Richards anor

Generation 6

FAMILJ NR 32
Farfars farfars farfar      Måns Bengtsson                    1675 c:a     - 1704 02 21
gift 1697 01 07 i Lenhovda med
Farfars farfars farmor    Sara Jonsdotter                    1681 c:a     - 1745 03 25
Barn:                            1. Jon                                    1697 11 28 - 1698 11
                                    2. Måns                                  1697 11 28 - 1758 05 27
                                    3. Sara                                   1703 11 05 - 1704 ?  

Måns Bengtsson var född i Västraby, där han bodde i hela sitt korta liv. Sara Jonsdotter var troligen född i Östraby, men föräldrarna är okända.  (Se generation 7 sid. 64!)

Sara Jonsdotter var vid vigseln piga i Östraby, men hennes föräldrar är okända.

Ur Lenhovda dopbok för år 1697: 
”D. 28 November christnades Månsas barn i Wästraby, twenne söner tvillingar, födda några dagar före, den ene kallades Jon och den andre Måns, vittne till deras dop Niels Böriesson upbördsman, Jon Svensson i Östraby, Måns Olsson i Wägershult, drängen Niels i Wästraby och några fler”.

Hustrun, Sara Jonsdotter, gifte om sig den 22 februari 1713 med Per Hemmingsson från Hökhults Norregård. 
Om barnen:
1.     Jon; Ur Dödboken: ”27 Novemb. begrovs Månsas son i Wästraby som war ett åhr gammal”. 
2.     Måns, se familj nr 16!    
3.     Sara; Måns Bengtsson begravdes samtidigt med ett litet barn, troligen hans egen dotter Sara.
  

FAMILJ NR 33
Farfars farfars morfar    Påwel (Påhl) Nilsson            1671           -  1747 03 23
gift 1690 02 02 i Lenhovda med
Farfars farfars mormor  Ragnell Stensdotter             1668           - 1708 11 15
Barn:                            1. Elin                                  1694 01 04 - 1746 06
                                    2. Nils                                  1697 01 19 - 1697-1702
                                    3. Botill                               1700 03 30 - 1749 10 15
                                    4. Nils                                  1702 12 22 - 1758 12 06
                                    5. Kerstin                             1706 06 03 - 1738 07 23

Påwel Nilsson var bonde i Ålatorp Västregård, Lenhovda socken.
Om barnen:
1.  Elin var troligen den dotter som föddes och nöddöptes den 4 januari 1694. Hon är ej
     namngiven i dopboken, men eftersom ingen anteckning finns i dödboken och Elin inte hittats
     på annat ställe i dopboken, är det troligen hon, som trots en dålig start, överlevde. Elin gifte
     sig 1716 med Jon Åkesson i Skahus.
3.  Botill, se familj nr 16!
4.  Nils gifte sig 1728 med änkan Karin Svensdotter i Skogstorp. Makarna bosatte sig i Ålatorp.
5.  Kerstin (Stina) gifte sig 1727 med Bengt Nilsson i Västraby. Makarna var bosatta i Ålatorp.
     Se familj nr 46!

 

FAMILJ NR 34
Farfars farmors farfar     Anders Håkansson           1663           - 1729 07 06
gift 1720 08 28 i Lenhovda med
Farfars farmors farmor   Maria Månsdotter             1689 07 14 - 1763 01 13
Barn:                             1. dödfödd son                                   - 1720 12 24
                                     2. Håkan                          1722 03 04 - 1792 03 25
                                     3. Elin                              1724 02 09 - 1725 01 03
                                     4. Johannes                      1725 12 19 -
                                     5. Maria                            1728 08 25 - 1762 07 16

Anders Håkansson var bonde i Nöbbele Norregård i Lenhovda socken. Troligen var han också född där som son till Håkan och hustru Britta. Han hade redan 1711 gift sig med Maria Persdotter från Nöbbele mellangård. Anders var då 48 år och Maria 44 år gammal. Möjligen hade båda varit gifta tidigare. Åtta år senare avled hustrun och Anders gifte om sig med den betydligt yngre Maria Månsdotter från Möcklehult.
Efter Anders Håkanssons död gifte Maria om sig med änklingen Sven Pehrsson från Ryd i Ekeberga socken. Han flyttade då till Nöbbele Norregård.
Familjen omtalas i "Lenhovda - En Värendssocken berättar" sidan 422-424.
Om barnen:
2.   Håkan, se familj nr 17!
5.   Maria gifte sig 1719 med Sven Johansson från Kylleskruv. 


FAMILJ NR 35
Farfars farmors morfar       Nils Jonsson                1703          - 1778 03 01
gift 1726 06 01 i Ekeberga med      
Farfars farmors mormor     Maria Nilsdotter          1706           - 1766 05 19
Barn:                                1. Ingeborg                  1727 12 12 - 1789 01 08 
                                        2. Ragnel                     1730 03 21 - 1790 05 04
                                        3. Jonas                       1732 11 19 - 1814 05 07

Nils Jonsson flyttade omkring 1706 tillsammans med modern Ingeborg Nilsdotter och två syskon till Hjärtaskog efter fadern, ryttaren Jons, död. Var familjen tidigare bodde är okänt, men Ingeborg Nilsdotter var troligen född i Hjärtaskog. Efter att Nils 1726 gift sig med Maria Nilsdotter från Rislycke i Ekeberga socken, var han under några år bonde på hustruns föräldragård. Från 1730 är Nils skriven som brukare av den ena gården i Hjärtaskog medan svågern Gumme Nilsson, gift med Nils syster Kirstin, brukade den andra.
Om barnen:
1.   Ingeborg, se familj nr 17!
2.   Ragnel gifte sig 1747 med Anders Svensson i Nöbbele Södregård och efter makens död
      med drängen Måns Andersson.
3.   Jonas blev bonde på hemgården. Han gifte sig 1754 med Annika Pehrsdotter från Nöbbele
      Mellangård.

 

FAMILJ NR 36
Farfars morfars farfar     Thore Nilsson Ekebom        1707 03 10
gift 1728 10 27 i Nottebäck med
Farfars morfars farmor   Ingrid Sohnesdotter            1704 10 02 -
Barn:                             1. Nils                                  1730 03 08 - 1782
                                     2. Sune                                1732 03 19 - 1734 07 11
                                     3. Daniel                              1734 03 16 - 1799 02 09
                                     4. Susanna                           1741 05 08 - 1741 06 14
                                     5. Magdalena                       1742 02 21 - 
                                     6. Peter                               1745 09 26 - 1793 04 07
                                     7. Susanna                           1748 12 17 - 1814 04 07

Thore Nilsson födelseby var Kylleskruv i Lenhovda socken. Hustrun var född i Brorsmåla, Nottebäck. Familjen bodde under några år i Bostorp, där Thore var ryttare, men omkring 1740 flyttade de till Brorsmåla och blev rusthållare. Enligt dopboken föddes de fyra yngsta barnen där.
Kyrkböckerna för tiden efter att familjen flyttat till Nottebäck är torftiga. Ingen anteckning om dem finns i husförhörsboken. Sådan saknas helt åren 1745-1778. Dödbok saknas också åren 1745-1784. Dödbok saknas också åren 1745 - 1784.
I den med mycket vacker handstil skrivna Kyrkans räkenskaper kan man dock läsa att i augusti 1757 hade “Thore Nilsson i Brosmåla anskaffat en hop byggningswirke till kyrikan.”  Efter 1758 saknas även Räkenskapsbok.
Om barnen:
1.  Nils gifte sig med Ingrid Jonsdotter. De blev rusthållare på en gård i Hultåkra, Nottebäcks
     socken.
2.  Sune, Ur Lenhovda dödbok: 1734 den 14 juli ”begrofs Thore Nilssons son Sune i Bostorp 2 åhr
    16 wekor 1 dag gl som den 10 Juli blef af en förgiftig orm beten trojt svällnad og om
     morgonen den 11 Juli blef död”
.
3.  Daniel, se familj nr 18!
4.  Susanna blev bara 5 veckor gammal. Thore Nilsson gav 16 öre i testamente till kyrkan efter
     “sin lilla dotter”.
5.  Magdalena gifte sig med Daniel Persson. Makarna brukade en gård i Brorsmåla. Magdalena blev
     änka 1792. Därefter hittas hon inte.
6.  Peter var änkeman och kom från Brorsmåla, när han 1771 gifte sig med Ingeborg Persdotter
     och blev rusthållare i Glosäng. Hans första äktenskap är svårt att dokumentera eftersom det
     saknas längder i Nottebäck för aktuella år. Ingeborg Persdotter dog 1783 och tre barn i
     åldrarna 3 - 8 år blev moderlösa. Peter gifte sig tredje gången med Maria Håkansdotter och
     ytterligare tre barn föddes, den yngsta, Catharina, tre dagar före faderns död.
7.  Susanna gifte sig omkring 1770 med Magnus Carlsson. Makarna brukade Brorsmåla rusthåll efter
     hennes föräldrar.FAMILJ NR 38
Farfars mormors farfar   Jon Ebbesson       
gift 1734 11 17 i Sjösås med 
Farfars mormors far       Maria Larsdotter
Barn:                            1. Brigitta                              1737 01 15 -    
                                    2. Nils                                    1740 01 08 - 1820 03 21                              

Makarna bodde under åren 1734 - 1737 i Mästreda Sigfridsgård i Sjösås, varifrån Maria vid vigseln uppgavs komma. Jon Ebbesson kom då från Dädesjö. När Nils föddes bodde familjen i Granhults Södergård. Granhult var annexförsamling till Nottebäck. En Jon Ebbesson begravdes i Dädesjö den 2 januari 1743. Han uppgavs vara 41 år gammal. Familjen hittas dock inte i Husförhörsboken.
Om barnen:
1.   Brigitta, ingen uppgift hittad.
2.   Nils, se familj nr 19!


