Bertas anor

Generation 6

 FAMILJ NR 32
Farfars farfars farfar         Zachris Börjesson                        1713 08 24 - 1783 06 12
Barn från 1:a äkt.:            1. Johan                                       1740 12 25 - 1773 04 05
gift 2:a gången med
Farfars farfars farmor       Maria Börjesdotter                       1728 12 23 - 1802 10 31
Barn:                                2. dotter                                      1747 10 03 - 1747?
                                        3. son                                           1749 08 06 - 1749 08 0
                                        4. Johan                                       1750 07 19 - 1750?
                                        5. Johannes                                  1753 07 17 - 1757 08 05
                                        6. Carl                                          1756 08 10 - 1811 09 20
                                        7. Jonas                                        1759 11 21 - 1807 08 06
                                        8. Peter                                        1764 05 27 - 1765 07 29
                                        9. Magnus                                     1766 08 23 - 1842 08 06                   

Troligen var båda makarna födda i Saxhult, Lemnhults socken.   (Se familj nr 64 och 65!)

Zachris var änkling när han gifte sig med Maria. Enligt dopboken 1747-1750 bodde familjen först i Saxhults Östergård. Under den tiden föddes tre barn som troligen dog i samband med födseln. Två söner hann dock bli döpta. ”6 aug. föddes Zachris son i Saxhult och blev strax död då han var christnad". Johannes, Carl och Jonas föddes i Fagerhults Södergård. När Peter och Magnus föddes, bodde familjen i Saxhults Västregård.

Maria Börjessdotter uppges i de tidigaste husförhörsböckerna vara född 1730. Först i längden från 1768 är makarnas fullständiga födelsedatum angivet.                                                :

Om barnen:
1.  Johan. I bouppteckningen efter fadern framgår att den då redan avlidne Johan var son till
     Zachris Börjesson från ett tidigare äktenskap. Johan gifte sig 1767 med Kirstin Pettersdotter.
     Makarna bodde i Borshults Västregård och fick sonen Jonas 1770. Knappt tre år gammal blev
     sonen faderlös. Johan dog av feber och rödsot.
     Johans då 13-årige son företräddes vid bouppteckningen efter farfadern av sin ”mosters man
     Johan Jacobsson i Nyanäs"
.
5.  Johannes dog av kopporna bara fyra år gammal.
6.  Carl, se familj nr 16!
7.  Jonas gifte sig med sin brors svägerska, Catharina Danielsdotter från familj nr 33. Makarna
     brukade 1/4 mantal av Saxhults Västregård.Han övertog Jonas dog, bara 47 år gammal, av
     vattusot.
9.  Magnus. I bouppteckningen efter fadern skrivs att den 17-årige och omyndige sonen Magnus
    ”sig uppehåller i Carlscrona” medan hans bröder Carl och Jonas var närvarande. Magnus blev
     sjöartillerist och fick soldatnamnet Säll. Han gifte sig 1791 med Lisa Nilsdotter 1769-1824 från
     Näshults socken. Makarna flyttade 1792 till Näshult. 1798 återkom familjen till Saxhult och
     bodde i backstugan Brännan under Saxhults Västregård. En anteckning i husförhörsboken
     uppger att de är ”fattiga och dess barn tigga”.


FAMILJ NR 33
Farfars farfars morfar       Daniel Pettersson                         1714 04 01 - 1772 04 28
gift 1751 01 01 i Näshult med
Farfars farfars mormor     Catharina Lisken Zachrisdotter     1728 04 14 - 1805 11 19
Barn:                               1. Zachris                                      1752 10 27 - 1753 08 28
                                       2. Petter                                       1754 02 26 -
                                       3. Catharina                                  1756 02 02 -
                                       4. Maria                                        1762 01 10 - 1762 01 25
                                       5. Maria                                        1763 09 30 - 1813 01 25   

Daniel Peterssons födelseort kan möjligen vara Älghult, eftersom detta är antecknat i husförhörsboken. Han blev bonde i Råsa Nedergård Näshults socken, som var hustruns föräldragård.    (Se familj nr 67!)

Catharina gifte om sig 1773 08 18 med Johan Persson 1741-1804 från Stora Häradssjögle. Ur dödboken för Näshults församling: ”Nov. den 19 afled uti Saxhult, Lemnhults sockn Enkan ifrån Råsa Nergård Cath. Elis. Zachrisdr 75 år 7 mån. Född i Råsa 1728 d:14 April. Död af ålder: Bräcklighet. Begrafven i Näshult d: 24 Nov.” Prästen var nog inte så hemma i matematik. Catharina bör ha varit 77 år gammal vid sin död.

Om barnen:
2.  Petter flyttade 1775 till Flöxhult i Älghult där han var dräng. Han är struken där utan
     hänvisning. Flyttbok saknas.
3.  Catharina gifte sig 1782 med Jonas Zachrisson från familj 32. Makarna brukade Saxhults
     Västregård.
5.  Maria, se familj nr 16!

 

FAMILJ NR 34
Farfars farmors farfar    Anders Johansson                          1700           - 1768 04 17
gift med
Farfars farmors farmor   Kierstin Clemensdotter                 1716           - 1800 07 03
Barn:                             1. Margareta                                  1740
                                     2. Peter                                         1746
                                     3. Nils                                           1750 10 04 - 1839 08 25
                                     4. Lars                                           1752 10 12 - 1753 12 01 
                                     5. Maja                                          1754 09 29 - 1755 09 08
                                     6. Maja                                          1756 05 25 - 1756 06 07
                                     7. Annika                                       1757 08 26 - 1840 04 25
                                     7. Lars                                           1757 08 26 - 1758 05 10
                                     8. Maja                                          1761 11 23       

Var Anders och Kierstin var födda och vilka deras föräldrar var vet jag inte. Enligt dopboken, som dock inte finns förrän efter 1750, var familjen bosatt i Löneberg Norrgård, Korsberga socken, men flyttade 1759 till Hult i samma socken. Då finns endast barnen Nils, Annika och Maja där. Anders Johansson dog av ”bröstsjuka” (TBC) nio år senare. Hustrun tillbringade sina sista år på Korsberga fattigstuga, där hon dog av ”ålderdom och bräcklighet”.

Om barnen:
1.  Margareta uppges ha flyttat 1759, och hittas inte därefter.
2.  Peter. Efter hans namn finns åldern 11 år och anteckningen ”borta” i husförhörsboken.
     Möjligen är han död men hittas inte i dödboken.
3.  Nils, se familj nr 17!
7.  Annika födde 1781 sonen Johannes. Hon var inte gift men angav fadern vara Otto Kling i Gatu.
     1785 gifte hon sig med drängen Nils Gabrielsson. Makarna fick sex barn. Annika avled som änka
     i Sågaretorpet under Gerekulla i Lemnhult.  
9.  Maja, ingen uppgift hittad.

       
FAMILJ NR 35
Farfars farmors morfar     Johan Jonsson                             1709           - 1766 06 02
gift 1732 01 19 i Näshult med
Farfars farmors mormor    Kierstin Ingesdotter                    1714           - 1789 03 22
Barn:                               1. Cathrina                                   1735 03 19 - 1805 10 01 
                                       2. Nils                                          1742 09 09 - 
                                       3. Elisabeth                                 1744          - 1808 10 09 
                                       4. Inge                                         1748
                                       5. Annika                                     1753 05 18 - 1835 05 05

Familjen var bönder i Borshult Berg, Lemnhults socken. Både föräldrarna och barnen har varit svåra att hitta i de ofullständiga dopböckerna. Troligen var Kirstin dotter till Inge Jonsson och Maja Börjesdotter i Djupingetorp. Det var därifrån Johan och Kirstin uppgavs komma vid vigseln.

Om barnen:
1.  Catharina gifte sig 1766 med Eric Persson. Familjen bodde i Edstorp, Lemnhults socken.
2.  Nils flyttade 1753 till Näshults socken och 1770 till Vimmerby.
3.  Elisabeth, se familj nr 17!
4.  Inge finns i Husförhörsboken till och med 1767.
5.  Annika gifte sig 1777 med Josef Carlsson 1750-1818.


    
FAMILJ NR 36
                                       Anders Andersson Kullberg             1714 03 29 - 1738 08 13
gift 1734 12 29 i Älghult med
Farfars morfars farmor     Sara Carlsdotter                           1718 03 29 - 1785 07 26
Barn:                               1. Annika                                      1736 11 03 - 1737 11 20
gift 2:a gången 1739 12 21 i Älghult med        
Farfars morfars farfar       Måns Jacobsson Kullberg             1717 04 09 - 1760 03 16
Barn:                               1. Sara                                          1741 03 22 - 1810 02 25
                                       2. Magnus (Måns)                          1745 09 16 - 1811 01 27

När Sara och Anders Kullberg gifte sig, uppgavs att hon kom från Hohult och Anders från Kulla knektatorp. Anders var son till Anders Eriksson och Ingrid Carlsdotter i Deragård. Bara 24 år gammal stupade Anders Kullberg och Sara gifte om sig med Måns Jacobsson.

Han var född i Djuphult, Älghults socken. Måns efterträdde Saras förste make och fick även dennes soldatnamn. Familjen var bosatt på Kulla Knektatorp, Kullberg dog i preussisk fångenskap.  (Se familj nr 72!) 

Sara Carlsdotter var född i Marshult. (Se familj nr 73!)   Hon och hennes mor Kerstin Nilsdotter flyttade 1761 till Dammen, Blötskog Storegård där de bodde hos dottern Sara Månsdotter och hennes make ryttaren Per Nilsson Björnberg. Senare flyttade de till torpet Ennamåla och Saras son Magnus.

Om barnen:
1.  Sara gifte sig 1760 med ryttaren Per Nilsson Björnberg. Makarna bodde i Blötskogs ryttaretorp.
2.  Magnus, se familj nr 18!


FAMILJ NR 37
Farfars morfars morfar     Jakob Persson                               1714 11 24 - 1780 01 09
gift 1739 01 18 i Älghult med
Farfars morfars mormor    Annica Carlsdotter                        1715 omkr.- 1794 09 03
Barn:                                1. Sara                                          1739          - 1803 03 27
                                        2. Per                                           1742 04 28 - 1795 02 12
                                        3. Lisbeth                                     1744 11 11 - 1812 04 11
                                        4. Maria                                        1747 03 30 - 1818 01 18
                                        5. Carl                                          1750 08 08 - 1834 11 16
                                        6. Elias                                         1753 03 07 - 1772 12 13
                                        7. Isak                                          1755 11 30 - 1808 05 01      

Familjen brukade Marshults Västregård i Älghult, där Annika var född. Jakob Persson var född i Svartshult. Hustrun var syster till Gyrita Carlsdotter familj 38. Systrarnas mor Ingeborg Eliasdotter bodde inhyses hos Annicas familj.       (Se familj nr 74 och 75!)

Om barnen:
1.  Sara finns ej i dopboken. Hon gifte sig 1765 med Peter Svensson i Hökanäs. Vid Saras död
     bodde familjen på torpet Bygget under Flöxhults säteri.
2.  Per var gift med Stina Samuelsdotter. Makarna övertog gården i Marshult efter Pers föräldrar.
     Per dog av ”bröstsjuka”.
3.  Lisbeth, se familj nr 18!
4.  Maria var gift med Daniel Jonsson i Hoaskruv.
5.  Carl var dräng i Flöxhult innan han vid 45 års ålder gifte sig med den 17 år yngre Cajsa
     Svensdotter. På torpet Sjökulla under Åkvarn föddes tre döttrar och en son. Men familjen hade
     många bekymmer. Äldsta dottern antecknas som ”vanför” och de övriga barnen som sjukliga.
     Sonen dog i tonåren.
6.  Elias dog som 20-åring av ”häftig feber”.
7.  Isak gifte sig 1783 med Lisa Isaksdotter. När Isak dog, bara 53 år gammal, bodde familjen på
     torpet Rakin under Kvarterbo Östregård.

