Svärfar Odals anor

Generation 1

Johannes och Elina Vikström omkring 1910. Från vänster okänd, Dagmar och till höger om föräldrarna sönerna Assar, Odal och Atle.

Svärfars anor finner man i
Norrbotten: Nederluleå, Skellefteå landsförsamling, Nedertorneå, Karl-Gustaf.
Finland: Tornio, Alatornio

Namnregister finns längst ner på sidan.

 

 

 

 

 

 

FAMILJ NR 1
Far                             Johannes Vikström              1861 06 02 - 1947 03 07
gift 1897 12 19 med    
Mor                             Elina Olofsson                     1871 10 13 - 1956 09 27
Barn:                          1. Assar Johannes                 1898 07 03 - 1960 08 25
                                  2. Odal Alexius                     1900 03 04 - 1979 05 04
                                  3. Atle Armertus                   1902 02 22 - 1955 09 01
                                  4. Uno Villmar                      1914 04 25 - 1985 01 19

Johannes var född i Måttsund och Elina i Kallax. Båda hade tjänat i olika gårdar i Måttsund, han som dräng och hon som piga. En av de gårdar Elina arbetade på var nr 8 Humbla. Det var i denna gårds bagarstuga de hade sitt första hem och där föddes Assar 1898.

1894 hade Johannes bror Alfred köpt granngården nr 15 Förstmans av brödernas farbror Emanuel Vikström. Omkring sekelskiftet avstyckades från denna gård en del som köptes av Johannes. Nya hus byggdes på en bergknalle på Öbergets sluttning och gården fick namn efter sitt läge Knäbb (Knabben).
Om barnen:
1. Assar gifte sig med Davida Danielsson och blev bonde på hustruns hemgård.
    Han var också en skicklig slöjdare och snickare.
2. Odal, se Svärfar Odals familj!
3. Atle gifte sig 1925 med Kristina Eriksson. Han drev färghandel i Boden.
4. Uno gifte sig 1941 med Alva Johansson. Han övertog
    föräldrarnas jordbruk men arbetade också som glasmästare.
    Elinas systerdotter Dagmar fick också sitt hem i Knabben. Se familj nummer 4!                                                                               

Generation 2

FAMILJ NR 2
Farfar                        Johannes Emanuelsson
                                 Vikström                            1832 09 05 - 1877 01 16
gift 1860 11 04 med        
Farmor                      Maja Brita Johansdotter     1841 01 25 - 1873 09 28
Barn:                        1. Johannes                        1861 06 02 - 1947 03 07
                                2. Emanuel                          1864 05 03 - 1952 11 25
                                3. Erik                                 1867 05 17 -
                                4. Alfred                              1870 11 28 - 1956 10 31
                                5. Maria Johanna                  1873 09 26 - 1875 03 28

Johannes Vikström var född i Alvik, men flyttade tillsammans med föräldrarna till Måttsund, där brodern Emanuel köpte deras fasters hemman nr 15 Föschmäsch.
Se familj nr 4!
Maja Brita var född på Måttsund nr 9 Jåones (Johans). Se familj nr 5! Hon dog två dagar efter dotterns födelse. Den lilla togs då om hand av sin mormor som i 21 år varit änka och var mycket fattig. Genom berättelser lever minnet av den sorgliga synen, då den sjuttioåriga Brita Nilsdotter bar sin lilla nyfödda dotterdotter hem till Jåones i sitt förkläde. Lilla Maria blev bara ett och ett halvt år gammal. Året därpå dog mormodern av magkräfta.

En månad efter mormoderns död hittades barnens far, Johannes, ihjälfrusen på isen mellan Kallax och Måttsund. Det ryktades om att han varit i slagsmål och blivit lämnad att dö. En trolig orsak kan väl vara att han berusat sig, när han gick hem från stan. Dödboken uppger ”sjelfmen” som dödsorsak.

Familjen hade bott inhyses i Jåones-Häsch (Johans Hans), och där var barnen skrivna även efter faderns död. Fastigheten, som var en del av Jåoneshemmanet, ägdes av Johannes bror Emanuel. Det har berättats att man planerade auktion på de fyra sönerna, men att de i stället placerades i olika fosterhem.
Om barnen:
1. Johannes kom i oktober 1877 till nr 12 Rinneln som dräng. Se familj 1!
2. Emanuel  kom blev fosterson hos Katarina Charlotta Berlin, änka efter Nils Petter
    Nilsson Näsström i Alvik nr 19. Senare flyttade han till Antnäs nr 8 Kneot, där
    farbroderns svägerska Brita Johanna var husmor. Hon kom från Måttsund nr 8.
    Så småningom blev Emanuel ägare till Antnäs nr 7 Hämers.
3. Erik var 1883 dräng hos sin farbror i Föschmäsch, men emigrerade till
    Nordamerika 1888.
4. Alfred blev fosterbarn i Kallviken. Han flyttade senare till sin kusin i Janihanch
    som dräng. Han köpte 1894 för 4000 kronor Måttsund nr 15 Föschmäsch av sin farbror
    Emanuel Vikström.

Om Lill-Job, som Johannes Emanuelsson Vikström kallades, har Östen Palmgren återgett en historia som han hört sin far berätta:
Lill-Job hade gått till en tjärn för att fiska gädda. Sedan han agnat och kastat ut reven i tjärnen stötte han ner sitt spö vid strandkanten och gick hem. När han senare kom tillbaka för att vittja, upptäckte han att reven var borta, bara spöet fanns kvar där han hade stött ner det. Han gick runt tjärnen och fann så småningom reven, lyckades få tag i den och drog upp en riktig storgädda. Han ställde sig grensle över den väldiga besten och talade fördömande till den.
Sedan han lyckats ända gäddans liv stötte han en påk genom gälarna och halsen, lade påken över axeln och vandrade hemåt. De som såg den kortvuxne mannen och hans fångst, påstod att jättegäddan släpade på marken när han gick.FAMILJ NR 3
Morfar                       Johan Aron Olofsson           1832 11 14 - 1906 01 30
gift 1869 12 18 med    
Mormor                     Eva Johansdotter Erki         1843 10 03 - 1914 11 21                               Barn:                        1. Maria                                1870 02 17 - 1945 07
                                2. Elina                                1871 10 13 - 1956 09 27
                                3. Selma                               1873 11 04 - 1938 01
                                4. Johan Edvard                    1876 02 09 - 1901 08 31
                                5. Teresia                             1878 03 06 - 1962 08 02
                                6. Angelika                           1880 04 25 - 1955 08 07
                                7. Frithiof                             1882 09 11 -

Johan Aron Olofsson var född i Måttsund nr 11. Se familj nr 6!
Eva Johansdotters födelseort var Kukkola. Som änka flyttade hon till dottern Elina i Måttsund, där hon avled. Se familj nr 7!
Om barnen:
1.  Maria gifte sig 1893 med Johan Petter Sundström från Hindersön.    
2.  Elina, se familj nr 1!
3.  Selma födde dottern Alfhild Judit Elina (gift Erlandsson) 1897. Hon gifte sig 1904
    med Johan Helmer Holmström från Piteå landsförsamling. Makarna bosatte sig i
    Svartöstaden, Luleå.
4. Johan Edvard drunknade mellan Kallax och Altappen.
5. Teresia gifte sig med järnvägsarbetaren Henrik Pettersson Palmgren.
    Maken kom från Småland. Familjen bodde i Luleå. När Teresia födde sitt sjätte barn
    drabbades hon av barnsängspsykos som inte gick att häva och hamnade i sluten
    sjukhusvård. Efter något år tog maken sin äldsta dotter med och emigrerade till
    Kanada. De övriga barnen kom till olika fosterhem, de flesta hos sina mostrar.
    Dagmar fick komma till Elina. Se familj nummer 1!
    År 1925 reste de två sönerna till fadern i Kanada och bosatte sig där.
6. Angelika gifte sig 1902 med Nils Oskar William Forslund från Skellefteå.
    Forslunds födelseförsamling var Timrå. Makarna flyttade till Malmberget,
    där också deras dotter Maria (Maja) gift Ödman blev bosatt.
7. Frithiof emigrerade till Nordamerika.

Generation 3

FAMILJ NR 4
Farfars far                  Emanuel Olofsson Vikström   1788 07 10 - 1858 08 22
gift 1816 12 01 med
Farfars mor                Maria Elisabet Jakobsdotter   1789 10 01 - 1868 10 24
Barn:                         1. Olof Johan                          1826 07 02 - 1826 07 11
                                 2. Emanuel                             1827 08 25 - 1901 11 01
                                 3. Johannes                           1832 09 05 - 1877 01 16

Makarna var födda i Alvik, Emanuel på hemman nr 12, se familj 8! och Maja Lisa på hemman nr 22 (Skäret). Se familj nr 9!
Familjen brukade den del av Alvik nr 19 som var belägen i Bjursträsk. Enligt uppgift brann deras boningshus ner och man var därefter hänvisade till ett härbre.
Till Måttsund flyttade familjen efter att sonen Emanuel köpt hemman nr 15 Föschmäsch av sin faster änkan Anna Magdalena Olofsdotter omkring år 1847. Ytterligare en av Emanuel Olofssons systrar, Catharina, bodde i Måttsund. Hon var gift med Arendt Arendtsson d.y. Se familj nr 12!
Om barnen:
1.  Olof Johan blev bara några dagar gammal.
2.  Emanuel, som blev bonde på hemman nr 15 i Måttsund, gifte sig 1851 med Lisa
     Greta Johansdotter i ganngården nr 8 Humbla. Makarna fick sex barn, men det blev
     brorsonen Alfred Vikström, som övertog hemmanet.
3.  Johannes, se familj nr 2!


FAMILJ NR 5
Farmors far                 Johannes Hansson             1807 11 30 - 1852 04 30
gift 1835 07 05 med
Farmors mor                Britta Nilsdotter                1804 04 03 - 1876 12 08
Barn:                          1. Johannes                        1836 06 11 - 1930 02 13
                                  2. Maja Britta                     1837 11 28 - 1840 04 02
                                  3. Maja Britta                     1841 01 25 - 1873 09 28
                                  4. Elisabet Johanna             1843 09 11 - 1940 08 18
                                  5. Gustava Johanna             1845 01 03 - 1925 05 31

Johannes Hansson var född på hemman nr 9 Jåones i Måttsund. Se familj nr 10!
När Johannes Hansson avled var han bara 44 år gammal. Hemmanet skrevs därefter på hans änka och tanken var förstås, att den ende sonen skulle föra arvet vidare. Men familjen var svårt skuldsatt och blev tvungen att sälja hemmanet till två av grannarna. Även gårdens hus revs, men logen, kallad ”Jåonesloon”, fanns kvar in på 1930-talet. Ättlingar till familjen har berättat att detta med gårdens avveckling blev en stor skam att bära även för barn och barnbarn och man talade ogärna om det. Brita Nilsdotter var född på hemman nr 10 Pärnösch (Pär Nils) i Måttsund. Se familj nr 11!
Om barnen:
1. Johannes gifte sig 1865 med Anna Lisa Pehrsdotter Hjort. Av den rivna bagarstugan
    på Jåoneshemmanet uppförde han en stuga åt sin familj på en annan plats i byn.
    Makarna fick sju barn, alla flickor. Johannes var vid sin död nära 94 år gammal.
    Han hade då varit helt blind i många år.
2. Maja Britta  dog som tvåårig.
3. Maja Britta fick sin systers namn. Det var tidigare mycket vanligt
    att barn fick samma namn som sina döda äldre syskon. Se familj nr 2!
4. Elisabet Johanna gifte sig 1871 med Johan Petter Holmqvist från Björsbyn.
5. Gustava Johanna gifte sig med systerns svåger Karl Wilhelm Holmqvist från Björsbyn.


FAMILJ NR 6
Morfars far                  Olof Henric Arendtsson      1803 01 19 - 1833 07 14
gift 1828 11 22 med
Morfars mor                Anna Cajsa Ersdotter         1807 09 14 - 1844 10 15
Barn:                          1. Anna Cajsa                     1829 07 02 - 1897 11 19
                                  2. Maria Helena                  1830 11 02 - 1905 09 28
                                  3. Johan Aron                    1832 11 14 - 1906 01 30

Olof Henric och hans bror Arendt ägde var sin hälft av föräldragården och båda bodde med sina familjer i Häsch. Det torde vara Olof Henric som gav upphov till namnet Ollbacken, som var en del av hans äga. Se familj nr 12!
Hans hustru Anna Cajsa var född i Alvik nr 13 som o.ä. dotter till Anna Maria Jönsdotter. Modern gifte sig 1818 med sjömannen Erik Lindgren från Ersnäs. Se familj nr 13!
Olof Henric avled av tarmvred och elva år senare dog också hustrun Anna Cajsa. Ungefär hälften av deras hemmansdel såldes, medan systern Lisa Greta och Herman Olofsson blev ägare till resten.
Om barnen:
1. Anna Cajsa flyttade efter moderns död till morbrodern Jacob Lindgren Tältskär nr 1.
    Därefter var hon piga på olika gårdar i Nederluleå innan     hon 1857 flyttade till Luleå
    stad. Hon dog som ogift och utfattig i Bensbyn, där hennes syster bodde, men var
    fortfarande skriven i Luleå.
2. Maria Helena gifte sig 1854 med inhysesmannen Carl Johan Häggberg i Bensbyn.
3. Johan Aron bodde en tid som ”fattigbarn” hos sin faster Brita Catharina
    Olofsdotter i Häsch. Han blev senare fosterbarn hos Anders Gustaf Andersson i nr
    8:2 Nygår´n. Sedan han 1869 gift sig med Eva Johansdotter Erki blev han bosatt i
    Kallax som inhyses. Se familj nr 3!


FAMILJ NR 7
Mormors far                Johan Henrik Henriksson
                                  Matti                                 1811 03 20 - 1853 07 15
gift 1837 07 16 med    
Mormors mor              Margareta Abrahamsdotter Erki  
                                                                           1815 08 04 - 1892 02 28
Barn:                         1. Carl Johan                       1838 01 29
                                 2. Greta Cajsa                     1840 07 12
                                 3. Maria Fredrika                 1842 02 28
                                 4. Eva                                 1843 11 03 - 1914 11 21
                                 5. Anna Stina                       1844 11 15 - 1845 05 03
                                 6. Henrik                             1846 03 12
                                 7. Pehr Abraham                  1847 07 26 - 1848 04 16
                                 8. Isak Wilhelm                    1849 01 06 - 1849 07 24
                                 9. Brita Johanna                  1850 06 15 - 1850 07 14
                                 10. Mathilda                        1852 03 03 - 1852 08 03

I Tornedalen var det förr brukligt, att man som extranamn till sonnamnet antog gårdens namn. När man flyttade från en gård till en annan bytte man till den nya gårdens namn. Därför blev Johan Henrik från Matti-gården i Kukkola, Karl Gustavs församling Johan Henrik Erki, när han gifte sig med Margareta Erki och blev bonde på svärföräldrarnas gård Kukkola nr 40.
Se familj nr 14 och 15!
Johan Henrik var bara 42 år när han drunknade. Då hade fem av makarnas tio barn dött som späda. Änkan Margareta bodde kvar på Erkigården tillsammans med sina barn. Några år senare utökades familjen med Greta Cajsas ”oäkta” barn. Vid sin död benämndes Margareta Erki ”fattighjon” i kyrkoböckerna. Se familj nr 15!
Om barnen:
1.  Carl Johan flyttade 1854 till Nedertorneå. 1859 gick han till sjöss.    
2.  Greta Cajsa födde sex oä barn, tre flickor och tre pojkar mellan åren 1861 och 1874.
     Hon gifte sig 1878 med Johan Isaksson Berg.
3.  Maria Fredrika gifte sig 1864 med Johan Johansson Myllimäki.
     Makarna bosatte sig troligen i finska Karungi.
4.  Eva, se familj nr 3!
6.  Henrik flyttade till Haparanda 1861. 1870 tog han ut attest för att gå till sjöss.
     Han gifte sig i Karl Gustafs församling omkring 1877 med Katharina Persdotter
     född 1856.
     De övriga av familjens barn dog som små.

Generation 4

FAMILJ NR 8
Farfars farfar              Olof Larsson                      1741 05 03 - 1809 05 18
gift 1778 02 02 med
Farfars farmor            Anna Hansdotter               1753 06 17 - 1837 01 14
Barn:                         1. Olof                               1780 04 02 - 1780 07 15
                                 2. Hans                              1782 11 07 - 1851 07 25
                                 3. Nils                                1783 12 20 - 1786 09 26
                                 4. Lars                               1785 02 17 - 1787 09 05
                                 5. Emanuel                        1788 07 10 - 1858 08 22
                                 6. Anna Magdalena             1791 09 02 - 1865 08 04
                                 7. Brita Cajsa                     1793 11 22 - 1875 02 27

Olof Larsson var född i Alvik nr 12, se familj nr 16! och Anna Hansdotter kom från Långön nr 1, se familj nr 17!
Olof blev ett av de många offer fältsjukan skördade i Alvik-Långnäs  med omnejd krigsvintern 1808-1809 i det s.k. finska kriget. I detta krig dog fler människor i Luleåbyarna av fältsjuka än av själva kriget och det var inte bara soldater som drabbades. Den s.k. ”Ryssgraven” i Alvik är ett minne från denna tid. I den lär dock inga ryssar vila, utan hitkommenderade soldater från Västmanland och Uppland. Enligt en extra bataljons-order den 20/12 1808 skulle sjukhus inrättas i fyra gårdar i Alvik-Långnäs. En av dessa var nr 12. Den 68-årige ägaren till gården, Olof Larsson, lär väl inte ha deltagit aktivt i krigandet, men beslutet att han måste upplåta sitt hem till sjuka soldater, var kanske orsak till att fältsjukan tog också hans liv.
Om barnen:
2.  Hans gifte sig med Maja Lisa Björnspjut och blev näste ägare till gården i Alvik.
5.  Emanuel, se familj 4!
6.  Anna Magdalena gifte sig första gången 1823 med änklingen Nils Olofsson i
     Måttsund nr 15. Makarna förblev barnlösa. Nils Olofsson avled 1839. Åtta år senare
     sålde Anna hemmanet till sin brorson Emanuel Vikström.
7.  Brita Cajsa gifte sig 1826 med Arendt Arendtsson d.y. från Måttsund nr 11 Häsch.
     Se familj nr 12!
     Tre av barnen, alla pojkar, dog som små.

Anna Hansdotter bodde kvar på gården hos sonen Hans och sonhustrun Maja Elisabet. Så småningom flyttade hon till dottern Anna Magdalena och svärsonen Nils Olofsson i Måttsund 15. Hon avled där 1837 och svärsonen två år senare.

FAMILJ NR 9
Farfars morfar            Jakob Nilsson                      1756 06 20 - 1844 12 04
gift 1789 05 10 med
Farfars mormor           Helena Nilsdotter               1766 10 10 - 1809 02 13    
Barn:                         1. Maja Lisa                         1789 10 01 - 1868 10 24
                                 2. Nils                                  1792 01 04 - 1846 12 19
                                 3. Brita Helena                     1793 07 08 - 1794 06 24
                                 4. Jakob                               1795 01 23 - 1799 03 26
                                 5. Erik Abraham                    1797 06 14 - 1853 04 28
                                 6. Christina                           1799 03 13 - 1843 08 15
                                 7. Helena                             1803 01 16 - 1846 02 15
                                 8. Elias                                 1804 03 02 - 1805 06 24
                                 9. Anna Cajsa                       1806 06 08 - 1839 11 24

Jakob Nilsson var född i Alvik 22, den gård, som han sedan brukade. Se familj 18!
Helena kom från Alvik 21, se familj nr 19! Hon var bara 42 år gammal, när hon dog av ”fältsmitta”. Två veckor senare dog hennes 83-årige svärfar av samma sjukdom.
Efter hustruns tidiga död gifte Jakob Nilsson om sig med änkan Greta Johansdotter från Sunderbyn nr 3.
Om barnen:
1.   Maja Lisa, se familj 4!
2.   Nils gifte sig med Maja Nilsdotter. Makarna övertog föräldrarnas hemman.
5.   Erik Abraham gifte sig 1821 med Brita Olofsdotter Hjort. Makarna brukade Alvik nr 14.
6.   Christina gifte sig 1828 med Johan Nyström. Makarna brukade Alvik nr 4.
7.   Helena gifte sig 1824 med soldaten Johan Jakob Spjut.
9.   Anna Cajsa gifte sig 1835 med bonden Johan Nilsson från Långnäs nr 12 ”Åljass”.