FAMILJ NR 39
Farfars mormors morfar    Gudmund Jonsson                         - 1758 03 28
gift med
Farfars mormors mormor  Elin Månsdotter
Barn:                               1. Britta                        1721 08 05 - 1742 07 28
                                       2. Joen                          1728 11 08 -
                                       3. Anders                       1732 11 15 -
                                       4. Samuel                      1732 11 15 - 1793 10
                                       5. Maria                         1735 04 03
                                       6. son (oläsl. namn)       1737 01 30
                                       7. Maria                         1744 08 14
                                       8. Kjerstin                    1744 08 14 - 1829 05 23

Familjen bodde i och brukade Granhults Norregård.
Om barnen:   
1.  Britta gifte sig 1741 med ryttaren Jonas Nilsson från Galtabäck. Hon avled i samband med att
     hon födde makarnas första barn, som också dog. Båda begravdes den 1 augusti 1742.
2.  Johan gifte sig 1742 med Maria Jonsdotter från Witthults Östregård.
4.  Samuel gifte sig med Annica Nilsdotter och blev bonde i Granhults Norregård.
8.  Kjerstin, se familj nr 19!
     Om övriga barn har jag inte hittat några uppgifter.

 

FAMILJ NR 40    
Farmors farfars farfar      Nathanael Elias Cederskiöld 1671 06 24 - 1745 07 13
gift 1700 06 24 med
Farmors farfars farmor    Anna Christina Klingspor      1685           -1741 04 05
Barn:                              1. Brita Christina                   1701          - 1705
                                      2. Maria Catharina                 1703 09 30 - 1732
                                      3. Pehr Staffan                      1705 03 30 - 1796 04 17
                                      4. Nathanael Elias                  1707 07 12 - 1782 05 01
                                      5. Johan Fredrik                   1711 05 09 - 1795 01 28
                                      6. Carl                                   1715 02 15 - 1788 06 05
                                      7. Margaretha Christina          1718          - 1724

Familjen bodde 1705 på Lidboholm i Sjösås socken. Det enda av barnen som finns i Sjösås dopbok är Pehr Staffan, så deras bostadsort måste också ha varit en annan. Nathanael E. Cederskiöld var artillerilöjtnant vid amiralitetet. Båda makarna var vid sin död bosatta på Lidboholm.

Om barnen:
2.  Maria Catharina gifte sig 1725 med kaptenen Jonas Schenfelt.
5.  Pehr Staffan gifte sig 1744 med baronessan Hedvig Beata Burguer von Ritterstein. Cederskiöld  
     avled i Karlskoga.
4.  Nathanael Elias var major. Han gifte sig 1740 med den bara 15 år gamla Barbara Rebecka
    Gärffelt född 1725 i Gåsamåla, Algutsboda. Makarna skildes 1758 och hustrun gifte om sig 1759.
    Cederskiöld bodde vid sin död i Karlskrona.
5. Johan Fredrik, se familj nr 20!
6. Carl Nathanael skrevs som fältväbel. Han gifte sig 1734 med en kvinna som hade samma namn
    som hans mor, Anna Christina Klingspor. Hon var född 1707 i Näs, Fryele, Jönköpings län.
    Makarna bodde före 1741 i Bostorp Södergårds Förareboställe i Lenhovda, men flyttade till Bohl
    i Sjösås och därefter till Brusagården i Åseda.  


FAMILJ NR 41
Farmors farfars morfar     Håkan Ståhle                 1659 11 18 - 1733 01 07
gift 1693 06 24 i Rogberga med
                                       Christina Hornaea                           - 1706 09 13
Barn:                               1. Sara Elisabet              1693 07 24 - 1696 05 13 
                                       2. Christina                    1694 08 23 - 
                                       3. Sara                           1697 01 03 -
                                       4. Carl Anders                1699 06 05 - 1735
                                       5. Håkan Magnus            1700 08 12 - 1769 11 06
                                       6. Märta                         1702 02 19 - 1702 02 19
gift andra gången 1707 11 10 med
Farmors farfars mormor    Catharina Poppelman    1688 c:a    - 1747
Barn:                               7. Elisabet Margareta      1708 09 19 - 
                                       8. Peter                          1710 05 19 - 
                                       9. Sara Margareta           1713 08 29 -
                                      10. Petter Isak                 1715 12 18 - 1717 08 26
                                      11. Casper Hindrik           1717          - 1775 10 21
                                      12. Carl Johan                 1718 09 04 -  
                                      13. Margareta Christina  1720 07 27 - 1749 08 07

Håkan Ståhle var vid vigseln 1693 cornett. Familjen bodde i Riddersberg, Rogberga församling i Jönköpings län. Håkan Ståhle blev adlad Ridderståhle 1698.
Om barnen:
5.   Håkan Magnus gifte sig 1733 i Säby med Helena Margareta Mobeck. Makarna var bosatta
      i Rogberga när Håkan dog. Hustruns dödsort var Lekeryd.
11. Casper Hindrik blev major och gifte sig 1746 med Margareta Jacobsdotter Hammar. Makarna
      var bosatta på Riddersberg men flyttade till Valltorp, Adelövs församling, Jönköpings län.
13.  Margareta Christina se familj nr 20!

 

FAMILJ NR 42
Farmors farmors farfar      Sven Jonsson    
gift med    
Farmors farmors farrmor   Britta Jonsdotter
Barn:                                1. Jon                         1699 12 08 - 1743 02 20

Familjen bodde i Vitthults Västregård, Granhults församling.
Om barnen:    
1.  Jon, se familj nr 21!
     Troligen föddes flera barn i familjen.

 

FAMILJ NR 43
Farmors morfars morfar     Sune (Sohne) Håkansson    
gift med    
Farmors morfars mormor   Britta
Barn:                                1. Ingrid                        1693
                                        2. Karin
                                        3. Ingeborg
                                        4. Jonas
                                        5. Sven

Dessa makar och de fyra yngsta barnen kan man hitta i Viås Södergård, Sjösås församling 1732. Sune Håkansson var troligen gift två gånger. Den första hustrun hette Karin enligt Växjö Domkapitels katekismilängd 1692. Hon var antagligen mor till dottern Ingrid född 1693 och kanske också till Karin. Sune Håkansson gav gåvor till kyrkan i samband med hustruns kyrkogång 1692, 1696, 1699, 1700, 1703 och 1706. Födelse- Vigsel- och Dödbok finns åren 1690-1694. Sen saknas de fram till 1705. Dottern Karin är noterad för att ha ”gått till skrift” åren 1717-1719 vilket kan betyda att hon då har blivit konfirmerad.

2. Karin, se familj nr 21!


FAMILJ NR 45
Farmors morfars morfar    Mattis Gudmundsson     1699 c:a      - 1766 11 16
gift i oktober 1719 i Hälleberga3med    
Farmors morfars mormor  Karin Jonsdotter            1685 c:a     - 1775 05 16
Barn:                               1. Sigrid                          1720 04      - 1779 12 26
                                       2. Per                              1722 10      - 1788 06 15

Mattis Gudmundsson och Karin Jonsdotter bodde i Kärraboda, Hälleberga socken när dottern Sigrid föddes. Enligt Kyrkans räkenskaper gav Mattis Gudmundsson gåva till Kyrkan den 15 maj 1720, troligen vid hustruns kyrkogång. Möjligen kom Mattis Gudmundsson från Algutsboda. Där, i Högaskog, bodde familjen när Per föddes. Gåva till Kyrkan gavs vid Pers dop den 19 söndagen i Trefaldighet, varför han bör ha fötts i början av oktober månad.

Makarna köpte Karins föräldragård i Kärraboda av hennes syskon 1738. Hennes föräldrar hette Jon Carlsson och Ingeborg Danielsdotter. Syskonen var Per Jonsson i Fröneskruv, Daniel Jonsson i Kråksjö, Cecilia Jonsdotter i Karlskrona och Maria Jonsdotter i Karlskrona. En syster var gift med Per Håkansson i Gummemåla och en annan var gift med Nils Persson i Åslahultsmåla.
Om barnen:
1.   Sigrid, se familj nr 22!
2.   Per är det enda syskon till Sigrid som hittats. Han gifte sig 1755 med Elin Jonsdotter. Per dog i
      Riveberg och hustrun 1810 i Kärraboda.