 

FAMILJ NR 38
Farfars mormors farfar       Anders Månsson                           1716 12 18 - 1799 04 14 
gift 1738 09 10 i Älghult med 
Farfars mormors farmor     Gyrita Carlsdotter                        1712 02 17 - 1799 03 03 
Barn:                                1. Annica                                       1739 06 08 - 1739 06 24 
                                        2. Maria                                         1739 06 08 - 1739 06 24 
                                        3. Anders                                       1740 04 07 - 1740-1742 
                                        4. Anders                                      1742 02 28 - 1818 05 11 
                                        5. Carl                                           1745 04 22 - 1817 05 02 
                                        6. Per                                            1747 02 03 - 1752 02 06 
                                        7. Måns                                          1749 02 24 - 1753 03 01
                                        8. Maria                                         1749 02 24 - 1753 01 24
                                        9. Ingeborg                                    1751 04 08 - 1754 10 18
                                      10. Lisbet                                        1753 04 04 - 1753 04 21
                                      11. Karin                                         1753 04 04 - 1754 01 27
                                      12. Christina                                    1755 03 07 - 1762 07 23
                    

Den 10 september 1738 gifte sig den unge Anders Månsson i Marskog med Gyrita från grannbyn Marshult.       (Se familj nr 76 och 77!)

Gyritas exakta ålder är osäker, för hon finns inte i dopboken, men torde vara född 1709 eller i januari 1710 för den tid dopbok saknas. Husförhörsboken uppger att hon är född 1712, men då föddes hennes syster Görel som dog 1716. Gyrita bör ha fyllt 28 år och var omkring 7 år äldre än Anders, som vid vigseln ännu inte fyllt 22. Åldersskillnaden var väl inget de störde sig på. Viktigare var att de tyckte om varandra. 

Att i vår tid mista ett barn hör väl till de mest tragiska händelser som ett föräldrapar kan drabbas av. Men hur var det då på 1700- och 1800-talen, när barnadödligheten var enorm? Jag har ofta undrat: Hur orkade föräldrarna leva vidare? Inget familjeöde har väl berört mig mer än detta:

Gyrita flyttade till Anders familj i Marskog. På gården, som var ett arrende-jordbruk under Hovgårds säteri, fanns arbete för dem alla, för Anders och Gyrita och för hans föräldrar Måns och Kerstin. De var nog glada över att få ännu en arbetskraft på gården. Måns började känna sig gammal. Han hade fyllt 66 år och det tunga arbetet hade tärt på hans krafter. Hustrun Kerstin hade nyss fyllt 53 och tycktes ännu orka med en hel del. Och visst gladde de sig, när de tänkte på att det nog snart skulle komma barn i huset. Själva hade de bara fått två, vilket var mycket ovanligt vid denna tid. Trots att de inte ägde gården kunde den mycket väl ge både dem själva och en växande barnaskara vad de behövde, både husrum och föda. 

Det var dock inte bara den egna familjen som skulle försörjas. De båda gårdarna i Marskog ägdes av en stiftelse som hade bildats när adelsfröken på Hovgård Christina Grip 1663 donerade Marskog och stadgade att brukare i stället för arrende skulle ”underhålla, föda och försörja fem ärliga och oberyktade gamla pigor som kunde för fattigdom, ålder och sjukdom sig ej själva uppehålla, förtjäna eller nära.”

På gården fanns även en stuga där de fem kvinnorna hade sin bostad. Detta avtal fungerade ända in på 1900-talet.

Hur blev det då med den förväntade tillökningen?  Jo, nästan på dagen nio månader efter vigseln födde Gyrita två små flickor, Annika och Maria. Men de var små och svaga och efter bara två veckor släcktes de små liven. Tio månader senare föddes en son. Han fick namnet Anders, men också han somnade snart in. I februari 1742 föddes en ny Anders och glädjen var stor när föräldrarna förstod att honom skulle de få behålla. Tre år senare fick Anders en lillebror. Hans namn blev Carl. 1747 föddes Per. Han blev bara fem år gammal. Som dödsorsak angavs ”svullnad”. Kanske handlade det om halsböld? Vid den tiden hade familjen ytterligare två barn, tvillingarna Måns och Maria. När Per dog var de nyss fyllde tre år. En månad före sin fyraårsdag dog Maria, troligen av någon tarmsjukdom och en dryg månad senare dog Måns av smittkoppor.Då fanns i familjen även tvååriga Ingeborg och en månad efter Måns död föddes tvillingarna Lisbet och Karin. Lilla Lisbet blev bara 17 dagar gammal, medan Karin fick leva ytterligare några månader. På hösten samma år, 1754, dog tre och ett halvt år gamla Ingeborg.

Ännu en dotter föddes i denna så hårt prövade familj. Hon föddes en marsdag 1755 och hennes namn blev Christina. Kanske fanns hos föräldrarna hoppet om att de skulle få se henne växa upp. Men så blev det inte. Sju år gammal dog hon av ”halssjuka”.

Av alla de tolv barn som föddes i denna familj, därav tre tvillingpar, var det bara sönerna Anders och Carl som fick leva till vuxen ålder. Anders blev 76 år och Carl 72. Och än en gång frågar jag mig: Hur orkade föräldrarna leva vidare?

Gyrita blev omkring 90 år gammal, en mycket hög ålder vid denna tid. Strax efter hennes död avled hennes 82-årige make.

Om barnen:
4.  Anders, se familj nr 19!
5.  Carl blev bonde i Bockaskruvs Västregård, sedan han 1772 gift sig med änkan Annika
     Månsdotter. Efter hennes död 1811 flyttade Carl till sin son Carl Carlsson i Gödeshults
     Backegård. Enligt Kyrkans räkenskaper gavs testamente efter honom den 18 maj 1817.FAMILJ NR 39
Farfars mormors morfar      Olof Torkelsson                         1710 05 08 - 1797 03 04
gift 1738 05 14 i Älghult med
Farfars mormors mormor    Elisabeth Håkansdotter             1719 10 29 - 1794 10 18
Barn:                                 1. Per                                        1739 11 06 - 1805 05
                                         2. Carl                                       1741 04 29 - 1815 12 13
                                         3. Annika                                   1747 08 26 - 1832 03 04

Olof Torkelsson var född i Bubbetorp, Älghults socken men blev bonde på hustruns föräldragård Marshults Östregård.         (Se familj nr 78 och 79!)

År 1751 flyttade familjen till Höneskruvs Södregård. 

Om barnen:
1.  Per gifte sig 1772 med änkan Elin Johansdotter och blev bonde i Pikaböl. Elins tidigare make
     hette Sven Månsson. Enligt husförhörsboken avled Per Olofsson 1805 men finns ej noterad i
     Dödboken. 1:a juni detta år betalades för bårkläde och gavs testamente till kyrkan.
2.  Carl gifte sig med Lisbeth Danielsdotter 1748-1810 och övertog gården i Höneskruv efter
     föräldrarna. Efter 1806 var familjen bosatt i Flackemåla.
3.  Annika, se familj nr 19!


    
FAMILJ NR 40    
Farmors farfars farfar        Nils Persson                                1703 07 08 - 1778 09 27
1:a g. 1727 10 11 i Dädesjö med
                                        Benedicta Nilsdotter                    1700           - 1743 01 25
Barn:                                1. Maria                                       1727 12 27 - 1766 10 05
                                        2. Erik                                         1730 10 24 - 1732 12 05
                                        3. Elisabet                                   1733 09 24 - 1766 12 30
                                        4. Erik                                         1736 08 12 - 1736 10 30 
                                        5. Adam                                      1738 01 25 - 1739 07 30
                                        6. Nils                                         1740 06 15 -
                                        7. Sara                                        1743 01 22 - 1826 05 25
gift 2:a g. 1743 10 30 i Herråkra med
Farmors farfars farmor      Elin Larsdotter                            1719           - 1800 06 26
Barn:                                8. Erik                                         1744 08 19 -
                                        9. Petter                                     1747 11 08 - 1824 12 28
                                       10. Sven                                       1750 12 09 -
                                       11. Karin                                      1753 03 04 - 1764 06 24
                                       12. Håkan                                     1756 01 22 -
                                       13. Kierstin                                   1760 12 13 - 1839 03 20

Nils Persson kom vid vigseln från Ramnåsa Kronogård, men vilka som var hans föräldrar och var han var född är svårt att fastställa, eftersom inte dopbok finns vid denna tid. Han blev torpare i Nickatorp, Dädesjö socken. Hans första hustru dog i barnsäng tre dagar efter sjunde barnets födelse 1743. En ny barnskara föddes, sedan Nils gift om sig med den sexton år yngre Elin Larsdotter. Hon kom troligen från Björneke i Herråkra. 

Ur dödboken 1778: ”D 27 Septembris klåckan vid 12 om natten dödde Hederliga, Gudfruktiga Wälförståndiga Dannemannen Nils Persson i Nickatorp af Bröstsjuka, var 75 år, 2 månader, 2 veckor och 5 dagar gammal och begrofs d. 30 ejusdem”.

Ur dödboken 1780: ”Juni d. 26 dog fattighjonet och Enkan Elin Larsdotter i Nickatorp af ållder och bräcklighet 82 år gammal och begrofs d. 29 Ejusdem”. 

Bouppteckningen efter Nils Persson var, förutom av hustrun, undertecknad av sönerna Nils och Erik samt svärsönerna Per Johansson, Anders Månsson och Erik Andersson. Det tyder på att Sven och Håkan då var döda.

Om barnen:
1.  Maria gifte sig 1761 med Per Johansson från Hovmantorp. De brukade Näsby Håkansgård när
     hustrun avled 38 år gammal.
3.  Elisabeth gifte sig 1765 m Anders Månsson från Herråkra. Deras enda barn, sonen Per, dog
     troligen som barn, men hittas inte i dödboken. Makarna bodde inhyses i Nickaorp och dog båda
     där 1820.
6.  Nils, ingen uppgift hittad.
7.  Sara gifte sig 1768 med Erik Andersson. Makarna bodde i Eke Nils Simonsgård.
8.  Erik gifte sig 1766 med den 22 år äldre änkan Elisabeth Danielsdotter från Linnebjörke
     Norregård. De är senare strukna där och hittas inte.
9.  Petter, se familj nr 20!
10. Sven, ingen säker uppgift hittad.
11. Karin blev bara elva år gammal.
12. Håkan finns i Husförhörsboken när han är tio år men hittas inte därefter.
13. Kierstin gifte sig 1779 med Eric Jonasson från Hallenborg. De bosatte sig i Nicketorp. Efter
     makens död uppgavs Kierstin vara sjuklig och fattig och senare att hon ”njuter nådebröd”.FAMILJ NR 41
Farmors farfars morfar      Johan Andersson                         1700 01     - 1778 01 13
gift 1726 06 05 i Dädesjö med
Farmors farfars mormor     Ingrid Månsdotter                       1710 02 16 - 1775 06 22
Barn:                                1. Ingierd                                     1728 06 21 - 1812 05 09
                                        2. Britta                                       1729 12 21 - 1730 02 12
                                        3. Jonas                                       1731 01 16 -
                                        4. Sven                                         1733 01 16 -
                                        5. Per                                           1735 03 04 -
                                        6. Lisbeth                                     1737 02 10
                                        7. Samuel                                     1739 04 01 - 1739 08 29
                                        8. Daniel                                      1740 09 22 - 1812 03 03
                                        9. Britta                                       1743 01 30 - 1810 06 19
                                      10. Ingeborg                                   1745 02 17 - 1745 06 14
                                      11. Måns                                         1747 05 08
                                      12. Anders                                      1749 03 26 - 1809 01 11
                                      13. Nils                                           1751 01 20 -
                                      14. Maria                                        1755 07 13 - 1822 12 28                    

Johan Andersson skrivs vid giftermålet som dräng i Slän, Dädesjö socken och där blev familjen bosatt. Hans föräldrar och födelseort är okända. Ingrid Månsdotter var född i Granhult.  Hon uppges vara 68 år gammal vid sin död vilket således inte stämmer.  (Se familj nr 83!)

