Svärfar Odals anor

Generation 1

Svärfars anor finner man i
Norrbotten: Nederluleå, Skellefteå landsförsamling, Nedertorneå, Karl-Gustaf.
Finland: Tornio, Alatornio

FAMILJ NR 1
Far                             Johannes Vikström              1861 06 02 - 1947 03 07
gift 1897 12 19 med    
Mor                             Elina Olofsson                     1871 10 13 - 1956 09 27
Barn:                          1. Assar Johannes                 1898 07 03 - 1960 08 25
                                  2. Odal Alexius                     1900 03 04 - 1979 05 04
                                  3. Atle Armertus                   1902 02 22 - 1955 09 01
                                  4. Uno Villmar                      1914 04 25 - 1985 01 19

Johannes var född i Måttsund och Elina i Kallax. Båda hade tjänat i olika gårdar i Måttsund, han som dräng och hon som piga. En av de gårdar Elina arbetade på var nr 8 Humbla. Det var i denna gårds bagarstuga de hade sitt första hem och där föddes Assar 1898.

1894 hade Johannes bror Alfred köpt granngården nr 15 Förstmans av brödernas farbror Emanuel Vikström. Omkring sekelskiftet avstyckades från denna gård en del som köptes av Johannes. Nya hus byggdes på en bergknalle på Öbergets sluttning och gården fick namn efter sitt läge Knäbb (Knabben).
Om barnen:
1. Assar gifte sig med Davida Danielsson och blev bonde på hustruns hemgård.
    Han var också en skicklig slöjdare och snickare.
2. Odal, se Svärfar Odals familj!
3. Atle gifte sig 1925 med Kristina Eriksson. Han drev färghandel i Boden.
4. Uno gifte sig 1941 med Alva Johansson. Han övertog
    föräldrarnas jordbruk men arbetade också som glasmästare.
    Elinas systerdotter Dagmar fick också sitt hem i Knabben. Se familj nummer 4!                                                                               

Generation 2

FAMILJ NR 2
Farfar                        Johannes Emanuelsson
                                 Vikström                            1832 09 05 - 1877 01 16
gift 1860 11 04 med        
Farmor                      Maja Brita Johansdotter     1841 01 25 - 1873 09 28
Barn:                        1. Johannes                        1861 06 02 - 1947 03 07
                                2. Emanuel                          1864 05 03 - 1952 11 25
                                3. Erik                                 1867 05 17 -
                                4. Alfred                              1870 11 28 - 1956 10 31
                                5. Maria Johanna                  1873 09 26 - 1875 03 28

Johannes Vikström var född i Alvik, men flyttade tillsammans med föräldrarna till Måttsund, där brodern Emanuel köpte deras fasters hemman nr 15 Föschmäsch.
Se familj nr 4!
Maja Brita var född på Måttsund nr 9 Jåones (Johans). Se familj nr 5! Hon dog två dagar efter dotterns födelse. Den lilla togs då om hand av sin mormor som i 21 år varit änka och var mycket fattig. Genom berättelser lever minnet av den sorgliga synen, då den sjuttioåriga Brita Nilsdotter bar sin lilla nyfödda dotterdotter hem till Jåones i sitt förkläde. Lilla Maria blev bara ett och ett halvt år gammal. Året därpå dog mormodern av magkräfta.

En månad efter mormoderns död hittades barnens far, Johannes, ihjälfrusen på isen mellan Kallax och Måttsund. Det ryktades om att han varit i slagsmål och blivit lämnad att dö. En trolig orsak kan väl vara att han berusat sig, när han gick hem från stan. Dödboken uppger ”sjelfmen” som dödsorsak.

Familjen hade bott inhyses i Jåones-Häsch (Johans Hans), och där var barnen skrivna även efter faderns död. Fastigheten, som var en del av Jåoneshemmanet, ägdes av Johannes bror Emanuel. Det har berättats att man planerade auktion på de fyra sönerna, men att de i stället placerades i olika fosterhem.
Om barnen:
1. Johannes kom i oktober 1877 till nr 12 Rinneln som dräng. Se familj 1!
2. Emanuel  kom blev fosterson hos Katarina Charlotta Berlin, änka efter Nils Petter
    Nilsson Näsström i Alvik nr 19. Senare flyttade han till Antnäs nr 8 Kneot, där
    farbroderns svägerska Brita Johanna var husmor. Hon kom från Måttsund nr 8.
    Så småningom blev Emanuel ägare till Antnäs nr 7 Hämers.
3. Erik var 1883 dräng hos sin farbror i Föschmäsch, men emigrerade till
    Nordamerika 1888.
4. Alfred blev fosterbarn i Kallviken. Han flyttade senare till sin kusin i Janihanch
    som dräng. Han köpte 1894 för 4000 kronor Måttsund nr 15 Föschmäsch av sin farbror
    Emanuel Vikström.

Om Lill-Job, som Johannes Emanuelsson Vikström kallades, har Östen Palmgren återgett en historia som han hört sin far berätta:
Lill-Job hade gått till en tjärn för att fiska gädda. Sedan han agnat och kastat ut reven i tjärnen stötte han ner sitt spö vid strandkanten och gick hem. När han senare kom tillbaka för att vittja, upptäckte han att reven var borta, bara spöet fanns kvar där han hade stött ner det. Han gick runt tjärnen och fann så småningom reven, lyckades få tag i den och drog upp en riktig storgädda. Han ställde sig grensle över den väldiga besten och talade fördömande till den.
Sedan han lyckats ända gäddans liv stötte han en påk genom gälarna och halsen, lade påken över axeln och vandrade hemåt. De som såg den kortvuxne mannen och hans fångst, påstod att jättegäddan släpade på marken när han gick.FAMILJ NR 3
Morfar                       Johan Aron Olofsson           1832 11 14 - 1906 01 30
gift 1869 12 18 med    
Mormor                     Eva Johansdotter Erki         1843 10 03 - 1914 11 21                               Barn:                        1. Maria                                1870 02 17 - 1945 07
                                2. Elina                                1871 10 13 - 1956 09 27
                                3. Selma                               1873 11 04 - 1938 01
                                4. Johan Edvard                    1876 02 09 - 1901 08 31
                                5. Teresia                             1878 03 06 - 1962 08 02
                                6. Angelika                           1880 04 25 - 1955 08 07
                                7. Frithiof                             1882 09 11 -

Johan Aron Olofsson var född i Måttsund nr 11. Se familj nr 6!
Eva Johansdotters födelseort var Kukkola. Som änka flyttade hon till dottern Elina i Måttsund, där hon avled. Se familj nr 7!
Om barnen:
1.  Maria gifte sig 1893 med Johan Petter Sundström från Hindersön.    
2.  Elina, se familj nr 1!
3.  Selma födde dottern Alfhild Judit Elina (gift Erlandsson) 1897. Hon gifte sig 1904
    med Johan Helmer Holmström från Piteå landsförsamling. Makarna bosatte sig i
    Svartöstaden, Luleå.
4. Johan Edvard drunknade mellan Kallax och Altappen.
5. Teresia gifte sig med järnvägsarbetaren Henrik Pettersson Palmgren.
    Maken kom från Småland. Familjen bodde i Luleå. När Teresia födde sitt sjätte barn
    drabbades hon av barnsängspsykos som inte gick att häva och hamnade i sluten
    sjukhusvård. Efter något år tog maken sin äldsta dotter med och emigrerade till
    Kanada. De övriga barnen kom till olika fosterhem, de flesta hos sina mostrar.
    Dagmar fick komma till Elina. Se familj nummer 1!
    År 1925 reste de två sönerna till fadern i Kanada och bosatte sig där.
6. Angelika gifte sig 1902 med Nils Oskar William Forslund från Skellefteå.
    Forslunds födelseförsamling var Timrå. Makarna flyttade till Malmberget,
    där också deras dotter Maria (Maja) gift Ödman blev bosatt.
7. Frithiof emigrerade till Nordamerika.