FAMILJ NR 46
Farmors mormors farfar    Nils Bengtsson               1683          - 1749 04 16
gift 1712 06 24 i Lenhovda med                
Farmors mormors farmor  Karin Amundsdotter      1682 09 03 - 1762 02 17
Barn:                               1. Ygge                          1713 01 18 - 1742 05 29
                                       2. Måns                          1714 06 06 - 1777 08 23
                                       3. Elisabeth                    1716 10 07 - 1793 08 27
                                       4. Amund                        1719 03 15 - 1797
                                       5. Kristin                        1722 05 04 - 1747 11 28
                                       6. Jon                             1725 92 28 - 1755 12 13

Nils Bengtsson var bror till Måns Bengtsson från familj nr 32. Han var bonde i Västraby, Lenhovda socken, den by där han var född.  (Se familj nr 92 och 64!)
Nils Bengtsson var änkling när han gifte sig med Karin. Hans första hustru, Elisabeth Pehrsdotter, kom från Möcklehult. Hon hade fött fem barn varav troligen endast den äldste sonen Bengt kom att leva till vuxen ålder. De två yngsta, Ragnhild 4 år och Måns 1 år dog 1711 bara en kort tid före modern.
Karin Amundsdotter var född i Fagraskog i Älghults socken.    (Se familj nr 93!)   Hon var änka efter Ygge Carlsson, född i Möcklashult men bonde i Brandstorp, Älghults socken. Ygge dog den 20 mars 1710. Med honom hade Karin sonen Sven Yggesson född 1708.
Om barnen:
1.  Ygge var dräng i Vägershult när han avled bara 29 år gammal.
2.  Måns, se familj nr 23!
3.  Elisabeth var gift och blev änka tre gånger. Hon gifte sig första gången 1734 med drängen Måns
     Persson i Merhult, död 1739. 1741 gifte hon om sig med Per Larsson från Ryd, död 1746.
     Elisabeths tredje äktenskap ingicks 1748 med Nils Jonsson. Makarna bodde i Åmatorp. Nils
    Jonsson dog redan 1756.
4.  Amund gifte sig 1747 med Maria Christmansdotter (i vigselboken kallas hon Karin) från
     Marshults Östregård i Älghults socken. Makarna övertog gården efter Marias föräldrar. Efter
     Amunds död antecknas i Husförhörsboken att Maria “förjes orkeslös af barnbarnen.”
5.  Kirstin gifte sig 1743 med Jon Nilsson. Se familj 47!
6.  Jon gifte sig. med Maria Nilsdotter, De bodde i Västraby och fick barnen Nils 1750, Ygge 1751
      och Elin 1753. Jon blev bara 30 år gammal.

Nils Bengtssons son från första äktenskapet, Bengt Nilsson född 1701, gifte sig 1727 med Kirstin Påvelsdotter (se familj nr 33!) från Ålatorp Västregård, där makarna också blev bosatta. Hustrun dog 1738 och Bengt gifte om sig året därpå med Lisbeth Jonsdotter, som i dödboken 1747 kallas Ingeborg. 1750 gifte sig Bengt Nilsson tredje gången med änkan Ingefrid Pehrsdotter från Bostorps Norregård, Åtta år senare var han åter änkling. Hans fjärde hustru hette Elisabeth Bengtsdotter och kom från Hälleberga.

Karin Amundsdotters son från första äktenskapet, Sven Yggesson 1708-1788, gifte sig med Elin Olofsdotter och blev bosatt i Vägershult Södregård.


FAMILJ NR 47
Farmors mormors morfar    Nils Persson                  1680 omkr. - 1743 10
gift 1706 11 19 iLenhovda med
Farmors mormors mormor  Giertrud  Persdotter                       - 1741 09 20
Barn:                                 1. Pehr                          1707
                                         2. Elisabeth                   1709 09 19 - 1766 01 15
                                         3. son                            1711 03 12 - 1711
                                         4. Daniel                       1712 03 23 - 1792 02 09
                                         5. Jon                           1715 01 06 - 1773 04 14
                                         6. Elin                           1719 03 15 - 1741 09 27
                                         7. Sara                          1720 08 06 - 1755 10 03
                                         8. Brita                         1725 10 30 - 1798 05 07

Nils Persson var född i Råstock och Giertrud i Möcklehult Lenhovda socken. Familjen var under några år bosatta i Alsterbrotta men flyttade senare till Enghult.
Om barnen:    
1.  Pehr gifte sig 1727 med Sara Månsdotter från Hökaskruv.
2.  Elisabeth gifte sig 1732 med Sven Månsson från Nöbbeled Lunnagård i Vederslöv.
4.  Daniel gifte sig 1738 med Kirstin Svensdotter i Hökaskruv.
5.  Jon gifte sig 1743 med Kirstin Nilsdotter från Västraby (se familj nr 46!) och flyttade dit.
     Hustrun avled redan 1747 och Jon gifte om sig med Ingrid Jonsdotter från Östraby. De var
     bosatta i Ålatorp, Alster och Stålåsen när de sex barnen föddes. Makarna avled i Stålåsen.
6.  Elin var ogift när hon avled bara 22 år gammal.
7.  Sara gifte sig 1736 med Nils Håkansson. Makarna bodde vid Saras död i Bohult. Sara avled i
     samband med barnsbörd.
8.  Brita, se familj nr 23!


FAMILJ NR 50
Morfars farmors farfar       Måns Persson               1656          - 1741 09 28
gift med
Morfars farmors farmor     Okänd
Barn:                               1. Nils                           1686 01 17 - 1758 08 06

Familjen bodde i Norrhults Norregård, Nottebäcks socken.
1.  Nils, se familj nr 25!


FAMILJ NR 52
Morfars morfars farfar     Per Olofsson                   1680 c:a    - 1744 01
gift 1703 10 18 i Älghult med
Morfars morfars farmor   Ingrid Olofsdotter           1681 01 09 - 1771 04 07 
Barn:                              1. Olof                            1707 06 09 - 1743 05
                                      2. Maria                          1713 03 02 - 1767 04 29
                                      3. Elin                             1716 01 06 - 1801 02 10
                                      4. Kirstin                         1719 02 17 - 1767 02 08
                                      5. Sven                           1721 04 10 - 1799 01

Den 18 oktober 1703 vigdes i Älghult ”drängen Per Olufsson och Pigan Ingrid Olufsdotter i Bölnagård”. Per var därefter bonde i Bölnagård.   (Se gen. 7 familj 105!)
Vid Uppvidinge häradsrätts vinterting den 17 januari 1732 dömdes "Per i Böllnagård och Johan i Hagaskruf" att böta 6 dlr smt vardera för att de inte hade inställt sig vid pålyst skallgång. Vintern 1732 sköts 10 vargar i Älghults socken. I domböckerna finns rapporter om enstaka fällda björnar och åtskilliga skjutna vargar. Belöningar på 16 resp. 3 dlr smt per styck utdelades ur ”medlen för odjurens utdödande” när djuren fällts utan allmän skallgång. 
Bouppteckning efter Per Olofsson upprättades den 15 oktober 1744 och kvarlåtenskapen utgjorde 97 dlr 18 öre smt men änkan satt i oskiftat bo till sin död. Endast den avlidnes ”ifärdskläder” delades mellan barnen.

Ingrid Olofsdotter lät upprätta sitt testamente i Bölnagården den 26 mars 1771 och dog strax därefter. Enligt detta förordade hon att hennes måg Jonas Persson och dennes hustru Karin Sunesdotter skulle ärva hennes egendom. I dödboken noteras att Ingrid vid sin död var ”93 år gammal, död av ålderdomsbräcklighet” (åldern bör vara 90, ej 93 år). Det var väl inte så märkligt att testamentet som gynnade svärsonen och dennes unga hustru förargade övriga arvingar.
Om barnen:
1.  Olof gifte sig 1734 med Lisbet Danielsdotter från Fröseke Kronogård. Paret hade tre barn födda
     mellan 1735 och 1741. Olof avled 1743. Han återfinns inte i Dödboken, men enligt Kyrkans  
     räkenskaper gavs testamente efter honom den 22 maj 1743. Lisbeth gifte om sig med Sven
     Jonsson och familjen flyttade 1752 till Fröneskruv i Hälleberga.
2.  Maria gifte sig 1738 med änklingen Johan Jonsson i Bygget under Flöxhult Säteri.
3.  Elin gifte sig 1748 med Lars Persson Klinga, som året innan antagits som soldat för Långaskruf.
     Om honom kan man i soldatrullor läsa följande: ”1758 sjuk i Demin, fången i Demin 18/1 1759,
     sig själv ransonerat 31/5 1760. 1770 svag och förmår ej tjäna, kasseras”.
4.  Kirstin gifte sig 1742 med Nils Persson 1706-1754 från Fröseke Oxlagård. Efter hans död gifte
     hon om sig 1754 med Jonas Persson 1730-1811 från Fröseke Ekagård. Denne gifte i sin tur om
     sig 1768 med Karin Sunesdotter 1746-1832 från Gödeshult.
5.  Sven, se familj nr 26!

