  9. Peter                           1774 05 13 - 1797 05 26
                                10. Christina dödfödd                          - 1777 01 08
                                11. Helena                         1780 06 11 - 1854 04 16

Daniel Thoresson var född i Bostorps Norregård, Lenhovda men hans familj flyttade, när han var sex år, till Brorsmåla i Nottebäck, Hustrun var enligt Åseda Husförhörsbok född i Kimramåla, Kråksmåla socken. Vigseln skedde i Nottebäck, där Daniel enligt Kyrkans räkenskaper betalade 1 daler för vigseln och 10 öre för Stholen (Klädsel och krona). 
Den förstfödda dottern Elisabeth föddes enligt dopboken i Bostorp i Lenhovda socken. Hon blev “Qwäfd av modren”, en inte helt ovanlig dödsorsak vid denna tid när det gällde att hålla det lilla barnet varmt och den trötta modern hade barnet bredvid sig i sängen. När de nästa tre barnen föddes bodde familjen i Asby Mellangård i Dädesjö. Sara och Thore föddes i  Vägershult Norregård. Från 1770 var familjen bosatt i Mösjöhult Västregård i Åseda socken. Efter makens död anges att Cathrina 1802 flyttat till dottern Helena i Åker, Nottebäck.
Om barnen:
2.  Elisabeth uppges ha gift sig, troligen 1780. Vigselbok finns ej.
4.  Nils flyttade 1783 till Karlskrona. 
6.  Thore, se familj nr 9! 
7.  Helena. Den 31 mars 1771 skänkte Daniel Thoresson 2 daler till kyrkan, troligen i samband
     med dotterns begravning. 
8.  Christina återfinns inte i dödboken, men dog troligen i mars 1777, 
     då hennes far gav testamente till Kyrkan “för sitt barn”.
9.  Peter gifte sig 1796 med Maria Nilsdotter från Elmedal. Makarna bosatte sig i Mösjöhult. Redan
     1797 drunknade både Peter och hans fem år äldre svåger Isak Nilsson. Deras båda hustrur var
     systrar. Maria gifte om sig med Anders Håkansson från Fagerhult.
11. Helena gifte sig 1796 med Per Svensson från Åkers Frälsegård i Nottebäcks socken. Makarna
     var först bosatta i Åker. Från 1810 bodde de i Nygård, men flyttade därifrån  till backstugan
     Petersborg. Sedan Helenas “bräcklige” make avlidit 1827, bodde hon, tillsammans med en
     dotter, kvar i stugan till sin död.


FAMILJ NR 19
Farfars mormors far       Nils Jonsson                      1740 01 08 - 1820 03 21
gift 1762 12 05 i Granhult med     
Farfars mormors mor     Kjerstin Gudmundsdotter   1744 08 14 - 1829 05 23
Barn:                            1. Jonas                             1764 01 15 - 1764 01 24
                                    2. Maria                             1766 11 09 - 1851 02 15
                                    3. Sara                               1770 12 11 - 1858 01 21
                                    4. Jonas                             1775 07 30 - 1813 05 13
                                    5. Elin                               1775 07 30 - 1864 03 16
                                    6. Peter                             1779 10 07 - 1859 03 15