Generation 3

FAMILJ NR 4
Farfars far                  Emanuel Olofsson Vikström   1788 07 10 - 1858 08 22
gift 1816 12 01 med
Farfars mor                Maria Elisabet Jakobsdotter   1789 10 01 - 1868 10 24
Barn:                         1. Olof Johan                          1826 07 02 - 1826 07 11
                                 2. Emanuel                             1827 08 25 - 1901 11 01
                                 3. Johannes                           1832 09 05 - 1877 01 16

Makarna var födda i Alvik, Emanuel på hemman nr 12, se familj 8! och Maja Lisa på hemman nr 22 (Skäret). Se familj nr 9!
Familjen brukade den del av Alvik nr 19 som var belägen i Bjursträsk. Enligt uppgift brann deras boningshus ner och man var därefter hänvisade till ett härbre.
Till Måttsund flyttade familjen efter att sonen Emanuel köpt hemman nr 15 Föschmäsch av sin faster änkan Anna Magdalena Olofsdotter omkring år 1847. Ytterligare en av Emanuel Olofssons systrar, Catharina, bodde i Måttsund. Hon var gift med Arendt Arendtsson d.y. Se familj nr 12!
Om barnen:
1.  Olof Johan blev bara några dagar gammal.
2.  Emanuel, som blev bonde på hemman nr 15 i Måttsund, gifte sig 1851 med Lisa
     Greta Johansdotter i ganngården nr 8 Humbla. Makarna fick sex barn, men det blev
     brorsonen Alfred Vikström, som övertog hemmanet.
3.  Johannes, se familj nr 2!


FAMILJ NR 5
Farmors far                 Johannes Hansson             1807 11 30 - 1852 04 30
gift 1835 07 05 med
Farmors mor                Britta Nilsdotter                1804 04 03 - 1876 12 08
Barn:                          1. Johannes                        1836 06 11 - 1930 02 13
                                  2. Maja Britta                     1837 11 28 - 1840 04 02
                                  3. Maja Britta                     1841 01 25 - 1873 09 28
                                  4. Elisabet Johanna             1843 09 11 - 1940 08 18
                                  5. Gustava Johanna             1845 01 03 - 1925 05 31

Johannes Hansson var född på hemman nr 9 Jåones i Måttsund. Se familj nr 10!
När Johannes Hansson avled var han bara 44 år gammal. Hemmanet skrevs därefter på hans änka och tanken var förstås, att den ende sonen skulle föra arvet vidare. Men familjen var svårt skuldsatt och blev tvungen att sälja hemmanet till två av grannarna. Även gårdens hus revs, men logen, kallad ”Jåonesloon”, fanns kvar in på 1930-talet. Ättlingar till familjen har berättat att detta med gårdens avveckling blev en stor skam att bära även för barn och barnbarn och man talade ogärna om det. Brita Nilsdotter var född på hemman nr 10 Pärnösch (Pär Nils) i Måttsund. Se familj nr 11!
Om barnen:
1. Johannes gifte sig 1865 med Anna Lisa Pehrsdotter Hjort. Av den rivna bagarstugan
    på Jåoneshemmanet uppförde han en stuga åt sin familj på en annan plats i byn.
    Makarna fick sju barn, alla flickor. Johannes var vid sin död nära 94 år gammal.
    Han hade då varit helt blind i många år.
2. Maja Britta  dog som tvåårig.
3. Maja Britta fick sin systers namn. Det var tidigare mycket vanligt
    att barn fick samma namn som sina döda äldre syskon. Se familj nr 2!
4. Elisabet Johanna gifte sig 1871 med Johan Petter Holmqvist från Björsbyn.
5. Gustava Johanna gifte sig med systerns svåger Karl Wilhelm Holmqvist från Björsbyn.


FAMILJ NR 6
Morfars far                  Olof Henric Arendtsson      1803 01 19 - 1833 07 14
gift 1828 11 22 med
Morfars mor                Anna Cajsa Ersdotter         1807 09 14 - 1844 10 15
Barn:                          1. Anna Cajsa                     1829 07 02 - 1897 11 19
                                  2. Maria Helena                  1830 11 02 - 1905 09 28
                                  3. Johan Aron                    1832 11 14 - 1906 01 30

Olof Henric och hans bror Arendt ägde var sin hälft av föräldragården och båda bodde med sina familjer i Häsch. Det torde vara Olof Henric som gav upphov till namnet Ollbacken, som var en del av hans äga. Se familj nr 12!
Hans hustru Anna Cajsa var född i Alvik nr 13 som o.ä. dotter till Anna Maria Jönsdotter. Modern gifte sig 1818 med sjömannen Erik Lindgren från Ersnäs. Se familj nr 13!
Olof Henric avled av tarmvred och elva år senare dog också hustrun Anna Cajsa. Ungefär hälften av deras hemmansdel såldes, medan systern Lisa Greta och Herman Olofsson blev ägare till resten.
Om barnen:
1. Anna Cajsa flyttade efter moderns död till morbrodern Jacob Lindgren Tältskär nr 1.
    Därefter var hon piga på olika gårdar i Nederluleå innan     hon 1857 flyttade till Luleå
    stad. Hon dog som ogift och utfattig i Bensbyn, där hennes syster bodde, men var
    fortfarande skriven i Luleå.
2. Maria Helena gifte sig 1854 med inhysesmannen Carl Johan Häggberg i Bensbyn.
3. Johan Aron bodde en tid som ”fattigbarn” hos sin faster Brita Catharina
    Olofsdotter i Häsch. Han blev senare fosterbarn hos Anders Gustaf Andersson i nr
    8:2 Nygår´n. Sedan han 1869 gift sig med Eva Johansdotter Erki blev han bosatt i
    Kallax som inhyses. Se familj nr 3!