 

FAMILJ NR 53
Morfars morfars morfar    Johan Johansson            1698-99   - 1741 10 25 
gift 1725 12 28 med
Morfars morfars mormor   Sara Jonsdotter             1688 02 05 - 1771 03 24
Barn:                               1. Gertrud                      1728 03 14 -  1728 03 17
                                       2. Johannes                    1729 07 22 - 
                                       3. Maria                         1733 05 13 - 1794 03 13

Johan Johansson kom från Lenhovda när han gifte sig med Sara Jonsdotter i Hageskruvs Backegård. Det är osäkert vilka hans föräldrar var, eftersom det fanns två Jon Jonsson som föddes vid ungefär samma tid.
Om barnen:
2.  Johannes finns i hemmets som vuxen, men är struken och hittas inte därefter.
3.  Maria, se familj nr 26!FAMILJ NR 54
Morfars mormors farfar    Anders Svensson                 1683 c:a    - 1767 11
gift 1711 07 28 med         Maria Persdotteror               1688          - 1722 05
Barn:                              1. Christman                         1711 09 25 - 1712 05
                                      2. Christman                         1713 02 24 - 1714 06
                                      3. Sven                                 1713 02 24 - 1714 06
                                      4. Per                                   1718 01 06 -
                                      5. Sara                                  1721 05 09 - 1722 09

gift 2:a g. 1723 12 15  i Åseda med                                                                                               Morfars mormors farmor  Maria Nilsdotter                    1698  06 24 - 1772 05
Barn:                              6. Sven                                  1724 04 16 -
                                      7. Sara                                   1726 03 05 - 1726 07
                                      8. Samuel                              1727 06 03 - 1807 01 12
                                      9. Sara                                   1730 08 08 - 1801 07 11
                                     10. Johan                                1736 02 16 -      

Anders Svensson var troligen född i Brantåsa, Åseda församling.    (Se gen. 7 familj nr 108!) 

Anders och Maria Persdotter bodde i Garpatorp när de tre första barnen föddes och i Brantåsa när Per och övriga barn föddes. Första gången hans namn förekommer i Kyrkans räkenskaper är den 28 juli 1711, då han skänker 10 öre. Tillsammans med honom är det 9 soldater som denna dag ger gåvor, i några fall 20 öre. Vid två namn är morgongåva noterad. Jag förmodar att det i samtliga fall är fråga om giftermål, fastän det inte är noterat. Den 20 maj 1722 gavs testamente för “Anders hustru i Brantåsa 34 åhr gl”.

Anders andra hustru, Maria Nilsdotter, kom från Baggatorp. Hennes föräldrarna var troligen Nils Mattisson och Kerstin Jacobsdotter.    (Se familj nr 109!)

Anders Svensson var en av de två bönderna på 1/3 skattekronohemmanet Brantåsa Östergård i Åseda socken som enligt förteckning över ”smärre hemman” i Uppvidinge härads dombok den 18 oktober 1736 sägs ha ”3 tunnor och 3 skäppor utsäde till vardera bruknings-delen i Östergården, som var 1/2 Knechthåld och har 8 tunneland åker. Kan eij brukas af mindre än 2:ne åboer för dess swårighet att hösta” 

Den 22 november 1767 noterades i Åseda kyrkoräkenskaper 2 dlr smt inbetalt ”i testamente efter sal. dannemannen Anders Svensson i Brantåsa Östergård och för båraklädet”. Hustrun Maria Nilsdotter begravdes i Åseda den 7 juni 1772 och ”i testamente efter dygdesamma hustru Maria Nilsdotter från Brandåsa och för båraklädet ingafs 2 dlr smt”
Om barnen:
1.  Chrisman blev bara några månader gammal. Den 25 maj 1712 gavs 10 öre i testamente till
     kyrkan “efter Andersas barn i Garpatorp”.
2-3. Tvillingarna Christman och Sven dog i juni 1714 drygt årsgamla. Den 20 juni 1714 gavs
     “Testamente för Andersas  tvenne barn i Garpatorp”.
5.  Sara. Fyra månader efter moderns död, den 23 september 1722, gav Anders Svensson
     testamente efter sitt yngsta barn, Sara. Hon blev, liksom sina bröder Christman och Sven, 1 år
     och 4 månader gammal.
7.  Sara blev bara 4 månader gammal.
8.  Samuel, se familj nr 27!
9.  Sara gifte sig 1748 med Pehr Johansson Öfverström 1723-1808.
     Om sönerna Per, Sven och Johan har inga uppgifter hittats.


FAMILJ NR 55
Morfars mormors morfar    Johan Larsson              1699 12 06 - 1762 07
gift 1723 med
Morfars mormors mormor  Annika Persdotter         1705 05 01 - 1783 05 25
Barn:                                1. Per                            1725 12 15
                                        2. Maria                         1729 10 12 - 1794 06 11
                                        3. Jonas                         1732 11 25 - 1734 03
                                        4. Sara                           1735 07 25 - 1737-1745 
                                        5. Elisabeth                    1738 09 27 - 1822 05 09
                                        6. Jonas                         1743 11 26 - 1808 10 24
                                        7. Annika                       1746 12 23 - 1830 01 16 

Johan Larsson var född i Skeda, Åseda socken. (Se gen. 7 familj nr 110!)  Annikas far är svårare att fastställa, men hon var troligen soldatdotter från Nybygget i Åseda. (Se familj nr 111!)

Johan och Annika var från giftermålet 1723 till omkring 1745 bosatta i Svenstorp. Därefter flyttade familjen till Mörteleks Brasagård som de 1753 köpte av Annikas mor. Johan Larsson var förutom bonde också kyrkvärd. Enligt Kyrkans räkenskaper gavs testamente för ”Kyrkvärden Johan Larsson i Mörtelek” den 1 augusti 1762.

Hälften av den gård i Kållehylte där Annika Persdotters mor Ingrid Jonsdotter och styvfar Olof Nilsson bodde såldes redan 1746 till Johans och Annikas dotter Maria med make Nils Persson. Den andra halvan utgjorde enligt köpebrevet undantag för säljarna. Efter deras död skulle undantaget övergå till Annika i den händelse hon överlevde sin mor.

Olof Nilsson var död före 26.3.1764 då bouppteckning efter honom upprättades och Ingrid Jonsdotter avled på hösten 1772.

Enligt häradsrättens dombok 21.5.1773 stämde änkan Annika Persdotter sin måg Nils Persson för att få åtnjuta det ovan nämnda undantaget. Men Nils Persson menade att eftersom han nu i 9 år stått för sin hustrus mormor Ingrid Jonsdotters undantag, så kunde de andra två mågarna försörja  Annika i lika många år.
Om barnen:
1.  Per finns i hemmet till 1753.
2.  Maria gifte sig med rusthållaren Nils Persson 1720-1784 och blev bosatt i Kållehylte.
3.  Jonas blev bara 1 är och 4 månader gammal. Testamente gavs för honom den 10 mars 1734.
4.  Sara finns i Husförhörsboken 1737-1745, men är antecknad som död.
5.  Elisabeth var gift med Magnus Svensson 1732-1804. Makarna brukade en del av Mörtelek
     Brasagård.
6.  Jonas gifte sig 1769 med Ingrid Börjesdotter 1754-1816. Även de brukade en del av Mörtelek
     Brasagård.
7.  Annika, se familj nr 27!FAMILJ NR 56
Mormors farfars farfar     Sven Svensson                1705 09 12 - 1784 01 16
gift med
Mormors farfars farmor   Greta Persdotter            1714 05      - 1784 01 26
Barn:                              1. Christer                      1731 08 12 - 1800 01 13
                                      2. Jonas                         1733 12 06 -
                                      3. Måns                          1736 12 25 -
                                      4. Christina                    1740 01 07 - 1814 03 19
                                      5. Sven                          1746 07      - 1814 04 01
                                      6. Elsa                            1754 02 25 - 

Sven Svensson var bonde i Borsaskögle Norregård, Lemnhults socken.
Om barnen:
1.   Christer gifte sig 1737 med Catharina Johansdotter och brukade Borsaskögle Norregård
      tillsammans med brodern Sven.
4.   Christina gifte sig med Daniel Johsson och flyttade till Boatorp Södergård. fter 1786 bodde de
      i Emmegärde och senare iSevedstorp. Daniel avled 1800 och Stina bodde därefter i backstugan
      Lillehagen.
5.   Sven, se familj nr 28!
      Om de övriga barnen har jag inte hittat några uppgifter.FAMILJ NR 57
Mormors farfars morfar    Johan Olsson                 1715          - 1800 12 24
gift med
Mormors farfars mormor   Karin Birgersdotter       1722          - 1782 05 13
Barn:                               1. Jonas                         1746 
                                       2. Peter                         1747 09 05 -
                                       3. Maria                         1752 12 22 - 1843 02 23
                                       4. Helena                       1756 01 03 -