Om barnen:
1.  Ingierd födde 1763 03 16 sonen Pär Håkansson. Fadern uppgavs vara Håkan Persson i Möllekull,
     Drevs socken. 1764 gifte sig Ingierd med drängen Jonas Persson 1742-1792 från Sjösås. Makarna
     bodde i Slän och fick tillsammans fem döttrar och en son.
4.  Sven gifte sig 1760 med Sara Larsdotter från Dädesjö Mellangård. Varkenhon eller några barn
     hittas i Dädesjö.
8.  Daniel gifte sig 1770 i Lenhovda med Rebecka Månsdotter 1752-1844. Makarna övertog
     Hökhults Mellangård efter hustruns föräldrar.
9.  Britta, se familj nr 20!
12.  Anders gifte sig med Catharina Svensdotter 1759-1833 från Nottebäck. Han blev bonde i
     Broaryd, Sjösås socken.
14. Maria gifte sig 1772, bara 17 år gammal, med den 12 år äldre ”Änkemannen Ärliga och
     Wälbeskedeliga Anders Persson ifrån Rödje i Sjösås församling”
Fem söner och en dotter hade
     hon fött när hon blev änka 37 år gammal. Familjen brukade Viås Norregård i Sjösås.

     Om de övriga barnen har jag inte hittat några uppgifter.

 

FAMILJ NR 42
Farmors farmors farfar      Per Eriksson                                1705 08 18 - 1780 11 30  
gift 1729 06 i Sjösås med 
Farmors farmors farmor    Britta Svensdotter                       
1716           - 1793 03 14
Barn:                                 1. Sven                                        1731 03 30 - 1802 03 14
                                         2. Jonas                                       1733 12 28 -
                                         3. Jöns                                         1736 12 12 - 1739 09 14
                                         4. Jöns                                         1739 09 30 - 
                                         5. Samuel                                     1742 03 25 - 1810 06 27
                                         6. Gertrud                                    1745 07 2? - 1745 11 13
                                         7. Elin                                          1746 10 08 - 1812 05 12
                                         8. Erik                                          1749 12 03 -
                                         9. Stina                                        1753 01 01 - 1786 10 2

Per Eriksson var född i Sjöatorp, Dädesjö och Brita i Västeränga i Sjösås. (Se familj nr 84 och 85!)

Per och Britta bosatte sig i Västeränga, som tidigare brukats av hustruns för-äldrar. Per Eriksson avled i Västeränga. Britta flyttade 1786 till döttrarna Elins och Stinas familjer i Sandebo Torp. Därefter återfinns ingen av familjemedlemmarna i Västeränga, 

Om barnen:
1.   Sven gifte sig 1755 i Drev med Marta Eriksdotter 1733-1773. Han gifte om sig 1774 med Cajsa
     Jönsdotter
2.  Jonas flyttade 1757 till Dädesjö.
4.  Jöns föddes två veckor efter att hans knappt treårige bror dött och fick hans namn. Jöns har
     fått anteckningen Scolaris
5.  Samuel, se familj nr 21!
7.  Elin gifte sig med Pehr Nilsson född 1730 och bodde åtminstone till 1783 i Västeränga. 1786 var
     de bosatta i Sandebo torp.
8.  Erik antecknas i Husförhörsboken som död före 1756, men hittas inte i dödboken.
9.  Stina gifte sig 1776 med Lars Hemmingsson från Rosendal, Åseda. Makarna bodde en tid i
     Västeränga, men fanns tio år senare i Sandebo torp. 

I Sandebo inträffade en rad tragiska händelser hösten 1786. Den 24 september födde Stina sonen Peter. En månad senare avled Stina av rödsot. Dödboken uppger att hon var i sitt 28:e levnadsår, vilket torde vara fel. Hon bör ha fyllt 33 år. Fem dagar därefter avled i samma sjukdom systern Elins och Pehr Nilssons dotter Ingrid sju år gammal och dagen därpå deras dotter Stina nio år. Den 11 november skördade rödsoten sitt fjärde och femte offer. Det blev Stinas och Lars Hemmingssons sexåriga dotter Helena och hennes lillebror Peter. Efter dessa händelser återfinns inte Pehr Nilsson i längderna och Elin skrivs som änka. Kanske skördade rödsoten ännu ett offer.

 

FAMILJ NR 43
Farmors  farmors morfar    Johan Nilsson                             1695           - 1775 05 22
gift 1730 05 24 i Eke med 
Farmors  farmors mormor  Britta Pehrsdotter                       1713           - 1792 05 16
Barn:                                1. Jon                                          1731 05 20 - 1732 12 19
                                        2. Nils                                          1733 10 13 - 1746 06 29
                                        3. Ingri                                         1735 10 10 - 1746 08 01
                                        4. Karin                                        1739 05 11 - 1815 09 29
                                        5. Sara                                         1742 06 23 - 1795 12 11
                                        6. Nils                                          1749 08 30 - 1830 04 13
                                        7. Jonas                                       1751 08 29 - 1782 06 09
                                        8. Stina                                        1757 06 01 - 1839 11 02-

Johan Nilsson skrevs vid vigseln som dräng på hustruns föräldragård, Eke Västra Norrgård, Eke socken. Efter giftermålet blev han bonde på gården.  (Se familj nr 87!) 

Johans föräldrar och födelseplats är inte kända. Han uppgavs vara 82 1/2 år gammal när han dog av bröstsjuka. Enligt husförhörsboken var födelseåret 1695.

Om barnen:
2.  Nils blev 12 år. Ingen dödsorsak är angiven.
3.  Ingri dog 10 år gammal en månad efter sin bror Nils.
4.  Karin gifte sig 1762 med Anders Persson från Eke Östra Norrgård. Makarna brukade Eke Västra
     Norrgård.
5.  Sara, se familj nr 21!
6.  Nils gifte sig 1775 med Catharina Jonasdotter 1755 - 1818. Familjen bodde i Eke Germunds-    
     gård. I husförhörsboken för Eke uppges Nils vara född 1756. Först i de sista längderna från
     Dädesjö är årtalet rätt.
7.  Jonas dog av lungsot 31 år gammal.
8.  Stina gifte sig 1785 med Carl Jonsson från Linnebjörke.

 

FAMILJ NR 44
Farmors morfars farfar      Carl Andersson
gift 1725 01 01 i Dädesjö med
Farmors morfars farmor    Sara Eriksdotter                           1702
Barn:                                1. Anders                                     1725 08 28
                                        3. Sven                                        1729 05 15

Varken Carls födelseplats eller hans föräldrar har jag lyckats finna, men han var dräng i Dädesjö prästgård vid vigseln. Sara var född i Sjöatorp och syster till Per Eriksson från familj nr 42.  (Se familj nr 89 samt nr 84!) 

Familjen bodde i Ramnåsa när Anders föddes och i Granhults Södergård när Sven föddes. Sara flyttade som änka med sonen Sven till Moo i Granhult. Där återfinns hon i mantalslängden 1755 men inte 1760. Hon hittas inte i dödboken.

Om barnen:
1.  Anders föddes enligt dopboken i Ramnåsa men familjen hittas inte där.
2.  Sven, se familj nr 22!

 

FAMILJ NR 45
Farmors morfars morfar     Nils Samuelsson                                            - 1748 01 17
gift 1718 06 02 (annandag pingst) i Granhult med
Farmors morfars mormor   Sara Persdotter                            1698 08 04 - 1748 12 04
Barn:                                1. Kerstin                                      1720 08 04 -
                                        2. Samuel                                      1724 02 16 -
                                        3. Elin                                           1729 12 29 

Familjen bodde i Moo i Granhult, där Sara var född. Dopboken uppger inte föräldrarnas namn. Nils Samuelsson var kyrkvärd i församlingen. När dottern Kerstin döptes, liksom i dödboken, uppges att Sara Persddotter heter Kerstin.

Om barnen:
1.  Kerstin har i husförhörsboken fått födelsedatumet 16 juli. Hon gifte sig bara 16 år gammal i
     Granhult med klockaren Lars Karlsson 1713 - 1772 från Dädesjö Mellangård där familjen också
     blev bosatt. Kerstins dödsår hittas inte.
3.  Elin, se familj nr 22!

 

FAMILJ NR 48
                                     
 Jonas Andersson 
gift 1738 05 02 i Östra Torsås med 
Morfars farfars farmor      Elin Jönsdotter                             1721 09 25 - 1808 05 13
Barn:                               1. Anders                                      1741 08 21 -
                                       2. Anna                                         1745 06 07 -
                                       3. Jöns                                          1747 12 31 -

Elin gifte om sig 1749 05 12 i Östra Torsås med       
Morfars farfars farfar       Per Samuelsson                             1726 10 10 - 1811 08 19
Barn:                               4. Märta                                        1753 07 15 - 1837 09 02
                                       5. Magnus                                      1754 09 11 -
                                       6. Petter                                       1758 06 08 - 1821 12 26
                                       7. Johannes                                   1761 08 05 -

Elin var änka efter bonden Jonas Andersson, när hon gifte sig med Per Samuelsson. Familjen fortsatte att bruka Torsås Norrgård, som tidigare ägts av Elins föräldrar. Per var född i Gudmundtorp Hemmesjö socken.     (Se familj nr 96 och 97!)

Om barnen:
1.   Anders dog före 1751. Dödbok saknas mellan åren 1746 och 1760.
2-3. Anna och Jöns är svåra att följa eftersom husförhörsbok saknas mellan åren 1766 och 1781.
4.   Märta gifte sig 1774 med Jacob Jonsson från Torsås Ödegärde. Maken avled innan sonen Jacob
      föddes i april 1779. Märta gifte om sig 1780 med Jacob Månsson 1757-1837 från Säljeryd.
      Makarna övertog brukandet av Torsås Norrgård.
5.   Magnus bodde hemma hos föräldrarna och benämndes som ”lam och oskicklig till arbete”.
      Efter faderns död 1811 skrevs han som fattighjon och bosatt hos ”Hamelin”.
6.   Petter, se familj nr 24!
7.  Johannes flyttade 1783 från hemmet.


 

FAMILJ NR 50
Morfars farmors farfar       Daniel Toresson                           1705          - 1742 11 06
gift omkring 1726 i Linneryd med 
Morfars farmors farmor     Karin Jonsdotter                          1699          - 1773 07 11
Barn:                                1. Giertrud                                   1727 10 08 - 1742 02 16
                                        2. Karin                                        1729 02      - 1811 c:a
                                        3. Lisbet                                       1732 01 02 - 1782 03 08
                                        4. Daniel                                       1737 01 30 - 1809 01 27
                                        5. Jonas                                       1741 08 20 - 1807 01 23

Familjen bodde i Blötvik i Linneryd, vilket var Daniels föräldragård.  (Se familj nr 100!)  Daniel uppgavs vara 37 år gammal vid sin död och skulle således vara född 1705. Varifrån hustrun Karin kom är okänt. Hon flyttade efter Daniels död med barnen Lisbet, Daniel och Jonas till Hultet.

Om barnen:
1.  Giertrud blev bara 14 år gammal.
2.  Karin gifte sig 1747 med Gudmund Jonasson 1724-1801. Makarna bodde i Bredebäckshult.
     Dödbok saknas 1811-1812. Denna Karin har vållat problem. Hon finns inte i dopboken 1729,
     men är troligen född ett halvt år innan grannens dotter med samma namn, som föddes den 28
     augusti. Hennes far hette Daniel Månsson, och därmed hette båda flickorna Karin Daniels-
     dotter. Denna andra Karin gifte sig med Stefan Månsson och bodde i Skogsryds Backagård. Hon
     avled den 19 mars 1798.
3.  Lisbet var piga hos sin bror Jonas i Hultet, när hon avled av bröstsjuka.
4.  Daniel gifte sig 1774 med Elsa Johansdotter 1744-1818 från Huveboda. Han var bonde i
     Deralycke när han avled.
5. Jonas, se familj nr 25!