Båda makarna var födda i Granhult. Familjen brukade Granhults Norregård till 1792, då de tillsammans med de yngsta barnen flyttade till Skogsbo i Danstorp, Åseda församling.
Om barnen:
2.   Maria, se familj nr 9!
3.   Sara gifte sig med Peter Gabrielsson från Älghult. Makarna flyttade flera gånger mellan
     olika byar i Åseda och Älghult, men när Peter Gabrielsson dog, bodde de i en backstuga i
     Uranäs och där levde Sara som fattighjon livet ut.
4.  Jonas gifte sig med Magdalena Persdotter från Fagerhult.
     Han bodde med familjen i Danstorp. Jonas dog av lungsot bara 38 år gammal.
5.  Elin gifte sig 1796 med Nils Månsson från Nottebäck. Makarna bodde först i Danstorp
     men flyttade 1802 till Linneberg i Nottebäck och därifrån 1811 till Åkers Frälsegård. 
     1815 gick flyttlasset till Dunatorp i Åseda socken. Sedan tillbaka till Nottebäck och 
     Brorsmåla 1819. Sonen Johannes flyttade 1827 till Agunnaryd som dräng hos sin morbror.
     Senare blev han organist i Gårdsby och antog morbroderns namn Granstrand.
6.  Peter kom att kalla sig Granstrand och blev kyrkoherde i Agunnaryd. Han var gift med 
     Christina Erica Colliander 1794-1846. Peter Granstrand dog i Agunnaryd av slag.


FAMILJ NR 20
Farmors farfars far     Johan Fredrik Cederskiöld              1711 05 09 - 1795 01 28
gift 1741 med
Farmors farfars mor   Margaretha Christina Ridderståhle  1720 07 27 - 1749 08 07
Barn.                        1. Christina Catharina                     1743 10 19 - 1806 01 29
                                2. Nathanael Haqvinus                    1745 10 06 - 1809 12 08
                                3. Staffan Casper                            1748 07 16 - 1808 11 06

Johan Fredrik Cederskiöld var livdrabant vid Kronobergs regemente och bodde på Lidboholm i Sjösås socken. Hans hustru var född på Riddersberg i Rogberga socken Jönköpings län. Där bodde familjen när de tvä äldsta barnen föddes.
Om barnen:
1.  Christina förblev ogift och avled på Lidboholm.
2.  Nathanael, se familj nr 10!
3.  Staffan gifte sig 1772 med Anna Plantina Laurel. Makarna bodde i Tolg när de avled.

    
FAMILJ NR 21
Farmors farmors far     Jon Svensson                     1707 09 16 - 1743 02 20
gift 1732 10 07 i Sjösås med
Farmors farmors mor   Karin Sunesdotter                        - 
Barn:                          1. Lisbeth                          1734 01 20 -
                                  2. Sven                              1736 09 17 - 1747 03 15
                                  3. Karin                             1738 c:a    - 1814 04 12
                                  4. Håkan                           1740 04 20 - 1789 07 15

Familjen bodde i Viås Södregård, hustruns föräldragård i Sjösås församling, när de två äldsta barnen föddes. Omkring 1738 flyttade de till Vitthults Västregård i Granhult varifrån Jon kom. Karin kallades därefter Svensdotter, troligen på grund av felläsning.
Efter makens död gifte Karin Sunesdotter om sig med 
                                  Carl Trulsson                    1719           - 1776 11 18 
Barn:                          5. Ingrid                           1748 08 07  - 1791 10 12    