Familjen bodde i Kännestubba Östergård, Nye socken. Efter hustruns död gifte Johan Olsson om sig med den 48 år yngre Eva Persdotter född 1763.
Om barnen:
1.  Jonas gifte sig med Helena Jonsdotter frn Sjögle i Åseda socken. Där är de också först skrivna
     men strukna. Makarna hittas därefter i Stubbatorp Södergård, där Jonas skrivs som ryttare
     under namnet Svanberg. 1783 flyttar familjen med tre barn till Lemnhult. Därefter har jag inte
     hittat dem.
2.  Peter dog som barn men hittas inte i dödboken.
3.  Maria, se familj nr 28!
4.  Helena gifte sig med Jaen (Johan) Månsson 1736-1796 frånByestad. Makarna bodde i
     Kännestubba Östregård, Nye församling. Efter makens död är familjen struken och hittas inte
     därefter.Familj nr 58
Mormors farmors farfar    Per Persson Kullberg     1717         - 1789 01 07
gift med
Mormors farmors farmor  Maria Hermansdotter     1728 10 08 -
Barn:                              1. Anders                        1746 09 06 - 1811 10 04
                                      2. Per                             1748 02 24 - 1748
                                      3. Lars                            1750 08 08 -
                                      4. Annika                        1753 03 15 - 1753
                                      5. Eva                             1754 07 03 -
                                      6. Maria                          1758 03 13 - 1758 04 09
                                      7. Pehr                           1759 08 30 -
                                      8. Maria                          1762 04 10 -
                                      9. Jonas                         1765 08 17 -

Varifrån Per Persson kom vet jag inte, men familjen bodde i Yggesryd, Åseda socken, som var hustruns föräldrahem. Pers mor Karin född 1669 och död omkring 1752. bodde också som änka i Yggesryd. Marias föräldrar var Herman Thorsson 1703-1773 och Ingrid Larsdotter född 1697. 

Mellan åren 1763 och 1768 saknas husförhörsbok, men 1769 återfinns Per Kullberg i Bo. Hustrun var då död och Kullberg hade gift om sig med den tjugo år yngre Annika Nilsdotter. Varken dödbok eller vigselbok finns före 1784.
Om barnen:
1.  Anders, se familj nr 29!
Om de övriga barnen har jag inte hittat några uppgifter.    


FAMILJ NR 59
Mormors farmors morfar  Per  Larsson                    1715          - 1787 04 18
gift med
Mormors farmors mor      Kjerstin Svensdotter        1722          - 1779
Barn:                              1. Per                              1740 08 28 -
                                      2. Carl                             1744 12 02 -
                                      3. Sven                            1749 05 12 -
                                      4. Sara                             1756 09 20 - 1827 04 20     
                                      5. Lars                             1762 11 15 -
                                      6. Maria                           1767 03 06 -

Per Larsson var torpare i Hackhylte, Åseda socken.
Om barnen:
4. Sara, se familj nr 29!    
5. Lars flyttade 1784 till Karlskrona.
    Om de övriga barnen har inte hittats några uppgifter.    

  
FAMILJ NR 60
Mormors morfars farfar    Daniel Jonsson               omkr. 1690 - 1748 02 05
gift med    
Mormors morfars farmor  Kerstin Nilsdotter           1689    
Barn:                              1. Sara                            1714 05 18 -
                                      2. Margareta                    1719 09 28 -
                                      3. Ingrid                          1723 06 24 -
                                      4. Annika                         1728 01 22 -
                                      5. Nils                             1730 10 08 - 1766 06
        
Familjen bodde i Boo när äldsta dottern föddes. 1719 hade de flyttat till Göljhults Västregård, Åseda socken. Husförhörsbok och dödbok saknas 1748, men enligt Kyrkans räkenskaper gavs  den 5 februari 1748 testamente till kyrkan efter Daniel Jonssons död.
Om barnen:
1.  Sara var gift med Per Johansson.
2.  Margareta gifte sig 1746 med Sven Israelsson från Kuttaboda.
3.  Ingrid, ingen uppgift hittad.
4.  Annika var gift med Sven Gummesson född 1721. Makarna bodde i Göljhult.
5.  Nils, se familj nr 30!FAMILJ NR 61
Mormors morfars morfar      Sven Carlsson              1683           - 1761 03
gift 1742 01 10 i Åseda med
Mormors morfars mormor    Ingrid Persdotter          1719 01 25 - 1796 12 30 
Barn:                                 1. Kierstin                     1743 05 02 - 1824 04 31

Familjen bodde i Kjerskruv i Åseda. Ingrid var född i Mörtlek men kom från Massamåla när hon enligt Kyrkans räkenskaper den 10 januari 1742 gifte sig med den trettiosex år äldre änkemannen Sven Carlsson. Ingrids föräldrar var Per Eriksson och Sara Månsdotter.
Om barnen:
1.  Kierstin blev makarnas enda gemensamma barn. Se familj nr 30!FAMILJ NR 63
Mormors mormors morfar    Gisse Nilsson              1698 08 14 - 1755 05
gift med
Mormors mormors mormor  Karin Svensdotter       1700 11 24 - 1784 07 26
Barn:                                 1. Elisabeth                 1723 09 30 - 1803 04 19
                                         2. Sven                        1725 07 22 - 1773 
                                         3. Elin                         1727 12 11 - 1804
                                         4. Sara                        1729 12 20 - 
                                         5. Ingrid                      1731 10 13 - 1731 10
                                         6. Helena                    1733 05 03 - 
                                         7. Carl                        1737 09 10 - 
                                         8. Nils                         1739 12 08 - 1800 10 13
                                         9. Annica                    1742 03 23 - 1827 03 22
                                        10. Catharina               1746 02 04     
                                        11. Kirstin                    1748 04 28     

Gisse Nilsson var född i Norramåla, Älghults socken där hans föräldrar, Nils Gissesson född omkring 1655, död 1728 och Elisabet Persdotter brukade en gård. Själv blev Gisse bonde i Labbemåla, Åseda. Hustrun, Karin Svensdotter, var född i Sandsjöryds knektstuga. Fyra år efter Gisse Nilssons död gifte Karin Svensdotter om sig med änkemannen 

                                         Carl Persson                1713 01 21

Han hade tidigare brukat ett hemman under Varshults Södregård, men flyttade efter giftermålet till Labbemåla. Carl Persson hade fem barn, förutom minst två som dött  späda. De två yngsta, Ingeborg född 1746 och Per född 1750 flyttade med till Labbemåla.

Gården i Labbemåla kom efter Karin Svensdotter att ärvas av ytterligare fyra generationer, där det var kvinnor som förde arvet vidare. Först genom dottern Annica, se familj 31, därefter dotterdottern Christina, se familj 15 samt dotterdotterdottern Anna Stina och hennes dotter Fredrika, se familj 7!
Om barnen:
1.  Elisabeth gifte sig 1745 med Daniel Månsson från Ekholma Frälsegård.
2.  Sven gifte sig 1751 med Annika Jonsdotter. Makarna bodde i Gastgöljehult. Annika dog 1811 i
     Nöbbele.
3.  Elin gifte sig 1749 med soldaten Per Jonsson Apelgren i Hoaskruv, Älghult.
4.  Sara gifte sig 1756 med änkemannen Carl Carlsson i Berg. 1765 var hon änka och gifte om sig
     med ryttaren Peter Sallin i Baggatorp.
5.  Ingrid. Testamente efter ett litet barn gavs vid hustruns kyrkogång den 14 november 1731.
7.  Carl gifte sig 1759 med Helena Jonsdotter född 1725, änka efter ryttaren Johan Dunberg.
     Makarna var under det korta äktenskapet bosatta i Lindåkra. Dottern Catharina föddes den 1
     november 1760 och hennes mor dog i juli 1761. Carl flyttade till Fagerhult där han 1762 gifte
     sig med Kristina Jonsdotter och blev rusthållare i Björkshult.
8.  Nils gifte sig 1768 med Annika Nilsdotter och flyttade till hustruns hemby, Svenshult. Efter
     hennes död gifte han om sig med Sara Johansdotter och flyttade till Labbemåla. Nils uppgavs
     ha dött av fallandesot (epilepsi).
9   Annica, se familj nr 31!
10. Catharina gifte sig 1767 med Håkan Persson från Fröneskruvs Mellangård i Hälleberga.

Om barnen Helena och Kerstin hittas inga uppgifter utom att ”Gisse i Labbemåla” den 26 juli 1752 gav testamente till Kyrkan ”efter sin lilla dotter”. Troligen var det den yngsta, Kerstin, som då begravdes. Dödbok saknas före 1784. 