 

FAMILJ NR  51
Morfars farmors morfar     Jacob Matthisson                          1719 07 28 - 1798 03 26
gift 1747 i Linneryd med
Morfars farmors mor          Kirstin Pettersdotter                    1730 02 22 - 1810 08 13
Barn:                                1. Matthes                                     1748 10 12 - 1748 10 30
                                        2. Kerstin                                      1749 11 12 - 1817 05 02
                                        3. Karin                                         1751 12 14 - 1802 08 29
                                        4. Matthes                                     1754 08 06 - 1754 11 24
                                        5. Petter                                       1755 12 01 - 1799 05 05
                                        6. Ingeborg                                    1758 05 22 -
                                        7. Nils                                           1760 05 03 -
                                        8. Märta                                        1762 05 14 -
                                        9. Catharina                                  1763 10 12 - 1822 11 23
                                      10. Martha                                       1766 04 09 - 1848 02 13
                                      11. Magnus                                       1768 12 16 - 1828 09 21
                                      12. Segrid                                        1772 02 09 - 1844 03 06
                                      13. Nils                                            1775 01 02 - 1776 08 06                   

Familjen bodde på Jacobs föräldragård,  Abrahamshult i Älmeboda. Kirstin var född i Linneryd. Makarna bodde senare i Kållebo Östergård.     (Se familj nr 102 och 103!)

Om barnen:
2.   Kirstin gifte sig med Jöns Nilsson 1749-1818. Makarna bodde i Flishults Södergård.
3.   Karin gifte sig med Jonas Håkansson född 1742. Makarna bodde i Kållebo Västergård.
5.   Petter dog som inhyses i Abrahamshult.
9.   Catharina, se familj nr 25!
10. Martha gifte sig 1789 med Håkan Gertonsson född 1767 från Kållebo Östergård. De bodde
      senare i Abrahamshult.
11. Magnus gifte sig med Karin Svensdotter född 1782 i Sandsjö. Makarna blev bönder i Kållebo
      Västergård.
12. Segrid gifte sig 1792 med Magnus Jonsson 1769 från Vinås Norregård. Makarna bodde i Kållebo
      Östergård.

Barnen Ingeborg, Nils och Märta finns inte antecknade i husförhörsboken och har troligen dött som små. Dödbok saknas för åren 1758-1772.

 

FAMILJ NR 53
Morfars morfars morfar       Per Samuelsson                          1712           - 1777 10
gift 1738 10 08 i Dädesjö med
Morfars morfars mormor     Karin Persdotter                         1719           - 1746 09 07
Barn:                                 1. Maria                                       1740 02 09 - 1818 10 21
                                         2. Elin                                         1743 03 02 - 1820 02 10
                                         3. Sara                                         1746 03 16 

Per Samuelsson och Karin Persdotter uppgavs vid vigseln bo i Näsby Ladugård, men dottern Maria föddes i Ramnåsa Per Nilssongård. Per var gift fyra gånger. Efter Karins död gifte han sig 1747 med Ingiärd Nilsdotter. Man förstår att det var nödvändigt att få en kvinna i huset, som tog hand om de små barnen. Ingiärd dog 1766 i Granhult. Per gifte om sig 1767 i Granhult med Kerstin Danielsdotter 1712-1768 och 1769 med Brita Jönsdotter. Några barn tycks inte ha fötts i dessa äktenskap. Per dog av lungsot i Granhult. Han blev 65 år gammal.

Om barnen:
1.  Maria gifte sig 1758 med sockenskräddaren Nils Håkansson och blev bosatt i Näsby Per
     Nilssongård.
2.  Elin, se familj nr 26!
3.  Sara, ingen uppgift hittad.

  

FAMILJ NR 54
Morfars mormors farfar       Lars Forsberg                             1712           - 1777 10
gift med
Morfars mormors farmor     Catharina Petersdotter               1741
Barn:                                 1. Jonas Magnus                          1764
                                         2. Petter                                      1771
                                         3. Lisa                                         1779
                                         4. Anna Christina                         1783 12 08 - 

Lars Forsberg var spiksmed vid Braås bruk i Drevs socken när yngsta dottern föddes. Enligt utflyttningsboken flyttade familjen tillsammans med sonen Jonas Magnus familj till Tolg 1786. Där har jag inte lyckats hitta dem.        

Om barnen:
1.  Jonas Magnus, se familj nr 27!

Om de övriga barnen har inte hittats några uppgifter.

 

FAMILJ NR 55
Morfars mormors morfar     Pehr Jonsson                               1727 01 14 - 1803 10 27
gift 1751 01 04 i Drev med
Morfars mormors mormor   Sara Zachariasdotter                    1728 10 11 - 1800 08 07
Barn:                                1. Catharina                                  1753 06 15 -
                                        2. Kirstin                                       1756 12 02 - 1846 10 16
                                        3. Zachris                                      1760 03 21 - 1834 05 27
                                        4. Elin                                           1763 03 18 - 1822 12 14
                                        5. Sara                                           1767 03 13 - 1770 03 10
                                        6. Jonas                                         1771 05 11 - 1849 06 12

Pehr Jonsson var född i Hemset, Hemmesjö socken. Familjen bodde i Rödje, Drevs socken, där de övertog gården efter Saras föräldrar.  (Se familj nr 110 och 111!)

Om barnen:
1.  Chatarina, se familj nr 27!
2.  Kirstin förblev ogift. Hon bodde inhyses hos brodern Jonas i Rödje. 1812 flyttade hon till
     Sevedstorp men bodde vid sin död i Fattigstugan.
3.  Zachris gifte sig 1790 med Kristin Jonasdotter 1766-1799.  Makarna bosatte sig i Drev Tofta.
     De hade två barn 7 och 3 år gamla när Kristin avled. Zachris gifte om sig 1801 med Kerstin
     Nilsdotter född 1768 från Tolg. Familjen flyttade 1815 till Tolg. Zachris avled av tvinsot.
4.  Elin gifte sig 1784 med soldaten för Röjde Daniel Nilsson Rödman. Denne avled redan 1788 och
     efterlämnade en drygt tvåårig son. Elin gifte om sig 1796 med smedgesällen Håkan Andersson
     Holmberg på Böksholm. Makarna flyttade till Åryd i Hemmesjö 1798. Där avled Elin av slag
     knappt 60 år gammal.
5.  Sara dog av kopporna bara tre år gammal.
6.  Jonas övertog gården i Rödje. Han gifte sig 1801 med Ingeborg Johansdotter 1768-1835 född i
     Eke. Makarnas andra och tredje barn dog fem och två år gamla. Från 1824 bodde Jonas och
     Ingeborg som inhyses hos sin son i Drevs Arvidsgård.

 

FAMILJ NR 56
                                                                                                                            Mormors farfars farfar     Måns Johansson             1722 05 05 -

gift 1747 10 25 i Tjureda med
                                                                                                        Mormors farfars farmor   Anna Nilsdotter         
Barn:                             1. Elin                            1749 11 16
                                     2. Nils                            1752 06 15 - 1821 12 03

Måns Johansson var född på Fällorna under Eknaholms Herrgård i Tjureda.  (Se familj nr112!). 
Anna Nilsdotter kom vid vigseln från Ekna Herregård. Möjligen var hon piga där. Hennes föräldrar har jag inte hittat. När barnen föddes uppgavs att familjen bodde under Tjureda Herregård. De hittas dock inte i husförhörsböckerna. 

Om barnen:

1.  Elin, ingen uppgift hittad.                                                                                                       2.  Nils, se familj nr 28! 

                                                                                                                  

FAMILJ NR 58
Mormors farmors farfar     Daniel Persson                            1720 10 11 - 1776 03 06
gift 1744 11 20 i Östra Torsås med
Mormors farmors farmor    Kierstin Börjesdotter                 1727 09 15 - 
Barn:                                1. Per                                         1747 02 16 - 1819 06 06
                                        2. Börje                                      1748 11 19 - 1814 04 07
                                        3. Elin                                         1751 04 07 -
                                        4, Josef                                       1752 09 30 - 1785 04 16
                                        5. Susanna                                   1755 11 24 - 1761 06 17
gift 2:a g. 1759 med          Kerstin Nilsdotter                        1731          - 1760 06 15
Barn:                                6. Sara                                        1760 06 15 - 1760 09 02
                                        7. Ingrid                                      1760 06 15 - 1760 07 02
gift 3:e g. 1761 06 05 i Östra Torsås  med
                                        Annika Jacobsdotter                    1740 10 31 - 1802 10 05
Barn:                                8. Sven                                        1762 02 16 - 1826 02 18
                                        9. Elin                                         1763 11 22 - 1802 09 28
                                      10. Kirstin                                     1766 03 27 - 1770 04 24
                                      11. Susanna                                   1768 02 22 - 1831 09 12
                                      12. Måns                                        1771 03 25 -
                                      13. Kerstin                                     1774 02 01 -
                                      14. Martha                                     1776 02 18 - 1776 04 08                     

Daniel Persson kom från Nöbbele Södregård där han blev bonde. Kerstin Börjesdotter var född i Torsjö Smedgård. Alla gårdarna är belägna i Östra Torsås socken. Kerstin Börjesdotters dödsår är inte känt eftersom både husförhörsbok och dödbok saknas för den aktuella tiden.

Varifrån Daniels andra hustru, Kerstin Nilsdotter, kom är svårt att veta, eftersom inte vigselbok finns för 1759, som bör vara det troliga vigselåret. Hon dog i samband med att hon födde tvillingflickor. 

Daniel Perssons tredje hustru, Annika Jacobsdotter kom från Nöbbele Lunnagård.

Om barnen:
1.  Per, se familj nr 29!
2.  Börje gifte sig med Annika Johansdotter och övertog svärföräldrarnas gård i Trångsgärde,
     Furuby socken. Börje dog av bröstfeber.
3.  Elin dog möjligen i samband med födseln.
4.  Josef Danielsson gifte sig 1777 med Anna Månsdotter. Anna avled efter att hon fött en son.
     Hon återfinns dock inte i dödboken. Josef gifte om sig 1780 med Catharina Pehrsdotter.
     Makarna brukade Torsjö Bengtsgård, där Josef avled av bröstfeber bara 32 år gammal.
5.  Susanna dog av mässling fem år gammal.
8.  Sven gifte sig 1787 i Urshult med Maria Andersdotter. Paret övertog hennes hemgård Rössvik
     Storgård. Maria dog 1799 efter att ha fött fyra barn och Sven gifte om sig 1802 med Ingrid
     Mattisdotter från Nöbbele. Familjen flyttade till Asarum och därifrån till Mörrum för att bli
     torpare i Bökemåla.
     Detta var en familj som inte tycks ha fått något varmt mottagande. I husförhörsboken är
     följande noterat: ”Emedan de år 1817 varit anklagade för tjufgods hysande vid Stoby
     Tingsställe hafva soknemännen protestat emot deras inflyttande. Genom Domstolsutslag
     frikände.”
     Om sonen Mattis född 1806 finns följande notering: ”Ej anklagad för delaktighet i föräldrarnas
     brott.”  
     Sven Danielssons dödsorsak uppgavs vara ”Bröstgräv”, möjligen lungsot.
9.  Elin och hennes make Daniel Gabrielsson övertog Nöbbeled Södergård. Elin och makarnas barn
     Lisa 9 år, Kerstin 6 år och Håkan 1 månad gamla samt Elins mor Annika dog av dragsjuka
     (förgiftning av mjöldryga) och begravdes samtidigt den 10 oktober 1802. En vecka senare dog
     Daniel Gabrielsson, även han av dragsjuka.
10. Kirstin dog fyra år gammal av ”bröstsjuka” (lunginflammation).
11. Susanna gifte sig 1790 med Nils Persson 1756-1830. Makarna bodde i Tångshult, Gårdsby
     socken. Susanna dog av vattusot.
12. Måns har antecknats som död i husförhörsboken 1782-1790, men återfinns inte i dödboken.
13. Kerstin är struken i Nöbbeled Södergård efter 1791. Ingen annan uppgift hittad.
14. Marta begravdes den 14 april, på dagen en månad efter sin far.