FAMILJ NR 7
Mormors far                Johan Henrik Henriksson
                                  Matti                                 1811 03 20 - 1853 07 15
gift 1837 07 16 med    
Mormors mor              Margareta Abrahamsdotter Erki  
                                                                           1815 08 04 - 1892 02 28
Barn:                         1. Carl Johan                       1838 01 29
                                 2. Greta Cajsa                     1840 07 12
                                 3. Maria Fredrika                 1842 02 28
                                 4. Eva                                 1843 11 03 - 1914 11 21
                                 5. Anna Stina                       1844 11 15 - 1845 05 03
                                 6. Henrik                             1846 03 12
                                 7. Pehr Abraham                  1847 07 26 - 1848 04 16
                                 8. Isak Wilhelm                    1849 01 06 - 1849 07 24
                                 9. Brita Johanna                  1850 06 15 - 1850 07 14
                                 10. Mathilda                        1852 03 03 - 1852 08 03

I Tornedalen var det förr brukligt, att man som extranamn till sonnamnet antog gårdens namn. När man flyttade från en gård till en annan bytte man till den nya gårdens namn. Därför blev Johan Henrik från Matti-gården i Kukkola, Karl Gustavs församling Johan Henrik Erki, när han gifte sig med Margareta Erki och blev bonde på svärföräldrarnas gård Kukkola nr 40.
Se familj nr 14 och 15!
Johan Henrik var bara 42 år när han drunknade. Då hade fem av makarnas tio barn dött som späda. Änkan Margareta bodde kvar på Erkigården tillsammans med sina barn. Några år senare utökades familjen med Greta Cajsas ”oäkta” barn. Vid sin död benämndes Margareta Erki ”fattighjon” i kyrkoböckerna. Se familj nr 15!
Om barnen:
1.  Carl Johan flyttade 1854 till Nedertorneå. 1859 gick han till sjöss.    
2.  Greta Cajsa födde sex oä barn, tre flickor och tre pojkar mellan åren 1861 och 1874.
     Hon gifte sig 1878 med Johan Isaksson Berg.
3.  Maria Fredrika gifte sig 1864 med Johan Johansson Myllimäki.
     Makarna bosatte sig troligen i finska Karungi.
4.  Eva, se familj nr 3!
6.  Henrik flyttade till Haparanda 1861. 1870 tog han ut attest för att gå till sjöss.
     Han gifte sig i Karl Gustafs församling omkring 1877 med Katharina Persdotter
     född 1856.
     De övriga av familjens barn dog som små.

Generation 4

FAMILJ NR 8
Farfars farfar              Olof Larsson                      1741 05 03 - 1809 05 18
gift 1778 02 02 med
Farfars farmor            Anna Hansdotter               1753 06 17 - 1837 01 14
Barn:                         1. Olof                               1780 04 02 - 1780 07 15
                                 2. Hans                              1782 11 07 - 1851 07 25
                                 3. Nils                                1783 12 20 - 1786 09 26
                                 4. Lars                               1785 02 17 - 1787 09 05
                                 5. Emanuel                        1788 07 10 - 1858 08 22
                                 6. Anna Magdalena             1791 09 02 - 1865 08 04
                                 7. Brita Cajsa                     1793 11 22 - 1875 02 27

Olof Larsson var född i Alvik nr 12, se familj nr 16! och Anna Hansdotter kom från Långön nr 1, se familj nr 17!
Olof blev ett av de många offer fältsjukan skördade i Alvik-Långnäs  med omnejd krigsvintern 1808-1809 i det s.k. finska kriget. I detta krig dog fler människor i Luleåbyarna av fältsjuka än av själva kriget och det var inte bara soldater som drabbades. Den s.k. ”Ryssgraven” i Alvik är ett minne från denna tid. I den lär dock inga ryssar vila, utan hitkommenderade soldater från Västmanland och Uppland. Enligt en extra bataljons-order den 20/12 1808 skulle sjukhus inrättas i fyra gårdar i Alvik-Långnäs. En av dessa var nr 12. Den 68-årige ägaren till gården, Olof Larsson, lär väl inte ha deltagit aktivt i krigandet, men beslutet att han måste upplåta sitt hem till sjuka soldater, var kanske orsak till att fältsjukan tog också hans liv.
Om barnen:
2.  Hans gifte sig med Maja Lisa Björnspjut och blev näste ägare till gården i Alvik.
5.  Emanuel, se familj 4!
6.  Anna Magdalena gifte sig första gången 1823 med änklingen Nils Olofsson i
     Måttsund nr 15. Makarna förblev barnlösa. Nils Olofsson avled 1839. Åtta år senare
     sålde Anna hemmanet till sin brorson Emanuel Vikström.
7.  Brita Cajsa gifte sig 1826 med Arendt Arendtsson d.y. från Måttsund nr 11 Häsch.
     Se familj nr 12!
     Tre av barnen, alla pojkar, dog som små.

Anna Hansdotter bodde kvar på gården hos sonen Hans och sonhustrun Maja Elisabet. Så småningom flyttade hon till dottern Anna Magdalena och svärsonen Nils Olofsson i Måttsund 15. Hon avled där 1837 och svärsonen två år senare.

FAMILJ NR 9
Farfars morfar            Jakob Nilsson                      1756 06 20 - 1844 12 04
gift 1789 05 10 med
Farfars mormor           Helena Nilsdotter               1766 10 10 - 1809 02 13    
Barn:                         1. Maja Lisa                         1789 10 01 - 1868 10 24
                                 2. Nils                                  1792 01 04 - 1846 12 19
                                 3. Brita Helena                     1793 07 08 - 1794 06 24
                                 4. Jakob                               1795 01 23 - 1799 03 26
                                 5. Erik Abraham                    1797 06 14 - 1853 04 28
                                 6. Christina                           1799 03 13 - 1843 08 15
                                 7. Helena                             1803 01 16 - 1846 02 15
                                 8. Elias                                 1804 03 02 - 1805 06 24
                                 9. Anna Cajsa                       1806 06 08 - 1839 11 24

Jakob Nilsson var född i Alvik 22, den gård, som han sedan brukade. Se familj 18!
Helena kom från Alvik 21, se familj nr 19! Hon var bara 42 år gammal, när hon dog av ”fältsmitta”. Två veckor senare dog hennes 83-årige svärfar av samma sjukdom.
Efter hustruns tidiga död gifte Jakob Nilsson om sig med änkan Greta Johansdotter från Sunderbyn nr 3.
Om barnen:
1.   Maja Lisa, se familj 4!
2.   Nils gifte sig med Maja Nilsdotter. Makarna övertog föräldrarnas hemman.
5.   Erik Abraham gifte sig 1821 med Brita Olofsdotter Hjort. Makarna brukade Alvik nr 14.
6.   Christina gifte sig 1828 med Johan Nyström. Makarna brukade Alvik nr 4.
7.   Helena gifte sig 1824 med soldaten Johan Jakob Spjut.
9.   Anna Cajsa gifte sig 1835 med bonden Johan Nilsson från Långnäs nr 12 ”Åljass”.