Generation 7

FAMILJ NR 64   (= Familj nr 92)
Farfars farfars farfars far      Bengt Månsson                       1650 c:a     - 1685
gift med
Farfars farfars farfars mor    Ragnil Nilsdotter                    1640 c:a    - 1693 11 19
Barn:                                  1. Måns                                   1675 c:a    - 1704 02 21
                                          2. Nils                                     1683          - 1749 04 16

Bengt Månsson var bonde i Västraby, Lenhovda socken. Ragnil var dotter till länsman i Ålatorp, Nils Gudmundsson.
Om barnen: 
1.     Måns, se familj nr 32!    
3.     Nils, se familj nr 46!

FAMILJ NR 72
Farfars morfars farfars far     Nils Toresson                                          - 1711 01
gift 1704 06 06 i Lenhovda med
Farfars morfars farfars rmor  Karin Jacobsdotter                1676           - 1760 05 14
Barn:                                   1. Tore                                   1707 03 10  - 1766 c:a                         

Familjen bodde i Kylleskruv i Lenhovda socken. "Nils i Kylleskruf" begravdes den 5 februari 1711. Dödsdatum, ålder och dödsorsak är inte noterade. Karin Jacobsdotter bodde vid sin död i Bostorps Norregård. 
1. Tore, se familj nr 36!                                                                                                                                                                

FAMILJ NR 73
Farfars morfars farmors far     Sune Månsson                       1644          - 1722 01 21
gift 1704 06 06 i Nottebäck med
Farfars morfars farmors mor   Karin Danielsdotter               1671          - 1737 12 27
Barn:                                    1. Daniel                                 1705 02 02 - 1773
                                            2. Zachris                               1706 08 06 - 1739 02 01
                                            3. Ingrid                                 1710 01 22 - 1768-1778
                                            4. Carl                                    1714 05 24 - 
                                            5. Elisabet                              1716 c:a

Familjen bodde i Brorsmåla,  Nottebäcks socken. Sune Månsson hade tidigare varit gift med Ingrid Månsdotter 1640 - 1703 och hade med henne två söner, Sven född 1685 och Håkan född 1688.  
Om barnen:
1.  Daniel gifte sig med Ingrid Persdotter och övertog gården i Brorsmåla.
2.  Zachris var ogift och bodde i Brorsmåla, när han avled bara 32 år gammal. 
3.  Ingrid, se familj nr 36! 


FAMILJ NR 80
Farmors farfars farfars far      Petrus Eliae Gavelius Cederskiöld                                                                                                                                            1625 09 03 - 1697 06 29
gift 1670 med      
Farmors farfars farfars mor    Elisabeth Nilsdotter                               - 1685
Barn:                                    1. Nathanael Elias                  1671 06 24 - 1745 07 13
                                            2. Maria Catharina                  1673 11 30 - 1737 01 04

Petrus Gavelius var född i Gävle. Föräldrar var borgmästaren i Gävle Elias Pedersson Gavelius 1600-1668 och Catharina Nilsdotter 1604-1674. Hans farföräldrar var Peder Hansson 1570-1612 och Ingrid Persdotter 1574-1642. Morföräldrar var rådmannen i Gävle Nils Olsson och Elin Nilsdotter. Petrus tre år yngre bror Nils Eliaesson Gavelius blev rådman i Wasa. Petrus Gavelius blev professor och assessor vid Göta Hovrätt. Han adlades och fick då namnet Cederskiöld med numret 1117. 

Hustrun Elisabeth Nilsdotter hade varit gift två gånger tidigare. En av hennes män var Johan Forsman Örnecrants på Lidboholm. Genom giftet med honom blev hon och hennes nye make Petrus Cederskiöld samt deras ättlingar ägare till Lidboholm.
Efter Elisabeths död 1685 gifte Petrus Cederskiöld om sig med Christina Jernskiöld.               
Om barnen:
1.  Nathanael Elias se familj nr 40!  
2.  Maria Catharina var gift med no 1900 Gerhard Ernst Ehrenschants. Maria avled i Pilås, Sjösås
     socken.                                                                                                                                                                                                                               

FAMILJ NR 81
Farmors farfars farmors far       Staffan Fredric Klingspor     1649            - 1695 11 01             
gift 1679 med                                                                                                                 
Farmors farfars farmors mor     Christina Graan                                        - 1703                    
Barn:                                       1. Anna Christina                 1685             - 1741 04 03           
                                               2. Magdalena Hedvig             1691             - 1731                      
                                               3. Sofia Elisabeth                                      - 1725 11 18

Staffan Klingspor var född i Stockholm. Hans titel var hovjunkare och assessor. Han var son till generalmajoren Staffan Klingspor 1611 - 1676 och Sofia Anna von Chemnitz. Hustruns föräldrar var Johan Gertsson Graan och  Elisabeth Jonasdotter Bure.                                                  
Om barnen:                                                                                                                       
1.  Anna Christina, se familj nr 40!

FAMILJ NR 82
Farmors farfars morfars far      Håkan Månsson Ståhle         1627 01 15 - 1689 08 24
gift 1654 med
Farmors farfars morfars mor    Sara Johansdotter                1632 11 16 - 1675 04 04
Barn:                                      1. Elisabeth                                            - 1688 04 07
                                              2. Håkan                               1659 11 18 - 1733 01 07
                                              3. Magnus                              1662 03 06 - 1726 08 22
                                              4. Daniel                               
                                              5. Anna                                                   - 1726

Håkan Ståhle var son till handlanden och klensmeden i Jönköping Måns Håkansson Ståhle död 1670 och Elin Jonsdotter. Själv drev han handelsrörelse i Jönköping från 1653. Han var rådman i Jönköping 1673 - 1681. Han skrevs också som kyrkoföreståndare 1674 och var inspektör för bygget av Kristine kyrka och stor donator till denna. Efter hustrun Saras död 1675 gifte Håkan Ståhle om sig med Karin Nilsdotter 1630-1688. År 1679 skänkte han en klocka om 4 skeppund till kyrkan. (1 skeppund = 136 kg). I vapenhuset hänger ett av Ståhle riksvapen. Han beviljades rätt att låta göra sig en grav ”utanför det fönster han till kyrkan förärat”.  Enligt detta medgivande lät han åt sig på kyrkogården uppföra en grav i huggen sten två alnar hög. Vid fjärde pelaren på höger sida hängde en målad tavla "Guds namn till ära och denna kyrka till prydnad hafver rådmannen och handelsmannen Håkan Månsson Ståhle sig, sina båda hustrurna Sara Johansdotter och Karin Nilsdotter, barn och efterkommande till åminnelse detta epitafium upprättat år 1685”.      Varken grav  eller  tavla  finns  kvar  efter  1790  års brand. 

Prosten Erland Dryselius´ likpredikan vid Håkan Ståhles begravning uppges vara den första bok som trycktes i Jönköping. 
Om barnen:
1.   Elisabeth dog i barnsäng.
2.   Håkan, se familj nr 41!

     Om övriga barn har jag inte hittat några uppgifter.                                                                                                                                                                                                                            

FAMILJ NR 83    
Farmors farfars mormors far   Kaspar Poppelman                  1633          - 1692
gift med
Farmors farfars mormors mor  Margareta Pedersdotter Wetterhamn                                                                                                                                                                           1654           -1690 08 29
Barn:                                     1. Johan Samuel                     1679 c:a
                                             2. Maria Catharina                  1682
                                             3. Henrik                                1686          - 17
                                             4. Catharina                           1688          - 1747
                                             5. Emerentia                          1690          - 1731

Köpmannen Kaspar Poppelmans föräldrar var bryggarmästaren Johan Casparsson ca 1605 - 1658 och Katarina Krakau död 1672. Johan Casparsson var född i Tyskland. Han hade olika befattningar bland annat som tolagsskrivare i Göteborg. (Tolag var en slags tullavgift). Margareta Wetterhamn var född i Jönköping och dotter till Peder Håkansson. Hon hade tidigare varit gift med Samuel Isaksson död 1676 och hade med honom döttrarna Brita Katarina och Margareta.
Om barnen:
4.  Catharina, se familj nr 41!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

FAMILJ NR 92 (= Familj nr 64)
Farmors mormors farfars far    Bengt Månsson                     1650 c:a     - 1685
gift 1681 i Älghult med    
Farmors mormors farfars mor  Ragnil Nilsdotter                  1640 c:a     - 1693 11 14
Barn:                                     1. Måns                                 1675 c:a     - 1704 02 21
                                             2. Nils                                   1683 11 11 - 1749 04 16

Om barnen:
1.     Måns, se familj nr 32!    
3.     Nils, se familj nr 46!