 

FAMILJ NR  59
Mormors farmors morfar     Gudmund Persson
gift 1732 01 14 i Väckelsång med
Mormors farmors mormor    Annika Persdotter
Barn:                                 1. Magdalena                                1734 06 08 -
                                         2. Daniel                                      1737 01 09 -
                                         3. Catarina                                   1739 04 06 - 1814 05 23
                                         4. Elisabet                                    1743 07 06 -
                                         5. Christina                                   1746 07 29 - 1818 08 17
                                         6. Maria                                        1749 06 07 - 1809 07 22
                                         7. Johannes                                   1752 07 20 -

Familjen bodde när barnen föddes i Annikas föräldragård Väckelsångs Södergård. Gudmund var troligen son till klockaren Pär Gudmundsson i Hallagård. Husförhörsbok saknas under åren 1737 - 1784.

Om barnen:
3.  Catarina gifte sig 1767 med Nils Andersson från Väckelsång Smedsgård. Catarina skrevs som
     dragonänka när hon 1813 flyttade från Karlshamn till Östads Gossagård, där hon avled.
4.  Elisabet gifte sig 1769 med Gabriel Svensson från Hyllesbol.
5.  Christina gifte sig 1770 med Petter Johansson 1747-1818. Makarna bodde vid sin död i Högelid,
     Väckelsång.
6.  Maria, se familj nr 29!

     Om övriga barn har inte hittats några uppgifter.


    
FAMILJ NR 60
Mormors morfars farfar     Johan Nilsson Smed                     1715          - 1782 09 03 
gift med
Mormors morfars farmor    Kierstin Gunnarsdotter               1736 08 01 - 1830 09 06 
Barn:                                1. Simon                                      1754 12 18 - 1832 02 15 
                                        2. Anders                                    1756 10 26 - 1789 06 28
                                        3. Nils                                         1759 12 10
                                        4. Catharina                                1763 02 09 - 1763 05 04
                                        5. Håkan                                     1764 05 16 - 1806
                                        6. Samuel                                    1767 04 22 - 1827
                                        7. Annika                                     1770 05 22 - 1836 01 21
                                        8. Johannes                                 1773 09 07 - 1817 11 12
                                        9. Elias                                        1776 07 19 -
                                      10. Fredrik                                     1778 11 02 -

Familjen bodde i Åhult, Lenhovda socken. Johan Nilsson var född i Ljuder och Kerstin Gunnarsdotter i Ekeberga.       (Se familj nr 120 och 121!) 

Johan Nilsson dog av bröstfeber. Han blev enligt dödboken 61 år gammal. Makarnas söner antog efternamnet Lindvall, förutom Samuel som kallade sig Åstrand. Kerstin gifte om sig 1787 med änklingen Sven Svensson från Grönahult.

Om barnen:
1.  Simon gifte sig 1777 med Sara Persdotter född 1755. Makarna bodde i Vägershult Norregård.
2.  Anders, se familj nr 30!
3.  Nils Lindvall, gifte sig 1790 i Karlskrona Amiralitetsförsamling med Britta Catharina Granbäck.
     Deras fyra barn föddes i Karlskrona Tyska församling.
4.  Catharina, anteckningen i dödboken anger “kvävd av modren”. En inte helt ovanlig dödsorsak
     vid denna tid, då den uttröttade modern tog sitt spädbarn i sängen för att värma det. Kanske
     var den rätta dödsorsaken ”plötslig spädbarnsdöd”, ett begrepp som man då inte kände till.
5.  Håkan ska enligt uppgift ha dött i Karlskrona.
6.  Samuel, som antog tillnamnet Åstrand, var gift två gånger, först med Anna Maria Timnell och
     senare med Maria Lund. Samuel dog i Norra Sandsjö, Jönköpings län. Dödbok finns ej.
7.  Annika gifte sig 1785 med Johan Simonsson 1760-1831. Makarna övertog gården i Åhult.
8.  Johannes Lindvall gifte sig med Johanna Maria Lind född 1778 i Karlskrona.  Johannes var
     handelsman i Karlskrona där han avled bara 44 år gammal. Han jordfästes i Augerum.
9.  Elias Lindvall gifte sig med Christina Håkansdotter född 1781 i Lenhovda Sunagård. Familjen
     flyttade 1816 till Älghult, men inflyttningsbok finns inte, varför de är svåra att hitta.
10. Fredrik Lindvall flyttade 1792 till Kristianstad.FAMILJ NR 61
Mormors morfars morfar    Nils Månsson                                1718          - 1789 07 31
gift 1:a g. 1755 med
Mormors morfars mormor  Maria Persdotter                          1728 07 07 - 1764 10 25
Barn:                                1. Ingeborg                                  1756 11 26 - 1814 11 25
                                        2. Håkan                                      1759 12 20
gift 2:a g. 1765 med          Ingeborg Börjesdotter                   1743          - 1795 02 10
Barn:                                3. Per                                           1765 08 08 - 1787 04 03

Några säkra uppgifter om Nils Månsson, förutom att han uppges komma från Bredhälla i Nottebäcks socken, finns inte. Även hans svärfar Per Persson ska ha kommit därifrån. Gården i Skäraskog, där Nils blev bonde, var hustruns föräldragård. (Se familj nr 123!)

Om barnen:
1.  Ingeborg, se familj nr 30!
2.  Håkan, ingen säker uppgift.
3.  Per dog av feber enligt dödboken. Han blev bara 21 år gammal.FAMILJ NR 63 
Mormors mormors morfar    Sven Månsson                           1723 02 17 - 1784 02 09
gift 1751 11 17 i Dädesjö med
Mormors mormors mormor  Maria Månsdotter                      1725 11 25 - 1812 11 23 
Barn:                                 1. Sara                                       1754 10 21 - 1755 03 17
                                         2. Kerstin                                  1756 02 06 - 1843 12 06
                                         3. Sara                                       1758 09 10 - 1839 12 05
                                         4. Per                                        1762 02 20 - 1806
                                         5. Brita                                      1764 10 31 -  1813 11 08                                    
Familjen bodde i Ramnåsa Norregård i Dädesjö socken. Sven var född i Holmsås och Maria var vid giftermålet piga i Dädesjö prästgård.       (Se familj nr 126 och127!). 

Makarna bodde vid Sven Månssons död i Färesjö som inhyses hos dottern Kerstin. Maria avled hos dottern Brita i Åslahult.                                                                                                              

Om barnen:                                                                                                                                
2.  Kerstin, se familj nr 31!
3.  Sara bodde också hos föräldrarna på torpet Färesjö tillsammans med sin son Magnus Magnusson
     född 1787. Hans far var drängen i Ramnåsa Kronogård Magnus Månsson. 1796 gifte Sara sig med
     22-årige drängen Håkan Persson och födde året därpå tvillingflickorna Sara och Lisa. Familjen
     bodde i Åshults torp. Maken dog redan 1802 bara 28 år gammal. Sara och dottern Lisa flyttade
     1813 till Arebro under Näsby Tykagård. Sara slutade sina dagar på Dädesjö Fattiggård.
4.  Per var soldat Näsvis för Näsby. Han gifte sig 1791 med änkan Elin Nilsdotter. Hon hade två
     barn från sitt första gifte. Makarna hade tillsammans fyra barn i åldrarna 14 till 4 år då Per
     stupade under ett slag i Tyskland.
5.  Brita bodde i Åslahult men flyttade 1813 till Arebro och systern Sara. Där avled hon samma år
     som fattighjon och uppgavs ha fallandesot.

Generation 7

När man i släktforskningen kommit till generation 7 är det svårt att i kyrkans arkiv hitta uppgifter. I de äldsta längderna, Kyrkans räkenskaper, omnämns dock de sockenbor som gett gåvor till kyrkan i samband med vigsel och kvinnors kyrkogång samt gett testamente efter avlidna personer. En annan källa är Jordeböcker, Mantalslängder, Domböcker och Bouppteckningar.

I den forskning som gällt älghultsbor har jag haft stor hjälp av Liss-Erik Björkmans redovisning om byar och gårdar i Älghults socken, som varit införda i Älghults Krönika åren 1960 - 1963. Ofta har jag ordagrant kopierat hans texter. Tack vare detta har många personer, som var födda under tidigt 1600-tal, trätt fram.

 

FAMILJ NR 64 
Farfars farfars farfars far               Börje 
gift med
Farfars farfars farfars mor             Martha                             1685          - 1770
Barn:                                            1. Zachris                         1713 08 24 - 1783 06 12
                                                    2. Per                               1727 11 21 - 1765 06 02
                                                    3. Johan                           1732 01 01 - 1795 09 27

Familjen bodde troligen i Saxhult, Lemnhults församling. Börjes och Marthas efternamn har jag inte lyckats hitta. Martha uppgavs före sin död vara ”gammal och kraftlös”. Hon återfinns inte i dödboken. De tre sönerna bodde alla i Saxhult efter att de gift sig. Zachris och Johan står som brukare av var sin hemmandel.                                                                                                     

Om barnen:
1.  Zachris, se familj nr 32!
2.  Per gifte sig med Brita Stina Sjöberg 1723-1771. Han uppgavs ha dött av lungsot.
3.  Johan gifte sig 1756 med Annika Börjesdotter från familj nr 65. Han blev änkling redan 1759 
     och gifte aldrig om sig.

 

FAMILJ NR 65 
Farfars farfars farmors far            Börje Persson                  1689          - 1760 02 03
gift med
Farfars farfars farmors mor          Kirstin Persdotter            1707 10 03 - 1767 06 10
Barn:                                          1. Maria                            1722 12 23 - 1802 10 31
                                                  2. Jonas                            1730 12 10 - 1811 03 28
                                                  3. Annika                          1733 05 01 - 1759 09 27

Familjen bodde i Saxhults Västergård i Lemnhult. Börje Persson uppges ha dött av ”ålder och bräcklighet 71 år gammal” medan hustrun dog av lungsot.

Om barnen:
1.   Maria, se familj nr 32!
2.  Jonas förblev ogift och var dräng hos sin svåger Johan Börjesson.
3.  Annika gifte sig 1756 med Johan Börjesson från familj nr 64. Hon avled vid barnsbörd.

 

FAMILJ NR 67
Farfars farfars mormors far
           Zachris Andersson            1664           - 1749 10 29
gift med 
Farfars farfars mormors mor          Elisabeth Håkansdotter    1689 05 01 - 1763 08 04
Barn:                                            1. Anders
                                                    2. Johan (Jaan)        
                                                    3. Annika
                                                    4. Erik                               1715 12 26 -
                                                    5. Maja                              1720 07 29    
                                                    6. Greta                             1721 08 14
                                                    7. Håkan                            1723
                                                    8. Christina                        1725
                                                    9. Catharina Elisabeth       1728 04 14 - 1805 11 19

Familjen bodde i Råsa Nedergård i Näshult. I dödboken kallas Zachris ”Mäster Zachris i Råsa”. Han uppgavs vara 85 år när han avled.

Om barnen:
5.  Maja gifte sig 1741 med Peter Nyqvist i Råsa torp.
7.  Håkan gifte sig 1753 med Maria Persdotter. Makarna var en tid bosatta på Saxhults soldattorp i  
     Lemnhults socken.
8.  Christina gifte sig 1747 med Johan Persson från Bockaskruv i Älghults socken. Makarna med två
     barn bodde först i Råsa Nedergård men flyttade enligt husförhörsboken omkring 1750 till
     Saxhult i Lemnhults socken.
9.  Catharina, se familj nr 33!