Man kan notera, att i denna familj blev ingen särskilt gammal. Äldst blev fadern Jakob Nilsson med sina 88 år. När han dog var han änkeman för andra gången och bara fyra av hans nio barn fanns i livet. Tre av barnen dog som små. För två av dem var dödsorsaken koppor.
Förutom dessa och äldsta dottern Maja Lisa, som blev 79 år, blev de övriga mellan 33 och 55 år gamla.FAMILJ NR 10
Farmors farfar            Hans Johansson                   1766 09 21 - 1835 05 21
gift 1803 10 29 med
Farmors farmor          Maja Stina Nilsdotter           1781 07 06 - 1835 03 15
Barn:                         1. Anna Christina                  1804 09 30 - 1865 05 22
                                 2. Johannes                          1806 05 21 - 1806 06 08
                                 3. Johannes                         1807 11 20 - 1852 04 30
                                 4. Nils Petter                        1809 04 07 - 1885 03 08
                                 5. Hans                                 1811 09 18 - 1812 05 05
                                 6. Erik                                  1811 09 18 - 1811 09 23
                                 7. Brita Maria                        1813 02 16 - 1835 05 07
                                 8. Hans                                 1816 05 08 - 1879 05 01
                                 9. Sara Margareta                  1817 09 07 - 1875 10 12
                                10. Lars Anton                        1819 11 16 - 1822 09 07
                                11. Elisabet Helena                1821 04 25 - 1821 09 18
                                12. Elisabet Helena                1822 08 26 - 1896 02 29    
                                13. Lars Anton                       1824 01 21 - 1888 08 21

Hans Johansson var född i Måttsund nr 9 ”Jåones”, det hemman som han sedan kom att bruka. Han gifte sig första gången 1798 med Margareta Larsdotter från Ersnäs. Hustrun avled efter fyra år av tuberculos utan att ha fött några barn.
Året därpå gifte Hans Johansson om sig med Maja Stina Nilsdotter från Måttsund nr 5 Lax och makarna  ”välsignades” med tretton barn, av vilka dock fem dog som små. Se familj nr 20 och 21!
Om barnen:
      Fem av de tretton barnen dog som små.
1.   Anna Christina gifte sig 1836 med Isak Mårtensson från Måttsund nr 2. Knut.
3.   Johannes, se familj 5!
4.   Nils Petter gifte sig 1837 med Sara Lisa Boman. En del av Jones-hemmanet blev deras.
      Den nya gården fick namnet Niits (Nils).
7.   Brita Maria dog av nervfeber 22 år gammal.
8.   Hans gifte sig 1837 med Brita Cajsa Larsdotter. Även de blev ägare till en mindre del av
     Jones-hemmanet. Detta nya hemman kallades
     “Jåones-Häsch”. Makarna flyttade på äldre dar till Luleå, där flera av deras barn bodde.
     Gården såldes till Emanuel Vikström och hans bror Johannes med familj bosatte
     sig där som ”inhyses”. Se familj nr 2!
9.   Sara Margareta gifte sig 1841 med Johan Petter Öström Måttsund nr 4:2 Svedjan.
12. Elisabet Helena gifte sig 1846 med Anders Andersson i Brobyn nr 6, Överluleå.    
13. Lars Anton blev ”arbetskarl” i Luleå och där bodde han hela livet. Han gifte sig 1847
      med Sofia Olofsdotter. 
   

FAMILJ NR 11
Farmors morfar           Nils Pärsson                       1772 09 25 - 1848 10 01
gift 1796 04 03 med
Farmors mormor         Maria Johansdotter            1768 05 27 - 1861 07 03
Barn:                         1. Nils Petter                       1797 03 02 - 1850 07 23
                                 2. Johannes                         1798 06 02 - 1799 04 13
                                 3. Johan Zakarias                 1799 07 26 - 1876 01 11
                                 4. Anna Maria                      1802 06 01 - 1834 11 18
                                 5. Brita                               1804 04 13 - 1876 12 08
                                 6. Gustaf                             1807 04 19 - 1854 12 13
 
Nils Pärsson blev den 11:e länken i den kända släktkedja, som ägt hemman nr 10 Per-Nils (Pärnösch) i Måttsund. I dag är ägaren den 16:e och genom alla generationer från 1500-talet har gården ärvts från far till son. Se familj 22!
Maria Johansdotter var född i nr 8 Håmbel. Se familj 23!
Om barnen:
1.   Nils Petter antog efternamnet Sundqvist. Han blev näste ägare av Pärnösch och
      tillika nämndeman.
3.  Johan Zakarias gifte sig 1834 med soldatänkan Greta Cajsa Smedhammar.
4.  Anna Maria gifte sig 1821 med Johan Wikström från Kallax. Hon dog bara 32 år
     gammal och efterlämnade då tre minderåriga barn.
5.  Brita, se familj 5!
6.  Gustaf antog efternamnet Strömqvist. Han flyttade 1833 till England, där han gifte
     sig med Jane Basford och fick med henne två söner. Gustaf avled 1854 på
     Mauritius.FAMILJ NR 12
Morfars farfar              Arendt Arendtsson              1761 12 07 - 1821 09 02
gift 1795 01 29 med
Morfars farmor            Catharina Olofsdotter          1763 01 06 - 1839 05 26
Barn:                          1. Elisabet Margareta            1796 10 20 - 1865 01 17
                                  2. Anna Cajsa                       1798 03 30 - 1864 10 11
                                  3. Arendt                             1799 07 24 - 1843 01 20
                                  4. Brita Stina                        1801 06 17 -
                                  5. Olof Henric                       1803 01 19 - 1833 07 14

Arendt Arendtsson blev efter sin far med samma namn bonde i Hans “Häsch”. Se familj nr 24!
Catharina Olofsdotter var född i Kallax nr 2. Se familj nr 25!
Om barnen:
1.  Elisabet Margareta (Lisa Greta) födde 1818 en s.k. o.ä. dotter. Två och ett halvt år
     senare gifte hon sig med Herman Olofsson från nr 3 Erik (Äirik). Makarna bodde
     först som inhyses i Äirik, men blev senare ägare till 1/16 mantal av nr 11 Hans
     (Häsch). Gården fick efter ägaren namnet “Härmanåosch”.
2.  Anna Cajsa gifte sig 1822 med soldaten Johan Kämpe från Unbyn.
3.  Arendt blev kvar på stamhemmanet. Han gifte sig med Brita Caisa Olofsdotter från
     Alvik. Se familj nr 8!
4.  Brita Stina flyttade enligt Hfb till Junkön, där en moster till henne var bosatt. Dock
     hittas hon inte där i kyrkoböckerna.
5.  Olof Henric blev ägare till en del av hemmanet. Se familj nr 6!


FAMILJ NR 13
Morfars mors styvfar    Erik Lindgren                    1775 02 13 - 1847 01 10    
gift 1818 06 13 med
Morfars mormor          Anna Maja Jönsdotter        1783 08 28 - 1851 12 04
Barn:                          1. Anna Catharina              1807 09 14 - 1844 10 15
                                  2. Maja Lena                       1819 01 12 - 1873 10 10    
                                  3. Lisa Greta                       1820 09 10 - 1900 11 21
                                  4. Nils Petter                      1823 09 22 - 1887 12 07

Anna Maja Jönsdotter var född i Alvik, där också dottern Anna Catharina föddes. Se familj nr 27! När dottern var elva år gifte Anna Maja  sig med sjömannen Erik Lindgren Född i Antnäs. Familjen bodde inhyses i Ersnäs.
Om barnen:
1.  Anna Catharina; Se familj nr 6!
2.  Maja Lena gifte sig 1848 i Skellefteå landsf. med Constantin Augustinsson Holm.
     Makarna var bosatta i Åbyn Byske.
3.  Lisa Greta gifte sig 1846 med korpralen Nils Fredrik Hellberg i Öjebyn. Hon blev
     änka 1860 och gifte om sig 1863 med Ambrosius Wikman. Makarna bodde inhyses
     i Öjebyn.
4.  Nils Petter gifte sig 1848 med Sophia Elisabeth Sjöberg. Makarna bodde i Ersnäs.