FAMILJ NR 93
Farmors mormors farmors far   Amund Hemmingsson          1644 c:a     - 1730 03 22  
gift med    
Farmors mormors farmors mor Kristin Christmansdotter     1639 c:a     - 1721 03 12
Barn:                                      1. Karin                               1682 09 03  - 1762 02 17

Amund var bonde i Gödeshult men född i Skinnaremåla (Lundby), Älghults socken. Föräldrarna hette Hemming Amundsson och Botil Ericsdotter. Farföräldrar var Amund Månsson död 1637 och Ingrid Hemmingsdotter död 1651 i Skinnaremåla. Amunds morföräldrar var Eric Jonsson, nämndeman och bonde i Gödeshult, död 1663 och Karin Nilsdotter. Amund Hemmingsson avled hos dottern i Västraby och uppgavs i dödboken vara 86 år gammal. Kirstin Christmansdotter var troligen född i Fagraskog och dotter till Christman Persson 1614-1694. Dennes hustru, Maria Carlsdotter 1614-1698, var troligen Kirstins styvmor. Kirstins farföräldrar var Per Gummesson och Kirstin Christmansdotter.                                                                                                            
1.  Karin se familj nr 46!


FAMILJ NR 105
Morfars morfars farmors far     Olof Sonesson                      1644          - 1701 12 28-
gift 1672 06 16 i Älghult med                                                                                                          Morfars morfars farmors mor   Elin Svensdotter                  1646          - 1711 01
Barn:                                      1. Sven                      
                                              2. okänt namn               
                                              3. Per                          
                                              4. Josef                                1679 05 04 -
                                              5. Ingrid                               1681 01 09 - 1771 04 07
                                              6. Olof                                 1685 11 22 -
                                              7. Nils                                  1687 12 04 -
                                              8. Sune                                1690 02 16 -

Olof Sonesson bodde i föräldrahemmet i Vrånghult 1676, då det påbjöds att bönder skulle - till härens förstärkning - inställa sig under fanorna och delta i ”bondemarschen” till Skåne. Detta hörsammades inte av alla och Olof Sonesson var en av dem som uteblev. I Uppvidinge häradsrätts dombok noteras vid vintertinget 21.1.1678 ”följande skola med nådh anses vid böternas indrifwande för uteblifwande wid 1677 hårs bondemarsch mot fienden i Skåne: (bl.a.) Oluf Sunesson i Wrånghult blef utkommenderadt och gick till bakars i Bergqwara, war medh wid den häftige skogselden och måste nu sielf rusta för en Chronogårdh och kostat mycket till förenne på Chronones tienst - hemstelles att hans nåde Landzhöfdingen behagade honom till halfwa böter mer eller mindre förskona”.

Enligt Kyrkans räkenskaper gav Olof Sonesson i Vrånghult vid vigseln med Elin Svensdotter som gåva till Kyrkan 2 daler 8 skilling ”på sin hedersdag”. Familjen bodde från 1678 i Fröseke Bölnagård.

Vid hösttinget samma år dömdes Olof Sonesson att betala 8 öre smt ”till Germunds son i Wrånghult” för resterande rotepenningar”.

Vid hösttinget 1688 anklagade han ryttarkorpralens änka Ingeborg i Övratorp för att hennes avlidne man uppburit ”ryttaretygs- och gewärspenningar till 3 dlr smt och 4 dlr koppmt men han ingen tygh bekommit”. Änkan å sin sida menade att ”denne Oluff till förenne warit trellsk att uthläggia deth honom warit krefdt, förme-nandes altså att deth obetalt ähr”.

Vid vintertinget 1689 noteras att ”Oluff Sånesson i Böllnagård Fröss Eke beswärar sigh högeligen deth Corporalen Swän Mårthensson nåhot för Juhl medh 4 st Solldater tagitt ifrån honom dess lagh stadda drängh Jahan Swänsson”. Denne hade av infanterikorpralen förts till kapten Erik Silfwersparre som gett honom 2 dubbla dukater i värvningspenningar och direkt därpå skickat honom till Malmö. Den 29.10.1695 var ”Oluf i Bölnagårdh” instämd till tinget ”för Knechtetorps felachtighet” men ej infunnit sig - böter för tredskan 6 dlr. Hans son Sven Olofsson förde faderns talan i Uppvidinge häradsrätts sommarting 13.5.1701 och begärde uppskov till nästa ting angående en åttondel av Vrånghult, som han ”praetenderar ifrån sin br Sonesson i Wrånghult”. Olof hade under vägen till tinget insjuknat - ”men som dheras fader lemnat Oluf Cronogårdz bruket Böllnagård synes intet obilligt att han antingen tager lössen för sin 1/8-ting i Wrånghult eller lösser uth Nils och upplåter Böllnagård igen, som Nils erbiuder att wara nögd med. Hwarom dher dhe eij sämias, Rätten dem emellan nästa Ting döma will”. Saken kom aldrig upp i rätten igen, varför de tydligen kom överens.

I dödboken finns följande notering angående Olof Sonesson: ”Oluf Sunesson i Bölnagård född af ährlige och gudfruchtige Föräldrar uthj Wrånghult 1644, warit hemma hoss Föräldrarne till dhess han war 28 hår då han kom i ächtenskap med ährlig Piga Elin Swensdotter i Giöshult Backegård, lefwat tilsammans uthj 20 åhr (fel, ska vara 30 år!), aflat 8 barn som än lefwa, warit siuk af lungesoot uthj 10 åhr, altid warit tohlig. Nogre dager för sin dödh begick han H.H.Nattward, afled i Herranom den 28 decembris 1701, lefwat uthj 58 åhr ährligen och wäl.”

Hustrun bör vara den ”hustru Elin i Bölnagården, 65 åhr” som dog och begrovs någon gång mellan januari och april 1711 enligt Älghults dödbok. Uppgift om datum finns ej.            
Om barnen:
1.  Sven nämns i domstolsprotokoll, se ovan!
3.  Per gifte sig 1701 10 08 med kristin Jonsdotter från Smedstorp.
5.  Ingrid, se familj nr 52!
     Om övriga barn saknas uppgifter.

Olof Sonessons föräldrar var ryttaren Sone Persson 1599-1688 och Brita Nilsdotter. Från senare delen av 1620-talet var Sone Persson ryttare och rusthållare i Fröseke Bölnagård. Därifrån flyttade familjen omkring 1650 till Vrånghult. År 1655 var Sone Persson en av Älghults kyrkas sexmän. Vid sin död fick han följande nekrolog inskriven i socknens dödbok:  ”begravd 1688-28 octobris Suhne Persson i Wrånghult föd i Thomishult, Kråckzmåla Sockn 1599, pijs parentiby. Tiänte i Elghultz prästegård för Lars i 3 åhr, rustade och red Ryttare för Bölnagårdh, fölgde åt Tyskland med K. Gustaf Adolph, och 1641 drog med åt Dannemark och när freden slutes tog lof. Bodde i Wrånghult. Echtenskap med Brita Nilsdotter i 54 åhr, aflat 6 söner. Siuklig i någre åhr, canam cite bravit 14 oct, natten efter afsomnade, lefwat 89 åhr.”  Sone Persson hade två barn i ett tidigare äktenskap.

Hustrun Brita Nilsdotter har fått följande nekrolog i Älghults dödbok:  ”begravd 1690-10 Aug Brita Nilssdotter i Wrånghult, födh 1604 i Hårstorp, Hofmantorpz Sockn, pijs parentiby qbus mortui. Kom i tienst hoos Krigzpräst hr Nielss, bodde i Gullaskru, Sedan hoos Hr Larsses änka i Elghult. Omsider tiente hoos Sune Persson i Wrånghult då änkling, och 1635 med honom i Echtenskap i 56 åhr, aflat 6 barn. Sedan 1688 änka. I ålderdom siuklig. Låtit sigh betiena med gudz ord och Sacrament. Den 5 Aug myckit siuk, dhen 6 dito dagen efter half middag dödh. Lefwat 88 åhr.” 

Sone Perssons far och Olof Sonessons farfar var bonden Per Sonesson. Denne bodde omkring 1599 i Tomeshult, Kråksmåla socken, men var från 1613 bonde i Vrånghult. 1616 var Per Sonesson medlem i kyrkonämnden i Älghult och 1618 - 1632 var han regelbundet nämndeman i Uppvidinge häradsrätt.

Elin Svensdotters föräldrar, Sven Börjesson död 1662 och Ingrid Jonsdotter 1613-1696, bodde i början av sitt äktenskap först ett år i Hältekärr, sedan ett år i Göljhult innan de 1630 köpte 1/3 av den ena av de två Backegårdarna i Gödeshult. Säljare var arvingar efter en Olof Siggesson. I köpeskillingen ingick bl.a. tre oxar, en ko och en silverkedja. 1/6 av gården köpte de 1635 av Per Gummesson och betalade för den 12 daler gott mynt, en oxe och en kalvkviga. 1635 beviljades Sven Börjesson fasta på 1/2 hemman Gödeshult.