Man kan notera, att i denna familj blev ingen särskilt gammal. Äldst blev fadern Jakob Nilsson med sina 88 år. När han dog var han änkeman för andra gången och bara fyra av hans nio barn fanns i livet. Tre av barnen dog som små. För två av dem var dödsorsaken koppor.
Förutom dessa och äldsta dottern Maja Lisa, som blev 79 år, blev de övriga mellan 33 och 55 år gamla.FAMILJ NR 10
Farmors farfar            Hans Johansson                   1766 09 21 - 1835 05 21
gift 1803 10 29 med
Farmors farmor          Maja Stina Nilsdotter           1781 07 06 - 1835 03 15
Barn:                         1. Anna Christina                  1804 09 30 - 1865 05 22
                                 2. Johannes                          1806 05 21 - 1806 06 08
                                 3. Johannes                         1807 11 20 - 1852 04 30
                                 4. Nils Petter                        1809 04 07 - 1885 03 08
                                 5. Hans                                 1811 09 18 - 1812 05 05
                                 6. Erik                                  1811 09 18 - 1811 09 23
                                 7. Brita Maria                        1813 02 16 - 1835 05 07
                                 8. Hans                                 1816 05 08 - 1879 05 01
                                 9. Sara Margareta                  1817 09 07 - 1875 10 12
                                10. Lars Anton                        1819 11 16 - 1822 09 07
                                11. Elisabet Helena                1821 04 25 - 1821 09 18
                                12. Elisabet Helena                1822 08 26 - 1896 02 29    
                                13. Lars Anton                       1824 01 21 - 1888 08 21

Hans Johansson var född i Måttsund nr 9 ”Jåones”, det hemman som han sedan kom att bruka. Han gifte sig första gången 1798 med Margareta Larsdotter från Ersnäs. Hustrun avled efter fyra år av tuberculos utan att ha fött några barn.
Året därpå gifte Hans Johansson om sig med Maja Stina Nilsdotter från Måttsund nr 5 Lax och makarna  ”välsignades” med tretton barn, av vilka dock fem dog som små. Se familj nr 20 och 21!
Om barnen:
      Fem av de tretton barnen dog som små.
1.   Anna Christina gifte sig 1836 med Isak Mårtensson från Måttsund nr 2. Knut.
3.   Johannes, se familj 5!
4.   Nils Petter gifte sig 1837 med Sara Lisa Boman. En del av Jones-hemmanet blev deras.
      Den nya gården fick namnet Niits (Nils).
7.   Brita Maria dog av nervfeber 22 år gammal.
8.   Hans gifte sig 1837 med Brita Cajsa Larsdotter. Även de blev ägare till en mindre del av
     Jones-hemmanet. Detta nya hemman kallades
     “Jåones-Häsch”. Makarna flyttade på äldre dar till Luleå, där flera av deras barn bodde.
     Gården såldes till Emanuel Vikström och hans bror Johannes med familj bosatte
     sig där som ”inhyses”. Se familj nr 2!
9.   Sara Margareta gifte sig 1841 med Johan Petter Öström Måttsund nr 4:2 Svedjan.
12. Elisabet Helena gifte sig 1846 med Anders Andersson i Brobyn nr 6, Överluleå.    
13. Lars Anton blev ”arbetskarl” i Luleå och där bodde han hela livet. Han gifte sig 1847
      med Sofia Olofsdotter. 
   

FAMILJ NR 11
Farmors morfar           Nils Pärsson                       1772 09 25 - 1848 10 01
gift 1796 04 03 med
Farmors mormor         Maria Johansdotter            1768 05 27 - 1861 07 03
Barn:                         1. Nils Petter                       1797 03 02 - 1850 07 23
                                 2. Johannes                         1798 06 02 - 1799 04 13
                                 3. Johan Zakarias                 1799 07 26 - 1876 01 11
                                 4. Anna Maria                      1802 06 01 - 1834 11 18
                                 5. Brita                               1804 04 13 - 1876 12 08
                                 6. Gustaf                             1807 04 19 - 1854 12 13
 
Nils Pärsson blev den 11:e länken i den kända släktkedja, som ägt hemman nr 10 Per-Nils (Pärnösch) i Måttsund. I dag är ägaren den 16:e och genom alla generationer från 1500-talet har gården ärvts från far till son. Se familj 22!
Maria Johansdotter var född i nr 8 Håmbel. Se familj 23!
Om barnen:
1.   Nils Petter antog efternamnet Sundqvist. Han blev näste ägare av Pärnösch och
      tillika nämndeman.
3.  Johan Zakarias gifte sig 1834 med soldatänkan Greta Cajsa Smedhammar.
4.  Anna Maria gifte sig 1821 med Johan Wikström från Kallax. Hon dog bara 32 år
     gammal och efterlämnade då tre minderåriga barn.
5.  Brita, se familj 5!
6.  Gustaf antog efternamnet Strömqvist. Han flyttade 1833 till England, där han gifte
     sig med Jane Basford och fick med henne två söner. Gustaf avled 1854 på
     Mauritius.FAMILJ NR 12
Morfars farfar              Arendt Arendtsson              1761 12 07 - 1821 09 02
gift 1795 01 29 med
Morfars farmor            Catharina Olofsdotter          1763 01 06 - 1839 05 26
Barn:                          1. Elisabet Margareta            1796 10 20 - 1865 01 17
                                  2. Anna Cajsa                       1798 03 30 - 1864 10 11
                                  3. Arendt                             1799 07 24 - 1843 01 20
                                  4. Brita Stina                        1801 06 17 -
                                  5. Olof Henric                       1803 01 19 - 1833 07 14

Arendt Arendtsson blev efter sin far med samma namn bonde i Hans “Häsch”. Se familj nr 24!
Catharina Olofsdotter var född i Kallax nr 2. Se familj nr 25!
Om barnen:
1.  Elisabet Margareta (Lisa Greta) födde 1818 en s.k. o.ä. dotter. Två och ett halvt år
     senare gifte hon sig med Herman Olofsson från nr 3 Erik (Äirik). Makarna bodde
     först som inhyses i Äirik, men blev senare ägare till 1/16 mantal av nr 11 Hans
     (Häsch). Gården fick efter ägaren namnet “Härmanåosch”.
2.  Anna Cajsa gifte sig 1822 med soldaten Johan Kämpe från Unbyn.
3.  Arendt blev kvar på stamhemmanet. Han gifte sig med Brita Caisa Olofsdotter från
     Alvik. Se familj nr 8!
4.  Brita Stina flyttade enligt Hfb till Junkön, där en moster till henne var bosatt. Dock
     hittas hon inte där i kyrkoböckerna.
5.  Olof Henric blev ägare till en del av hemmanet. Se familj nr 6!


FAMILJ NR 13
Morfars mors styvfar    Erik Lindgren                    1775 02 13 - 1847 01 10    
gift 1818 06 13 med
Morfars mormor          Anna Maja Jönsdotter        1783 08 28 - 1851 12 04
Barn:                          1. Anna Catharina              1807 09 14 - 1844 10 15
                                  2. Maja Lena                       1819 01 12 - 1873 10 10    
                                  3. Lisa Greta                       1820 09 10 - 1900 11 21
                                  4. Nils Petter                      1823 09 22 - 1887 12 07

Anna Maja Jönsdotter var född i Alvik, där också dottern Anna Catharina föddes. Se familj nr 27! När dottern var elva år gifte Anna Maja  sig med sjömannen Erik Lindgren Född i Antnäs. Familjen bodde inhyses i Ersnäs.
Om barnen:
1.  Anna Catharina; Se familj nr 6!
2.  Maja Lena gifte sig 1848 i Skellefteå landsf. med Constantin Augustinsson Holm.
     Makarna var bosatta i Åbyn Byske.
3.  Lisa Greta gifte sig 1846 med korpralen Nils Fredrik Hellberg i Öjebyn. Hon blev
     änka 1860 och gifte om sig 1863 med Ambrosius Wikman. Makarna bodde inhyses
     i Öjebyn.
4.  Nils Petter gifte sig 1848 med Sophia Elisabeth Sjöberg. Makarna bodde i Ersnäs.


FAMILJ NR 14
Mormors farfar            Henric Andersson Matti       1789 10 02 - 1852 11 17
gift 1811 02 03 med
Mormors farmor          Caisa Carlsdotter Perentie   1777 10 09 - 1857 07 04
Barn.                          1. Johan Henric                   1811 03 20 - 1853 07 15
                                  2. Catharina                         1812 04 29 - 1812 09 24
                                  3. Maria Greta                      1813 05 07 - 1813 05 20
                                  4. Carl Gustaf                       1815 06 05 - 1816 06 21
                                  5. Anders                              1817 06 29 -

Henric Andersson var uppvuxen på gården Matti i Kukkola, se familj nr 28! och Caisa Carlsdotter i gården Peräntie i Övre Vojakkala i finska Alatornio. Se familj nr 29!
Makarna bodde som ”backstuguhjon” i Kukkola, där alla barnen föddes.  Henrik Andersson dog av lungsot.
Om barnen:
1.   Johan Henric, Se familj nr 7!
5.   Anders gifte sig 1837 med Greta Abrahamsdotter Erki och flyttade 1839 till Nedertorneå.
      Tre av barnen dog bara några dagar efter födseln.


FAMILJ NR 15
Mormors morfar          Abraham Olofsson Palo          1776 12 30 - 1845 02 25
gift 1807 04 23 med
Mormors mormor        Anna Greta Persdotter Lauri  1783 04 07 - 1849 05 01
Barn.                         1. Petrus                                 1807 08 29 - 1807 09 07
                                 2. Johannes                             1809 07 01 - 1809 07 19
                                 3. Maria                                   1811 08 24 - 1811 11 28
                                 4  Abraham                              1810 06 15 - 1841 11 20
                                 5. Eva                                      1812 12 29 -
                                 6. Brita Caisa                           1814 01 15 - 1867 02 27
                                 7. Margareta                            1815 08 04 - 1892 02 28
                                 8. Maria                                   1816 08 01 - 1816 11 05
                                 9. Anna Stina                           1817 12 13 - 1819 11 16
                               10. Johan                                   1820          - 1820
                               11. Maria                                   1821 09 24 - 1822 06 27
                               12. Nils                                      1822 12 26 - 1823 07 11
                               13. Isak                                      1824 02 13 - 1824 04 12
                               14. Maria Carolina                      1825 04 22 -
                               15. Anna Stina                            1828 02 23 - 1834 10 16

Båda makarna var födda i Kukkola, Karl Gustafs socken. Abraham kallades Wanhatalo vid vigsel, men var född på Palo-gården i Kukkola. Familjen bodde först i hustruns hemgård Lauri men flyttade omkring 1815 till Erki.   Se familj nr 30 och 31!  
Om barnen:
4.   Abraham dog av lungsot.
5.   Eva gifte sig 1847 med den 13 år yngre Salomon Salomonsson Rautio. Av makarnas
      fyra barn var två döda när familjen 1857 flyttade till Norrige (Norge).
6.   Brita Caisa förblev ogift.
7.   Margareta, se familj nr 7!
14.  Maria Carolina gifte sig 1845 med Adam Jakobsson från Korpikyle. 1876 gifte hon
      sig med änklingen Johan Nilsson Vuolikainen.
15.  Yngsta dottern Anna Stina blev bara sex år gammal.
      Av familjens femton barn dog nio som helt små.

Generation 5

FAMILJ NR 16
Farfars farfars far        Lars Larsson                       1710 04 01 - 1756 10 05
gift 1732 12 07 med
Farfars farfars mor      Magdalena Olofsdotter        1710 10 03 - 1785 01 16
Barn:                          1. Anna                                1733 09 21 - 1774 09 29
                                  2. Ella                                  1737 03 13 - 1737 06 12
                                  3. Lars                                 1739 12 28 - 1740 06 03
                                  4. Olov                                1741 05 03 - 1809 05 18
                                  5. Karin                               1746 03 07 - 1746 12 03
                                  6. Magdalena                       1747 04 20 - 1816 07 14
                                  7. Lars                                 1753 01 13 - 1756 01 28
                                                                                                                         
Lars Larsson var född på hemman nr 12 i Alvik och där blev han också bonde. Se familj nr 32!
Lars Larsson dog av lungsot 42 år gammal enligt dödboken. Åldern stämmer ju inte, men så var det ofta vid denna tid och någon annan med detta namn finns inte i Alvik.
Hustrun var född på hemman nr 21 och kallas i vissa böcker Jönsdotter. Se familj nr 33!
Om barnen:
Tre av dem dog som späda.
1.  Anna var piga i Ale och dog där av bröstsjuka (TBC).
4.  Olov, se familj nr 8!
6.  Magdalena bodde kvar på hemgården och förblev ogift. Hon födde en son som dog som liten.
7.  Lars dog av mässling tre år gammal.  
 

FAMILJ NR 17    
Farfars farmors far      Hans Nilsson Nors                  1703         - 1770 01 28
gifte sig med               Karin Nilsdotter                     1695         - 1750 03 30
Barn:                          1. Nils                                    1730         - 1783 05 17
gift 1751 01 06 med
Farfars farmors mor    Anna Hansdotter                   1710 03 02 - 1786 03 28
Barn:                          2. Hans                                  1751 11 08 - 1752 04 26
                                  3. Anna                                 1753 06 17 - 1837 01 14
                                  4. Hans                                  1756 11 26 - 1833 06 07

Familjen bodde i Långön. Efter den första hustrun Karin Nilsdotters död av ”rospassion” gifte Hans Nilsson om sig med Anna Hansdotter från Rutvik nr 7. Se familj nr 34 och 35!
Om barnen:
1.  Nils var 21 år gammal, när han fick sitt första syskon. Han gifte sig 1759 med Marta
     Olofsdotter.    
3.  Anna gifte sig med Olov Larsson i Alvik. Se familj nr 8!
4.  Hans gifte sig 1781 med Anna Eriksdotter från Hertsön nr 2 och blev bonde på
     Långön. 

  

FAMILJ NR 18
Farfars morfars far      Nils Jakobsson                    1726 03 11 - 1809 02 28
gift 1756 03 07 med
Farfars morfars mor    Maria Eliasdotter                 1728 08 24 - 1796 07 22
Barn:                         1. Jakob                               1756 06 20 - 1844 12 04
                                 2. Brita                                 1757 09 07 - 1833 09 20
                                 3. Abraham                           1759 09 27 - 1809 02 20
                                 4. Isak                                  1761 08 29 - 1789
                                 5. Elias                                 1767 12 24 - 1847 03 29
                                 6. Nils                                  1771 03 11 -    

Nils Jakobsson var född på hemman nr 23, det hemman som han senare blev ägare till. Hustrun var född på hemman nr 26, båda i Alvik.       Se familj nr 36 och 37!
Nils Jakobsson, liksom sin svärdotter Helena, avled under den krigsvinter, då fältsmittan skördade så många offer.
Om barnen:
1.   Jakob, Se familj nr 9!
2.   Brita gifte sig 1790 med Jöns Christiersson i Antnäs nr 5.
3.   Abraham gifte sig 1790 med Stina Hansdotter född i Skäret 26. De brukade en del
      av Abrahams föräldragård.
4.   Isak flyttade enligt Husförhörsboken från församlingen 1784. Vart är inte angivet,
      däremot finns anteckningen att han är död 1789.
5.   Elias blev bonde i Alvik nr 6.
6.   Nils antog efternamnet ”Bloman”. Han gifte sig 1792 med Brita Eriksdotter från
      Sävast nr 5. Efter hustruns död gifte han om sig 1821 med Greta Cajsa Johansdotter.
      Makarna flyttade 1829 till Jokkmokk.


FAMILJ NR 19
Farfars mormors far    Nils Johansson                    1724          - 1793 06 16
gift 1746 12 02 med    Karin Olofsdotter                 1721 07 05 - 1748 08 20
Barn:                         1. Johan                               1748 08 14 - 1750 05 27
gift 1751 04 03 med
Farfars mormors mor  Elisabet Nilsdotter               1721          - 1805 06 24
Barn:                         2. Maria                                1753 12 29 - 1776 12 15
                                 3. Nils                                  1756 08 09 - 1757 06 01
                                 4. Jöns                                 1757 12 14 - 1761 09 07
                                 5. Olof                                 1759 10 24 - 1761 09 07
                                 6. Nils                                  1759 10 24 - 1761 10 02
                                 7. Helena                              1766 10 10 - 1809 02 13    

Nils Johansson kom från Torneå. Denne man fick under sitt liv uppleva mycken sorg. När han gifte sig första gången med Karin Olofsdotter (syster till Malin Olofsdotter familj nr 16), blev han bonde på hennes föräldragård nr 21 Jöns Ols (Jörs-Äosch) i Alvik. Men hustrun avled i barnsäng, efter att hon fött deras första son, Johan, som bara blev ett år och nio månader gammal.
Andra hustrun, Elisabet Nilsdotter, se familj nr 39! födde sex barn. Tre små pojkar, varav ett tvillingpar, dog av smittkoppor under loppet av fyra veckor. Tidigare hade makarna mist en liten son.
Om barnen:
2.  Maria, som gifte sig med Nils Jakobsson från  Brändön nr 9. De blev nästa brukare
     av gården, som därmed kom att ägas av en helt ny släkt, eftersom Marias båda
     föräldrar var ingifta i gården. Maria dog i barnsäng, bara 23 år gammal, efter att ha
     fött sitt första barn. Nils gifte om sig med Anna Eriksdotter från Hertsön nr 4
     och gården ägdes åter av en ny släkt.
7.  Helena dog av fältsmitta 42 år gammal. Se familj nr 9!


FAMILJ NR 20
Farmors farfars far     Johan Hansson                    1730 09 18 - 1792 07 08
gift 1760 12 16 med
Farmors farfars mor    Anna Arendtsdotter            1733 11 03 - 1819 11 06
Barn.                          1. Margreta                         1765 03 14 - 1795 12 18
                                  2. Hans                               1766 09 21 - 1835 05 21
                                  3. Johan                              1769 12 13 - 1819 06 22
                                  4. Brita                               1772 11 21 - 1818 04 23

Hemman nr 9 i Måttsund, som Johan Hansson brukade, hade under ett antal år varit i Kronans ägo.
Vid 1750 års jordrannsakning beskrevs det som följer:
321/64 Mantal Krono, hwaraf Brukaren är anslagen til upfyllning på Compagniet. Åbos af Johan Hansson, som berättades hafwa lika beskaffade hus och ägor som föregående N:o 8, Och nyttjar under hemmanet 5 lass äng i Alwik.
Två år senare friköptes det av Johan Hansson för 66 daler 21 1/3 öre.
Johan Hansson dog av lungsot.
Anna Arendtsdotter kom från Måttsund nr 11. Se familj nr 40 och 41!
Om barnen:
1.  Margareta (i dopboken är felaktigt angivet en son, Erik) gifte sig 1793 med bonden
     Olof Hansson från Antnäs. Hon födde sonen Hans 1794 och dottern Anna Maja
     1795, men avled i samband med dotterns födelse.
2.  Hans brukade hemmanet efter föräldrarna. Se familj nr 10!
3.  Johan gifte sig 1794 med Helena Hermandotter från Börjelslandet. Makarna bodde
     först i Börjelslandet, sedan några år i Måttsund och var då skrivna på nr 10. År 1810
     flyttade familjen till Unbyn och blev hemmansägare där.
4.  Brita gifte sig 1805 med Johan Larsson och flyttade till Måttsund nr 6 Uhrväders
    (Örväsch). Uhrväder var ett gammalt soldatnamn i Måttsund.