FAMILJ NR 14
Mormors farfar            Henric Andersson Matti       1789 10 02 - 1852 11 17
gift 1811 02 03 med
Mormors farmor          Caisa Carlsdotter Perentie   1777 10 09 - 1857 07 04
Barn.                          1. Johan Henric                   1811 03 20 - 1853 07 15
                                  2. Catharina                         1812 04 29 - 1812 09 24
                                  3. Maria Greta                      1813 05 07 - 1813 05 20
                                  4. Carl Gustaf                       1815 06 05 - 1816 06 21
                                  5. Anders                              1817 06 29 -

Henric Andersson var uppvuxen på gården Matti i Kukkola, se familj nr 28! och Caisa Carlsdotter i gården Peräntie i Övre Vojakkala i finska Alatornio. Se familj nr 29!
Makarna bodde som ”backstuguhjon” i Kukkola, där alla barnen föddes.  Henrik Andersson dog av lungsot.
Om barnen:
1.   Johan Henric, Se familj nr 7!
5.   Anders gifte sig 1837 med Greta Abrahamsdotter Erki och flyttade 1839 till Nedertorneå.
      Tre av barnen dog bara några dagar efter födseln.


FAMILJ NR 15
Mormors morfar          Abraham Olofsson Palo          1776 12 30 - 1845 02 25
gift 1807 04 23 med
Mormors mormor        Anna Greta Persdotter Lauri  1783 04 07 - 1849 05 01
Barn.                         1. Petrus                                 1807 08 29 - 1807 09 07
                                 2. Johannes                             1809 07 01 - 1809 07 19
                                 3. Maria                                   1811 08 24 - 1811 11 28
                                 4  Abraham                              1810 06 15 - 1841 11 20
                                 5. Eva                                      1812 12 29 -
                                 6. Brita Caisa                           1814 01 15 - 1867 02 27
                                 7. Margareta                            1815 08 04 - 1892 02 28
                                 8. Maria                                   1816 08 01 - 1816 11 05
                                 9. Anna Stina                           1817 12 13 - 1819 11 16
                               10. Johan                                   1820          - 1820
                               11. Maria                                   1821 09 24 - 1822 06 27
                               12. Nils                                      1822 12 26 - 1823 07 11
                               13. Isak                                      1824 02 13 - 1824 04 12
                               14. Maria Carolina                      1825 04 22 -
                               15. Anna Stina                            1828 02 23 - 1834 10 16

Båda makarna var födda i Kukkola, Karl Gustafs socken. Abraham kallades Wanhatalo vid vigsel, men var född på Palo-gården i Kukkola. Familjen bodde först i hustruns hemgård Lauri men flyttade omkring 1815 till Erki.   Se familj nr 30 och 31!  
Om barnen:
4.   Abraham dog av lungsot.
5.   Eva gifte sig 1847 med den 13 år yngre Salomon Salomonsson Rautio. Av makarnas
      fyra barn var två döda när familjen 1857 flyttade till Norrige (Norge).
6.   Brita Caisa förblev ogift.
7.   Margareta, se familj nr 7!
14.  Maria Carolina gifte sig 1845 med Adam Jakobsson från Korpikyle. 1876 gifte hon
      sig med änklingen Johan Nilsson Vuolikainen.
15.  Yngsta dottern Anna Stina blev bara sex år gammal.
      Av familjens femton barn dog nio som helt små.

Generation 5

FAMILJ NR 16
Farfars farfars far        Lars Larsson                       1710 04 01 - 1756 10 05
gift 1732 12 07 med
Farfars farfars mor      Magdalena Olofsdotter        1710 10 03 - 1785 01 16
Barn:                          1. Anna                                1733 09 21 - 1774 09 29
                                  2. Ella                                  1737 03 13 - 1737 06 12
                                  3. Lars                                 1739 12 28 - 1740 06 03
                                  4. Olov                                1741 05 03 - 1809 05 18
                                  5. Karin                               1746 03 07 - 1746 12 03
                                  6. Magdalena                       1747 04 20 - 1816 07 14
                                  7. Lars                                 1753 01 13 - 1756 01 28
                                                                                                                         
Lars Larsson var född på hemman nr 12 i Alvik och där blev han också bonde. Se familj nr 32!
Lars Larsson dog av lungsot 42 år gammal enligt dödboken. Åldern stämmer ju inte, men så var det ofta vid denna tid och någon annan med detta namn finns inte i Alvik.
Hustrun var född på hemman nr 21 och kallas i vissa böcker Jönsdotter. Se familj nr 33!
Om barnen:
Tre av dem dog som späda.
1.  Anna var piga i Ale och dog där av bröstsjuka (TBC).
4.  Olov, se familj nr 8!
6.  Magdalena bodde kvar på hemgården och förblev ogift. Hon födde en son som dog som liten.
7.  Lars dog av mässling tre år gammal.  
 

FAMILJ NR 17    
Farfars farmors far      Hans Nilsson Nors                  1703         - 1770 01 28
gifte sig med               Karin Nilsdotter                     1695         - 1750 03 30
Barn:                          1. Nils                                    1730         - 1783 05 17
gift 1751 01 06 med
Farfars farmors mor    Anna Hansdotter                   1710 03 02 - 1786 03 28
Barn:                          2. Hans                                  1751 11 08 - 1752 04 26
                                  3. Anna                                 1753 06 17 - 1837 01 14
                                  4. Hans                                  1756 11 26 - 1833 06 07

Familjen bodde i Långön. Efter den första hustrun Karin Nilsdotters död av ”rospassion” gifte Hans Nilsson om sig med Anna Hansdotter från Rutvik nr 7. Se familj nr 34 och 35!
Om barnen:
1.  Nils var 21 år gammal, när han fick sitt första syskon. Han gifte sig 1759 med Marta
     Olofsdotter.    
3.  Anna gifte sig med Olov Larsson i Alvik. Se familj nr 8!
4.  Hans gifte sig 1781 med Anna Eriksdotter från Hertsön nr 2 och blev bonde på
     Långön. 

  

FAMILJ NR 18
Farfars morfars far      Nils Jakobsson                    1726 03 11 - 1809 02 28
gift 1756 03 07 med
Farfars morfars mor    Maria Eliasdotter                 1728 08 24 - 1796 07 22
Barn:                         1. Jakob                               1756 06 20 - 1844 12 04
                                 2. Brita                                 1757 09 07 - 1833 09 20
                                 3. Abraham                           1759 09 27 - 1809 02 20
                                 4. Isak                                  1761 08 29 - 1789
                                 5. Elias                                 1767 12 24 - 1847 03 29
                                 6. Nils                                  1771 03 11 -    

Nils Jakobsson var född på hemman nr 23, det hemman som han senare blev ägare till. Hustrun var född på hemman nr 26, båda i Alvik.       Se familj nr 36 och 37!
Nils Jakobsson, liksom sin svärdotter Helena, avled under den krigsvinter, då fältsmittan skördade så många offer.
Om barnen:
1.   Jakob, Se familj nr 9!
2.   Brita gifte sig 1790 med Jöns Christiersson i Antnäs nr 5.
3.   Abraham gifte sig 1790 med Stina Hansdotter född i Skäret 26. De brukade en del
      av Abrahams föräldragård.
4.   Isak flyttade enligt Husförhörsboken från församlingen 1784. Vart är inte angivet,
      däremot finns anteckningen att han är död 1789.
5.   Elias blev bonde i Alvik nr 6.
6.   Nils antog efternamnet ”Bloman”. Han gifte sig 1792 med Brita Eriksdotter från
      Sävast nr 5. Efter hustruns död gifte han om sig 1821 med Greta Cajsa Johansdotter.
      Makarna flyttade 1829 till Jokkmokk.