 

FAMILJ NR 72
Farfars morfars farfars far            Jacob Månsson                1696 09 06 - 1772 07 05
gift 1716 11 01 i Älghult med
Farfars morfars farfars mor           Karin Larsdotter             1693 10 02 - 1765 06 18
Barn:                                           1. Måns                           1717 04 09 - 1760 03 16
                                                   2. Lisbeth                        1720 03 18 -
                                                   3. Jonas                           1723 03 10 -
                                                   4. Annika                         1727 04 10 -

Jacob Månsson var född i Stenbrohult, Älghults socken. Jacob och Karin bodde i Djuphult, när de tre äldsta barnen föddes och i Stenbrohult när Annika föddes. Senare återfinns de som inhyses i Hohults Norregård och vid Karins död i Älghults Södregård. Jacob Månsson gifte om sig 1768 med Elin Svensdotter från Ågård.

Om barnen:
1.  Måns, se familj nr 36!
2.  Lisbeth gifte sig 1744 med soldaten Daniel Persson Stierna i Marskog.

     Om de övriga barnen har jag inte hittat några uppgifter.

 

FAMILJ NR 73
Farfars morfars farmors far           Carl Gisesson                   1645           - 1725 08 15
gift 1713 01 25 i Älghult med    
Farfars morfars farmors mor         Kerstin Nilsdotter            1694 11 25 - 1772 06 27
Barn:                                           1. Sara                             1718 03 29 - 1785 07 26

Liss-Eric Björkman nämner i Älghults Krönika nr 18 sid. 50 två med namnet Carl Gisesson. Troligen är detta den yngre av dem, född omkring 1645. Han hade först varit gift med Elisabet och hade troligen flera barn, däribland en som hette Kerstin och var född 1702.
Carl Gisesson bör ha varit omkring 73 år, när han blev far till den 25-åriga Kerstins dotter Sara. Kerstin Nilsdotter var född i Norramåla. Makarna bodde vid vigseln i Marshult. Carl Gisesson dog i Norramåla och Kerstin i Ännamåla, där hon bodde hos dottersonen Magnus Månssons familj.

Om barnen:
1.  Sara, se familj nr 36!


FAMILJ NR 74
Farfars morfars morfars far          Per Nilsson                   1683          - 1752 07 13
gift 1707 06 05 i Älghult med 
Farfars morfars morfars mor        Anna Jacobsdotter        1681 c:a     - 1751 01 18
Barn:                                          1. Nils                            1708 05 03 - 1796 01 04
                                                  2. Per                            1710 07 03 - 1710
                                                  3. Ingrid                         1711 05 20 -
                                                  4. Jacob                        1714 11 24 - 1780 01 09
                                                  5. Ingeborg                    1717 07 18 - 1800 05 21
                                                  6. Per                            1720 04 10 -
                                                  7. Annika                       1724 07 29 -

Per Nilsson var bonde i Svartshults Norregård, Älghults socken.

Om barnen:
1.  Nils brukade gården i Svartshult efter föräldrarna. Han var först gift med Lisbet Jonsdotter.
     Makarna hade fem söner och en dotter. Hustrun avled 1758 och Nils gifte om sig samma år med
     Maria Nilsdotter från Åseda.
3.  Ingrid gifte sig 1729 med Sven Börjesson 1703-1794 från Hageskruvs Backegård. Efter makens
     död hittas inte Ingrid i kyrkböckerna.
4.  Jacob, se familj nr 37!
5.  Ingeborg gifte sig 1741 med hammarsmeden Bengt Håkansson (Hammarklang) vid Sävsjöströms
     järnbruk.
6.  Per, ingen uppgift hittad.
7.  Annika gifte sig 1746 med mjölnardrängen Måns Håkansson från Forsa, Lenhovda. 

 

FAMILJ NR 75
Farfars morfars mormors far           Carl Carlsson                  1667 c:a     - 1744 11 04  
gift 1693 06 18 i Älghult med 
Farfars morfars mormors mor         Ingeborg Eliedotter         1675 c:a     - 1750 04 29 
Barn:                                            1. Elisabeth                      1694 03 25 - 
                                                    2. Per                               1696 04 13 - 1776 10 05
                                                    3. Elias                             1698 12 06 - 1759 05 25
                                                    4. Karin                            1702 10 12 - 1771 05 31
                                                    5. Carl                              1706 05 27 - 1706 07 29
                                                    6. Sara                              1708 12 20 - 1782 10 20
                                                    7. Gyrita                           1709 -1710 - 1799 03 03
                                                    8. Görel                            1712 02 17 - 1716 01 08
                                                    9. Annika                          1715 c:a     - 1794 09 03

Familjen brukade Carl Carlssons föräldragård Marshults Västregård. Hans föräldrar var Carl Gisesson och Gyrit Håkansdotter död 1709. Ingeborg var född i Marshults Östergård. Hennes föräldrar hette Elias Zachrisson och Karin Andersdotter.

Om barnen:
1.  Elisabeth, ingen uppgift hittad.
2.  Per gifte sig 1725 med Elin Persdotter i Marskog
3.  Elias gifte sig 1722 med Maria Månsdotter och blev bonde i Marskogs Östregård.
4.  Karin gifte sig 1728 med änklingen Per Björnsson 1687-1751 i Bockaskruv Östregård. Hon gifte
     om sig 1752 med Nils Jonsson.
6.  Sara gifte sig 1735 med änklingen Nils Persson i Norramåla.
7.  Gyrita finns inte i dopboken men torde vara född 1709 eller i januari 1710. Jag har varit lite 
     osäker på om Gyrita hörde till denna familj tills jag upptäckte att hon fått sitt ovanliga namn
     efter henne. Både dopbok och dödbok saknas 1709 till och med januari 1710. Gyrita gifte sig 
     1738 med Anders Månsson.      Se familj nr 38!
8.  Görel fick inte uppleva sin fyraårsdag.
9.  Annika, se familj nr 37! Annika hittas inte i Dopboken, men det var hos henne modern bodde
     inhyses efter faderns död.

 

FAMILJ NR 76
Farfars mormors farfars far            Måns Persson                  1672           - 1749 01 22  
gift 1706 06 20 i Älghult med
Farfars mormors farfars mor          Kerstin Andersdotter      1685           - 1769 01 22 
Barn:                                            1. Maria                           1707 04 15 -
                                                    2. Anders                        1716 12 18 - 1799 04 14

Familjen bodde i Marskogs Södergård. Möjligen var Kerstin dotter till Anders Gisesson i Marskog.

Om barnen:
1.   Maria gifte sig 1722 med Elias Carlsson från Marshult. Se familj nr 75! Efter makens död gifte
      hon 1762 om sig med Sven Nilsson i Barkebo, Kråksmåla socken.
2.   Anders, se familj nr 38!

 

FAMILJ NR 77 (= familj nr 75)
Farfars mormors farmors far          Carl Carlsson                 1667 c:a     - 1744 11 04  
gift 1693 06 18 i Älghult med 
Farfars mormors farmors mor         Ingeborg Eliedotter       1675 c:a     - 1750 04 29 
Barn:                                            7. Gyrita                        1709 -1710 - 1799 03 03

7.  Gyrita, se familj nr 38!

                                                                                                                                        

FAMILJ NR 78
Farfars mormors morfars far         Torkel Gudmundsson        1661           - 1735 04 27
gift 1695 11 03 i Älghult med
Farfars mormors  morfars mor       Elisabeth Persdotter        1677 01      - 1762 08 09 
Barn:                                           1. Per                                1696 10 04 - 1764 03 18
                                                   2. Gudmund                       1697 
                                                   3. Carl                               1699 01 29 - 1706 06 10 
                                                   4. Nils                                1701 11 24 - 1706 06 17
                                                   5. Maria                             1705          - 1706 07 08
                                                   6. Kirstin                           1706 04 08 - 1780 05
                                                   7. Carl                               1708 10 11 -
                                                   8. Olof                               1710 05 08 - 1797 03 04
                                                   9. Sara                               1713 04 26 - 1787 05
                                                 10. Maria                              1716 03 26 - 1717 09 08

Torkel Gudmundsson var född i Gillbonderyd och där bosatte sig familjen först. Hans föräldrar var Gumme Torkelsson 1630 c:a - 1719 och Karin Gummes-dotter 1633 c:a - 1716. Han hade minst fyra yngre syskon, Nils som 1689 flyttade till Kalmar för att lära skräddaryrket, Håkan som 1694 flyttade till Kalmar, Hemming 1675 c:a - 1707 och Kirstin, som 1687 gifte sig med Peder Månsson i Hoaskruv.

Torkels hustru, Elisabeth Persdotter, var född i Ryd. Hennes far var Per Börjesson 1637 c:a - 1713. Moderns namn är inte känt. Torkel och Elisabeth bodde en tid i Ryd, och därefter i Brandstorp, men 1706, när barnen Carl, Nils och Maria dog, bodde familjen i Bubbetorp. När de båda yngsta döttrarna föddes hade de återkommit till Ryd och där avled båda makarna.

Elisabeth Persdotters bror Sven Persson gifte sig 1695 med Lisbeth Jonsdotter i Hohult. En anteckning i dödboken 1711 uppger att både Sven och två av hans barn fanns bland ”de i pesten döde”. Även Svens faster Kirstin Börjesdotter och hennes make Måns Persson hörde till de pestdödade.

Om barnen:
1.  Per gifte sig 1721 med Brita Svensdotter och blev bosatt i Bockaskruv. Makarna begåvades med
     minst nio barn.
2.  Gudmund återfinns inte i dopboken, men var troligen född 1697. Han gifte sig 1717 med Elsa
     Sunesdotter i Kvarterbo. Paret bodde i Gillbonderyd när sonen Sven föddes 1718
6.  Kirstin gifte sig 1722 med Olof Gummesson, även han född i Ryd. Makarna brukade Botillabo 
     Norregård till Olofs död 1748.
7.  Carl, ingen uppgift hittad.
8.  Olof, se fam. nr 39!
9.  Sara gifte sig 1730 med Per Jonsson från Långaskruv. Makarna blev bönder i Ryd. Som änka 
     gifte Sara om sig 1753 med Daniel Persson från Fagraskog.

 

FAMILJ NR 79
Farfars mormors mormors far      Håkan Carlsson                  1674 c:a      - 1761 10 21
gift med
Farfars mormors mormors mor    Ingrid Svensdotter             1696 c:a     - 1746 05 04
Barn:                                         1. Per                                 1713 02 28 - 
                                                 2. Elias                               1716 04 19 - 1775 05 13
                                                 3. Elisabeth                        1719 10 29 - 1794 10 18
                                                 4. Daniel                             1722 03 28 - 1807 02 06
                                                 5. Jonas                              1725 02 15 - 1798
                                                 6. Gabriel                           1730 05 01 - 1774 01 09
                                                 7. Ingeborg                         1734 07 22 - 1812 02 16

Familjen bodde i Marshults Östergård i Älghults socken. Troligen var Håkan bror till Carl Carlsson, familj nr 75 och 77.

Om barnen:
1.  Per ingen uppgift hittad.                                                                                   
2.  Elias gifte sig 1743 med Karin Persdotter från Blötskogs Lillagård och blev bonde där. Efter 
     hustruns död 1765 gifte han tre år senare om sig med änkan Lisbet Jonsdotter.
3.  Elisabeth, se familj nr 39!
4.  Daniel gifte sig 1762 med Anna Catharina Eliasdotter från Hageskruv. Daniel titulerades
     sockenskräddare när han 1763 blev ägare till Kvarterbo Östregård. Makarna blev de första i den
     släktkedja som ägde gården i 180 år.
5.  Jonas gifte sig 1752 med Elin Persdotter från Marskogs Södergård.
6.  Gabriel gifte sig 1756 med Elisabet Isaksdotter. Tre döttrar föddes i äktenskapet. Efter 
     Gabriels död gifte hustrun om sig med Jonas Jonsson.
7.  Ingeborg gifte sig 1754 med Anders Nilsson från Kråkemåla.