FAMILJ NR 21
Farmors farmors far     Nils Olofsson                       1747 02 15 - 1804 06 30
gift 1781 01 14 med
Farmors farmors mor   Sara Larsdotter                   1753 07 06 - 1839 07 27
Barn:                          1. Maria Christina                1781 07 06 - 1835 03 15
                                  2. Sara Margareta                 1783 12 15 - 1873 10 24
                                  3. Brita                                1788 07 13 - 1844 03 31
                                  4. Nils Petter                       1796 01 06 - 1884 12 15
                                  5. Anna Caisa                       1798 06 07 - 1880 01 03

Nils Olofsson övertog hemman nr 5 Lääx (Lax) i Måttsund efter sin far soldaten Olof Olofsson Lax. Se familj nr 42! Nils Olofsson omkom genom olycka 57 år gammal och dödboken berättar att han: ”Kördt ihjäl sig genom hästens skenande”.
Sara Larsdotter kom från hemman nr 7  Nils Davids (Nisdåvis). Se familj nr 43!
Om barnen:
1.  Maja Stina gifte sig 1803 med änklingen Hans Johansson i Måttsund nr 9. Se familj nr 10!
2.  Sara Greta gifte sig 1805 med Anders Olofsson i Smedsbyn.
3.  Brita gifte sig 1814 med Lars Hermansson från Måttsund nr 13 Olofs (Åola).
4.  Nils Petter övertog hemmanet.
5.  Anna Caisa. Efter att tjänat som piga i många år, gifte hon sig 1841 med änklingen
     Anders Andersson från Brobyn nr 6. Maken dog redan 1845 och fyra år senare gifte
     Anna Caisa om sig med en annan änkling, Johan Paul Johansson, i Brobyn nr 1.


FAMILJ NR 22
Farmors morfars far    Pär Nilsson                         1732 01 17 - 1794 01 04
gift 1760 11 30 med
Farmors morfars mor  Anna Andersdotter             1731          - 1820 01 02
Barn:                         1. Christina                         1761 09 15 - 1761 09 29
                                 2. Nils                                 1762 08 30 - 1763 01 18
                                 3. Andreas                           1763 11 16 - 1765 05 28
                                 4. dödfött piltebarn                              - 1765 02 05
                                 5. dödfött piltebarn                              - 1766 05 19
                                 6. Petrus                             1766 05 19 - 1766 08 07
                                 7. Helena                            1767 06 13 - 1856 09 23
                                 8. Anna                               1768 10 23 - 1831 04 15
                                 9. Christina                         1770 10 29 - 1846 11 26
                               10. Nils                                 1772 09 25 - 1848 10 01    

Namnen Pär och Nils har förekommit, endera som förnamn eller som förled i
efternamnet, i 15 generationer av ägare till hemman nr 10. Endast en gång saknades båda dessa namn. Pär Nilsson var den 10:e generationen och det blev han som för framtiden fick ge gården dess namn, Pärnösch (Pär Nils). När han dog 62 år gammal angavs gikt som dödsorsak. Se familj nr 44!
Hustrun Anna var född i Börjelslandet nr 6. Se familj nr 45! 1757 hade hon gift sig med soldaten Jöns Hansson Liten, men maken omkom året därpå i kriget mot Pommern. Makarna hade inte fått några barn.
I äktenskapet med Pär Nilsson födde Anna sex barn, en flicka och fem pojkar som endera var döda vid födseln eller dog som helt små. De fyra, som därefter föddes, fick makarna se växa upp.
Om barnen:
7.  Helena gifte sig 1791 med Nils Ersson från Niemisel i Råneå socken. Makarna
     övertog Helenas farbrors hemmandel, som vid denna tid hade beteckningen O.14.
     och gården fick namnet Nisjäisch (Nils Ers) efter den nye ägaren.
8.  Anna förblev ogift och kallades ”gamla pigan” när hon, 62 år gammal, dog av
    ”ålderdom och gikt”.
9.  Christina gifte sig 1805 med bonden och fältjägaren Herman Eliasson från nr 3
     Elias. Makarna förblev barnlösa.
10. Nils blev näste brukare av Pärnösch. Se familj nr 11!


FAMILJ NR 23
Farmors mormors far    Johan Mårtensson              1739 08 06 - 1807 02 23
gift 1763 01 16 med    
Farmors mormors mor   Brita Nilsdotter                 1730 12 03 - 1819 07 21
Barn:                            1. Mårten                           1764 03 26 - 1790 02 01
                                    2. Nils                                1765 08 08 - 1766 03 22
                                    3. Nils                                1766 12 11 - 1766 12 18
                                    4. Maria                             1768 05 27 - 1861 07 03
                                    5. Johan                             1769 07 26 - 1770 04 08
                                    6. Christina Elisabeth          1771 11 20 - 1771 11 27
                                    7. Anders                            1773 01 11 - 1823 08 01
                                    8. Johannes Zakarias           1779 06 01 - 1820 04 12

Johan Mårtensson Humbla blev efter sin far ägare och bonde på nr 8 Humbla “Håmbel” i Måttsund. Det är troligen Johan Mårtensson som har byggt de flesta uthus som ännu finns i Håmbel, dock inte bostadshuset, vars byggår enligt en inristning i timret var 1704.  
Se familj nr 46!
Hustrun Brita Nilsdotter var född i Gäddvik nr 2. Se familj nr 47!
Om barnen:
1.  Mårten, ur dödboken: ”död af en olycklig händelse i det han stack sig med en knif i
     huvet och blodet ej kunde stillas utan  förlopp honom, lefde derefter i 9 dygn, 25 år
     och 10 månader gammal.”
4.  Maria, se familj nr 11!
7.  Anders antog efternamnet Måttström. Han gifte sig 1797 med Brita Eriksdotter från
     Sunderbyn och övertog hemmanet efter sina föräldrar.
8.  Johannes förblev ogift. Han var 40 år gammal när han dog, enligt dödboken av
     förkylning, troligen lunginflammation.
     Fyra av barnen dog som små.


FAMILJ NR 24
Morfars farfars far      Arendt Arendtsson               1736 04 25 - 1803 10 30
gift 1760 11 23 med    
Morfars farfars mor    Margareta Johansdotter       1731          - 1790 12 03
Barn:                         1. Arendt                             1761 12 07 - 1821 09 02
                                 2. Brita                                 1763 10 17 - 1826 12 31
                                 3. dödfött pigebarn                                - 1763 10 17
                                 4. Margareta                         1766 07 01 - 1835 01 03
                                 5. Anna                                 1772 01 29 - 1864 10 22

Arendt Arendtsson var den förste av tre generationer med samma namn och ägare av nr 11 Häsch (Hans).  Se familj nr 48!
Hustrun Margareta Johansdotter var född i Kusmark nr 16 Skellefteå landsförsamling. Se familj nr 49!  Hon dog av bröstfeber (lunginflammation).
Om barnen:
1.  Arendt, se familj nr 12!
2.  Brita är i födelseboken antecknad som född den 21 oktober, men eftersom hon torde
     vara tvilling och hennes dödfödda syster fått datumet 17:e, bör detta vara det rätta.
     Brita gifte sig 1787 med Lars Larsson från hemman nr 7 Nils Davids “Nisdåvis”.
     Makarna blev bönder på nr 14 “Hära” (Hare, soldatnamn).
4.  Margareta gifte sig omkring år 1800 med Nils Olofsson, Kallax nr 2 vars syster var
     gift med Margaretas bror Arendt.
5.  Anna gifte sig 1804 med Jakob Olofsson, Kallax nr 2 och blev både sin brors och
     sin systers svägerska.
     Maken avled redan 1817 och tre år senare gifte Anna om sig med änklingen Mats
     Wallström från Mellersträsk, efter 1831 tillhörande Överluleå socken.


FAMILJ NR 25
Morfars farmors far      Olof Hansson                     1726         - 1796 09 23
gift 1754 12 08 med
Morfars farmors mor    Elisabet Nilsdotter             1728 01 09 - 1801 06 04
Barn.                          1. dödfödd flicka                                - 1755 09 11
                                  2. Hans                               1758 05 20 -   
                                  3. Nils                                 1759 10 08 - 1828 01 17
                                  4. Olof                                1761 03 10 - 1848 10 14
                                  5. Catharina                       1763 01 06 - 1839 05 26
                                  6. Jakob                              1764 10 30 - 1810 10 15
                                  7. Christina                         1767 09 25 - 1810 10 01

Olof Hansson var född i Kallax nr 2 och blev brukare av den gamla släktgården. Se familj nr 50!
Elisabet Nilsdotter var född i Gäddvik nr 2. Se familj nr 51!
Om barnen:
2.  Hans antecknades först som bonde på släktgården Kallax nr 2. Han är struken i
     Husförhörsboken och har roligen dött före 1805, men han återfinns ej i
     dödboken.
3.  Nils gifte sig omkring år 1800 med Margareta Arendtsdotter från Måttsund nr 11.
     De blev då brukare av Kallax nr 2.
4.  Olof förblev ogift och bodde till sin död på hemgården.
5.  Catharina, se familj nr 12!
6.  Jakob gifte sig 1804 med Anna Arendtsdotter från Måttsund nr 11. Deras familj är
     också skrivna på hemmanet i Kallax.
7.  Christina gifte sig 1800 med Lars Nilsson från Junkön nr 2. Hon hade fött sex söner,
     när hon dog av bölder 43 år gammal.


FAMILJ NR 27
Morfars mormors far    Jöns Jönsson Thurfjell       1756 09 18 - 1812 07 28
gift 1781 02 18 med
Morfars mormors mor  Catharina Olofsdotter         1755 02 10 - 1803 03 20
Barn:                         1. Jöns                                 1781 06 03 - 1813 10 21
                                 2. Anna Maria                      1783 08 28 - 1851 12 04
                                 3. Olof                                 1786 03 05 - 1786 06 10
                                 4. Erik                                  1787 04 10 - 1811 08
                                 5. Olof                                  1789 11 03 - 1860 05 30
                                 6. Catharina                          1792 06 01 - 1792 07 04
                                 7. Nils Petter                        1793 10 12 - 1841 03 10
                                 8. Johannes                          1796 08 27 - 1817 11 20

Jöns Jönsson var född i Alvik nr 13, den gård som familjen sedan brukade. Se familj nr 54!
Catharina Olofsdotter var född i Alvik nr 17. Se familj nr 55! Hon dog av lungsot.
Om barnen:
1.  Jöns blev 32 år gammal.
2.  Anna Maria, se familj nr 13!
4.  Erik blev 24 år gammal.
5.  Olof antog tillnamnet Wikström. Han gifte sig med Brita Cajsa Jacobsdotter från
     Ersnäs nr 11, det hemman han under några år brukade. Han flyttade senare med
     familjen till Persön nr 11 och blev bonde där.
7.  Nils Petter gifte sig med Anna Maria Pihl 1803-1887 från Gäddvik. Makarna
     flyttade till Selets bruk men bodde senare inhyses i Alvik.
8.  Johannes blev bara 21 år gammal.
     Två av barnen dog strax efter födseln, tre söner dog unga, förmodligen av samma sjukdom
     som deras mor.


FAMILJ NR 28
Mormors farfars far     Anders Henricsson Purra     1752 03 30 - 1793 12 10
gift 1787 10 27 med
Mormors farfars mor   Margareta Carlsdotter          1765 04 20 -
Barn:                         1. Johan                               1787 11 10 - 1787 11 20
                                 2. Brita Caisa                        1788 10 08 - 1789 06 11
                                 3. Henric                              1789 10 02  - 1852 11 17
                                 4. Anders                              1792 01 24 -

Anders Henricsson var född i Kiviranda nr 2. Han dog 41 år gammal av lungsot. Margareta Carlsdotter kom enligt vigselboken från byn Laivaniemi.  Se familj nr 56 och 57!
Makarna flyttade till Matin Niko (även Matti) i Kukkola 1790. Efter makens död födde Margareta tre oä barn: Fredrik 1800 - 1800, Johannes 1802 och Maria Greta 1803. 1806 gifte hon om sig med Hans Mickelsson Ylinenjärvi född 1774.
Om barnen:
1-2. De två först födda barnen dog som helt späda.
3.    Henric Se familj 14!
4.    Anders gifte sig 1814 med Anna Caisa Olofsdotter född 1784. Makarna bodde inhyses.
       Efter hustruns död flyttade Anders med dottern Margaretha född 1814 till gården Korvi.


FAMILJ NR 29
Mormors farmors far    Carl Carlsson Peräntie        1753 03 12 - 1844 10 21
gift 1776 07 30 med
Mormors farmors mor  Karin Nilsdotter                  1755-59      - 1809 05 06
Barn:                          1. Caisa                               1777 10 09 - 1857 07 04
                                  2. Anna Greta                      1780 02 05 - 1781 02 12
                                  3. Johan Hindric                  1782 08 23 -
                                  4. Brita                                1783 12 13 - 1784 01 27
                                  5. Margareta                        1785 09 14 -
                                  6. Brita                                1787 04 30 - 1787 08 03
                                  7. Malin                               1788 11 28 - 1788 12 21
                                  8. Maria Elisabet                  1790 06 16 - 1790 07 01
                                  9. Ablona                             1791 11 19 - 1791 12 02
                                 10. Eva                                 1793 01 07 - 1793 01 27    
                                 11. dödfödd dotter                                - 1794 03 17
                                 12. Isac                                1795 12 09 - 1795 12 20

Carl Carlsson brukade gården Peräntie i Övre Vojakkala i numera finska Alatornio och där var han också född. Se familj nr 58!
Hustrun var född i Nedre Vojakkala. Hennes föräldrar är okända. Hon dog av fältfeber under krigsvintern 1809 och uppges då vara 50 år gammal.
Om barnen:
1.   Caisa, se familj nr 14!    
3.   Johan Hindric gifte sig 1820 med Eva Maria Larsdotter Core.
      Familjen miste nio av sina barn som helt små.


FAMILJ NR 30
Mormors morfars far    Olof Olofsson Palo              1742 05 05 - 1814
Mormors morfars mor  Margareta Nilsdotter           1746          - 1794
Barn:                          1. Pehr Jonas                       1765
                                  2. Hindrik                            1767
                                  3. Anna                               1769
                                  4. Johannes                         1772
                                  5. Olof                                1773
                                  6. Nils                                 1774
                                  7. Abraham                         1776 12 30 - 1845 02 25
                                  8. Cathrina                          1780
                                  9. Salomon                          1784
                                 10. Eva                                 1785
                                 11. Margreta                         1791

Familjen bodde i gården Palo i Kukkola, Karl Gustafs församling. Olof Olofsson, se familj nr 60!  Margreta Nilsdotters föräldrar är okända.
Om barnen:    
7.   Abraham, se familj nr 15!
      Om de övriga barnen har jag ännu inga uppgifter.


FAMILJ NR 31
Mormors mormors far      Per Johansson Lauri        1756          -1812 05 15
gifte sig 1781 11 30 med
Mormors mormors mor    Maria Ersdotter Pavo       1762
Barn:                             1. Anna Greta                  1783 04 05 - 1849 05 01
                                     2. Johannes                      1785          - 1785 02 06
                                     3. Salomon                       1794 08 10 - 1794 08 27
                                     4. Maria                            1796 01 23 - 1796 07 19
                                     5. Brita Caisa                    1797 10 31 -

Familjen bodde i Kukkola nr 27 Lauri (även Harri).
Per Johansson var nämndeman. Han dog enligt dödboken av lungsot. Hustrun uppges ha ”utflyttat 1827”.
Om barnen:
1.   Anna Greta. Se familj nr 15!
5.   Brita Caisa, ”gift på finska sidan” berättar Skrifteboken.
        

Generation 6

FAMILJ NR 32
Farfars farfars farfar      Lars Ersson                     1665 01 28 - 1715 01 03
gift med
Farfars farfars farmor    Anna Nilsdotter               1680 05 18 - 1713 05 24
Barn:                            1. Erik                              1696 08 02
                                    2. Nils                              1701 03 14
                                    3. Brita                            1702 11 02    
                                    4. Maria                           1707 01 24 - 1764 09 10
                                    5. Ella                              1709 02 25 - 1782 10 24
                                    6. Lars                             1710 04 01 - 1756 10 05

Lars Ersson brukade hemman nr 11 i Alvik och där var han också född. Se familj nummer 64!
Hustrun Anna Nilsdotters anor är inte kända.
Om barnen:    
1-2. Om de båda sönerna Erik och Nils finns inga uppgifter. Troligen dog de som barn.
3.    Brita var piga hos sin syster Ella i Antnäs. Därefter har hon inte kunnat spåras.   
4.    Maria gifte sig 1734 med Jacob Andersson och flyttade till Brändön nr 6.
5.    Ella gifte sig 1733 med Lars Larsson Björn från Antnäs nr 10. Efter hans tidiga död
       gifte hon om sig 1749 med änklingen Jacob Nilsson.    
6.    Lars Se familj nr 16!


FAMILJ NR 33
Farfars farfars morfar    Olof Jönsson                   1671         - 1740 02 08
gift med
Farfars farfars mormor   Ella Eriksdotter              1675          - 1757 05 25
Barn:                             1. Jöns                           1706 09 14 - 1706 10 29
                                     2. Kierstin                      1708 03 20 - 1710 06 22
                                     3. Magdalena                 1710 10 03 - 1785 01 16
                                     4. Jöns                           1712 12 30 - 1713 01 19
                                     5. Kierstin                      1714 06 11 - 1714 06 25
                                     6. Ella                            1715 12 28 - 1717 01 10
                                     7. Olof                           1718 01 06 - 1774 02 04
                                     8. Karin                          1721 07 05 - 1748 08 20

Olof Jönsson var född på hemman nr  20 “Jörs-Äosch” (Jöns Ols) i Alvik och blev dess brukare. 
Se familj nummer 66! Hustrun Ellas anor är inte kända.
Om barnen.
Bara tre av sina åtta barn fick makarna behålla tills de blev vuxna.
3.   Magdalena. Se familj nr 16!
7.   Olof dog i Alvik som inhyses.
8.   Karin gifte sig 1746 med Nils Johansson. Makarna övertog hemmanet. Se familj nr 19!


FAMILJ NR 34
Farfars farmors farfar     Nils Hansson
gift med    
Farfars farmors farmor   Marta Olofsdotter
Barn:                             1. Anna                          1699        - 1770 01 31
                                     2. Hans                          1703        - 1770 01 28

Familjen brukade Långön nr 1. Makarnas anor är inte kända, men Långön uppgavs vara öde mellan åren 1714-1720.
Om barnen:
1.  Anna bodde till sin död på Långön som piga hos brodern. De båda syskonen avled
     med tre dagars mellanrum.
2.  Hans Se familj nr 17!


FAMILJ NR 35
Farfars farmors morfar    Hans Mårtensson            1662          - 1740 10 03
gift med
Farfars farmors mormor  Brita Andersdotter         1665          - 1749 02 04
Barn:                             1. Mårten                        1700 03 17 - 1750 11 07
                                     2. Anders                        1702 01 25 - 1784 07 13
                                     3. Jöns                            1704 03 09 - 1766 12 02
                                     4. Hans                           1707          - 1777 04 06
                                     5. Anna                          1710 03 02 - 1786 03 28
                                     6. Erik                            1713 03 23 - 1743 09 28

Hans och Brita brukade Rutvik nr 7. Före dem var Hans föräldrar gårdens ägare. 
Britas föräldrar hette Anders Nilsson och Brita Andersdotter. Se familjerna nummer 70 och 71!
Om barnen.
1.  Mårten gifte sig 1730 och flyttade till Ersnäs nr 2. Han dog av lungsot.
2.  Anders gifte sig 1738 och blev näste bonde på gården.
3.  Jöns gifte sig 1731 med Karin Olofsdotter och flyttade till Bensbyn nr 11. Han dog
     av lungsot.
4.  Hans var gift två gånger. Han brukade ett hemman i Sunderbyn och dog där som
     inhyses.
5.  Anna. Se familj nr 17!
6.  Erik var dräng hos brodern när han avled 30 år gammal.
     Eventuellt kan det finnas flera barn födda före år 1700. Dopbok finns inte för den
     tiden.