FAMILJ NR 19
Farfars mormors far    Nils Johansson                    1724          - 1793 06 16
gift 1746 12 02 med    Karin Olofsdotter                 1721 07 05 - 1748 08 20
Barn:                         1. Johan                               1748 08 14 - 1750 05 27
gift 1751 04 03 med
Farfars mormors mor  Elisabet Nilsdotter               1721          - 1805 06 24
Barn:                         2. Maria                                1753 12 29 - 1776 12 15
                                 3. Nils                                  1756 08 09 - 1757 06 01
                                 4. Jöns                                 1757 12 14 - 1761 09 07
                                 5. Olof                                 1759 10 24 - 1761 09 07
                                 6. Nils                                  1759 10 24 - 1761 10 02
                                 7. Helena                              1766 10 10 - 1809 02 13    

Nils Johansson kom från Torneå. Denne man fick under sitt liv uppleva mycken sorg. När han gifte sig första gången med Karin Olofsdotter (syster till Malin Olofsdotter familj nr 16), blev han bonde på hennes föräldragård nr 21 Jöns Ols (Jörs-Äosch) i Alvik. Men hustrun avled i barnsäng, efter att hon fött deras första son, Johan, som bara blev ett år och nio månader gammal.
Andra hustrun, Elisabet Nilsdotter, se familj nr 39! födde sex barn. Tre små pojkar, varav ett tvillingpar, dog av smittkoppor under loppet av fyra veckor. Tidigare hade makarna mist en liten son.
Om barnen:
2.  Maria, som gifte sig med Nils Jakobsson från  Brändön nr 9. De blev nästa brukare
     av gården, som därmed kom att ägas av en helt ny släkt, eftersom Marias båda
     föräldrar var ingifta i gården. Maria dog i barnsäng, bara 23 år gammal, efter att ha
     fött sitt första barn. Nils gifte om sig med Anna Eriksdotter från Hertsön nr 4
     och gården ägdes åter av en ny släkt.
7.  Helena dog av fältsmitta 42 år gammal. Se familj nr 9!


FAMILJ NR 20
Farmors farfars far     Johan Hansson                    1730 09 18 - 1792 07 08
gift 1760 12 16 med
Farmors farfars mor    Anna Arendtsdotter            1733 11 03 - 1819 11 06
Barn.                          1. Margreta                         1765 03 14 - 1795 12 18
                                  2. Hans                               1766 09 21 - 1835 05 21
                                  3. Johan                              1769 12 13 - 1819 06 22
                                  4. Brita                               1772 11 21 - 1818 04 23

Hemman nr 9 i Måttsund, som Johan Hansson brukade, hade under ett antal år varit i Kronans ägo.
Vid 1750 års jordrannsakning beskrevs det som följer:
321/64 Mantal Krono, hwaraf Brukaren är anslagen til upfyllning på Compagniet. Åbos af Johan Hansson, som berättades hafwa lika beskaffade hus och ägor som föregående N:o 8, Och nyttjar under hemmanet 5 lass äng i Alwik.
Två år senare friköptes det av Johan Hansson för 66 daler 21 1/3 öre.
Johan Hansson dog av lungsot.
Anna Arendtsdotter kom från Måttsund nr 11. Se familj nr 40 och 41!
Om barnen:
1.  Margareta (i dopboken är felaktigt angivet en son, Erik) gifte sig 1793 med bonden
     Olof Hansson från Antnäs. Hon födde sonen Hans 1794 och dottern Anna Maja
     1795, men avled i samband med dotterns födelse.
2.  Hans brukade hemmanet efter föräldrarna. Se familj nr 10!
3.  Johan gifte sig 1794 med Helena Hermandotter från Börjelslandet. Makarna bodde
     först i Börjelslandet, sedan några år i Måttsund och var då skrivna på nr 10. År 1810
     flyttade familjen till Unbyn och blev hemmansägare där.
4.  Brita gifte sig 1805 med Johan Larsson och flyttade till Måttsund nr 6 Uhrväders
    (Örväsch). Uhrväder var ett gammalt soldatnamn i Måttsund.


FAMILJ NR 21
Farmors farmors far     Nils Olofsson                       1747 02 15 - 1804 06 30
gift 1781 01 14 med
Farmors farmors mor   Sara Larsdotter                   1753 07 06 - 1839 07 27
Barn:                          1. Maria Christina                1781 07 06 - 1835 03 15
                                  2. Sara Margareta                 1783 12 15 - 1873 10 24
                                  3. Brita                                1788 07 13 - 1844 03 31
                                  4. Nils Petter                       1796 01 06 - 1884 12 15
                                  5. Anna Caisa                       1798 06 07 - 1880 01 03

Nils Olofsson övertog hemman nr 5 Lääx (Lax) i Måttsund efter sin far soldaten Olof Olofsson Lax. Se familj nr 42! Nils Olofsson omkom genom olycka 57 år gammal och dödboken berättar att han: ”Kördt ihjäl sig genom hästens skenande”.
Sara Larsdotter kom från hemman nr 7  Nils Davids (Nisdåvis). Se familj nr 43!
Om barnen:
1.  Maja Stina gifte sig 1803 med änklingen Hans Johansson i Måttsund nr 9. Se familj nr 10!
2.  Sara Greta gifte sig 1805 med Anders Olofsson i Smedsbyn.
3.  Brita gifte sig 1814 med Lars Hermansson från Måttsund nr 13 Olofs (Åola).
4.  Nils Petter övertog hemmanet.
5.  Anna Caisa. Efter att tjänat som piga i många år, gifte hon sig 1841 med änklingen
     Anders Andersson från Brobyn nr 6. Maken dog redan 1845 och fyra år senare gifte
     Anna Caisa om sig med en annan änkling, Johan Paul Johansson, i Brobyn nr 1.