Carl Trulsson och hustrun Karin brukade först gården i Vitthult men flyttade till Brötjaryd i Drevs socken. 
Arvtagare till gården i Vitthult var de tre barnen Lisbeth, Karin och Håkan. Karin Jonsdotter var ogift och år 1766 ingicks en överenskommelse mellan syskonen, att hon skulle få undantag och vissa specificerade förmåner i gården till döddagar, mot att de båda gifta syskonen fick överta gården - ett vanligt arrangemang vid denna tid, varigenom ett ogift fruntimmer erhöll varaktig försörjning. 
Om barnen:
1.  Lisbeth gifte sig 1759 med Nils Persson. Två söner, Jonas och Jöns, föddes 1760 och 1762. I 
     dödboken 1766 anges att “d. 4. Juni afled och d. 8 d:o begrofs gifta mannen Nils Persson i 
     Witthult wästreg. efter 4 dygns häftig sjukdom, 55 år gl.”
 Den 9 mars 1772 föds en pojke, 
     Pär, i Vitthults Västregård. Föräldrar uppges vara Nils Eriksson och Elisabäta. Vigselbok finns
     inte mellan åren 1745 och 1784. Enligt Husförhörsboken gifte Nils Eriksson om sig 1779, men 
     Lisbeth återfinns inte i dödboken mellen åren 1772 och 1779.2. Sven dog i tioårsåldern.
3.  Karin. Enligt Hfb för Nottebäck och Granhult bodde Karin Jonsdotter med sin son Jonas i 
     Vitthults Västregårds gatestuga, Hon uppgavs vara född 1734 vilket måste vara fel, eftersom 
     hennes syster Lisbeth föddes detta år. Karin hittas inte i dopboken vare sig i Sjösås som sina
     två äldre syskon eller i Granhult som brodern Håkan. När hon avled 1814 uppgavs hon vara 80 
     år och änka. Någon vigselbok finns inte för denna tid, men år 1784 står Karin som hustru till
     Sven Jönsson från Dädesjö och makarna som hälftenbrukare av Vitthults Västregård. Från 1788
     bor inhyses änkan Karin Jonsdotter ensam, men Sven Jönsson återfinns inte i dödboken. 
     Sonen Jon, se familj nr 5!
4.  Håkan flyttade med modern och styvfadern till Brötjaryd i Drev. Han gifte sig 1767 med Kerstin
     Påvelsdotter från Skatelöv. Makarna brukade gården i Vitthult efter svågerns död, men efter
     några år såldes gården och Håkans familj flyttade till Marhults Östregård. 
     Utdrag ur Granhults dödbok: “1789 Juli den 15 afsomnade och d. 23 ejust. begrofs 
     dannemannen Håkan Jonsson i Marhult Östregård, 45 år gammal dödssjukdomen härrörde af
     et slag för Bröstet af en .häst under resan till Vexiö”. 
I husförhörsboken har Håkan fått fel
     födelseår. 
5.  Ingrid gifte sig med Torsten Erlandsson. De övertog gården i Bröttjaryd. Hos dem bodde också
     föräldrarna.


FAMILJ NR 22
Farmors morfars far     Anders Persson                  1703          - 1781 09 09
gift 1739 10 14 i Hälleberga med
Farmors morfars mor   Sigrid Mattsdotter             1720 05 15 - 1779 12 26
Barn:                          1. Per                               1740 11
                                  2. Ingeborg                       1741 11      - 1751 07 07
                                  3. Ingrid                           1743 03      - 1789 01 01
                                  4. Nils                              1746 12      - 1829 02 14
                                  5. Jonas                           1749 06      - 1773 09 26
                                  6. Sven                             1751 09 22 - 1755 11 30
                                  7. Carl                              1754 03 19 - 1840 01 03
                                  8. Johan                           1756 04 04 - 1756 04 18
                                  9. Elin                              1758 07 11 - 1762 12 19
                                 10. Sigrid                           1761 01 01 - 1780 03 30

Anders Perssons exakta födelseår har inte kunnat fastställas men han var troligen född i Åslahult i Hälleberga socken omkring 1703. Enligt Kyrkans Räkenskaper gav han brudgåva den 14 oktober 1739. Hustun var troligen flera år yngre än maken och född i Kärraboda. Familjen bodde först i Åslahult men flyttade omkring 1762 till Kärraboda.
Om barnen:
1.  Per, ingen uppgift hittad. Möjligen dog han ung.
2.  Ingeborg dog av smittkoppor.
3.  Ingrid gifte sig 1771 med Olof Svensson från Stora Applaryd. Hon dog av lungsot.
4.  Nils, se familj nr 11!
5.  Jonas blev bara 24 år gammal. Ingen dödsorsak är angiven.
7.  Carl gifte sig 1776 med Eva Andersdotter från Orrefors. Makarna övertog gården i Kärraboda
     efter Carls föräldrar. men flyttade till Carlsmåla i Ekeberga. Där benämndes Carl 
     bergsnämndeman och skräddare.
9.  Elin dog av smittkoppor fyra år gammal.
10. Sigrid gifte sig som sjuttonåring 1778 med Nils Håkansson ifrån Algutsboda. Hon dog av lungsot
      två år senare. Makarna bodde då i Kärraboda.