FAMILJ NR 36
Farfars morfars farfar   Jakob Olsson                    1703 01 06 - 1766 01 09
gift med
Farfars morfars farmor  Märta Nilsdotter              1699
Barn:                            1. Olof                             1724 12 26 - 1804 10 09
                                    2. Nils                             1726 03 11 - 1809 02 28
                                    3. Pär                              1729 04 11 - 1786 11 28
                                    4. Helena                         1732 01 07 - 1806 08 30
                                    5. Brita                            1734 12 16 - 1807 05 05
                                    6. Marta                           1736 06 13 - 1738 04 05
                                    7. Kierstin                        1736 06 13 - 1736 07 12
                                    8. Karin                            1739 02 18 - 1739 07 13

Jacob Olofsson var brukare av sin föräldragård Alvik nr 23 (i Skäret). Fadern Olof Nilsson var också soldat med soldatnamnet Buller. Enligt dödboken blev han ”dödad av fienden”. Men då var han 78 år gammal och kan knappast ha varit i soldattjänst. Modern hette Ella Jakobsdotter.
Hustrun Märta Nilsdotters anor är inte kända.
Om barnen:
1.  Olof gifte sig 1750 med Kierstin Eliasdotter. De var först skrivna i Skäret, men
     flyttade till Alvik nr 6. 
2.  Nils  Se familj nr 18!
3.  Pär gifte sig 1756 med Maria Knutsdotter från Ersnäs. Makarna bodde på  Alvik nr
     25 i Skäret.
4.  Helena gifte sig 1759 med Lars Eliasson och flyttade till Alvik nr 27 = Ale nr 5.
5.  Brita gifte sig 1758 med Lars Andersson från Ersnäs nr 11. 
     Här blev det trefaldigt ”syskonbyte” Tre av Jakob Olssons barn, Olof, Nils och
     Helena, gifte sig med syskon från nästa familj.


FAMILJ NR 37
Farfars morfars morfar    Elias Larsson Uhr            1699        - 1773 12 20
gift 1722 12 02 med
Farfars morfars mormor  Maria Davidsdotter          1701 04 16 - 1769 10 24
Barn:                             1. Christina                      1723 07 20 - 1803 12 19
                                     2. Dordi                           1726 02 25 - 1753 02 09
                                     3. Maria                           1728 08 24 - 1796 07 22
                                     4. Lars                             1731 09 14 - 1803 01 06

Elias anor är inte kända. Maria kallas ibland Jakobsdotter, men eftersom Elias Larsson är antecknad som måg till förre bonden David Påhlsson på hemmanet Alvik nr 26, bör hon heta Davidsdotter. Tänkbart är dock att David var Marias styvfar och att den biologiske fadern hette Jakob. Hennes mor hette Dordi Andersdotter. Se familj nr 75!

Om barnen:
1.  Kierstin gifte sig 1750 med Olof Jakobsson från familj nr 36.
2.  Dordi dog av gulsot 27 år gammal.
3.  Maria. Se familj nr 18!    
4.  Lars gifte sig 1759 med Helena (Elsa) Jakobsdotter från familj nr 36. Han dog av vattusot.


FAMILJ NR 39
Farfars mormors morfar     Nils Hansson Bryggare   1682          - 1767 12 29
gift 1711 12 17 med
Farfars mormors mormor   Cecilia Danielsdotter     1687          - 1762 04 15
Barn:                                1. Kierstin                      1712 09 13 - 1777 01 08
                                        2. Nils                            1714 03 12 - 1715 01 03
                                        3. Karin                         1715 08 23 -
                                        4. Per                            1717 02     - 1721 09 17
                                        5. Elisabet                     1721          - 1805 06 24

Nils Hansson var soldat och bonde i Alvik nr 21. Hustrun kom från Avan.

Om barnen:
1.  Kierstin gifte sig 1736 med Johan Persson från Måttsund nr 10. De brukade Alvik nr
     21 tills Johan dog redan fyra år senare.    
5.  Elisabet  Se familj nr 19!


FAMILJ NR 40    
Farmors farfars farfar    Hans Johansson                   1699         - 1740 03 28
gift 1726 01 16 med
Farmors farfars farmor  Margeta Christophersdotter 1701 05 07 - 1775 01 20
Barn:                            1.  Maria                               1727 08 03 - 1808 03 28
                                    2.  Dordi                               1728 11 07 - 1766 12 30
                                    3.  Johan                              1730 09 18 - 1792 07 08
                                    4.  Christopher                      1731 11 27 - 1732 10 21
                                    5.  Brita                                1733 08 26 - 1800 01 25
                                    6.  Hans                                1735 07 09 - 1805 12 12
                                    7.  Karin                               1736 10 31 - 1737 01 28
                                    8.  Margeta                           1738 02 24 - 1818 03 31
                                    9.  Catharina                        1739 11 09 - 1784 09 13

Hans Johansson efterträdde sin far som ägare av hemman nr 8 i Måttsund.
Hustrun Margeta Christophersdotter kom från Sunderbyn nr 4. 
Hennes far Christopher Jönsson 1656-1749 och mor Dordi Pärsdotter 1664-1736 brukade Sunderbyn nr 4. Deras gård kallades Sunderby Storhus. 

Efter Hans Johanssons tidiga död återinträdde fadern Johan Johansson 1669-1756 som ansvarig för gården vid mantalsskrivningen. Modern, Maria Hansdotter 1672-1736, var född i Vibbyn nr 1.

Farfadern, som också brukat hemmanet, var soldaten Johan Johansson dödad 1677 i slaget vid Kjöge bukt. Hans hustru Dordi Olofsdotter blev ”qwar i stort armod medh fyra små barn och een halfwäxt flicka, litet sådt aff åkern, hafwer tre koor, dock mycket fattig och giäldskyldig”.

Om barnen:
1.  Maria gifte sig 1751 med Erik Larsson och flyttade till Måttsund nr 4.
2.  Dårdi gifte sig 1761 med Pär Ersson och flyttade till Måttsund nr 13:2
    “Päräisch” (Pär Ers).
3.  Johan blev bonde på grannhemmanet nr 9 “Jåones”. Se familj nr 20!
5.  Brita gifte sig 1759 med Hans Hansson och flyttade till Smedsbyn.
6.  Hans blev soldat nr 27 Sedig och senare nr 25 Smedhammar. Han var gift två
     gånger, först med Sophia Eriksdotter från Måttsund nr 3 och andra gången med Sara
     Persdotter från nr 14.
8.  Margeta födde 1768 oä sonen Johan.
    ”År 1769 Den 8 October undergick Qwins Person Margareta Hansdotter ifrån
    Måttsund Hemlig skrift och aflösning för begånget Lönskaläge med drängen Anders
    Nilsson ifrån Gäddvik.”
    År 1789, vid 52 års ålder, gifte sig Margeta med bonden och änkemannen Per
    Persson från Smedsbyn nr 4.
9.  Catharina betecknas i Husförhörsboken som svagsint och led av fallandesot.
    Två av barnen dog som små.


FAMILJ NR 41
Farmors farfars morfar    Arendt Johansson Nybyggare  1702 11 25 - 1770 12 19
gift 1721 06 25 med        Anna Christophersdotter           1691          - 1726 10 06
Barn:                              1. Sigrid (Sisla)                         1722 09 07 - 1791 02 12
                                      2. Johan                                  1724 02 08 - 1742-43
                                      3. Barbro                                 1725 08 02 - 1799 08 05    
gift 2:a g. 1728 12 10 med
Farmors farfars mormor   Brita Pärsdotter                     1700 12 09 - 1758 03 23
Barn:                              4. Pär                                      1729 09 28 - 1733 01 23
                                      5. Brita                                   1732 01 05 - 1733 01 27
                                      6. Anna                                   1733 11 03 - 1819 11 06
                                      7. Arendt                                 1736 04 25 - 1803 10 30
                                      8. Petrus                                  1737 07 20 - 1737 09 04
                                      9. Brita                                    1737 07 20 - 1737 09 04
                                     10. Maria                                  1740 04 26 - 1777 02 20
                                     11. Pär                                     1742 11 12 - 1807 02 01
                                     12. Brita                                   1744 12 16 - 1773 06 27

Arendt Johansson var född i nr 11 “Häsch”, den gård han kom att bruka.
Han var först soldat för rote nr 41 Kempe i Unbyn. Första hustrun Anna Christophersdotter var född i Unbyn nr 12. Hennes föräldrar hette Christopher Larsson och Barbru Jönsdotter. Anna dog vid barnsbörd. 
Arendt flyttade med barnen till Måttsund och blev bonde i “Häsch”. Han gifte om sig med Brita Pärsdotter från nr 10 Pärnösch. Hon var syster till Nils Pärsson familj nr 44. Mellan åren 1728-1734 tjänade Arendt sin egen rote i Måttsund, nr 30 Nybyggare. 

Vid 1750 års jordrannsakning beskrivs hemmanet enligt följande:
”19/64 Mantal Skatte. Arendt Johansson innehafware af dette hemman berättes hafwa förswarl. hus och häfdade ägor,  hwaraf åkerjorden upgafs til 2 1/2 tunnas utsäde; och ängarne af indrägt at en häst, 8 kor, 2 unga nöt och 4 får deraf underhålles. Hwartil hörer .?.. lass äng i Alwik.” 
Arendt Johansson dog av lungsot och hustrun Brita av styngsjuka (lunginflammation).

Om barnen:
1.  Sisla gifte sig 1749 med soldaten, senare nämndemannen, Johan Pärsson från
     Sunderbyn nr 3.
2.  Johan är antecknad i skrifteboken sista gången 1742 09 29. Dessutom finns i samma
     bok anteckningen ”död”. Däremot finns han inte i dödboken.
3.  Barbro gifte sig 1750 med soldaten Johan Göransson Sedig. Makarna var bosatta i
     Måttsund nr 16.
4-5. Pär och Brita 3 och 1 år gamla dog med bara 4 dagars mellanrum av någon
     barnsjukdom.
6.  Anna gifte sig 1760 med Johan Hansson i Måttsund nr 9. Se familj nr 20!
7.  Arendt övertog hemmanet.
8-9.Tvillingarna Petrus och Brita dog samma dag sex veckor gamla.
10. Maria gifte sig 1773 med soldaten Per Jönsson Lax i Bälinge. Makarna fick sonen
     Jöns, men Maria dog när han var knappt tre år gammal. Jöns blev fosterbarn hos 
     morbrodern Arendt.
11. Pär gifte sig 1780 med Maria Nilsdotter från Långnäs. Omkring 1790 köpte de
     Buss-hemmanet i Måttsund. 
     Ur kyrkboken:
     ”År 1777 Novembris den 9 Absolverades drängen Pär Arendtsson ifrån Måttsund,
     under hemlig Skrift efter begånget lönskaläge: och den 20 Lapp Pigan Ingrid
     Andersdotter i Unbyn.”
12. Brita dog ogift av lungsot 28 år gammal. 

Arendt Johanssons föräldrar var Johan Hansson 1666-1741 och Cicilia Pärsdotter 1664-1737. 
Farföräldrar var Hans Nilsson född omkring 1636 och Karin Nilsdotter i Häsch.
Farfars far Nils Hansson 1597-1668, bonde på hemman nr 12 Paal.
Farfars farfar Hans Nilsson, Paal.
Farfars farfars far Nils Pärsson, Paal.
Farfars farfars farfar Pär Nilsson, ägare till Paalhemmanet 1539-1571.


FAMILJ NR 42
Farmors farmors farfar   Olof Olofsson Lax            1723 05 15  - 1795 10 30
gift 1746 01 26 med    
Farmors farmors farmor  Maria Nilsdotter             1711 11 02 - 1788 10 16
Barn:                             1. Olof                            1745 12 26 - 1745 12 26
                                     2. Nils                             1747 02 15 - 1804 06 30
                                     3. Brita                           1750 05 08 - 1751 01 02
                                     4. Maria                          1751 10 25 - 1839 09 22

Olof Olofsson var troligen son till Olof Olofsson 1683-1743 och Anna Knutsdotter 1694-1776 i Ersnäs nr 13.
Han hade först bott i Kallax, där han tjänade som soldat för Lax-roten.
Till Måttsund flyttade han för att överta kronohemmanet Måttsund nr 5.

Vid 1750 års jordrannsakning beskrivs detta enligt följande:
”1/8 Mantal Krono. Åbos af Olof Olsson Lax, hwilcken intyges hafwa försedt hemmanet med nödige hus och upbrukat åkerjord til 2 tunnors utsäde, samt underhåller af ängarne 1 häst, 3 kor, 1 ungt nöt och 4 får. I Alwik innehafwes under hemmanet 1 1/2 lass äng.”
Olof Olofsson friköpte sitt kronohemman år 1765.

Hustrun Maria var född i Måttsund nr 12 Paal. Hennes föräldrar var Nils Nilsson 1658-1740 och Marget Påhlsdotter 1671-1743. 
Morföräldrar var Påhl Nilsson 1639 och Dordi Larsdotter 1644-1719.
Morfars far Nils Hansson 1597-1668, se familj nr 41! 
Alla var de brukare av Paal-hemmanet.

Om barnen:
1.  Olof levde vid födseln, nöddöptes och dog samma dag.
2.  Nils blev näste bonde på hemmanet. Se familj nr 21!
3.  Brita  ”dödde af magsiuka”.
4.  Maria gifte sig 1798 med bonden Lars Andersson från Smedsbyn nr 7.

Marias bror Påhl övertog Paalhemmanet omkring 1725. Dödbokens anteckningar kan ge en antydan om att hans psyke inte var så stabilt. Den berättar:
”Bonden Påhl Nilsson i Måttsund som altid i sin Christendom war grundelia upplyft och altid fört ett beskeideligit lefwerne, har i sin siukdoms swaghet och wånda i ljusningen d. 14 Julii 1745 gått ifrån sin säng och hustru, utan at hon ther af i  sin djupa sömn hunnit märka, och som grannarna märkt af sports i Sanden ofwan för gården, sprunget till skogs, utan at man ännu efter noga sökande och letande kunnat få någon then ringaste kunskap hwart han tagit vägen, och wart där omkommit; Herren förskona oss för sådan bedröfwel. händelse widare!! Des ben igenfunden i Måttsundsträsket i Julii månad 1760, och sedan på Kyrkiogården Christeliga begrafwen.” 
Och en senare anteckning:
”Den 25/7 1760 återfanns Påhl Nilsson, som drunknade under huvudyrsel uti lilla Träsket år 1745 den 14/7”.
Därmed ville väl kyrkans man mildra dödsorsaken från självmord till olyckshändelse, eftersom självmord vid denna tid ansågs vara en svår synd.


FAMILJ NR 43
Farmors farmors morfar     Lars Mårtensson           1724 07 23 - 1788 05 13
gift 1748 12 28 med
Farmors farmors mormor   Maria Pärsdotter           1718 02 21 - 1790 11 25
Barn:                                1. Mårten                      1749 12 11 - 1832 10 04
                                        2. Pär                            1751 09 04 - 1811 07 25
                                        3. Sara                          1753 07 06 - 1839 07 27
                                        4. Lars                          1758 02 16 - 1830 08 18
                                        5. Nils                           1760 06 12 - 1807 10 04

Lars Mårtensson övertog hemman nr 7 “Nisdåvis” (Nils Davids) i Måttsund efter sin far bonden och soldaten Mårten Larsson Sedig. 
Hustrun Maria kom från nr 10 Pärnösch. Hon var syster till Brita Pärsdotter familj nr 41 och Nils Pärsson familj nr 44.
Om Lars Mårtensson, som avled av lungsot, finns följande anteckning i dödboken: ”Har warit stilla och munter i umgänget warit”.
Om barnen:
1.  Mårten förblev ogift. Han bodde kvar på hemgården som dräng hos sin bror och
     efter dennes död hos sin brorson.
2.  Pär gifte sig med Christina Eriksdotter från Svartlå och blev bonde i Nisdåvis efter
     fadern.
3.  Sara. Se familj nr 21!
4.  Lars gifte sig med Brita Arendtsdotter. Makarna brukade hemman nr 14 “Hära” i
     Måttsund.
5.  Nils gifte sig med Sophia Hansdotter från Måttsund nr 1 “Möyr” (Myr) och blev
     bonde där.


FAMILJ NR 44
Farmors morfars farfar     Nils Pärsson                  1706          - 1766 08 02
gift 1730 12 02 med
Farmors morfars farmor   Christina Pärsdotter      1701          - 1785 04 16
Barn:                              1. Pär                            1732 01 17 - 1794 01 04
                                      2. Brita                          1733 03 05 - 1737 12 24
                                      3. Lars                           1735 08 17 - 1735 08 22
                                      4. Kierstin                      1736 11 12 - 1737 01 13
                                      5. Maria                         1738 02 10 - 1764 06 11
                                      6. Nils                           1740 11 25 - 1818 11 23
                                      7. Johan                        1743 12 27 - 1789 02 04

Nils Pärsson brukade hemman nr 10 i Måttsund.
Hustrun Christina kom från Ersnäs nr 12. Hennes föräldrar var soldaten Pehr Holm och Cherstin Andersdotter.

Vid 1750 års jordrannsakning beskrevs hemmanet:
1/2 Mantal Skatte. Innehafwes af Nils Persson med wittnes börd, at hafwa nödige och förswarl. hus och ägorne i det tilstånd at å åkerjorden utsås 5 tunnor korn Årligen utom Trädes jord af ängesländerne underhålles 2:ne hästar, 10 kor, 2 unga Nöt och 12 får. Inberäknad 4 lass äng i Alwik och i Andtnäs 10 lass äng.

Om barnen:
1.  Pär, se familj nr 22!
2.  Dottern Brita var bara fyra år när hon dog. Ingen dödsorsak är angiven. Då hade hon
     hunnit få två småsyskon, Lars och Kerstin som båda dött bara några dagar gamla. 
5.  Maria var ogift när hon 26 år gammal avled på grund av ett ”oboteligt sår på
    kinden”.
6.  Nils blev 1761 antagen som soldat under namnet Hjort och för den rote som gården
    tillhörde. 1765 gifte han sig med den nära 14 år äldre Maria Persdotter från
    Måttsund nr 14. I samband med ny rotering 1767 flyttades Nils till rote nr 27 och
    blev soldat Sedig. Tjänstgöringen upphörde när han erhöll avsked 1802 nära 62 år
    gammal. Maria födde fem söner av vilka minst tre avled strax efter födseln.
7. Johan anges från 1769 vara ägare till halva gården, troligen den del som senare fick
    namnet Nisjäisch (Nils Ers). Han gifte sig 1768 med Catharina Eriksdotter från nr 3
    Äirik (Erik). Makarna förblev barnlösa.


FAMILJ NR 45
Farmors morfars morfar      Anders Olofsson             1699          - 1783 11 03
gift 1723 03 05 med    
Farmors morfars mormor    Helena Hermansdotter   1694          - 1756 06 04 
Barn:                                 1. Margeta                      1723 04 16 - 1757 01 12
                                         2. Olof                           1727 02 05 - 1809 09 15
                                         3. Karin                          1729 07 21 - 1729 10 18
                                         4. Anna                          1731          - 1820 01 02
                                         5. Anders                       1733 02 24 -
                                         6. Herman                      1736 01 21 - 1806 03 25

Anders Olofsson brukade det hemman där han var född, Börjelslandet 
nr 6. Han var dessutom tolvman (nämndeman).
Föräldrarna hette Olof Andersson 1673-1729 och Margreta Hansdotter 1676-1740. 
Olof Andersson var, liksom sonen, tolvman. Han bör ha tillhört de mer besuttna bönderna i Luleå socken på 1700-talet och var en av dem som bekostade Gammelstads kyrkas predikstol, som blev klar 1712. Hans och hustruns initialer O.A.S. och M.H.D. finns innanför dörren till densamma. Nils Fluur, som var tillverkarens namn, erhöll som betalning 205 dr smt. 