FAMILJ NR 22
Farmors morfars far    Pär Nilsson                         1732 01 17 - 1794 01 04
gift 1760 11 30 med
Farmors morfars mor  Anna Andersdotter             1731          - 1820 01 02
Barn:                         1. Christina                         1761 09 15 - 1761 09 29
                                 2. Nils                                 1762 08 30 - 1763 01 18
                                 3. Andreas                           1763 11 16 - 1765 05 28
                                 4. dödfött piltebarn                              - 1765 02 05
                                 5. dödfött piltebarn                              - 1766 05 19
                                 6. Petrus                             1766 05 19 - 1766 08 07
                                 7. Helena                            1767 06 13 - 1856 09 23
                                 8. Anna                               1768 10 23 - 1831 04 15
                                 9. Christina                         1770 10 29 - 1846 11 26
                               10. Nils                                 1772 09 25 - 1848 10 01    

Namnen Pär och Nils har förekommit, endera som förnamn eller som förled i
efternamnet, i 15 generationer av ägare till hemman nr 10. Endast en gång saknades båda dessa namn. Pär Nilsson var den 10:e generationen och det blev han som för framtiden fick ge gården dess namn, Pärnösch (Pär Nils). När han dog 62 år gammal angavs gikt som dödsorsak. Se familj nr 44!
Hustrun Anna var född i Börjelslandet nr 6. Se familj nr 45! 1757 hade hon gift sig med soldaten Jöns Hansson Liten, men maken omkom året därpå i kriget mot Pommern. Makarna hade inte fått några barn.
I äktenskapet med Pär Nilsson födde Anna sex barn, en flicka och fem pojkar som endera var döda vid födseln eller dog som helt små. De fyra, som därefter föddes, fick makarna se växa upp.
Om barnen:
7.  Helena gifte sig 1791 med Nils Ersson från Niemisel i Råneå socken. Makarna
     övertog Helenas farbrors hemmandel, som vid denna tid hade beteckningen O.14.
     och gården fick namnet Nisjäisch (Nils Ers) efter den nye ägaren.
8.  Anna förblev ogift och kallades ”gamla pigan” när hon, 62 år gammal, dog av
    ”ålderdom och gikt”.
9.  Christina gifte sig 1805 med bonden och fältjägaren Herman Eliasson från nr 3
     Elias. Makarna förblev barnlösa.
10. Nils blev näste brukare av Pärnösch. Se familj nr 11!


FAMILJ NR 23
Farmors mormors far    Johan Mårtensson              1739 08 06 - 1807 02 23
gift 1763 01 16 med    
Farmors mormors mor   Brita Nilsdotter                 1730 12 03 - 1819 07 21
Barn:                            1. Mårten                           1764 03 26 - 1790 02 01
                                    2. Nils                                1765 08 08 - 1766 03 22
                                    3. Nils                                1766 12 11 - 1766 12 18
                                    4. Maria                             1768 05 27 - 1861 07 03
                                    5. Johan                             1769 07 26 - 1770 04 08
                                    6. Christina Elisabeth          1771 11 20 - 1771 11 27
                                    7. Anders                            1773 01 11 - 1823 08 01
                                    8. Johannes Zakarias           1779 06 01 - 1820 04 12

Johan Mårtensson Humbla blev efter sin far ägare och bonde på nr 8 Humbla “Håmbel” i Måttsund. Det är troligen Johan Mårtensson som har byggt de flesta uthus som ännu finns i Håmbel, dock inte bostadshuset, vars byggår enligt en inristning i timret var 1704.  
Se familj nr 46!
Hustrun Brita Nilsdotter var född i Gäddvik nr 2. Se familj nr 47!
Om barnen:
1.  Mårten, ur dödboken: ”död af en olycklig händelse i det han stack sig med en knif i
     huvet och blodet ej kunde stillas utan  förlopp honom, lefde derefter i 9 dygn, 25 år
     och 10 månader gammal.”
4.  Maria, se familj nr 11!
7.  Anders antog efternamnet Måttström. Han gifte sig 1797 med Brita Eriksdotter från
     Sunderbyn och övertog hemmanet efter sina föräldrar.
8.  Johannes förblev ogift. Han var 40 år gammal när han dog, enligt dödboken av
     förkylning, troligen lunginflammation.
     Fyra av barnen dog som små.


FAMILJ NR 24
Morfars farfars far      Arendt Arendtsson               1736 04 25 - 1803 10 30
gift 1760 11 23 med    
Morfars farfars mor    Margareta Johansdotter       1731          - 1790 12 03
Barn:                         1. Arendt                             1761 12 07 - 1821 09 02
                                 2. Brita                                 1763 10 17 - 1826 12 31
                                 3. dödfött pigebarn                                - 1763 10 17
                                 4. Margareta                         1766 07 01 - 1835 01 03
                                 5. Anna                                 1772 01 29 - 1864 10 22

Arendt Arendtsson var den förste av tre generationer med samma namn och ägare av nr 11 Häsch (Hans).  Se familj nr 48!
Hustrun Margareta Johansdotter var född i Kusmark nr 16 Skellefteå landsförsamling. Se familj nr 49!  Hon dog av bröstfeber (lunginflammation).
Om barnen:
1.  Arendt, se familj nr 12!
2.  Brita är i födelseboken antecknad som född den 21 oktober, men eftersom hon torde
     vara tvilling och hennes dödfödda syster fått datumet 17:e, bör detta vara det rätta.
     Brita gifte sig 1787 med Lars Larsson från hemman nr 7 Nils Davids “Nisdåvis”.
     Makarna blev bönder på nr 14 “Hära” (Hare, soldatnamn).
4.  Margareta gifte sig omkring år 1800 med Nils Olofsson, Kallax nr 2 vars syster var
     gift med Margaretas bror Arendt.
5.  Anna gifte sig 1804 med Jakob Olofsson, Kallax nr 2 och blev både sin brors och
     sin systers svägerska.
     Maken avled redan 1817 och tre år senare gifte Anna om sig med änklingen Mats
     Wallström från Mellersträsk, efter 1831 tillhörande Överluleå socken.


FAMILJ NR 25
Morfars farmors far      Olof Hansson                     1726         - 1796 09 23
gift 1754 12 08 med
Morfars farmors mor    Elisabet Nilsdotter             1728 01 09 - 1801 06 04
Barn.                          1. dödfödd flicka                                - 1755 09 11
                                  2. Hans                               1758 05 20 -   
                                  3. Nils                                 1759 10 08 - 1828 01 17
                                  4. Olof                                1761 03 10 - 1848 10 14
                                  5. Catharina                       1763 01 06 - 1839 05 26
                                  6. Jakob                              1764 10 30 - 1810 10 15
                                  7. Christina                         1767 09 25 - 1810 10 01

Olof Hansson var född i Kallax nr 2 och blev brukare av den gamla släktgården. Se familj nr 50!
Elisabet Nilsdotter var född i Gäddvik nr 2. Se familj nr 51!
Om barnen:
2.  Hans antecknades först som bonde på släktgården Kallax nr 2. Han är struken i
     Husförhörsboken och har roligen dött före 1805, men han återfinns ej i
     dödboken.
3.  Nils gifte sig omkring år 1800 med Margareta Arendtsdotter från Måttsund nr 11.
     De blev då brukare av Kallax nr 2.
4.  Olof förblev ogift och bodde till sin död på hemgården.
5.  Catharina, se familj nr 12!
6.  Jakob gifte sig 1804 med Anna Arendtsdotter från Måttsund nr 11. Deras familj är
     också skrivna på hemmanet i Kallax.
7.  Christina gifte sig 1800 med Lars Nilsson från Junkön nr 2. Hon hade fött sex söner,
     när hon dog av bölder 43 år gammal.