 

FAMILJ NR 23
Farmors mormors far      Måns Nilsson                  1714 06 06 - 1777 08 23
gift 1744 03 20 i Lenhovda med    
Farmors mormors mor    Brita Nilsdotter              1725 10 30 - 1798 05 07
Barn:                            1. Bengt                         1747 02 14 - 1811 04 11
                                    2. Gertrud                      1748 12 26 - 1818 11 13
                                    3. Kierstin                      1751 05 10 - 1837 03 17
                                    4. Cathrina                     1757 08 15 - 1834 04 07
                                    5. Nils                            1767 04 03 - 1844 02 07

Måns Nilsson var född i Västraby men blev bonde på hustruns föräldragård i Enghult, båda byarna i Lenhovda församling. Måns Nilsson var också kyrkvärd i Lenhovda.
Om barnen:
1.  Bengt gifte sig med Eva Jonsdotter från Skeda i Åseda. Han dog av lungsot i Mosingetorp,
     Näshults socken. Makarnas ende son var Magnus Bengtsson född 1779 i Åseda. Dennes
     son, Johannes Magnusson, blev bosatt i Nässja i Lemnhults socken. Han var på sin tid en
     känd orgelbyggare och konstnär vars orglar och kyrkokonst ännu finns bevarade i gamla
     småländska kyrkor. Johannes Magnussons dotterdotters son var skalden Hjalmar Gullberg.
2.  Gertrud gifte sig 1771 med Erik Johansson i Sjöatorp, Nottebäck.
3.  Kierstin, se familj nr 11!
4.  Cathrina gifte sig 1777 med Sven Carlsson från Sjösås. De var först bosatta i Yxnanäs,
     Sjösås socken och senare i Sjöatorp, Nottebäck.
5.  Nils gifte sig 1789 med Christina Håkansdotter från Ekeberga. Makarna bodde först i
     Hulterstad, men flyttade 1792 till Ryds Norregård. 

Läs gärna: Mitt möte med Hjalmar Gullberg under fliken Livsöden!

 

FAMILJ NR 25
Morfars farmors far        Nils Månsson                    1686 01 17 - 1758 08 06
gift 1:a gången 1706 11 03 med     
                                     Kirstin Johansdotter                         - 1729 03 21
Barn:                             1. Jonas                          1721 05 19 -
                                     2. Karin                           1727 01 04 -
gift 2:a gången 1730 06 21 i Dädesjö med änkan    
                                     Sara Jonsdotter               1679           - 1743 12 04
Hustruns barn:               3. Karin Persdotter
                                     4. Anders Persson
                                     5. Nils Persson                 1711 01 17
                                     6. Kerstin Persdotter        1713 02 13
                                     7. Elin Persdotter             1719 10 15
gift 3:e gången 1744 06 10 i Dädesjö med
Morfars farmors mor       Kerstin Jonsdotter           1722           - 1794 10 02
Hustruns barn:               8. Abraham Johansson      1742 10 26 - 
Gemensamma barn:       9. Kerstin                         1745 02 07 - 1808 11 17
                                    10. Måns                           1750 08 05 - 
Kerstin gift 3:e gången 1759 10 14 med    
                                     Måns Johansson                1733 03 15 - 1805 10 28
Barn:                            11. Johan                          1760 07 24
                                    12. Petter                         1762 09 15
        