Enligt dödboken begravdes Olof Andersson ”i egen grav i kyrkan”. Även hustrun blev ”begravd i kyrkan”. 
Sonen Hans Olofsson Bolander var organist i Gamla staden från 1744 till sin död 1750. 
Helena Hermansdotters föräldrar hette Herman Olsson och Karin Larsdotter.

Om barnen:
1.  Margeta gifte sig med Nils Larsson och flyttade till Hindersön nr 2.
     Hon dog i samband med barnsbörd.
2.  Olof gifte sig 1752 med Christina Jönsdotter. 
4.  Anna. Se familj nr 22!
6.  Herman blev soldat Sund. Han gifte sig 1765 med Catharina Jönsdotter Sevallia.


FAMILJ NR 46
Farmors mormors farfar     Mårten Nilsson Humbla  1709 03 09 - 1796 10 07
gift 1733 12 13 med    
Farmors mormors farmor   Maria Andersdotter        1713 11 04 - 1791 03 27
Barn:                                1. Anders                        1735 03 26 - 1796 04 20
                                        2. Nils                            1736 04 10 - 1736 09 15
                                        3. Lisbeta                       1737 10 26 - 1803 05 30
                                        4. Johan                        1739 08 06 - 1807 02 23
                                        5. Nils                            1743 04 28 - 1796 04 12
                                        6. Mårten                       1751 11 01 - 1752 01 29

Mårten Nilsson var född i Brändön nr 6. Hans föräldrar var bonden Nils Hansson och Lisbeta Mårtensdotter.
Marias föräldrar var soldaten och bonden Anders Andersson 1693-1763 och Margeta Jönsdotter 1676-1759.
Mårten Nilsson efterträdde i mars 1736 sin svärfar som soldat för rote nr 31 Humbla och blev också brukare av dennes hemman Måttsund nr 8. Soldattjänstgöringen blev inte långvarig emedan han ”sedermera befunnits vara behäftad med fallandesot och därför casserades i october 1739”.

Vid 1750 års jordrannsakning beskrivs hemmanet enligt följande:
”21/64 Mantal Krono, samt til ............. Kronan Behållit. Åbos af Mårten Nilsson med förswarlige hus och häfdade ägor, Åkerjorden gafs til 4 tunnors årligt utsäde, och ängarnes indrägt til föda för 2:ne hästar, 8 kor, 2 unga nöt och 10 får. Hwartil hörer 6 lass äng i Alwik”.

Om barnen:
1.  Anders gifte sig 1776 med änkan Maria Nilsdotter från Boden nr 10.
     Han dog där av lungsot.
3.  Lisbeta gifte sig och flyttade till Börjelslandet nr 5.
4.  Johan. Se familj nr 23!
5.  Nils gifte sig 1780 med Anna Hansdotter från Ale och blev bonde där. Han dog av
     lungsot bara 53 år gammal.
     Två söner dog som små.
    
Marias far, Anders Andersson, var soldat på roten Humbla, en uppgift som innehades av flera i hans familj, först fadern med samma namn, dessutom bröderna Erik och Johan samt svärsonen Mårten Nilsson. Hemman nr 8 i Måttsund kallas Håmbel efter dessa soldater och gården ägs fortfarande av ättlingar till Anders Andersson.
Den äldre Anders Andersson, Marias farfar född omkring 1670, hade en bror, soldaten Hans Andersson Timberman i Pitholm, som 1693 stämde Anders för att han inte fått ut arvet efter deras far Anders Hansson död 1690.

Protokollet från häradstinget den 23 och 24 februari berättar:
”Ehuruwähl Soldaten Hans Timberman ifrån Pytheå Sochn Pytholms Byy giorde beswär emott sin Broder Anders Andersson i Måttsund, bestående uthinnan, Att thes Broder låtit A:o 1691 hålla Arfskipte på deras Sahl: faders hemman, Men lembnat honom Aldeles Arflöös, Anhållandes derföre, att han och måtte få ey Allenast sin deel i hemmanet, såsom hans Andre syskon; Uthan och hwadh han der infördt af sine Bröllops Gåfwor 30 dlr, Lykwäl och såsom af Bytesmännerne Intygades, att hemmanets Ägor i löst och fast intet stigit till så högt qwantum som giälden och knechtlegan ähr på hemmanet och derföre intet dett ringaste kommit rätta Arfwingarne till delningz; hafwandes Hans Andersson för Några åhr sedan sielfwilligt Öfwergifwit hemmanet emoot sin Moders willia, lämbnandes henne een wärnlöös Enckia medh dhe Yngre Syskonen omyndige att hemmanet således förfallit till Ödesmåhl, der icke den yngre Sonen, genom Gifttermåhl kommit till Medell och det Uptagit, Altså kunde honom inte tarff eller införingars restiuerande nu mehra bestås, Uthan Broderen Anders kändes deruthinnan fry, doch i Anseende att Soldaten komit ifrån annan Sochn hyt att höra efter sitt förmeente Arff och dess medelst kåstat på sigh, perswaderades Broderen Anders Andersson som hemmanet besitter gifwa honom 5 dlr kmt och der medh skohle dhe aldeles wara åthskilde.”

        
FAMILJ NR 47
Farmors mormors morfar  Nils Hansson                 1671          - 1740 02 21
gift med         
                                      Malin Andersdotter        1670          - 1713 12 27
Barn.                              1. Anders                      1698 09 06
                                      2. Anna                         1703 07 29
                                      3. Hans                         1705 11 30 - 1707 01 16
                                      4. Rebecka                    1707 09 10 - 1709 02 14
                                      5. Nils                           1710 01 24 - 1711 03 06
                                      6. Lars                          1711 11 25 - 1712 06 14
                                      7. Malin                        1713 11 27 - 1714 05 07

När Nils Hansson gifte sig med Malin blev han ägare till svärföräldrarnas hemman Gäddvik nr 2. Malin Andersdotters föräldrar var Anders Larsson och Anna Olofsdotter. Malin dog en månad efter att hon fött sitt sjunde barn, en flicka som fick moderns namn. Den lilla blev bara fem månader gammal. Inga barn finns upptagna i den äldsta skrifteboken, varför man kan anta att alla sju dog som små.

Nils Hansson gifte om sig  med
Farmors mormors mormor Kierstin Hansdotter   1685          - 1770 11 11
Barn:                               8. Hans                       1718          - 1796 11 27
                                       9. Malin                     1721 02 05    
                                      10. Anders                  1723 07 22
                                      11. Elisabet                1725 10 23 - 1727 06 02
                                      12. Elisabet                1728 01 08 - 1801 06 04
                                      13. Brita                    1730 12 03 - 1819 07 21
                                      14. Nils                      1733 02 01 - 1790 08 17
                                      15. Jöns                     1734 12 21
            
Om barnen:
 I det nya äktenskapet föddes åtta barn. Av dem var det bara en som dog som liten.
8.    Hans, gift med Barbro Jönsdotter, blev näste bonde på Gäddvik nr 2.
9.    Malin finns 1756 i hemmet Gäddvik, men återfinns inte därefter.                                           10.  Anders blev soldat Kvick i Rutvik. 
12.  Elisabet gifte sig 1754 med Olof Hansson i Kallax nr 2.
13.  Brita, Se familj nr 23!
14.  Nils gifte sig 1765 med Elisabet Pärsdotter och flyttade till Alvik nr 4,där han blev bonde.
15.  Jöns gifte sig 1760 med Barbara Eriksdotter från Börjelslandet nr 5.

Nils Hanssons andra hustru, Kierstin Hansdotter, var född i Alvik nr 15. Hennes föräldrar var Hans Thuresson och Lisbeta Jönsdotter 1649-1730.
Nils Hansson var född i Smedsbyn nr 2. 
Föräldrar: Hans Knutsson 1631-1712 och Brita Eriksdotter. 
Farfar: Knut Hansson, den tidigare ägaren till hemmanet


FAMILJ NR 48                = familj nr 41!
Morfars farfars farfar   Arendt Johansson Nybyggare  1702 11 25 - 1770 12 19
gift 2:a g. 1728 12 10 med
Morfars farfars farmor  Brita Pärsdotter                     1700 12 09 - 1758 03 23
Barn:                          7. Arendt                                1736 04 25 - 1803 10 30

7.  Arendt  Se familj 24!


FAMILJ NR 49
Morfars farfars morfar    Johan Nilsson Strål           1702          - 1741
Morfars farfars mormor   Margareta Olofsdotter      17
Barn:                             1. Olof                              1723
                                     2. Karin                            1723
                                     3. Nils                               1725          - 1790 11 16
                                     4. Maria                            1728        
                                     5. Margareta                    1731          - 1790 12 03
                                     6. Johan                           1734

Johan Nilssons familj bodde i Kusmark nr 16, Skellefteå landsförsamling. Han var först soldat på roten Falk och mellan åren 1725 till 1741 på roten Strål. Soldaterna hade också ett civilt yrke, ofta som bonde eller hantverkare. Johan Strål var timmerman. 1739 blev han kommenderad till Finland. Han stupade i kriget 1741 bara 39 år gammal. Då hade hans barn redan mist sin mor tre år tidigare. 

Om barnen:
     Nils och Margareta kom omkring 1749 till Måttsund och blev dräng och piga i Måttsund nr 12
     Paal. Nils gifte sig 1752 med dottern i gården och blev bonde. Margareta gifte sig 1760 med
     Arendt Arendtsson i granngården Häsch.
     Hur de övriga barnen fick det efter föräldrarnas död vet jag inte, men en dotter, Karin eller 
     Maria, hade dött 1730.
5.  Margareta, Se familj nr 24!FAMILJ NR 50
Morfars farmors farfar      Hans Hansson                  1692          - 1755 06 20
gift 1725 01 06 med
Morfars farmors farmor    Catharina Jacobsdotter   1700 03 06 - 1781 01 09 
Barn:                              1. Olof                             1726          - 1796 09 23
                                      2. Hans                            1727 05 20 - 1751 06 08
                                      3. Karin                           1729 12 25 - 1808 03 15
                                      4. Jacob                          1732 02 09 -    
                                      5. Margeta                       1734 12 02 - 1779 11 02
                                      6. Hindric                        1739 10 31 -

Hans Hansson var född på hemman nr 2 i Kallax, det hemman som han också kom att bruka.
Catharina Jacobsson var född i Ale på hemman nr 4. 

Om barnen:
1.  Olof Se familj 25!
2.  Hans blev bara 24 år gammal.
3.  Karin gifte sig 1765 med soldaten Pär Nilsson Nybyggare.
4.  Jacob är borta från hemmet 1754 och återfinns inte därefter.
5.  Margeta gifte sig 1763 med soldaten Anders Nilsson Uhrväder. Makarna bodde först i Kallax 
     men flyttade till Ersnäs, där de blev bönder på hemman nr 9.
6.  Hindric gifte sig 1785 och flyttade från församlingen.

Hans Hanssons far var antagligen död när skrifteböckerna började föras, varför jag inte känner till hans efternamn. Modern hette Margeta Hermansdotter 1670-1736. Hon var född i Gäddvik. Hennes föräldrar var Herman Persson och Anna Larsdotter.
Catharina Jacobsdotters föräldrar var Jacob Påhlsson 1669-1731 och Karin Larsdotter död 1742.


FAMILJ NR 51   = familj nr 47
Morfars farmors morfar    Nils Hansson                  1671          - 1740 02 21
gift med
Morfars farmors mormor  Kierstin Hansdotter        1685          - 1770 11 11
Barn:                              12. Elisabet                   1728 01 08 - 1801 06 04

12. Elisabet  Se familj nr 25!


FAMILJ NR 54
Morfars mormors farfar     Jöns Jönsson                1726 11 08 - 1775 01 05
gift 1756 06 24 med
Morfars mormors farmor   Anna Olofsdotter          1733 11 17 - 1799 10 30
Barn:                               1. Jöns                          1756 09 18 - 1809 07 28
                                       2. Olof                          1758 03 02
                                       3. Mathias                     1761 07 25 - 1828 03 18
                                       4. Anna                         1764 10 15 - 1815 04 12
                                       5. Nils                           1767 07 04 - 1815 05 25

Jöns Jönsson var född på det hemman han brukade, Alvik nr 13.
Anna Olofsdotter var född i Alvik nr 7. 

Om barnen:
1.  Jöns  Se familj 27!
2.  Olof antog namnet Berggren. Han flyttade från församlingen 1788.
3.  Mathias gifte sig 1794 med Maria Larsdotter från Råneå. Han blev landbonde
     (arrendator) i Gäddvik nr 4 och antog namnet Thurfjäll. Som änkling flyttade
     Mathias med en son till Mannön där familjen blev nybyggare.
4.  Anna gifte sig 1791 med Erik Olofsson från Alvik nr 18.    
5.  Nils blev soldat i Alvik och antog namnet Ahlqvist. Han gifte sig 1791 med Elisabet
     Eriksdotter.

Liksom fadern och den äldste sonen i denna familj hette farfadern Jöns Jönsson. Farmor till barnen var Anna Påhlsdotter 1693-1773. Hon var född i Alvik nr 10 och hennes föräldrar var Påhl Larsson och Marget Olofsdotter.
Efter makens död gifte Anna Olofsdotter om sig med änklingen Olof Knutsson från Ersnäs nr 3 och flyttade dit. Anna dog av lungsot. 
Hennes föräldrar var Olof Mattsson Ahlman 1704-1783 och Brita Jönsdotter 1708-1769.

Olof Ahlman var bonde och tolvman samt dessutom murmästare. Som sådan utförde han tillsammans med byggmästaren Lars Ersson Sundbom vidgandet av Gammelstads kyrkas fönster. Två på södra sidan vidgades 1746, västra gavelfönstret 1748 och de båda korfönstren 1749. År 1757 beslöt kyrkorådet, att Olof Mattsson till gravplats och utan betalning skulle få ”det på östra sidan om sal. comminister Berghems grav i vapenhuset lediga rummet, eftersom han utan vedergällning gjort ett och annat till kyrkans behov”. Hustrun Brita dog av vattusot. Även hon fick sin gravplats i vapenhuset. 

Olof Ahlmans 
Far: Matts Jonsson 1653-1741, herredagsman vid riksdagar 1718-1719.
Farfar: Jon Mattsson 1630-1710, nämndeman.
Farfars far: Matthes Jönsson, hövitsman och herredagsman 1680 och 1686, gift med
Farfars mor: Elisabeth Persdotter dotter till Peder Clemetson i Alvik nr 3 (Klemis), hövitsman över Västerbottens landsfana som 1620 av birkarlarna utsågs att hos konungen i underdånighet anhålla att få boflytta till Lule kyrka och där en stad begynna att bygga, då de med stadsprevilegier kunde benådde och försörjde bliva.FAMILJ NR 55
Morfars mormors morfar     Olof Pärsson                1724 10 14 - 1783 03 17
gift 1751 01 27 med
Morfars mormors mormor   Anna Jönsdotter          1723 01 07 - 1807 08 28
Barn:                                1. Pär                          1751 11 28 - 1815 08 26
                                        2. Jöns                        1753 09 13 - 1830 02 17                
                                        3. Catharina                1755 10 02 - 1803 03 20
                                        4. Anna                       1757 10 06 - 1838 01 08
                                        5. Barbro                    1760 03 12 - 1788 06 01
                                        6. Olof                        1767 11 30                

Makarna brukade Alvik nr 17, där också Olof Pärsson var född. Hans föräldrar var soldaten Pär Pärsson Lund 1683-1760 och Karin Olofsdotter 1687-1778.
Anna Jönsdotter kom från Brändön nr 3. Hennes föräldrar var Jöns Jönsson och Barbro Pärsdotter.

Om barnen:
1.   Pär var soldat Lund. Han gifte sig 1779 med Catharina Christiansdotter från Långnäs nr 8. 
      Enligt dödboken dog han av ”olyckligt fall”.
2.  Jöns blev soldat Ahlström, gifte sig 1782 med Brita Larsdotter och flyttade till
     Bälinge nr 4. Familjen kom tillbaka till Alvik nr 15 där Jöns blev bonde och soldat
     Lund. Hustrun dog 1804, när hon födde makarnas nionde barn. Året därpå gifte
     Jöns om sig med Stina Jönsdotter Hedström.
3.  Catharina  Se familj nr 27!
4.  Anna gifte sig 1784 med Lars Johansson från Unbyn nr 10. Makarna brukade
     Unbyn nr 8.
5.  Barbro gifte sig 1781 med Jöns Christiersson från Långnäs nr 10. Hon dog i
    ”barnsäng” endast 28 år gammal.
6.  Olof flyttade från församlingen 1785. Vart är inte angivet.FAMILJ NR 56
Mormors farfars farfar    Hindric Larsson Purra      1723        - 1798 02 23
gift 1749 04 30 med
Mormors farfars farmor  Carin Andersdotter         1725         - 1793 02 11
Barn:                            1. Anna                            1749 08 19    
                                    2. Anders                         1752 03 30 - 1793 12 10
                                    3. Lars                             1754 04 19 -
                                    4. Hindric                         1757 05 25
                                    5. Anna                            1760 03 10
                                    6. Isac                             1762 06 10 
                                    7. Abraham                      1763 06 11 - 1763 10 18
                                    8. Brita                            1764 12 28 - 1765 01 05
                                    9. Eric                             1766 06 27 - 1766 07 04
                                   10. Nils                             1768 03 02 - 1768 03 17
                                   11. Salomon                      1771 09 14 - 1771 09 16
            
Soldaten Hindric Larsson Purra var född i Kiviranda nr 2, Alatornio, Finland där också familjen bodde. Hustrun Carin Andersdotter kom från Nedre Vojakala. Hindric dog av lungsot.

Om barnen:
1.   Anna, liksom flera av hennes syskon, dog som barn.
2.   Anders  Se familj nr 28!
      Om de övriga barnen har jag inga uppgifter.


FAMILJ NR 57
Mormors farfars morfar   Carl Nilsson Sängele
gift med
Mormors farfars mormor Ella Michelsdotter          1735          - 1778 06 09
Barn:                             1. Elisabet                      1761 12 29 
                                     2. Catrina                       1762 11 16
                                     3. Johannes                    1763 12 06
                                     4. Margeta                     1765 04 20
                                     5. Walborg                     1766 11 19
                                     6. Catharina                   1768 01 22
                                     7. Carl                           1769 10 21
                                     8. Sophia                       1771 01 05
                                     9. Brita                         1772 04 01
                                    10. Henric                      1774 11 29 - 1774

Familjen bodde i Haparanda när de fem äldsta barnen föddes. Därefter flyttade de till Mattila nr 4.
Ella Michelsdotter var 43 år gammal när hon dog i samband med barnsbörd. Carl Nilsson gifte sig 2:a gången 1780 12 08 med Clara Johansdotter född 1748.

Om barnen:
1.  Elisabet gifte sig 1791.    
4.  Margeta, se familj nr 28!
     Om de övriga barnen har jag inga uppgifter.