 

FAMILJ NR 83
Farmors farfars mormors far          Måns Svensson                 1658          - 1742 10 31
gift med
Farmors farfars mormors mor      Maria Carlsdotter             1668          - 1758 12 16
Barn:                                            1. Ingeborg                       1697 04 09 - 1699 04 01
                                                    2. Maria                            1700 09 01 -
                                                    3. Ingeborg                       1703 01 09 -
                                                    4. son                               1706 05 18 - 
                                                    5. Ingrid                           1710 02 16 - 1775 06 22

Båda makarna var födda i Granhult och där, i Elmeshult, bodde de också när barnen föddes. Senare flyttade de till Slän i Dädesjö där båda bodde vid sin död.

Om barnen:
5.  Ingrid, se familj nr 41!

      Om de övriga barnen har jag inte hittat några uppgifter.

  

FAMILJ NR 84 (= familj nr 89)
Farmors farmors farfars far            Erik Jönsson                   1669           - 1740 05 16
gift omkring 1698 med
Farmors farmors farfars mor          Britta Persdotter             1675           - 1746 03 09
Barn:                                            1. Elin                              1698           - 1738 06 25
                                                    2. Sara                             1702
                                                    3. Per                              1705 08 18 - 1780 11 30
                                                    4. Nils                              1712 08 09 - 1762 07 14
                                                    5. Maria                           1716 03 28 -
                                                    6. Karin                            1720 02 15 -                                     

Familjen bodde i Mästreda, Sjösås socken. Dopbok finns inte före 1705, men Erik Jönsson gav gåva till kyrkan vid hustruns kyrkogång i början av år 1699 och 1702 varför man kan fastställa de äldsta döttrarnas födelseår. Nils och Maria föddes i Moo i Granhult. Från 1720 bodde familjen i Sjöatorp, Dädesjö. 

Om barnen:
1.   Elin gifte sig 1723 med Jon Andersson från Asby. Makarna bodde i Asby Östregård, men hade 
      vid Elins död flyttat till Dädesjö Västregård.
2.   Sara gifte sig i Dädesjö 1725 med Carl Andersson. Makarna bodde i Sjöaryd. Se familj nr 44!
3.   Per, se familj nr 42!
4.   Nils gifte sig 1734 i Sjösås med Ingegerd Andersdotter. Familjen bodde först i Sjöatorp, men 
      flyttade senare till Almsäng i Dädesjö.
5.   Maria gifte sig i Dädesjö 1731 med Johan Jonsson från Gårdsby.
6.   Karin gifte sig i Dädesjö 1742 med Jonas Månsson.

  

FAMILJ NR 85
Farmors farmors farmors far         Sven                                                    - 1731 02
gift med
Farmors farmors farmors mor       Gertrud Jönsdotter             1675          - 1739 12 04
Barn:                                           1. Britta                              1716 11      - 1793 03 14

Familjen bodde i Västeränga, Sjösås socken. ”Sven i WästerEnga” gav 8 öre till kyrkan den 6 november samt den 26 december 1716, troligen i samband med dottern Brittas födelse och vid hustruns kyrkogång. Testamente efter ”Sven i WästerEnga” gavs den 14 februari 1731.

Om barnen:
1.  Britta, se familj nr 42! 

 

FAMILJ NR 87
Farmors farmors mormors far       Pehr Svensson                   1658          1744 02 19
gift med
Farmors farmors mormors mor     Ingiärd Jönsdotter
Barn:                                           1. Britta                            1713          - 1792 05 16
                                                   2. Sven 

Familjen bodde i Eke Västra Norrgård. Pehr Svensson blev enligt dödboken 86 år gammal.

Om barnen:
1.  Britta, se familj nr 43!
2.  Sven är antecknad i Husförhörsboken från 1717.

  

FAMILJ NR 89 (= familj nr 84)
Farmors morfars farmors far            Erik Jönsson                   1669           - 1740 05 16
gift med
Farmors morfars farmors mor          Britta Persdotter             1675           - 1746 03 09
Barn:                                              2. Sara                             1702

2.  Sara, se familj nr 44 och 84!

 

FAMILJ NR 96
Morfars farfars farfars far              Samuel Persson                1704 
gift 1724 12 28 i Hemmesjö med
Morfars farfars farfars mor            Elsa Persdotter                 1706 05 04 - 1781 03 20
Barn:                                            1. Pehr                             1726 10 10 - 1811 08 19- 
                                                    2. Måns                             1729 05 02
                                                    3. Ingrid                            1731 11 13 -
                                                    4. Zachris                          1736 04 08
                                                    5. Elin                               1739 04 01 -
                                                    6. Maria                             1743 08 14 - 1781 03 08
                                                    7. Daniel                            1745 06 26 -
                                                    8. Magnus                          1749 01 18 -

Familjen bodde i Gudmundstorp Hemmesjö socken som var Samuels föräldragård. Föräldrarna hette Per Nilsson  död 1720 och Elin Månsdotter död 1736. Elsa kom från Billa. Hennes föräldrar var Per Persson och Karin Jonsdotter.

Om barnen:
1.  Pehr, Se familj ne 48!
3.  Ingrid har vållat huvudbry. Enligt dopboken föddes en son, Per, i november 1731. Det är
     märkligt att ett barn får samma namn som ett syskon som är i livet. 
     I dopboken finns följande anteckning:  ”Den 22 april 1732 föddes et barn i Gummatorp och
     döptes den 29 dito vid namn Ingrid fader Samuel.”
 Detta är sen överstruket. Prästernas 
     noteringar är inte alltid helt pålitliga. Troligen var det Ingrid som föddes den 13 november
     1731. Hon kan väl knappast ha kommit till världen fem månader efter sin bror. Ingrid gifte sig
     1754 med Nils Gabrielsson från Gårdsby socken. Två döttrar föddes i äktenskapet. Maken dog
     redan 1761 bara 35 år gammal. Ingrid gifte om sig 1762 med änklingen Johan Jonsson och 
     födde ytterligare fem barn. De två yngsta var tvillingflickor och föddes efter att familjen
     flyttat till torpet Katrineberg under Växjö Östragård. Där avled maken 1798. Han blev 75 år
     gammal. Ingrid flyttade 1800 till Hollstorp. En annan forskare har uppgett att hon avled 1808 i 
     Tingsås, där dottern Maja bodde, men jag hittar henne inte där varken i dödbok eller i 
     husförhörsbok.
5.  Elin gifte sig 1764 med Nils Olsson från Backagården.
6.  Maria gifte sig 1763 med Måns Danielsson och makarna bosatte sig i Gudmundstorp. De fick fem
     barn, den yngsta var inte fyllda fyra år när Maria dog vid barnsbörd bara 12 dagar före barnens
     mormor.


FAMILJ NR 97
Morfars farfars farmors far            Jöns Gisesson
gift med
Morfars farfars farmors mor           Märta Nilsdotter
Barn:                                            1. Elin                               1721 09 25 - 1808 05 13
                                                    2. Maria                             1724 09 11 -
                                                    3. Annika                           1728 04 21 - 1731 10 01
                                                    4. Annika                           1733 01 23 - 

Familjen bodde i Torsås Norregård i Östra Torsås.

Om barnen:
1.  Elin, se familj nr 48!

     Om Maria och Annika har jag inte hittat några uppgifter.

 

FAMILJ NR 100
Morfars farmors farfars far            Tore Håkansson               1677          - 1749 06 21
gift med
Morfars farmors farfars mor          Gunnil Danielsdotter        1684          - 1744 02 19
Barn:                                            1.Daniel                           1705          - 1742 11 06
                                                    2.  Ingierd                        1708          - 1783 11 14
                                                    3. Anders                         1712          - 1763 08 22
                                                    4. Måns                            1713 c:a    - 1785 09 02
                                                    5. Daniel                          1721 06 23 - 
                                                    6. Märta                           1728 12 28 - 1786 07 14

Familjen var bosatt i Blötevik i Linneryds socken. Thore Håkanssons föräldrar var troligen Håkan Frennesson och Gertrud Gummesdotter och Gunnils hette Daniel Jonsson 1659 - 1744 och Kirstin Hindriksdotter död 1732 i Blötevik.

När andra släktforskare upptäckt, att ett barn fått samma namn som ett äldre syskon som ännu är i livet, har jag inte trott på det. Men i det här fallet har jag tvingats ge med mig. Det finns troligen två Daniel i familjen.

Om barnen:
1.  Daniel, se familj nr 50!
2.  Ingierd gifte sig med Carl Jonsson 1701 - 1748. Makarna bodde i Hultet, Linneryd.
3.  Anders gifte sig 1745 med Karin Gudmundsdotter död 1767. Familjen bodde i Gatehult
     Södergård, Linneryd.
4.  Måns var gift tre gånger, först med Elin Jönsdotter 1718 c:a -1754 från Södra Sandsjö, 1759
     med Kerstin Nilsdotter död 1772 samt 1772 med Kerstin Johansdotter. Han var nämndeman 
     och bodde i Gatehult Södregård
5.  Daniel fick samma namn som sin äldste bror, vilket var mycket ovanligt, eftersom denne var i 
     livet. Han gifte sig 1745 med pigan Margareta Danielsdotter från Skogsryds torp. Makarna 
     flyttade till Ljuder och bodde senare i Södra Sandsjö, där yngsta dottern Lena föddes 1757.
     Därefter har inget hittats om familjen.
6.  Märta gifte sig med Mattis Svensson född 1718  i Älmeboda och död 1784 i Blötevik, Linneryd. 


FAMILJ NR 102
Morfars farmors morfars far           Matthis Nilsson                 1669          - 1749 12 28 
gift 1702 09 21 i Älmeboda med
Morfars farmors morfars mor         Kirstin Börjesdotter          1684          -1745 04 14
Barn:                                            1. Bengta                          1704 04 24 - 1711 10
                                                    2. Nils                               1707 08 17 - 1711 10
                                                    3. Nils                               1712 09 13 - 1719 11 01
                                                    4. Bengta                          1715 05 16 - 
                                                    5. Börje                            1718 03 12 - 1719 11 01
                                                    6. Jacob                           1719 07 28 - 1798 03 26
                                                    7. Nils                               1722 06 16  
                                                    8. Karin                             1725 10 11

Familjen bodde i Abrahamshult, Älmeboda socken. Kerstin kom troligen från byn Askaremåla

Om barnen:
1-2. Bengta och Nils. Enligt Kyrkans räkenskaper gavs i oktober 1711 testamente för ”tvenne barn 
       hos hustru Kierstin i Abrahamshult”
.
3.   Nils; Dödboken berättar att tre barn, söner från Abrahamshult, begravdes samtidigt den 1 
      november1719. Man kam bara gissa att det förutom Nils 7 år var Börje 1 år. Den tredje var 
      troligen ett barn som inte tagits upp i dopboken.
4.   Bengta gifte sig 1731 med Börje Svensson från Holmahult. 1732 föddes sonen Johannes. 
      Makarna flyttade till Södra Sandsjö socken.
6.  Jacob, se familj nr 51!
7.  Nils gifte sig 1749 med Märta Matthesdotter i Kållebo Östergård.
8.  Karin gifte sig 1745 med Staffan Månsson i Fagrasjö.

  

FAMILJ NR  103
Morfars farmors morfars far          Petter Gertonsson             1690          - 1762 05 25
gift 1719 i Älmeboda med
Morfars farmors  morfars mor       Karin Månsdotter               1706          - 1768 01 19
Barn:                                           1. Gerton                           1722 12 24 - 
                                                   2. Marta                             1724 05 06 -
                                                   3. Gerton                           1725 08 29 -
                                                   4. Marta                             1727 06 18 -
                                                   5. Kirstin                           1730 02 22 - 1810 08 13
                                                   6. Ingeborg                        1733 01 07 - 1791 02 22
                                                   7. Peter                             1737 12 05 -
                                                   8. Sigrid                             1739 10 21 -
                                                   9. Karin                              1744 11 19 - 1804 06 10

Båda makarna var födda i Älmeboda men bosatte sig i Gunneboda, Linneryds socken.