Detta var en familj där åldersskillnader inte verkar ha spelat någon större roll. Som tjugoåring gifte sig Nils första gången. Makarna bodde i Nottebäcks Cronogård. Två troliga barn har hittats, möjligen föddes flera. Ett år efter hustruns död vigdes Nils med den 7 år äldre änkan Sara Jonsdotter. Genom henne blev han ägare till Dädesjö Västregård, som tillhört Saras tidigare make Per Jonsson. Sara och Per hade tillsammans fem barn. Nils Månsson blev också kyrkvärd i Dädesjö. Efter Saras död gifte han, då 58 år gammal, om sig med den 22-åriga änkan Kerstin Jonsdotter. Hon hade varit gift med soldaten för roten Linnebjörkes Börjesgård, Johan Johansson Snapp. Kerstin var född i Sjösås. Efter Nils Månssons död, 15 år senare, gifte även hon sig en tredje gång, nu med sin elva år yngre dräng, Måns Johansson. Makarna med sina två söner bosatte sig från 1766 på torpet Gränsmåla i samband med att hustruns dotter Kerstin Nilsdotter och hennes make Anders Eriksson övertog Dädesjö Västregård.

Nils Månsson stämde själv och tillsammans med sina syskon ett flertal gånger sin omgifte far Måns Persson i Norrhults Norregård för att få ut sitt morsarv. 1738 fick han fasta på gården sedan han delvis ärvt delvis köpt ut delar av sin far och sina syskon. 1744 sålde Nils denna gård till sin son. 
Kyrkvärden Nils Månsson råkade ut för att en av hans döttrar, troligen från första giftet, blev dömd för lönskaläge med en dräng i Norrhult. Båda fick för sin förseelse böta, hon 5 dlr och drängen 10 dlr smt varjämte drängen ”som henne första gång förnedrat” skulle ge henne en ko och en tunna säd och hjälpa henne i kyrkan i Nottebäck där de skulle stå kyrkoplikt en söndag. 

Följande notering finns i Dädesjö dödbok: ”1758 d 6 Augusti dödde mycket Beskedelige och Wälförståndige Kyrkiowärden Nils Månsson i Dädesjö wästergård, tå han wart gången up i sin Kohage til en Elds utsläckande, fans af de flere wid denna Eld warande personer död liggande om aftonen förmodeligen af något stötande wid Kullfallandet, som märktes både i ansicktes och på bröstet, samt af rök och Eld, Hwilken senare brändt Kläderne på Högra armen, men ej skadat Kroppen, war 72 och 1/2 år, begrofs d 13 Ejusdem”. 

Bouppteckning Uppvidinge FII:7 sid 859:
Åhr 1794 den 13 october inställte sig undertecknade uti Torpet Gränsmålla hos nuwarande Enkiomannen Måns Johansson .... dess afledna hustru i lifstiden Dygdesamma Chierstin Jonsdotter hwilken efter sig lemnat 5 stycken lefwande barn 4 st söner och 1 dotter samt hafwer afledna hustrun warit tränne gånger gift och först med Soldatten Johan Snap i Lindbiörke mäd hwilken hon aflat 1 son som är Dannemannen Abraham Johansson i Ramnås Ehrngilsegård samt 2.dra gången warit gift mäd dannemannen Nels Månsson i Dädesiö Wästregård mäd hwilken hon aflat 1 son är dannemannen Måns Nelsson i Zegahorfwa Mönsterås soken, samt 1 dotter som är Dygdesamma hustrun Chierstin Nelsdotter i Löfsiö gift mäd Anders Ericsson därstädes, samt 3.die gången mäd nu efterlefwande Måns Johansson i Gränsmålla mäd hwilken 2ne söner som äro dannemännerna Johan Månsson i Löfsiömålla samt Petter Månsson i Rokneby Ryssby soken, .....
Inventarie summa 93.26. Summa Giäld 13.31.7
Om barnen:
1.   Jonas dog troligen som barn men hittas inte i dödboken.
2.   Karin flyttade med fadern till Dädesjö Västregård.
3.   Karin Persdotter gifte sig 1734 med drängen Jöns Håkansson från Almsäng. 
4.   Anders Persson kan vara den dräng som 1730 gifte sig med Maja Månsdotter från
      Ramnåsa.
8.   Abraham gifte sig med Kjerstin Månsdotter och blev bosatt i Ramnåsa Ehrngilsegård. 1804
      flyttade familjen till Nottebäck.
9.   Kerstin, se familj nr 12!
10. Måns bodde, enligt bouppteckningen ovan, i “Zegahorfwa Mönsterås soken”.
11. Johan flyttade 1792 till Lövsjömåla i Ekeberga socken. Där gifte han sig med Annika
      Gudmundsdotter. Makarna flyttade 1805 till Algutsboda.
12.  Per flyttade till Rockneby i Ryssby socken, Kalmar län. Där gifte han sig 1790 med änkan
      Stina Andersdotter.
      Om de övriga barnen finns ännu inga uppgifter.FAMILJ NR 26
Morfars morfars far     Sven Persson                      1721 04 10 - 1799 01
gift 1752 10 04 i Älghult med
Morfars morfars mor   Maria Johansdotter            1733 05 13 - 1794 03 13
Barn:                         1. Sara                               1753 09 30 - 
                                 2. Jonas                             1756 08 18 - 1757 05 19
                                 3. Petter                            1760 04 24 - 1824 01 31
                                 4. Johannes                        1765 04 06 - 
                                 5. Jonas                             1771 12 13 -