FAMILJ NR 58
Mormors farmors farfar    Carl Nilsson Lavala           1714          - 1806 06
gift 1739 03 04
Mormors farmors farmor  Carin Andersdotter Oravainen 
                                                                              1718          - 1806 03 22
Barn:                              1. Malin                            1744 04 14 - 1768 05 25
                                      2. Nils                              1745 02 22 - 1746 07 03
                                      3. Anders                         1746 03 15
                                      4. Johan                           1747 03 19 - 1747 09 12
                                      5. Carin                            1748 09 02 - 1749 12 23
                                      6. Elisabet                        1750 08 24 - 1751 02 09
                                      7. Margareta                     1751 10 26 -
                                      8. Carl                              1753 03 12 - 1844 10 21
                                      9. Nils                               1755 05 13 - 1756 07 09
                                     10. Brita                            1756 07 09 - 1756 07 17
                                     11. Hendrich                      1757 10 21 - 1759 08 26
                                     12. Isaac                            1759 10 06 - 1774 01 10
                                     13. Apollonia                      1761 09 28 - 1762 07 09
                                     14. Johan                           1763 10 28 -
                                     15. Nils                              1764 12 31 -

Familjen var bosatt i gården Peräntie i Övre Vojakkala,  på den finska sidan. Carl Nilsson var vid giftermålet soldat Krok men kallas i födelseböckerna Lava. När han dog, bara ett par månader efter sin hustru, var hans namn Carl Nilsson Peräntie.
Carin Andersdotter kom från Nedre Vojakala.

Om barnen:
1.   Malin var bara 24 år gammal när hon dog vid barnsbörd.    
3.   Anders gifte sig med Brita Olsdotter.    
8.   Carl  Se familj nr 29!
11.  Hendrich drunknade 1 år och 10 månader gammal.
12.  Isaac blev 14 år gammal.
14.  Johan gifte sig 1786 med Helena Samuelsdotter Pekilä.
15.  Nils gifte sig 1792 med Anna Greta Nilsdotter Rautio från Karungi.
      De flesta av de femton barnen dog som helt små.FAMILJ NR 60
Mormors morfars farfar     Olof Jönsson Palo          1704         - 1753 08 05
gift 1728 01 21 med
Mormors morfars farmor   Brita Olofsdotter Callia  1704         - 1787
Barn:                               1. Jöns                           1728 10 23
                                       2. Olof                           1729 09 18 - 1729
                                       3. Anders                       1730 11 28 - 1730
                                       4. Nils                            1732 03 17 - 1732
                                       5. Anna                          1733 07 23
                                       6. Margaretha                1735 03 05
                                       7. Brita                          1736 07 22
                                       8. Malin                         1737 09 26
                                       9. Carin                         1738 12 17
                                      10. Andreas                    1741 04 14
                                      11. Olof                         1742 05 05 - 1814
                                      12. Anna                        1745 07 16

Olof Jönsson uppgavs vara 53 år när han drunknade 1753.

Om barnen:    
10. Andreas gifte sig med Caisa Hindersdotter.    
11. Olof, Se familj nr 30!
     Om de övriga barnen har jag inga uppgifter. 
  
 

FAMILJ NR 62
Mormors mormors farfar    Johan Johansson Lauri 
gift med        
Mormors mormors farmor  Cajsa Larsdotter    
Barn:                                1. Lars                         1750          - 1784
                                        2. Johan                      1753          - 1811
                                        3. Isac                         1755
                                        4. Per                          1756          - 1812 05 15
                                        5. Hindric                    1758
                                        6. Caisa                       1759
                                        7. Olof                         1762          - 1785
                                        8. Anders                     1764
                                        9. Anna Greta              1766

Om barnen:    
2. Johan gifte sig med Caisa Larsdotter.
3. Isac gifte sig 1788 med Malin Ericsdotter.
4. Per, se familj nr 31!
5. Hindric gifte sig 1790.
6. Caisa gifte sig 1786.
7. Olof gifte sig 1785 och avled samma år.
8. Anders gifte sig 1788.
    Om de övriga barnen har jag inga uppgifter.  
 

FAMILJ NR 63
Mormors mormors morfar    Eric Pålsson Pavo        1737          - 1809 02 01
Mormors mormors mormor  Ella Hindriksdotter      1742          - 1812 04 05
Barn:                                 1. Maria                       1762
                                         2. Hindrik                    1763          - 1809
                                         3. Eric                         1765          - 1786 05 24
                                         4. Adam                      1767          - 1788
                                         5. Per                          1771          - 1839 05 23
                                         6. Salomon                  1775          - 1846
                                         7. Brita Caisa              1779          - 1862 03 26
                                         8. Johannes                1783          - 1783 07 09
            
Familjen brukade hemman nr 25 i Kukkola. Ella Hindriksdotter dog av lungsot.

Om barnen:
1.  Maria, se familj nr 31!
2.  Hindrik gifte sig 1798 med Margareta Samuelsdotter Kaupi. Båda makarna avled
     1809. Av deras fyra barn blev den fyraåriga Eva fosterdotter hos sin farbror
     Salomon. Hindrik hittas inte i dödbpken.
3.  Eric gifte sig 1786 med Margreta Olofsdotter. Samma år dog Eric i ”häftig feber”
     från sin nyblivna hustru och en nyfödd dotter, Maria Stina.
4.  Adam ”död i Norige”.
5.  Per gifte sig 1797 med Sophia Johansdotter Waara och bosatte sig på hennes
     hemgård i Kukkola.
6.  Salomon gifte sig med Anna Greta Hansdotter. Makarna fick inga egna barn, men
     Salomons föräldralösa brorsdotter Eva född 1805 fick växa upp hos dem. Salomon
     dog av tvinsot.
7.  Brita Caisa gifte sig 1800 med änkemannen Isac Hindricsson Fräki.
8.  Johannes dog som späd.

Generation 7

FAMILJ nr 64
Farfars farfars farfars far       ”Lille” Erik Larsson
gift med
Farfars farfars farfars mor      Karin Andersdotter       1645          - 1729
Barn:                                     Lars                              1665 01 28 - 1715 01 03

Familjen bodde i Alvik där de brukade hemman nummer 11. Hustrun Karin var född i Svartbyn.
Lars, se familj nr 32!


FAMILJ nr 66 
Farfars farfars morfars far     Jöns Olsson                   1638          - 1747 11 28
gift med
Farfars farfars morfars mor    Chierstin
Barn:                                     Olof                             1671          - 1740 02 08

Familjen brukade Alvik nummer 20 "Jöns-Åosch". Namnet är fortfarande i bruk i byn.
Om barnen:
Olof, se familj nr 33!

Om Jöns Olsson kan man i dödboken läsa följande: 

Åldersdigna mannen Jöns Olsson ifrån Ahlvjk född 1638 fadren Olof Olofsson modren Hustru Karin Jönsdotter. Gifta sig när han var 12 åhr gammal warit en ganska kraftig man, och alenast de 3 sista åren sängliggande Dödda den 28 nästförlidna månad. Begrovs på Kyrkogården 12 Dec Har levat 109 åhr och 5 månader. 

Uppgiften får nog tas med ”en nypa salt”, i varje fall vad gäller Jöns Olssons ålder vid giftermålet.
Jöns Olssons höga ålder ansågs så anmärkningsvärd att det resulterade i en notis i Stockholms Posttidningar. 

Jöns Olssons föräldrar var Olof Olofsson och Karin Jönsdotter.
Farfar hette Olof Jakobsson. Dennes far, Jakob Olsson, nämns i skattelängderna 1577-1623, och är den förste kände ägaren till hemmanet och Olof Jönsson således den femte. Gården har därefter tillhört samma släkt och brukats till inpå 1960-talet.

FAMILJ nr 70
Farfars farmors morfars far     Mårten Larsson           1644            - 1719
gift med
Farfars farmors morfars mor   Marta Hansdotter        1640 c:a
Barn:                                     1. Hans                        1662           - 1740 10 03
                                             2. Sara

Familjen ägde och var brukare av hemman nummer 7 i Rutvik.

FAMILJ nr 71
Farfars farmors mormors far   Anders Nilsson
gift med
Farfars farmors mormors mor Brita Andersdotter
Barn:                                     1. Brita                           1665           - 1749 02 04
                                             2. Nils
                                             3. Maria
                                             4. Karin

Familjen brukade Rutvik nummer 6.

FAMILJ nr 72 
Farfars morfars farfars far      Olof Nilsson Buller
gift med
Farfars morfars farfars mor    Ella Jakobsdotter
Barn:                                    Jakob                            1703 01 06 - 1766 01 09

Familjen bodde på hemman nummer 23 i Alvik (Skäret). Enligt dödboken blev Olof Buller ”dödad av fienden”. Men då var han 78 år gammal och kan knappast ha varit i soldattjänst.

FAMILJ nr 75
Farfars morfars mormors far    David Påhlsson
gift med
Farfars morfars mormors mor  Dordi Andersdotter
Barn:                                      Maria                            1701 04 16 - 1769 10 24

Familjen bodde på Alvik nummer 26.

FAMILJ nr 80 
Farmors farfars farfars far      Johan Johansson           1668 c:a     -1756 02 28
gift med
Farmors farfars farfars mor    Maria Hansdotter            1672           -1736 11 21
Barn:                                     1. Olof   
                                             2. Hans                          1699          - 1740 03 28
                                             3. Johan                         1702 05 18 - 1768 10 16
                                             4. Dordi                          1707 07 30 - 
                                             5. Jöns                            1708 10 31 - 1720 11 12
                                             6. Brita                           1713 01 28 - 1736 12 24
                                             7. Pär                             1715 07 20 - 1715 08 04

Johan Johansson var ägare av hemman nummer 9 i Måttsund. Hustrun, Maria Hansdotter, var född i Vibbyn nummer 1.  Enligt dödboken var Johan Johansson född 1660. Jag tror att han var född senare och var ett av de "fyra små barn" som nämns i texten nedan.  
Om barnen:
1. Olof är i den första skrifteboken antecknad som död men återfinns inte i dödboken
2. Hans, se familj nr 40!
3. Johan gifte sig 1726 med Ella Johansdotter från Sandön nr 1 och blev brukare av hustruns  
    föräldrahemman. Efter Ellas död 1744 gifte Johan om sig med Anna Andersdotter.
4. Dordi har upptecknats i första Skrifteboken från 1708. Inga andra uppgifter har hittats om
    henne.
5. Jöns blev bara 12 år gammal.
6. Brita gifte sig 1733 med Olof Knutsson från Skatamark nummer 1.

Johan Johanssons far, som också brukat hemmanet, var soldaten Johan Johansson dödad 1677 i slaget vid Kjöge bukt. Han efterlämnade hustrun Dordi Olofsdotter ”qwar i stort armod medh fyra små barn och een halfwäxt flicka, litet sådt aff åkern, hafwer tre koor, dock mycket fattig och giäldskyldig”. 
En son upptogs i mantalslängden första gången 1683. Om denne är Johan bör han vara född 1668 eftersom man inte antecknade barn förrän de var i 15-årsåldern.

FAMILJ nr 81
Farmors farfars farmors far     Christopher Jönsson    1656          - 1749
gift med
Farmors farfars farmors mor    Dordi Pärsdotter         1664          - 1736
Barn:                                      Margeta                       1701 05 07 - 1775 01 20

Familjen ägde och brukade hemman nummer 4 i Sunderbyn.
Gården kallades Sunderby Storhus. 
Margareta, se Familj nr 40!

FAMILJ nr 82 
Farmors farfars morfars far      Johan Hansson             1666          - 1741 03 21
gift med  
Farmors farfars morfars mor    Cicilia Pärsdotter          1664          - 1737 01 03
Barn:                                       1. Pär                           1701 06 05 - 1701-1705                                                                              2. Arendt                     1702 11 25 - 1770 12 19

Familjen brukade hemman nummer 11 i Måttsund. 
Om barnen:
2. Arendt, se Familj nr 41!

Johan Hanssons förfäder kan man följa till tidigt 1500-tal. Hans föräldrar var Hans Nilsson född omkring 1636 och Karin Nilsdotter. Farfar var Nils Hansson 1597-1668. Före 1665 var de hemman som senare blev Måttsund nummer 11 och 12 ett enda hemman. Gården delades mellan Nils Hanssons söner Hans och Påhl Nilsson. 

Farfars far Hans Nilsson
Farfars farfar Nils Pärsson
Farfars farfars far Pär Nilsson, enligt jordeböckerna ägare till hemmanet 1539-1571.  

FAMILJ nr 83
Farmors farfars mormors far       Pär Larsson               1669           - 1729 02 03
gift med
Farmors farfars mormors mor     Brita Nilsdotter          1677          - 1736 02 26
Barn:                                         1. Brita                     1700 12 09 - 1758 03 23
                                                 2. Lars                      1703 02 01 - 1742-43
                                                 3. Nils                       1706         - 1766 08 02
                                                 4. Pär                       1707 11 28 - 1742 09 18
                                                 5. dödfött barn                          - 1710 04 30
                                                 6. Johan                   1711 07 01 - 
 
Brita, se Familj nr 41!

 
FAMILJ nr 84
Farmors farmors farfars far        Olof Olofsson            1683           -1743
gift med 
Farmors farmors farfars mor      Anna Knutsdotter      1694           -1776 
Barn:                                        1. Brita                      1722
                                                2. Olof                       1723 05 15 - 1795 10 30
                                                3. Nils                        1727
                                                4. Anna                      1729 - 1809  g 1757
                                                5. Maris                      1734

Familjen brukade Ersnäs nummer 13.
Om barnen:
2. Olof, se Familj nr 42!
 

FAMILJ nr 85
Farmors farmors farmors far      Nils Nilsson               1658          -1740
gift med
Farmors farmors farmors mor    Marget Påhlsdotter   1671          -1743.
Barn:                                        Maria                        1711 11 02 - 1788 10 16

Familjen brukade Måttsund nummer 12 Påhl (Paal).

Om barnen:
Maria, se Familj nr 42!

Gårdens tidigare brukare var Margets föräldrar Påhl Nilsson 1639 och Dordi Larsdotter 1644-1719.
Dessförinnan hade Margets farfar Nils Hansson 1597-1668 varit gårdens ägare.

Påhl Nilsson övertog Paalhemmanet omkring 1725. Dödbokens anteckningar kan ge en antydan om att hans psyke inte var så stabilt. Den berättar:
”Bonden Påhl Nilsson i Måttsund som altid i sin Christendom war grundelia upplyft och altid fört ett beskeideligit lefwerne, har i sin siukdoms swaghet och wånda i ljusningen d. 14 Julii 1745 gått ifrån sin säng och hustru, utan at hon ther af i sin djupa sömn hunnit märka, och som grannarna märkt af sports i Sanden ofwan för gården, sprunget till skogs, utan at man ännu efter noga sökande och letande kunnat få någon then ringaste kunskap hwart han tagit vägen, och wart där omkommit; Herren förskona oss för sådan bedröfwel. händelse widare!! Des ben igenfunden i Måttsundsträsket i Julii månad 1760, och sedan på Kyrkiogården Christeliga begrafwen.” 

Och en senare anteckning: 

”Den 25/7 1760 återfanns Påhl Nilsson, som drunknade under huvudyrsel uti lilla Träsket år 1745 den 14/7”.
Därmed ville väl kyrkans man mildra dödsorsaken från självmord till olyckshändelse, eftersom självmord vid denna tid ansågs vara en svår synd. 

 

FAMILJ nr 86
Farmors farmors morfars far       Mårten Larsson Sedig    1691           - 1772 04 18
gift 1721 04 02 med
Farmors farmors morfars mor     Sara Olofsdotter            1691 ?        - 1776 12 31
Barn:                                         1. Brita                          1722 01 29 - 1800 03 12
                                                 2. Karin                          1723 03 24 - 1723 09 19
                                                 3. Lars                           1724 07 23 - 1788 05 13
                                                 4. Olof                           1726 06 29 - 1727 04 15
                                                 5. Anna                          1727 10 26 - 1728 01 10
                                                 6. Nils                            1728 12 27 - 1729 04 21
                                                 7. Isak                            1730 03 21 - 1790 03 09
                                                 8. Mårten                       1732 11 20 - 1808 01 04
                                                 9. Jacob                         1734 01 05 - 1734 06 20
                                                10. Maria                         1735 04 12 - 1819 01 03
                                                11. Jöns                          1737 01 14 - 1737 07 05
                                                12. Jöns                          1738 07 27 - 1739 03 10

I 1712 års mantalslängd var den 21-årige Mårten Larsson skriven som bonde på hemman nummer 7 Nils Davids i Måttsund. Åren dessförinnan och efter fadern Lars Olofssons död 1697 hade modern Brita Mårtsndotter Bagare svarat för gården. Mellan åren 1718 och 1724 tjänade Mårten också som soldat för roten Sedlig. Hustrun Sara var född i Kallax. Av de tolv barn hon födde under sexton år, avled sju under första levnadsåret. Sara uppgavs vid sin död vara 93 år gammal. Det stämmer dåligt med tanke på att båda makarna enligt skriftelängden 1749 då uppgavs vara 58 år.
Om barnen:
1. Brita gifte sig med änklingen Pär Ersson hemman nummer 13 Päräisch i Måttsund.
3. Lars, se Familj nr 43!
7. Isak gifte sig 1754 med Dordi Nilsdotter och blev bonde på hustruns föräldragård nummer 2
    Kneot (Knut).
8. Mårten gifte sig 1766 med änkan Brita Hansdotter från Kallax. Brita hade varit gift med Jöns
    Isaksson från Kallax nummer 5 och hade med honom barnen Cherstin f.1749, Elisabeth f. 1752
    och Hans f. 1755. Familjen bodde en tid i Måttsund och där födde 1766 sonen Mårten. Därefter
    flyttade Mårten och Brita till Kallax nummer 5.
10. Maria gifte sig 1758 med Anders Jönsson från Svartlå. Makarna bosatte sig i Ängesbyn på 
    hemman nummer 2.

FAMILJ nr 87
Farmors farmors mormors far     Pär Larsson                      1669     - 1729 02 03 
gift med
Farmors farmors mormors mor    Brita Nilsdotter                1677          - 1736 02 26
Barn:                                         1. Brita                             1700 12 09 - 1758 03 23
                                                 2. Lars                              1703 02 01 - 1742-43
                                                 3. Nils                               1706           - 1766 08 02
                                                 4. Pär                                1707 11 28 - 1742 09 18
                                                 5. Johan                            1711 07 01 - 1740 10 17
                                                 6. Påhl                              1714 06 18 - 1737 01 10
                                                 7. Maria                            1718 02 21 - 1790 11 25

Pär Larsson var nummer åtta i den långa släktkedja av ägare till hemman nummer 10 Pärnösch (Pär Nils(son) som man kan följa genom sexton generationer. Brita Nilsdotter var född i Alvik. Förutom dessa 7 barn fick makarna 1710 ett dödfött barn.
Om barnen:
1. Brita gifte sig 1728 med änkemannen Arendt Johansson på hemman nummer 11 Häsch.
    Se familj nr 41 och 48!
2. Lars gifte sig 1724 med Anna Nilsdotter och flyttade till Antnäs nummer 4. Makarna fick fyra
    barn, därav ett tvillingpar, mellan åren 1726 och 1729. Alla dog efter bara någon eller några
    dagar. Lars är upptagen i husförhörsboken sista gången 1742 och Anna 1755-56. Ingen av dem
    hittas i dödboken.
3. Nils är inte antecknad i födelseboken. Han blev näste bonde på släktgården. Se familj nummer
    44!
4. Pär eftreträdde 1734 sin svåger Arendt Johansson som soldat på rote nummer 30 Nybyggare. 
5. Johan gifte sig 1736 med Kerstin Nilsdotter och flyttade till Alvik nummer 21. Fyra år senare
    avled han.
6. Påhl var bara 23 år gammal när han avled. Någon dödsorsak är inte angiven.
7. Maria, se Familj nr 43!

Före Pär Larsson var ägarna till hemman nummer 10 i Måttsund:
Far: Lars Pärsson 1646-1715 gift med Brita Nilsdotter.
Farfar: Pär Jönsson 1619-1681, tolvman gift med Karin Larsdotter död 1677. 
Farfars far: Jöns Pedersson 1587-1665.
Farfars farfar: Per Jacobsson, i skattelängderna 1586-1624. 
Farfars farfars far: Jacob Jönsson, i skattelängderna 1575-1584.
Farfars farfars farfar: Iöns Pedersson, i skattelängderna 1539-1571.
Farfars farfars farfars far:Peder Joensson, omnämns 1519 angående ett arv i Stockholm. 