Om barnen:
4.   Marta gifte sig 1743 med Sven Svensson 1716-1768 från Trällebo Östergård i Älmeboda. Efter
      makens död gifte Marta om sig med Johannes. De är strukna i Trällebo men hänvisning saknas.
5.   Kirstin, se familj nr 51!
6.   Ingeborg var bara 15 år gammal när hon 1748 gifte sig med Måns Olofsson från Bökevara i 
      Algutsboda.
9.   Karin gifte sig 1761 med Israel Johansson Lindström 1735-1804 från Algutsboda.

Flera av barnen dog troligen som små, men detta är svårt att belägga, eftersom Dödbok finns först från 1728 och Kyrkans räkenskaper från 1733.

 

FAMILJ NR  110
Morfars mormors morfars far        Jon Jönsson                                        - 1738 05 11
gift 1712 i Hemmesjö med
Morfars mormors morfars mor       Kerstin Jonsdotter
Barn:                                           1. Ingeborg                         1713 08 06 -
                                                   2. Elin                                1716 06 03 -
                                                   3. Annika                            1718          - 1728 04 19
                                                   4. Johan                             1722 07 04 -
                                                   5. Karin                              1724 11 06 -
                                                   6. Per                                 1727 01 14 - 1803 10 27
                                                   7. Catharina                       1727 01 14 -

Vid vigseln kom Jon Jönsson från Billa och Kerstin Jonsdotter från Hemset i Hemmesjö socken. Familjen bodde enligt dopboken i Billa när Ingeborg och Elin föddes. Mellan åren 1717 och 1720 saknas födelsebok. De övriga barnen föddes i Hemset Södergård. Endast Per och Ingeborg är antecknade i husförhörsboken 1725-1731 varför de övriga barnen troligen har dött som små.

Om barnen:
1.  Ingeborg gifte sig 1735 med Johan Svensson från Åryd. Makarna bosatte sig i Hemset 
     Södergård. 
6.  Per, se familj nr 55!

     Ett av Jon Jönssons barn begravdes i juni 1736, troligen Catharina.

 

FAMILJ NR 111
Morfars mormors mormors far      Zacharias Håkansson         1677          - 1753 01 14
gift 1725 10 17 i Drev med
Morfars mormors mormors mor     Britta Danielsdotter          1706          - 1794 12 17
Barn:                                           1. Sara                              1728 10 11 - 1800 08 07
                                                   2. Elisabeth                       1730
                                                   3. Håkan                           1731 12 04 - 1804 05 23
                                                   4. Elin                               1734 06 01 - 1743 11 22
                                                   5. Eva                               1737 01 20 - 1740 07 19
                                                   6. Adam                            1739 06 12 - 1740 07 26
                                                   7. Eva                               1742 12 11 - 1805 08 30
                                                   8. Daniel                           1745 02 28

Familjen var bosatt i Rödje, Drevs socken.

Om barnen:
1.  Sara, se familj nr 55!
2.  Elisabeth finns inte upptagen i dopboken. Hon gifte sig 1751 med Anders Johansson.
3.  Håkan gifte sig 1755 med Cajsa Jonsdotter 1727-1807. Makarna bodde i Rödje.
7.  Eva gifte sig 1767 med Anders Källman 1742-1794 från Hälleberga. Makarna var bosatta i 
     Döderhult, Kalmar län.
8.  Daniel är upptagen i husförhörsboken 1756, men hittas inte därefter.

 

FAMILJ NR 112
Mormors farfars farfars far           Johan Jonsson
gift med
Mormors farfars farfars mor          Elin Persdotter
Barn:                                           1. Nils                              1720 11 12 -
                                                   2. Måns                            1722 05 05 -
                                                   3. Johan                           1725 03 30 -

Familjen var bosatt på Fällorna under Eknaholms Herrgård i Tjureda socken.

Om barnen:
2.  Måns, se familj nr 56!

 

FAMILJ NR 116
Mormors farmors farfars far          Per Pehrsson
gift med
Mormors farmors farfars mor        Elin Jonsdotter
Barn:                                           1. Per                              1715 12 23 -
                                                   2. Daniel                         1720 10 11 - 1776 03 06
                                                   3. Sven                            1722 10 24 -

Vid Daniels dop har Per Perssons namn felaktigt blivit Svensson. Familjen bodde på Nöbbele Södregård, Östra Torsås församling.

Om barnen:
2.  Daniel, se familj nr 58!

 

FAMILJ NR 117
Mormors farmors farmors far         Börje Persson
gift 1720 10 02 i Östra Torsås med
Mormors farmors farmors mor       Ingeborg Josefsdotter
Barn:                                           1. Per                                1722 07 14 -
                                                   2. Jacob                            1725 01 01 -
                                                   3. Kerstin                          1727 09 15 -
                                                   4. Sven                              1730 07 31 -

Börje Persson var bonde i Torsjö Smedgård i Östra Torsås. Ingeborg kom från Nöbbeled by.

Om barnen:
3.  Kerstin, se familj nr 58!

 

FAMILJ NR 120
Mormors morfars farfars far          Nils Persson                      1700           - 1726 02 25
gift 1719 i Lenhovda med 
Mormors morfars farfars mor        Annika Simonsdotter
Barn:                                           1. Per                                1720 05 20 -
                                                   2. Anders                           1721 12 11 -1 -
                                                   3. Johan                           1724 04 20 - 1782 09 03
                                                   4. Märta                            1726 02 11 -

Familjen bodde i Läshults Norregård i Ljuder, där Nils Persson troligen var född. Annika Simonsdotter var född i Lenhovda och dotter till Simon Gudmundsson död 1728 och Ingeborg Andersdotter död 1740.

Om barnen:
3.  Johan, se familj nr 60!

     Om de övriga barnen hittas inga uppgifter.

 

FAMILJ NR 121
Mormors morfars farmors far        Gunnar Jonsson               1699           - 1785 02 03
gift 1732 i Ekeberga med
Mormors morfars farmors mor       Ingrid Håkansdotter         1710 02 27 - 1798 04 20
Barn:                                           1. Catharina                      1734 01 04 - 1821 12 15
                                                   2. Kierstin                        1736 08 01 - 1830 09 06
                                                   3. Petter                           1739 01 24 - 1810 06 26
                                                   4. Jonas                            1742 06 06 - 1828 12 14
                                                   5. Johan                           1745 09 13 -
                                                   6. Elin                               1748 03 12 - 1819 08 08
                                                   7. Maria                            1752 04 12 - 1806 10 10

 Familjen bodde enligt dopböckerna i Kälkhult, senare kallat Kalkahult, i Ekeberga socken. Gunnar Jonsson hittas inte i dopboken. Ingrid var född i Ideskruv. Eftersom vigselbok saknas för den aktuella tiden och husförhörs-längder inte finns före 1772 är det svårt att hitta fler uppgifter om familjen. Men i Kyrkans räkenskaper läser jag att Gunnar i Ryd ger 24 öre till kyrkan på sin bröllopsdag den 22 oktober 1732.

Om barnen:
1.  Catharina gifte sig med Per Persson från Lenhovda. Hon avled i Skedebäckshult i Madesjö.
2.  Kierstin, se familj nr 60!
3.  Petter gifte sig med Lena Andersdotter och blev bonde i Mårtensryd,  Hälleberga socken.
4.  Jonas gifte sig med Lena Eliasdotter från Blötskog i Älghult och blev bonde där.
6.  Elin gifte sig 1767 med Johan Marcusson och blev bosatt i Transjö.
7.  Maria gifte sig 1770 med Håkan Andersson från Åhult i Lenhovda. Makarna övertog gården i
     Kalkahult men flyttade till Lenhovda och 1799 till Västra Sävsjö i Madesjö socken, där båda 
     avled med en dags mellanrum i oktober 1806.

 

FAMILJ NR 123
Mormors morfars mormors far       Per Persson                       1700          - 1764 11 14
gift 1723 06 09 i Lenhovda med
Mormors morfars mormors mor     Maria Håkansdotter           1697 10 31 - 1754 06 30
Barn:                                           1. Elisabeth                       1724 04 19 - 
                                                   2. Per                                1725 08 26 -
                                                   3. Maria                            1728 07 07 - 1764 10 25
                                                   4. Måns                             1730 10 11 - 1752 04 29
                                                   5. Elisabeth                       1732 03 17 - 1741 10 11
                                                   6. Håkan                           1734 10 20 - 1816 01 24
                                                   7. Catharina                      1740 09 14 -
                                                   8. Gisle                             1743 11 13 - 1816 09 10

Per Persson var född i Bredhälla Nottebäcks socken. Hans far hette också Per Persson. Familjen bodde i Marias föräldragård i Skäraskog, Lenhovda. Marias far var Håkan Hjältesson 1656 - 1734 som förutom bonde var ryttare. Hennes mor hette Maria Christmansdotter 1667 - 1737.  Åtta av Marias syskon har kunnat spåras. I dödboken från 1695 finns följande anteckning om Maria Christmansdotters mor och tillika Maria Håkansdotters mormor. Även hon hette Maria: ” Den 25 Augusti Begrovs Hust. Maria i Skäraskog död 7 dagar före och war 68 åhr gammal ock war en hedersam qvinna har hvart änka 24 åhr och ähr begrafwen väster ut vidh vägen och stora Kyrkiodören icke långt ifrån wapenhuset, hwarest står ett svart träkors.”

Om barnen:
1.  Elisabet bör ha dött före 1732 då hennes syster fick samma namn.
3.  Maria, se familj nr 61!
4.  Måns dog enligt dödboken av ”häftig sjukdom”.
6.  Håkan gifte sig med Sara Olofsdotter och blev först bosatt i Skäraskog. Familjen flyttade 1778 
     till Nottebäck. Håkan avled i Linnebergs Bygge av bröstsjuka.
7.  Catarinas mor har vid dopet fått namnet Elin Håkansdotter.
8.  Gisle var en förkortning av namnet Erngisle. Vid hans dop kallades modern Anna Håkansdotter, 
     vilken är fel. Gisle dog i Broaryd, Drevs socken.

 

FAMILJ NR 126
Mormors mormors morfars far       Måns Persson                   1695 c:a     - 1763 01 08 
gift med
Mormors mormors morfars mor     Britta Persdotter              1688 c:a     - 1762 12 19
Barn:                                           1. Kirstin                           1721 05 06 -
                                                   2. Sven                             1723 02 17 - 1784 02 09
                                                   3. Lisbet                           1725 09 01 -
                                                   4. Per                               1729 04 09 -
                                                   5. Sara                              1731 12 21 -
                                                   6. Nils                               1736 08 28 -

Familjen bodde i Holmsås, Dädesjö socken. Därifrån tycks de ha flyttat 1740, möjligen till Brantås där båda makarna dog som fattighjon med bara två veckors mellanrum. Måns Persson beskrivs i dödboken som ”fattighjonet ärlige, beskedelige och gudfruktige Måns Persson”.

Om barnen:
2. Sven, se familj nr 63!

 

FAMILJ NR 127
Mormors mormors mormors far      Måns Nilsson
gift med
Mormors mormors mormors mor    Maria Eriksdotter
Barn:                                           1. Maria                           1725 11 25 - 1812 11 23

Familjen bodde enligt dopboken i Ramnåsa, Dädesjö socken. De hittas dock inte i husförhörsboken.

Maria, se familj nr 63!

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

29.07 | 16:30

Hej! Så trevligt! Maj-Britt minns jag mycket väl.
Kontakta mig gärna på mail. ingvik32@gmail.com

...
29.07 | 14:45

Hej Ingrid, Väldigt intressant läsning om Kvarterbo där min mamma Maj-Britt Jarl (dotter till Elin och Arvid Adamsson) växte upp. Jag vill gärna köpa boken.

...
19.05 | 16:52

Hej! När du känner dig klar med städningen får du gärna komma hit och hugga i. Sådan mor sådan dotter, haha.

...
19.05 | 13:45

Det låter lagom ansträngande 😁.

...
Du gillar den här sidan