Sven Persson var född i Fröseke Bölnagård, kom till Hageskruvs Backegård som dräng omkring 1749. Tre år senare gifte han sig med dottern i gården, Maria Johansdotter. Hennes mor, Sara Jonsdotter, var änka sedan maken dött redan 1741. Enligt köpebrev 1.2.1754 tillhandlade sig Sven Persson och hans hustru Maria Johansdotter Hageskruvs Backegård för 167 dlr samt med förbehåll för säljaren att erhålla nödtorftigt undantag till döddagar. 
Sven Persson var 1772 kärande i ett arvsmål inför häradsrätten tillsammans med sin svåger Lars Klinga i Klingelund under Långaskruv, sin systerson Olof Johansson i Flöxhult och brorsonen Olof Olofsson i Fagraskog, då de instämt Svens svåger Jonas Persson i Bölnagården. Tvisten gällde det testamente Sven Perssons mor låtit upprätta, i vilket hon gav all sin egendom till svärsonen och dennes nya hustru. Se vidare familj nr 52!
Om barnen:
1.   Sara gifte sig 1777 med änklingen Per Persson i Gödeshult. Makarna brukade en gård under
      Kyrkokulla.
3.   Petter, se familj nr 13!   
4.  Johannes dog troligen som barn. 
5.  Jonas, ingen uppgift hittad.FAMILJ NR 27
Morfars mormors far     Samuel Andersson             1727 06 03 - 1807 01 12
gift 1:a gången med     Annika Persdotter              1728 06 02 - 1763 08
Barn:                           1. Kristina                         1754 10 28 - 1836 02 19
gift 2:a gången 1764 12 30 i Åseda med
Morfars mormors mor   Annika Johansdotter          1746 12 23 - 1830 01 16
Barn:                           2. Maria                            1767 01 24 - 1854 12 24               
                                   3. Annika                          1775 02 24 - 1806 09 04

Samuel Andersson var född i Brantåsa Östregård, Åseda. Han gifte sig första gången i början av 1750-talet med Annika Persdotter på Kuttabo Västregård. Den 9 maj 1760 skänkte Samuel Andersson och hans svärfar Per Månsson i Kuttabo Västregård en daler silvermynt till Åseda kyrka ”i tacksamhet över att Guds nåd dämpade eldslågor i deras hus”. I Uppvidinge häradsrätts dombok står: 
”1760 d 17 Maji fant Rätten skjäligt bewilja Åboen Samuel Andersson på frälsehemmanet Kuttabo Wästergård Brandstod af Häradet för följande Eldskada som utan dess eller dess husfolks ringaste wållande timade, neml:
    för et fähus 21 aln långt, 10 1/2  aln brett, 3 1/2 aln högt med skulle öfwer 
    och näfwertak samt     fullkommeligt innanrede och 
    afskiftadt fähus merendels nytt                          60 dlr
    1 Swinhus med fyra knutar äfwenl:ds nytt           10 dlr
                                                                     S:a    70 dlr
För hwilka Sjuttio daler Smtt:s utbekommande Samuel Andersson har at i ödmiukhet anmäla sig hos Konungens Höga Befallningshafwande som thertil höggunstig handräckning meddela lärer”.