FAMILJ nr 88 = FAMILJ nr 87
Farmors morfars farfars far        Pär Larsson               1669            - 1729 02 03 
gift 1699 12 20 med 
Farmors morfars farfars mor      Brita Nilsdotter         1677           - 1736 02 26
Barn:                                        3. Nils                       1706           - 1766 08 02
3. Nils, se Familj nr 44!

FAMILJ nr 89
Farmors morfars farmors far     Per Persson Holm
gift med
Farmors morfars farmors mor   Cherstin Andersdotter
Barn:                                       1. Per                           1699          - 1769 
                                               2. Christina                  1701          - 1785 04 16

Familjen bodde på Holmen under Ersnäs nummer 12. 
Om barnen:
1. Per gifte sig med Elsa Olofsdotter.
2. Christina, se Familj nr 44!

 
FAMILJ nr 90
Farmors morfars morfars far       Olof Andersson            1673           -1729 
gift med 
Farmors morfars morfars mor     Margreta Hansdotter    1676           -1740 
Barn:                                        1. Anders                      1699           - 1783 11 03
                                                2. Brita                          1701
                                                3. Hans Bolander            1703           - 1750
                                                4. Maria                         1704-5        - 1786   

Olof Andersson var, liksom sonen Anders, tolvman. Han bör ha tillhört de mer besuttna bönderna i Luleå socken på 1700-talet och var en av dem som bekostade Gammelstads kyrkas predikstol, som blev klar 1712. Olofs och hustruns initialer O.A.S. och M.H.D. finns innanför dörren till densamma. Nils Fluur, som var tillverkarens namn, erhöll som betalning 205 dr smt. 

Enligt dödboken begravdes Olof Andersson ”i egen grav i kyrkan”. Även hustrun blev ”begravd i kyrkan”.
Om barnen:
1.  Anders, se familj nr 45!
3.  Hans antog namnet Bolander. Han var organist i Gamla staden från 1744 till sin död 1750. 
    1744 gifte han sig med Dordi Afvander ”I mårgongåfva utlåfvades 50 plåtar”.
4.  Maria gifte sig 1730 med ...........

 
FAMILJ nr 91
Farmors morfars mormors far    Herman Olsson
gift med
Farmors morfars mormors mor   Karin Larsdotter      1661        - 1751 02 09
Barn:                                        1. Helena                 1697 08      - 1756 06 04
                                                2. Karin                    1700 12      
                                                3. Lars                      1702 11
                                                4. Margeta                1704 02

Enligt dopboken bodde familjen i Persön, men de hittas inte i husförhörsboken. Enligt dödboken hette Karins föräldrar Lars Andersson och Karin och var från Råneå socken.
Om barnen:
1. Helena, se familj nr 45!

FAMILJ nr 92
Farmors mormors farfars far   Nils Hansson                  1669         - 1749
gift med
Farmors mormors farfars mor  Lisbeta Mårtensdotter  1667         - 1752
Barn:                                     1. Margareta                  1699         - 1783 
                                             2. Nils Nilsson Sten         1700         - 1757
                                             3. Mårten Humbla         1709 03 09 - 1796 10 07
                                             4. Johan                         1711         - 1780
                                             5. Jakob                         1713 -

Familjen ägde och brukade hemman nummer 6 i Brändön. Lisbetas föräldrar var Mårten Nilsson och Anna Abrahamsdotter.
Om barnen:
1. Margareta gifte sig 1725 med ....
3. Mårten, se familj nr 46!

FAMILJ nr 93
Farmors mormors farmors far    Anders Andersson Humla    1693            -1763 05 17 
gift 1712 06 15 med  
Farmors mormors farmors mor   Margeta Jönsdotter           1676            -1759 04 28
Barn:                                        1. Maria                             1713 11 04 - 1791 03 27
                                                2. Christina                        1717 06 22 - 1790 09 11

Anders Andersson, var soldat på roten Humla, en uppgift som innehades av flera i hans familj, först fadern med samma namn, dessutom bröderna Erik och Johan samt svärsonen Mårten Nilsson. Hemman nummer 8 i Måttsund kallas Håmbel efter dessa soldater och gården ägs fortfarande av ättlingar till Anders Andersson. 

Den äldre Anders Andersson, född omkring 1670, hade en bror, soldaten Hans Andersson Timberman i Pitholm, som 1693 stämde Anders för att han inte fått ut arvet efter deras far Anders Hansson död 1690. 

Protokollet från häradstinget den 23 och 24 februari berättar: 
”Ehuruwähl Soldaten Hans Timberman ifrån Pytheå Sochn Pytholms Byy giorde beswär emott sin Broder Anders Andersson i Måttsund, bestående uthinnan, Att thes Broder låtit A:o 1691 hålla Arfskipte på deras Sahl: faders hemman, Men lembnat honom Aldeles Arflöös, Anhållandes derföre, att han och måtte få ey Allenast sin deel i hemmanet, såsom hans Andre syskon; Uthan och hwadh han der infördt af sine Bröllops Gåfwor 30 dlr, Lykwäl och såsom af Bytesmännerne Intygades, att hemmanets Ägor i löst och fast intet stigit till så högt qwantum som giälden och knechtlegan ähr på hemmanet och derföre intet dett ringaste kommit rätta Arfwingarne till delningz; hafwandes Hans Andersson för Några åhr sedan sielfwilligt Öfwergifwit hemmanet emoot sin Moders willia, lämbnandes henne een wärnlöös 

Enckia medh dhe Yngre Syskonen omyndige att hemmanet således förfallit till Ödesmåhl, der icke den yngre Sonen, genom Gifttermåhl kommit till Medell och det Uptagit, Altså kunde honom inte tarff eller införingars restiuerande nu mehra bestås, Uthan Broderen Anders kändes deruthinnan fry, doch i Anseende att Soldaten komit ifrån annan Sochn hyt att höra efter sitt förmeente Arff och dess medelst kåstat på sigh, perswaderades Broderen Anders Andersson som hemmanet besitter gifwa honom 5 dlr kmt och der medh skohle dhe aldeles wara åthskilde.” 

Om barnen:
1. Maria, se FAMILJ nr 46!
2. Christina gifte sig 1744 med Herman Eriksson från hemman nummer 3 Erik. Herman brukade           gården och efterträdde också sin svåger Mårten Nilsson som soldat Humla.

FAMILJ nr 94
Farmors mormors morfars far    Hans Knutsson            1631         -1712
gift med
Farmors mormors morfars mor  Brita Eriksdotter         1633        - 1707
Barn:                                       1. Knut                         1660 c:a  - 1707 c:a
                                               2. Karin                        1664 - 1738
                                               3. Nils                          1671            - 1740 02 21
                                               4. Anna
                                               5. Hans                         1673 c:a - 1745
                                               6. Margareta                 1676 - 1740

Familjen bodde i Smedsbyn nummer 2.

Om barnen:
1. Knut blev soldat på roten Knort.
3. Nils, se Familj nr 47!

Hans Knutssons föräldrar var Knut Hansson, och  Karin Hansdotter. De var tidigare ägaren till hemmanet.

Britas föräldrar hette Erik Nilsson och Barbro Nilsdotter.

FAMILJ nr 95
Farmors mormors mormors far     Hans Thuresson                           - 1702
gift 1669 med
Farmors mormors mormors mor    Lisbeta Jönsdotter   1649            - 1730
Barn:                                           1. Ella                       1680
                                                   2. Jöns                      1682            - 1740   
                                                   3. Kierstin                1685

Familjen bodde i Alvik nummer 15.
Om barnen:
2. Jöns gifte sig 1705 med ....
3.  Kierstin, se familj nr 47!

FAMILJ nr 100
Morfars farmors farfars far    Hans Mårtensson Skinnare 1655 -  c:a 1695
gift med
Morfars farmors farfars mor  Margeta Hermansdotter     1670           - 1736
Barn:                                   1. Hans                               1692           - 1755 06 20
                                           2. Herman                           1693
Margareta gifte sig 2:a gången med 
                                           "Lille" Olof Olofsson             1667            - 1734
Barn:                                   3. Cecilia                            1698
                                           4. Karin                               1701
                                           5. Margareta                       1703 el 1706
                                           6. Ella                                 1710 - 1799

Hans Mårtensson Skinnare var soldat och bonde i Kallax. Margeta var född i Gäddvik. Hennes föräldrar var Herman Persson och Anna Larsdotter 1634-1715.
Om barnen:
1. Hans, se Familj nr 50!
 

FAMILJ nr 101
Morfars farmors farmors far    Jacob Påhlsson             1669           - 1731
gift med
Morfars farmors farmors mor   Karin Larsdotter                            - 1742
Barn:                                      1. Elias                         1698          - 1752  
                                              2. Catharina                 1700 03 06 - 1781 01 09 
                                              3. Jakob                        1702          - 1786 

Familjen bodde på hemman nummer 4 i Ale.

Om barnen:
1. Elias gifte sig 1726 med ...
2. Catharina, se Familj nr 50!
3. Jakob gifte sig 1725 med ...

FAMILJ nr 108
Morfars mormors farfars far        Jöns Jönsson            1692          - 1760-61
gift 1724 06 14 med
Morfars mormors farfars mor      Anna Påhlsdotter      1693           - 1773 01 31
Barn:                                         1. Ella                       1725 04 10 - 1726 10 07
                                                 2. Jöns                     1726 11 08 - 1775 01 05
                                                 3. Påhl                      1729 03 06 -
                                                 4. Nils                       1731 04 03 - 1773 06 22
                                                 5. Margeta                1732 06 23 -

Familjen ägde och brukade hemmen nummer 12 i Alvik.  Anna Påhlsdotter var född i Alvik nummer 10. Hennes föräldrar var Påhl Larsson och Marget Olofsdotter.
Om barnen:
2. Jöns, se Familj nr 54!

FAMILJ nr 109
Morfars mormors farmors far      Olof Mattsson Ahlman  1704          -1783
gift med
Morfars mormors farmors mor    Brita Jönsdotter           1708          -1769
Barn:                                        1. Anna                         1733 11 17 - 1799 10 30
                                                2. Mattias                      1736
                                                3. Jöns                          1738
                                                4. Cicilia                       1740
                                                5. Olof                          1742
                                                6. Brita                         1743
                                                7. Brita                         1746

Olof Ahlman var bonde och tolvman samt dessutom murmästare. Som sådan utförde han tillsammans med byggmästaren Lars Ersson Sundbom vidgandet av Gammelstads kyrkas fönster. Två på södra sidan vidgades 1746, västra gavelfönstret 1748 och de båda korfönstren 1749. År 1757 beslöt kyrkorådet, att Olof Mattsson till gravplats och utan betalning skulle få ”det på östra sidan om sal. comminister Berghems grav i vapenhuset lediga rummet, eftersom han utan vedergällning gjort ett och annat till kyrkans behov”

Hustrun Brita dog av vattusot. Även hon fick sin gravplats i vapenhuset. 
Om barnen:
1. Anna, se Familj nr 54!

Olof Ahlmans far var Matts Jonsson 1653-1741, herredagsman vid riksdagar 1718-1719.
Farfar var nämndemannen Jon Mattsson 1630-1710 och farfars far Matthes Jönsson, hövitsman och herredagsman 1680 och 1686, gift med Elisabeth Persdotter dotter till Peder Clemetson i Alvik nummer 3 (Klemis), hövitsman över Västerbottens landsfana. Han var den som 1620 av birkarlarna utsågs att hos konungen i underdånighet anhålla att få boflytta till Lule kyrka och där en stad begynna att bygga, då de med stadsprevilegier kunde benådde och försörjde bliva

FAMILJ nr 110
Morfars mormors morfars far      Pär Pärsson Lund      1683          - 1760
gift med
Morfars mormors morfars mor    Karin Olofsdotter      1687          - 1778
Barn:                                        1. Anna                      1719          - 1796
                                                2. Per                        1720 03 12 -
                                                3. Olof                       1724 10 14 - 1783 03 17

Pär Pärsson var soldat och bonde på hemman nummer 17 i Alvik.
Om barnen:
1.  Anna gifte sig 1752 med bonden och soldaten Nils Olofsson Berg från Alvik.
2.  Olof, se Familj nr 55!

FAMILJ nr 111
Morfars mormors mormors far    Jöns Jönsson              1681 12 24 - 1750 05 28
gift 1708 03 25 med
Morfars mormors mormors mor   Barbro Pärsdotter      1678          - 1763 04 18
Barn:                                         1. Per                         1709 01 04 - 1786 12 08
                                                 2. Helena (Ella)          1711 09 30 - 1792 09 29
                                                 3. Jöns                       1713 09 16 - 1713 09 23
                                                 4. Mikael                    1715 07 31 - 1716 12 11
                                                 5. Brita                      1716 12 05 -
                                                 6. Isak                        1719 04 05 - 1789 07 06
                                                 7. Sara                       1719 04 05 - 
                                                 8. Jöns                       1720 09 30 - 1721 03 17
                                                 9. Barbro                    1722 01 01 - 1799 04 19
                                               10. Anna                      1723 01 07 - 1807 08 28
                                               11. Karin                      1724 07 12 -
                                               12. Maria                      1726 05 19 -
                                               13. Rebecka                  1727 09 25 - 1793 11 03
                                               14. Martha                    1729 05 01 - 1802 05 30
                                               15. Elisabet                  1730 11 10 - 1731 06 16

Jöns Jönsson kom från Sundom. Hans föräldrar hette Jöns Olsson och Ella Larsdotter. Han flyttade till hustruns föräldragård Brändön nummer 4 och blev bonde där. Jöns dog av en svullnad i halsen och hustrun av fallandesot. 
Om barnen:
 1.  Per gifte sig 1743 med Elisabet Hansdotter från Smedsbyn. Makarna bodde i Brändön.
 2.  När Ella döptes har fadern fått fel namn i dopboken. Han kallas där  Per Persson. Ella gifte sig
      med Jacob Mårtensson 1712-1781. Makarna bodde i Brändön.
 6.  Isak gifte sig 1742 med änkan Anna Jacobsdotter från Björsbyn och blev bonde där.
 9.  Barbro gifte sig 1746 med Hans Nilsson död 1796. Makarna brukade Gäddvik nr 2.
10. Anna, se FAMILJ nummer 55!
13. Rebecka gifte sig med Johan Larsson 1727-1789. Makarna bodde på Hindersön.
14. Martha gifte sig 1753 med Hans Nilsson 1725-1785. Makarna bodde i Brändön. Martha dog av 
      lungsot.

Namnregister

Efternamn                Förnamn                Födelse- och dödsdatum  Fam.nr    Födelseort

Abrahamsson Erki      Abraham                1810 06 15 - 1841 11 20             15    Karl Gustaf
Abrahamsson Erki      Brita Caisa             1814 01 15 - 1867 02 27             15    Karl Gustaf
Abrahamsson Erki      Eva                        1812 12 29 -                              15    Karl Gustaf
Abrahamsson Erki      Margareta              1815 08 04 - 1892 02 28         7, 15    Karl Gustaf
Abrahamsson Erki      Maria Carolina        1825 04 22 -                              15    Karl Gustaf

Andersdotter             Anna                      1731        - 1820 01 02         22, 45    Nederluleå
Andersdotter             Brita                      1665         - 1749 02 04              35    Nederluleå
Andersdotter             Carin                     1718         - 1806 03 22              58    Alatornio Fi
Andersdotter             Carin                     1725        - 1793 02 11               56    Alatornio Fi
Andersdotter             Karin                     1645          - 1729              32, (63)
Andersdotter             Malin                     1670          - 1713 12 27             47    Nederluleå
Andersdotter             Margeta                 1723 04 16 - 1757 01 12             45    Nederluleå 
Andersdotter             Maria                     1713 11 04 - 1791 03 27             46    Nederluleå
  
Andersson Matti         Anders                    1792 01 24 -                             28    Karl Gustaf            Andersson Matti         Henric                    1789 19 02 - 1852 11 17       14, 28    Karl Gustaf
Andersson                  Herman                  1736 01 21 - 1806 03 25            45    Nederluleå
Andersson                  Olof                       1727 02 05 - 1809 09 15            45    Nederluleå

Arendtsdotter            Anna                       1733 11 03 - 1819 11 06       20, 41    Nederluleå
Arendtsdotter            Anna                       1772 01 29 - 1864 10 22         4, 25    Nederluleå
Arendtsdotter            Anna Cajsa              1798 03 30 - 1864 10 11             12    Nederluleå
Arendtsdotter            Barbro                     1725 08 02 - 1799 08 05            41    Nederluleå
Arendtsdotter            Brita                        1744 12 16 - 1773 06 27            41    Nederluleå
Arendtsdotter            Brita                        1763 10 17 - 1826 12 31            24     Nederluleå
Arendtsdotter            Brita Stina                1801 06 17 -                             12    Nederluleå
Arendtsdotter            Elisabet Margareta   1796 10 20 - 1865 01 17             12    Nederluleå
Arendtsdotter            Maria                       1740 04 26 - 1777 02 20             41    Nederluleå
Arendtsdotter            Margareta               1766 07 01 - 1835 01 03        24, 25    Nederluleå
Arendtsdotter            Sigrid                      1722 09 07 - 1791 02 12             41    Nederluleå

Arendtsson                 Arendt                     1736 04 25 - 1803 10 30   24,41,48    Nederluleå
Arendtsson                 Arendt                     1761 12 07 - 1821 09 02       12, 24    Nederluleå
Arendtsson                 Arendt                     1799 07 24 - 1843 01 20             12    Nederluleå
Arendtsson                 Johan                      1724 02 08 - 1742-43                  41    Nederluleå
Arendtsson                 Olof Henric              1803 01 19 - 1833 07 14           6,12    Nederluleå
Arendtsson                 Pär                          1742 11 12 - 1807 02 01              41    Nederluleå

Carlsdotter Perentie   Caisa                       1777 10 09 - 1857 07 04        14, 29    Alatornio (Fi)
Carlsdotter                 Elisabet                    1761 12 29 -                              57    Haparanda
Carlsdotter                 Margareta                1765 04 20 -                         28, 57   Haparanda

Carlsson Perentie        Carl                         1753 03 12 - 1844 10 21        29, 58    Alatornio (Fi)
Carlsson                     Johan Hindric           1782 08 23 -                              29    Alatornio (Fi)

Christophersdotter     Anna                        1691          - 1726 10 06             41    Nederluleå
Christophersdotter     Margeta                   1701 05 07 - 1775 01 20              40    Nederluleå

Danielsdotter             Cecilia                      1687         - 1762 04 15              39    Nederluleå

Davidsdotter              Maria                        1701 04 16 - 1769 10 24             37    Nederluleå

Eliasdotter                 Christina (Kerstin)    1723 07 20 - 1803 12 13               37    Nederluleå 
Eliasdotter                 Dordi                       1726 02 25 - 1753 02 09               37    Nederluleå
Eliasdotter                 Maria                       1728 08 24 - 1796 07 22         18, 37    Nederluleå

Eliasson                      Lars                         1731 09 14 - 1803 01 06               37    Nederluleå

Eriksdotter                 Ella                          1675         - 17505 25                   33    Nederluleå
Ersdotter                    Anna Catharina        1807 09 14 - 1844 10 15           6, 13    Nederluleå
Ersdotter                    Lisa Greta                1820 02 10 -                                13    Nederluleå
Ersdotter                    Maja Lena                1819 01 12 -                                13    Nederluleå
Ersdotter Pavo            Maria                       1762

Ersson                        Lars                          1665 01 28 - 1715 01 03              32    Nederluleå
Ersson                        Nils Petter                1823 09 22 - 1887 12 07              13    Nederluleå