FAMILJ NR 27
Morfars mormors far    Jöns Jönsson Thurfjell       1756 09 18 - 1812 07 28
gift 1781 02 18 med
Morfars mormors mor  Catharina Olofsdotter         1755 02 10 - 1803 03 20
Barn:                         1. Jöns                                 1781 06 03 - 1813 10 21
                                 2. Anna Maria                      1783 08 28 - 1851 12 04
                                 3. Olof                                 1786 03 05 - 1786 06 10
                                 4. Erik                                  1787 04 10 - 1811 08
                                 5. Olof                                  1789 11 03 - 1860 05 30
                                 6. Catharina                          1792 06 01 - 1792 07 04
                                 7. Nils Petter                        1793 10 12 - 1841 03 10
                                 8. Johannes                          1796 08 27 - 1817 11 20

Jöns Jönsson var född i Alvik nr 13, den gård som familjen sedan brukade. Se familj nr 54!
Catharina Olofsdotter var född i Alvik nr 17. Se familj nr 55! Hon dog av lungsot.
Om barnen:
1.  Jöns blev 32 år gammal.
2.  Anna Maria, se familj nr 13!
4.  Erik blev 24 år gammal.
5.  Olof antog tillnamnet Wikström. Han gifte sig med Brita Cajsa Jacobsdotter från
     Ersnäs nr 11, det hemman han under några år brukade. Han flyttade senare med
     familjen till Persön nr 11 och blev bonde där.
7.  Nils Petter gifte sig med Anna Maria Pihl 1803-1887 från Gäddvik. Makarna
     flyttade till Selets bruk men bodde senare inhyses i Alvik.
8.  Johannes blev bara 21 år gammal.
     Två av barnen dog strax efter födseln, tre söner dog unga, förmodligen av samma sjukdom
     som deras mor.


FAMILJ NR 28
Mormors farfars far     Anders Henricsson Purra     1752 03 30 - 1793 12 10
gift 1787 10 27 med
Mormors farfars mor   Margareta Carlsdotter          1765 04 20 -
Barn:                         1. Johan                               1787 11 10 - 1787 11 20
                                 2. Brita Caisa                        1788 10 08 - 1789 06 11
                                 3. Henric                              1789 10 02  - 1852 11 17
                                 4. Anders                              1792 01 24 -

Anders Henricsson var född i Kiviranda nr 2. Han dog 41 år gammal av lungsot. Margareta Carlsdotter kom enligt vigselboken från byn Laivaniemi.  Se familj nr 56 och 57!
Makarna flyttade till Matin Niko (även Matti) i Kukkola 1790. Efter makens död födde Margareta tre oä barn: Fredrik 1800 - 1800, Johannes 1802 och Maria Greta 1803. 1806 gifte hon om sig med Hans Mickelsson Ylinenjärvi född 1774.
Om barnen:
1-2. De två först födda barnen dog som helt späda.
3.    Henric Se familj 14!
4.    Anders gifte sig 1814 med Anna Caisa Olofsdotter född 1784. Makarna bodde inhyses.
       Efter hustruns död flyttade Anders med dottern Margaretha född 1814 till gården Korvi.


FAMILJ NR 29
Mormors farmors far    Carl Carlsson Peräntie        1753 03 12 - 1844 10 21
gift 1776 07 30 med
Mormors farmors mor  Karin Nilsdotter                  1755-59      - 1809 05 06
Barn:                          1. Caisa                               1777 10 09 - 1857 07 04
                                  2. Anna Greta                      1780 02 05 - 1781 02 12
                                  3. Johan Hindric                  1782 08 23 -
                                  4. Brita                                1783 12 13 - 1784 01 27
                                  5. Margareta                        1785 09 14 -
                                  6. Brita                                1787 04 30 - 1787 08 03
                                  7. Malin                               1788 11 28 - 1788 12 21
                                  8. Maria Elisabet                  1790 06 16 - 1790 07 01
                                  9. Ablona                             1791 11 19 - 1791 12 02
                                 10. Eva                                 1793 01 07 - 1793 01 27    
                                 11. dödfödd dotter                                - 1794 03 17
                                 12. Isac                                1795 12 09 - 1795 12 20

Carl Carlsson brukade gården Peräntie i Övre Vojakkala i numera finska Alatornio och där var han också född. Se familj nr 58!
Hustrun var född i Nedre Vojakkala. Hennes föräldrar är okända. Hon dog av fältfeber under krigsvintern 1809 och uppges då vara 50 år gammal.
Om barnen:
1.   Caisa, se familj nr 14!    
3.   Johan Hindric gifte sig 1820 med Eva Maria Larsdotter Core.
      Familjen miste nio av sina barn som helt små.


FAMILJ NR 30
Mormors morfars far    Olof Olofsson Palo              1742 05 05 - 1814
Mormors morfars mor  Margareta Nilsdotter           1746          - 1794
Barn:                          1. Pehr Jonas                       1765
                                  2. Hindrik                            1767
                                  3. Anna                               1769
                                  4. Johannes                         1772
                                  5. Olof                                1773
                                  6. Nils                                 1774
                                  7. Abraham                         1776 12 30 - 1845 02 25
                                  8. Cathrina                          1780
                                  9. Salomon                          1784
                                 10. Eva                                 1785
                                 11. Margreta                         1791

Familjen bodde i gården Palo i Kukkola, Karl Gustafs församling. Olof Olofsson, se familj nr 60!  Margreta Nilsdotters föräldrar är okända.
Om barnen:    
7.   Abraham, se familj nr 15!
      Om de övriga barnen har jag ännu inga uppgifter.


FAMILJ NR 31
Mormors mormors far      Per Johansson Lauri        1756          -1812 05 15
gifte sig 1781 11 30 med
Mormors mormors mor    Maria Ersdotter Pavo       1762
Barn:                             1. Anna Greta                  1783 04 05 - 1849 05 01
                                     2. Johannes                      1785          - 1785 02 06
                                     3. Salomon                       1794 08 10 - 1794 08 27
                                     4. Maria                            1796 01 23 - 1796 07 19
                                     5. Brita Caisa                    1797 10 31 -

Familjen bodde i Kukkola nr 27 Lauri (även Harri).
Per Johansson var nämndeman. Han dog enligt dödboken av lungsot. Hustrun uppges ha ”utflyttat 1827”.
Om barnen:
1.   Anna Greta. Se familj nr 15!
5.   Brita Caisa, ”gift på finska sidan” berättar Skrifteboken.
        

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

29.07 | 16:30

Hej! Så trevligt! Maj-Britt minns jag mycket väl.
Kontakta mig gärna på mail. ingvik32@gmail.com

...
29.07 | 14:45

Hej Ingrid, Väldigt intressant läsning om Kvarterbo där min mamma Maj-Britt Jarl (dotter till Elin och Arvid Adamsson) växte upp. Jag vill gärna köpa boken.

...
19.05 | 16:52

Hej! När du känner dig klar med städningen får du gärna komma hit och hugga i. Sådan mor sådan dotter, haha.

...
19.05 | 13:45

Det låter lagom ansträngande 😁.

...
Du gillar den här sidan