Första hustrun dog 1763 och den 30.12.1764 noterades i vigselboken: ”änkiomann. Samuel Andersson från Kuttabod Wästergårdh sammanvigdes med pigan Annicka Johansdotter från Mörteleks Brasagård”. Samuel och hans unga hustru skänkte vid vigseln 1 daler 16 öre smt till Åseda kyrkokassa. I samband med giftermålet flyttade Samuel till Mörteleks Brasagård som han ett och ett halvt år senare beviljas fasta på.
Om barnen:
1.  Kristina flyttade med fadern till Mörtelek. I Husförhörsboken är antecknat att hon gift sig,
     men vigselbok finns inte förrän 1784.
2.  Maria, se familj nr 13!
3.  Annika gifte sig 1796 med Magnus Jonasson från Hälleberga.


FAMILJ NR 28
Mormors farfars far      Sven Svensson                   1746 07      - 1814 04 01
gift 1768 05 23 i Nye med
Mormors farfars mor    Maria Johansdotter            1752 12 22 - 1843 02 23
Barn:                          1. Catharina                      1769 04 13 - 1833 08 08            
                                  2. Greta                            1771 12 17 - 
                                  3. Stina                             1771 12 17    
                                  4. Daniel                           1775 05 26 - 1846 03 31
                                  5. Johannes                       1777 06 24 - 1848 02 01
                                  6. Helena                          1780 01 13 - 1861 11 26
                                  7. Lisken                           1783 08 24 - 1836 03 09
                                  8. Sven                             1786 01 28 - 1786 02 13

Sven Svensson var bonde i Borsaskögle Norregård, Lemnhults socken, där han också var född. Maria Johansdotter var född i Kvennestubba, Nye socken och dog hos dottern Helena i Granshults Östregård i Södra Solberga.
När Sven Svensson avled genom drunkning den 1 april 1814 uppgavs att han var 60 år 6 månader gammal. Detta stämmer inte med angivet födelsedatum. Om det är rätt skulle han vara 67 år och 9 månader gammal. Han hittas ej i födelseboken.
Om barnen:
1.   Catharina gifte sig 1799 med Jonas Johansson. Makarna bytte bostadsort flera gånger inom 
      Lemnhult, innan de 1807 flyttade till Korsberga.
2.   Greta gifte sig 1794 med Isak Svensson och blev bosatt i Gatu Västregård. Makarna
      flyttade år 1800 till Åseda.
3.   Stina gifte sig 1797 med Petter Börjesson från Bållslätt i Nye socken. Makarna med en son
      var bosatta i Bållslätt till 1834, då de flyttade till Näshult.
4.   Daniel, se familj nr 14!
5.   Johannes gifte sig 1809 med Stina Petersdotter från Näshult
6.   Helena gifte sig 1801 med Gustaf Andersson Wredman från Nydala. Makarna övertog 
      gården och rusthållet i Borsasjögle. 1819 flyttade de till Granshults Östegård i Södra Solberga.
7.   Lisken gifte sig 1804 med Carl Magnus Abrahamsson från Borshults Skattegård.