Hansdotter                 Anna                        1710 03 02 - 1786 03 28         17, 35     Nederluleå
Hansdotter                 Anna                        1753 06 17 - 1837 01 24           8, 17     Nederluleå
Hansdotter                 Anna Christina          1804 09 30 - 1865 05 22               10     Nederluleå 
Hansdotter                 Brita                        1733 08 26 - 1800 01 25               40    Nederluleå 
Hansdotter                 Brita Maria               1813 02 16 - 1835 05 07               10     Nederluleå
Hansdotter                 Catharina                  1739 11 09 - 1784 09 13              40    Nederluleå 
Hansdotter                 Dordi                        1728 11 07 - 1766 12 30              40    Nederluleå
Hansdotter                 Elisabet Helena         1822 08 26 - 1896 02 29              10     Nederluleå
Hansdotter                 Karin                       1729 12 25 - 1808 03 15               50    Nederluleå
Hansdotter                 Kierstin                    1685          - 1770 11 11          47, 51    Nederluleå
Hansdotter                 Margeta                   1734 12 02 - 1779 11 02               50    Nederluleå
Hansdotter                 Margeta                    1738 02 24 - 1818 03 31              40    Nederluleå
Hansdotter                 Maria                        1727 08 03 - 1808 03 28              40    Nederluleå
Hansdotter                 Sara Margareta          1817 09 07 - 1875 10 12              10    Nederluleå

Hansson                     Anders                      1702 01 25 - 1784 07 13               35    Nederluleå
Hansson                     Erik                          1713 03 23 - 1743 09 28              35    Nederluleå
Hansson                     Hans                        1692           - 1755 06 20             50    Nederluleå
Hansson                     Hans                        1707          - 1777 04 06               35    Nederluleå
Hansson                     Hans                        1727 05 20 - 1751 06 08               50    Nederluleå
Hansson                     Hans                        1756 11 26 - 1833 06 07                17    Nederluleå
Hansson                     Hans                        1816 05 08 - 1879 05 01                10    Nederluleå
Hansson                     Hindric                    1739 10 31 -                                 50    Nederluleå
Hansson                    Johan                       1730 09 18 - 1792 07 08          20, 40     Nederluleå
Hansson                    Johannes                  1807 11 30 - 1852 04 30            5, 10     Nederluleå
Hansson                    Jöns                         1704 03 09 - 1766 12 02                35    Nederluleå
Hansson                    Lars Anton                1824 01 21 - 1888 08 21                10     Nederluleå
Hansson                    Mårten                      1700 03 17 - 1750 11 07                35    Nederluleå
Hansson                    Nils                           1671          - 1740 02 21           47, 51    Nederluleå
Hansson Bryggare      Nils                           1682         - 1767 12 29                39    Nederluleå
Hansson                    Nils                          1730          - 1783 05 17          17, 34      Nederluleå
Hansson                    Nils Petter               1809 04 07 - 1885 03 08                 10     Nederluleå
Hansson                    Olof                        1726         - 1796 09 23             25, 50    Nederluleå

Henriksson Matti       Anders                     1817 06 29 -                              7, 14    Karl Gustaf
Henriksson Matti       Johan Henrik           1811 03 20 - 1853 07 15              7, 14    Karl Gustaf
Henriksson Purra       Anders                    1752 03 30 - 1793 12 10             28,56    Alatornio Fi  

Hermansdotter          Helena                    1694          - 1756 06 04                  45    Nederluleå

Jakobsdotter             Anna Cajsa              1806 06 08 - 1839 11 24                   9      Nederluleå
Jakobsdotter             Brita                        1734 12 16 - 1807 05 05                 36     Nederluleå
Jakobsdotter             Catharina               1700 03 06 - 1781 01 09                  50    Nederluleå
Jakobsdotter             Christina                 1799 03 13 - 1843 08 15                   9      Nederluleå
Jakobsdotter             Helena                    1732 01 07 - 1806 08 30                  36      Nederluleå
Jakobsdotter             Helena                    1803 01 16 - 1846 02 15                    9      Nederluleå
Jakobsdotter             Maria Elisabet          1789 10 01 - 1868 10 24               4, 9      Nederluleå

Jakobsson                  Erik Abraham           1797 06 14 - 1853 04 28                   9     Nederluleå
Jakobsson                  Nils                          1726 03 11 - 1809 02 28            18, 36    Nederluleå
Jakobsson                  Nils                          1792 01 04 - 1846 12 19                    9    Nederluleå
Jakobsson                  Olof                         1724 12 26 - 1804 10 09                   36   Nederluleå
Jakobsson                  Pär                          1729 04 11 - 1786 11 28                   36   Nederluleå

Johansdotter              Britta                      1772 11 21 - 1818 04 23                20    Nederluleå
Johansdotter Erki       Eva                         1843 11 03 - 1914 11 21               3,7    Karl Gustaf
Johansdotter              Elisabet Johanna      1843 09 11 - 1940 08 18                  5    Nederluleå
Johansdotter Erki       Greta Caisa              1840 07 12 -                                   7    Karl Gustaf
Johansdotter              Gustava Johanna      1845 01 03 - 1925 05 31                  5    Nederluleå
Johansdotter              Maja Brita                1841 01 25 - 1873 09 28              2, 5    Nederluleå
Johansdotter              Margareta                 1731         - 1790 12 03            24, 49   Skellefteå L.
Johansdotter              Margareta                 1765 03 14 - 1795 12 18                20    Nederluleå
Johansdotter              Maria                       1768 05 27 - 1861 07 03           11, 23     Nederluleå
Johansdotter Erki       Maria Fredrika          1842 02 28 -                                  7     Karl Gustaf

Johansson Humbla      Anders                      1773 01 11 - 1823 08 01                23   Nederluleå 
Johansson Nybyggare  Arendt                      1702 11 25 - 1770 12 19          41,48    Nederluleå         
Johansson Erki            Carl Johan                1838 01 29 -                                  7    Karl Gustaf
Johansson                   Hans                        1699          - 1740 03 28                40   Nederluleå
Johansson                   Hans                        1766 09 21 - 1835 05               10, 20   Nederluleå
Johansson Erki            Henrik                      1846 03 12 -                                   7   Karl Gustaf
Johansson                  Johan                       1769 12 13 - 1819 06 22                  20   Nederlileå
Johansson                  Johannes                  1836 06 11 - 1930 02 13                   5   Nederluleå
Johansson                  Nils                          1724          - 1793 06 16                  19   Torneå 
Johansson                  Nils                          1725          - 1790 11 16                  49    Skellefteå L.
Johansson Lauri          Per                          1756          - 1812 05 15           31, 62   Karl Gustav 
    
Jönsdotter                  Anna                        1723 01 07 - 1807 08 28               55    Nederluleå          
Jönsdotter                  Anna                        1764 10 15 - 1815 04 12                54    Nederluleå
Jönsdotter                  Anna Maria (Maja)     1783 08 22 - 1851 12 04           13, 27   Nederluleå

Jönsson                       Johannes                  1796 08 27 - 
Jönsson                       Jöns                         1756 09 18 - 1809 07 28           27, 54    Nederluleå
Jönsson                       Jöns                         1781 06 03 - 1813 10 21                 54    Nederluleå
Jönsson Thurfjäll         Mathias                    1761 07 25 - 1828 03 18                 54    Nederluleå
Jönsson Ahlqvist          Nils                          1767 07 04 - 1815 05 25                 54    Nederluleå
Jönsson                       Nils Petter                1793 10 12 -                                  27   Nederluleå
Jönsson                       Olof                          1671          - 1740 02 08                33    Nederluleå
Jönsson Palo                Olof                          1704          - 1753 08 05                60    Karl Gustav
Jönsson Berggren         Olof                          1758 03 02 -                                 54    Nederluleå
Jönsson Wikström        Olof                          1789 11 03 - 1806 05 30                54    Nederluleå

Larsdotter                   Anna                         1733 09 21 - 1774 09 29                 16    Nederluleå
Larsdotter                   Brita                          1702 11 02 -                                 32   Nederluleå
Larsdotter                   Ella                           1709 02 25 - 1782 10 24                32   Nederluleå
Larsdotter                   Magdalena                 1747 04 20 - 1816 07 14                16    Nederluleå
Larsdotter                   Maria                        1707 01 24 - 1764 09 10                32    Nederluleå
Larsdotter                   Sara                          1753 07 06 - 1839 07 27            21,43    Nederluleå

Larsson Uhr                 Elias                          1699         - 1773 12 20             37    Nederluleå
Larsson                       Erik (Lille)                                                             32 (64)    Nederluleå
Larsson Purra              Hindric                       1723         - 1798 02 23              56    Alatornio Fi
Larsson                       Lars                            1710 04 01 - 1756 10 05      16, 32    Nederluleå
Larsson                       Lars                            1758 02 16 - 1830 08 18            43    Nederluleå
Larsson                       Mårten                       1749 12 11 - 1832 10 04             43    Nederluleå
Larsson                       Nils                            1760 06 12 - 1807 10 04             43    Nederluleå
Larsson                       Olof                            1741 05 03 - 1809 05 18         8, 16   Nederluleå
Larsson                       Pär                             1751 09 04 - 1811 07 25             43    Nederluleå

Lindgren                     Erik                           1774-75     - 1847 01 10                13    Nederluleå

Michelsdotter              Ella                            1735         - 1778 06 09                57    Haparanda

Mårtensdotter            Lisbeta                       1737 10 26 - 1803 05 30               46    Nederluleå

Mårtensson                 Anders                       1735 03 26 - 1796 04                     46    Nederluleå
Mårtensson                 Hans                          1662         - 1740 10 03                 35   Nederluleå
Mårtensson Humbla    Johan                        1739 08 06 - 1807 02 23          23, 46   Nederluleå
Mårtensson                 Lars                           1724 07 23 - 1788 05 13                43    Nederluleå 
Mårtensson                 Nils                           1743 04 28 - 1796 04 12                46    Nederluleå

Nilsdotter                   Anna                         1680 05 18 - 1713 05 24                32    Nederluleå
Nilsdotter                   Anna                         1699          - 1770 01 31                34    Nederluleå      Nilsdotter                   Anna Maria                1802 06 01 - 1834 11 18                11    Nederluleå
Nilsdotter                   Britta                         1730 12 03 - 1819 07 21         23, 47    Nederluleå
Nilsdotter                   Britta                         1757 09 07 - 1833 09 20              18    Nederluleå
Nilsdotter                   Britta                        1804 04 03 - 1876 12 08            5, 11    Nederluleå
Nilsdotter                   Catharina                   1759 (c:a) - 1809 05 06                29    Alatornio Fi
Nilsdotter                   Elisabet                     1721          - 1805 06 24          19, 39    Nederluleå
Nilsdotter                   Elisabet                     1728 01 08 -  1801 06 04    25, 47, 51    Nederluleå
Nilsdotter                   Helena                      1766 10 10 - 1766 10 10            9. 19    Nederluleå
Nilsdotter                   Karin                         1695          - 1750 03 30                17    Nederluleå
Nilsdotter                   Kierstin                    1712 09 13 - 1777 01 08                 39    Nederluleå
Nilsdotter                   Malin                        1721 02 05 -                                  47    Nederluleå
Nilsdotter                   Margareta                 1746           - 1794 01 17                30
Nilsdotter                   Maria                        1711 11 02 - 1788 10 16                 42    Nederluleå
Nilsdotter                   Maria                        1738 02 10 - 1764 06 11                 44    Nederluleå
Nilsdotter                   Maria Christina          1781 07 06 - 1835 03 15            10, 21   Nederluleå
Nilsdotter                   Märta                        1699                                             36    Nederluleå

Nilsson                        Abraham                   1759 09 27 - 1809 02 20                 18    Nederluleå
Nilsson Kvick               Anders                      1723 07 22 -                                  47    Nederluleå
Nilsson Sängele           Carl                                                                               57    Haparanda
Nilsson                        Elias                         1767 12 24 - 1847 03 29                  18    Nederluleå
Nilsson                        Gustaf                      1807 04 19 -                                   11    Nederluleå
Nilsson Nors                 Hans                        1703         - 1770 01 28              17, 34    Nederluleå
Nilsson                        Hans                        1718          - 1796                            47    Nederluleå
Nilsson                        Isak                          1761 08 29 - 1789                            18    Nederluleå
Nilsson                        Jakob                       1756 06 20 - 1844 12 04              9, 18    Nederluleå
Nilsson Strål                Johan                       1702          - 1741                          49    Nederluleå
Nilsson                        Johan                      1743 12 27 - 1789 02 04                   44    Nederluleå
Nilsson                        Johan Zakarias          1799 97 26 - 1876 01 11                  11    Nederluleå 
Nilsson                        Jöns                         1734 12 21 -                                   47    Nederluleå
Nilsson Humbla            Mårten                     1709 03 09 - 1796 10 07                  46    Nederluleå
Nilsson                        Nils                           1733 02 01 - 1790 08 17                 47    nederluleå
Nilsson Hjort, Sedig     Nils                           1740 11 25 - 1818 11 23                 44    Nederluleå    Nilsson Blomman         Nils                           1771 03 11 -                                  18    Nederluleå
Nilsson Sundqvist         Nils Petter                1797 03 02 - 1850 07 23                  11    Nederluleå 
Nilsson                        Pär                           1732 01 17 - 1794 01 04            22, 44    Nederluleå

Olofsdotter                 Anna                        1733 11 17 - 1799 10 30                 54    Nederluleå
Olofsdotter                 Anna                        1757 10 06 - 1838 01 08                 55    Nederluleå      
Olofsdotter                 Anna Cajsa                1829 07 02 - 1897 11 19                   6    Nederluleå
Olofsdotter                 Anna Magdalena        1791 09 02 - 1865 08 04                   8    Nederluleå
Olofsdotter                 Barbro                      1760 03 12 - 1788 06 01                  55    Nederluleå
Olofsdotter Callia        Brita                         1704         - 1787                           60    Karl Gustav
Olofsdotter                 Brita Cajsa                1793 11 22 - 1875 02 27                   8    Nederluleå
Olofsdotter                 Catharina                  1755 02 10 - 1803 03 20            27, 55    Nederluleå
Olofsdotter                 Catharina                  1763 01 06 - 1839 05 26            12, 25    Nederluleå
Olofsdotter                 Christina                   1767 09 25 - 1810 10 01                 25    Nederluleå  
Olofsdotter                 Magdalena                 1710 10 03 - 1785 01 16           16, 33    Nederluleå
Olofsdotter                 Margareta                                   - 1738                          49    Skellefteå L.
Olofsdotter                 Karin                         1721 07 05 - 1748 08 26            19, 33    Nederluleå
Olofsdotter                 Maria                         1751 10 25 - 1839 09 22                 42    Nederluleå
Olofsdotter                 Maria Helena             1830 11 02 - 1905 09 28                    6    Nederluleå

Olofsson Palo              Abraham                   1776 12 30 - 1845 02 20         15, 30    Karl Gustaf
Olofsson                      Anders                      1699          - 1783 11 03              45    Nederluleå
Olofsson Forslund        Angelika                    1880 04 25 - 1955 08 07              3    Nederluleå
Olofsson Vikström        Elina                        1871 10 13 - 1956 09 27            1, 3    Nederluleå
Olofsson Vikström        Emanuel                   1788 97 10 - 1858 08 22            4, 8    Nederluleå
Olofsson                      Frithiof                    1882 09 11 -  USA                         3    Nederluleå
Olofsson                      Hans                        1758 05 20 -                               25    Nederluleå
Olofsson                      Hans                        1782 11 07 - 1851 07 25                8    Nederluleå
Olofsson                      Jakob                       1763 10 30 - 1810 10 15              25    Nederluleå
Olofsson                      Johan Aron               1832 11 14 - 1906 01 30            3, 6    Nederluleå
Olofsson                      Johan Edvard            1876 02 09 - 1901 08 31               3    Nederluleå
Olofsson Ahlström        Jöns                         1753 09 13 - 1830 02 17              55    Nederluleå
Olofsson Sundström      Maria                       1870 02 17 - 1945 07 23               3     Nederluleå
Olofsson                       Nils                         1747 02 15 - 1804 06 30        21, 42    Nederluleå  
Olofsson                       Nils                         1759 10 08 - 1828 01 17               25    Nederluleå 
Olofsson                       Olof                         1718 01 06 - 1774 02 04              33   Nederluleå
Olofsson Lax                 Olof                         1723 05 15 - 1795 10 30              42    Nederluleå
Olofsson Palo               Olof                         1742 05 05 - 1814 06 07         30, 60    Karl Gustav
Olofsson                       Olof                         1761 03 10 - 1848 10 14              25    Nederluleå
Olofsson                       Olof                         1767 11 30 -                              55    Nederluleå
Olofsson Lund               Pär                          1751 11 28 - 1815 08 26             55    Nederluleå
Olofsson Holmström     Selma                      1873 11 04 - 1938 01 11               3    Nederluleå
Olofsson Palmgren       Teresia                     1878 03 05 - 1962 08 02               3    Nederluleå

Olsson                        Jakob                        1703 01 06 - 1766 01 09             36    Nederluleå

Palmgren                     Dagmar Angelika      1903 02 06 - 1993 12 09                1    Nederluleå

Persdotter Lauri           Anna Greta              1783 04 07 - 1849 03 01         15, 31    Karl Gustaf
Persdotter Lauri           Brita Caisa               1797 10 31 -                                31    Karl Gustaf

Pärsdotter                   Anna                        1768 10 23 - 1831 04 15                22    Nederluleå
Pärsdotter                   Brita                        1700 12 09 . 1758 03 23          41, 48    Nederluleå
Pärsdotter                   Christina                  1701          - 1785 04 16                44    Nederluleå
Pärsdotter                   Christina                  1770 10 29 - 1846 11 26                22    Nederluleå
Pärsdotter                   Helena                     1767 06 13 - 1856 09 23                22    Nederluleå
Pärsdotter                   Maria                       1718 02 21 - 1790 11 25                43    Nederluleå

Pärsson                        Nils                          1706         - 1766 08 02               44    Nederluleå
Pärsson                        Nils                          1772 09 25 - 1848 10 01         11, 22    Nederluleå
Pärsson                        Olof                         1724 10 14 - 1783 03 17              55    Nederluleå

Vikström                      Alfred                      1870 11 28 - 1956 10 31                 2    Nederluleå
Vikström                      Assar Johannes         1898 07 03 - 1960 08 25                 1    Nederluleå
Vikström                      Atle Amertus            1902 02 22 - 1955 09 01                 1    Nederluleå
Vikström                      Emanuel                  1827 08 25 - 1901 11 01                 4    Nederluleå
Vikström                      Emanuel                  1864 05 03 - 1952 11 25                 2    Nederluleå
Vikström                      Erik                         1867 05 17 -  i USA                        2    Nederluleå
Vikström                     Johannes                  1832 09 05 - 1877 01 16             2, 4    Nederluleå
Vikström                     Johannes                  1861 06 02 - 1947 03 07             1, 2    Nederluleå
Vikström                      Maria Johanna          1873 09 26 - 1875 03 28                2    Nederluleå
Vikström                      Odal Alexius             1900 03 04 - 1979 05 04                1    Nederluleå
Vikström                      Olof Johan               1826 07 02 - 1826 07 11                4    Nederluleå
Vikström                      Uno Villmar              1914 04 25 - 1914 04 25                1    Nederluleå

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

08.01 | 11:50

Kära Ingrid. Denna berättelse är något av det mest gripande och intressanta som jag läst om livet på 1800-talet och det handlar om "gamla vänner" från Attsjö!

...
02.01 | 21:07

Det är inte ofta jag är inne på sidan och därför har jag inte lagt märke till din kommentar. Tack för berömmet! Jag ämnar möblera om och mycket återstår.

...
18.12 | 23:08

Spännande livsöde gällande Jonas Jonsson! Tänk vad man kan hitta när man kommer lite snett i sin egen forskning och kommer in på en kompis anor. Tack!

...
19.05 | 16:52

Hej! När du känner dig klar med städningen får du gärna komma hit och hugga i. Sådan mor sådan dotter, haha.

...
Du gillar den här sidan