FAMILJ NR 29
Mormors farmors far    Anders Persson                  1746 09 06 - 1811 10 04
gift 1778 11 15 i Åseda med
Mormors farmors mor   Sara Persdotter                1756 09 20 - 1827 04 20
Barn:                           1. Maria                           1779 12 02 - 1855 07 25
                                   2. Peter                           1787 06 21 -
                                   3. Stina                            1791 06 03 - 1811 10 20
    
Familjen bodde i Hackhylte i Åseda socken där hustrun var född. Anders Persson var född i Yggesryd, Dottern Maria och hennes make bodde först i Hackhylte, men flyttade tillsammans med Marias mor till Telleryd 1825.
Om barnen:
1.  Maria, se familj nr 14!
2.  Peter flyttade 1804 till Karlskrona.
3.  Stina gifte sig 1811 med drängen Sven Persson.


FAMILJ NR 30
Mormors morfars far      Nils Danielsson                 1730 10 08 - 1766 06
gift 1764 04 08 i Åseda med
Mormors morfars mor    Kjerstin Svensdotter         1741 10 02 - 1824 04 31
Barn:                           1. Daniel                           1764 12 06 - 1837 05 01 
Kjerstin Svensdotter gifte om sig 1767 06 14 med
                                   Olof Persson                     1738 02 09 - 1811 09 13
Barn i 2:a äkt.:             2. Helena                         1769 01 04 -
                                   3. Elisabeth                       1771 09 07 -  
                                   4. Peter                            1776 01 19 - 1853 11 29
                
Familjen bodde i Kjerskruv, Åseda socken, där Kjerstin Svensdotter var född. Nils Danielsson födelseplats var Göljhults Västregård.
Daniel var makarnas enda barn. I mars 1766 gav Nils Danielsson en gåva till kyrkan för ett barn som troligen dött som helt litet utan att införas i dopboken. Den 15 juni 1766 torde vara Nils Danielssons begravningsdag. Då gavs enligt Kyrkräkenskaperna testamente 2:16 för honom. Dödbok saknas för tiden.
Kerstins andre make, Olof Persson, kom från Nyanäs.
Om barnen:
1.  Daniel, se familj nr 15!
2.  Helena gifte sig 1792 med Johannes Svensson och blev bosatt i Brantåsa Västregård.
     Familjen flyttade 1809 till Kjerskruv och blev ägare av 1/4 mtl. Hittas inte efter 1828.
3.  Elisabeth flyttade 1810 till Fagerhult,
4.  Peter gifte sig 1804 med Martha Carlsdotter från Älghult och övertog hemmanet.
     1839 blev han änkling och beskrivs som ofärdig och orkeslös.


FAMILJ NR 31
Mormors mormors far      Per Nilsson                     1743         - 1825 11 30
gift 1775 12 26 i Åseda med
Mormors mormors mor    Annika Gissesdotter        1742 03 23 - 1827 03 03
Barn:                             1. Christina                     1776 08 26 - 1850 12 01

Varifrån Per Nilsson kom är svårt att få klarhet i. Han finns inte i dopboken 1743 och vigselbok finns inte förrän 1784. Vigseldatum var troligen annandag jul 1775. Då skänkte dannemannen Per Nilsson enligt kyrkoräkenskaperna 1 daler till Åseda kyrka. Den 29 september 1776, efter dotterns födelse, gav samma man 1 daler vid sin hustrus kyrkogång. Makarna övertog hustruns föräldragård i Labbemåla,
1.  Christina var troligen makarnas enda barn. Se familj nr 15!

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Kennet Karlsson | Svar 18.01.2021 15:29

Intresant att läsa från en som idag bor i Fagraskruv

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

29.07 | 16:30

Hej! Så trevligt! Maj-Britt minns jag mycket väl.
Kontakta mig gärna på mail. ingvik32@gmail.com

...
29.07 | 14:45

Hej Ingrid, Väldigt intressant läsning om Kvarterbo där min mamma Maj-Britt Jarl (dotter till Elin och Arvid Adamsson) växte upp. Jag vill gärna köpa boken.

...
19.05 | 16:52

Hej! När du känner dig klar med städningen får du gärna komma hit och hugga i. Sådan mor sådan dotter, haha.

...
19.05 | 13:45

Det låter lagom ansträngande 😁.

...
Du gillar den här sidan