Hustrun Ingrid Jonsdotter förklarade vid en ägotvist 1674 att hennes far Jon Svensson mer än 40 år tidigare hade slutit ett avtal med Bengt Erikssons i Gödeshult far om ett omtvistat ängskärr. Hon och hennes bror, Sven Jonsson i Gödeshults Backegård krävdes 1667 på knektutlagor vilka hade varit på tal på kyrkbacken vid Sven Börjessons begravning 1662, men genom kaplanen Jon Westhius´ medverkan ogillades kravet. Gödeshults Backegård var 1667 pantsatt till ovan nämnde Per Gummesson, vars son Gumme Persson 1651 hade gift sig med Ingrids brorsdotter Marit Svensdotter och blev ägare till gården 1672. Marit var då för länge sedan död och Gumme omgift.

                                      

FAMILJ NR 107
Morfars morfars mormors far   Jon Jonsson                         1650 c:a     - 1725 11 21
gift 1684 10 05 i Älghult med
Morfars morfars mormors mor  Susanna Svensdotter           1653 c:a     - 1713 12 20
Barn:                                      1. Maria                                1685 11 29 -
                                              2. Sara                                 1688 02 05 - 1771 03 24
                                              3. Johan                               1690 08 31 - 1690 12 21
                                              4. Nils                                   
                                              5. Kerstin                         
                                              6. Jon                                  1696 11 15

Jon Jonsson blev bonde på hustrun Susannas föräldragård Hageskruvs Backegård. Hans föräldrar och födelseplats känner jag inte till. Jon Jonsson (Kan här nedan även vara förväxlad med sonen Jon Jonsson) var 1717 instämd till Uppvidinge häradsrätts sommarting och ”plichtar för 3:ne Oförnekelige Slagh och 3 blånader Emoth Gåssen Swen Börgesson ibm samt i Expenser till Gåssen och thess Moder Ingridh Carlsdotter ehrlägger 2 dlr smt”. (Gossen som blivit slagen var troligen den Sven Börjesson som föddes i Hageskruv den 16 november 1702 och vars far var kusin till Susanna Svensdotter.)

I 1717 års mantalslängd för ”Helghult, 3/4 hemman Hageskrufs Backegård” betecknas Jon och hustrun som utfattiga. Enligt ett gåvobrev daterat 11.7.1725 skänkte han och hans hustru Hageskruvs Backegård till dottern Sara och hennes man Johan Johansson ”med förord att föräldrarna skola åtnjuta undantag”. Överlåtelsen är införd i Uppvidinge häradsrätts dombok för sommartinget 10.6.1726 och godkänd av Saras syskon Jon Jonsson, Nils Klinga och Kerstin Jonsdotter. De nya ägarna behövde inte länge sörja för fadern, eftersom han dog redan 4 månader efter att gåvobrevet skrevs. Enligt dödboken begravdes ”Sanna Swensdotter ifrån Hageskr. 60 åhr” den 20 december 1713. Detta är något förbryllande eftersom mantalslängden från 1717 och gåvobrevet från 1725 omtalar henne som om hon då levde. Någon dödsnotis för Susanna Svensdotter i Hageskruv finns dock inte efter 1713.

Om barnen:
1.  Maria död före 1725.
2.  Sara, se familj nr 53!
4.  Nils tjänade som soldat Klinga. Han hittas ej i dopboken.
5.  Kerstin, nämnd i handling till Häradsrätten ovan. Hittas ej i dopboken.
6.  Jon, se ovan!

Hustrun Susannas föräldrar var Sven Börjesson född omkring 1620 död 1669 och Ingrid Jonsdotter 1617-1691. Svens föräldrar, Börje Germundsson och Elin Jonsdotter, båda döda 1662,  hade tidigare ägt Hageskruvs Backegård.

Sven Börjesson hade åtta barn av vilka fem har påträffats. Sonen Börje Svensson pantsatte 1676 en gård i Hageskruv till kyrkoherden i Älghult Nicolaus Domnaerus men synes ha återlöst panten, eftersom han med hustru och sonen Per bodde där 1693. När Börje Svensson dog 1722 uppges han vara 84 år gammal. Vid Ingrid Jonsdotters begravning 1691 noteras i Älghults dödbok: ”Ingre Jonsdoter i Hagaskr. S.g. föd 1617 ibid, pijs parentiby renata. Educata in domo parentu. Echtenskap mz dräng Sven börjess. i Hagaskru bakegård, aflat 8 barn. Han död 1669. Hon änka i 22 åhr hoos sin måg börje Swen - i ungdom helsosam, nu i ålderdom swag, orke lös, på et åhr wed sängen. Canam celibravit, pie abiv. ultima Aug, lefw. 74 åhr.”

Ingrid Jonsdotters far, tillika Susanna Svensdotters morfar, var Jon Persson Katt född omkring 1570-80. Han var ägare Hageskruvs Södregård, ibland kallad Kattegården. Jon Persson Katt nämns 1609 efter det att han utöver sin arvslott förvärvat andelar i gården av sina syskon Carl Persson Katt i Uranäs och Karin Persdotter och sin kusin Cecilia Svensdotter. Även hövitsmannen Sven Katt bör ha varit Jons bror.

År 1620 var Jon Persson Katt åtalad för att i ofredstiden 1611 ha skjutit ett rådjur. (Redan Gustaf Vasa hade i brev 13.4.1537 utfärdat förbud mot nedhuggning av ek och bok samt jakt på vissa djur ”och anamme vi härmed all ekskog, bokskog, desslikes hjort, hind och rådjur uti vårt synnerliga hägn och frid”. Denna stadga ägde kraft i mer än 150 år.) Jon Persson Katt levde ännu 1621. Hans hustrus namn är okänt.

Tidigare ägare till Kattegården var Jon Perssons far Per Jonsson Katt , född före eller omkring 1550. Han är 1587 upptagen i skattelängden. År 1601 kallas han hövitsman. Han var troligen död före denna tid.

 

FAMILJ NR 108
Morfars mormors farfars far     Sven Svensson
gift med
Morfars mormors farfars rmor  Kerstin Hemmingsdotter      1652 c:a  - 1750 07  
Barn:                                      1. Anders                             1683 c.a  -1767 11

Till Uppvidinge häradsrätts höstting 1699 hade ”Swen Swensson i Brendtåsa” tillsammans med Lars Persson i Raneskruv instämt Per Swensson i Raneskruv i en tvist om Raneskruvs skatterusthållshemman och det hänvisas där till en dom dem emellan redan 29.10.1695. I mantalslängderna för Åseda finns bl.a. 1707  ”Swen och hustru” på 1/3 Brantåsa (= Östergården) men inte 1717 då gården bebos av ”Anders och hustru”. Vid den tiden var fader Swen troligen avliden och hans hustru Kerstin Hemmingsdotter möjligen redan omgift och bosatt i Källeflaga. Ingen anteckning finns om Swens död eller begravning.

Kerstin finns enligt husförhörslängd 1749-1753 på Brantåsa hos sonen Anders. Sägs vara ”Modren Kirstin Hemingsdotter, döf och eländig, obiit (=dog) 1750 in Julio” och skulle alltså ha blivit 98 år gammal.

Vid hennes begravning 22.7.1750 skänktes till Åseda kyrkokassa 24 öre smt ”i Testamente effter gamla änkian Kirstin Hemmingsdotter från Kielleflaga (!) och för båraklädet”.

Om barnen:
1.   Anders, se familj nr 54!
      Troligen föddes flera barn, men om dem finns inga uppgifter.

 

FAMILJ NR 109
Morfars mormors farmors far   Nils Mattsson  
gift 1692 10 29 med 
Morfars mormors farmors mor  Kerstin Jacobsdotter                             - 1748 11  
Barn:                                      1. Maria                                1698 06 24 - 1772 05 
                                              2. Mats                                  
                                              3. Johan          

Familjen bodde i Baggatorp Åseda församling. I Åseda Kyrkoräken-skaper 15.7.1680 nämns av okänd anledning ”drängen Mattz son Niels i Baggatorp” som givare av 10 2/3 öre smt. Nils Matsson beviljades 28.1.1701 fasta på 1/4 av Baggatorp skatterusthåll som han dels ärvt och dels köpt av sina syskon enl. köpebrev av den 14.9.1696 för 25 dlr smt. En annan 1/4 av samma gård lagfästes samtidigt av en Daniel Nilsson, möjligen svåger till Nils Matsson, som dels ärvt och dels köpt den av sina svågrar. Köpebrevet hade samma datering och samma summa som det första.

Om barnen:
1.   Maria, se familj nr 54!
      Om övriga barn har jag inte hittat några uppgifter.  

Vid tinget 12.6.1699 hade noterats ”Angående Knut Matzsons i Baggatorp talan till Daniel Nilsson ibidem om 1/4-ding att behålla af sin arfsjord utj Baggatorp Skatteg. efter det accord som Erfwingarne emillan skedt är, att den som fick lösa 1/4-ding efter moderen skulle sedan upplåta lösen till dhe andre uthi den andre deelen efter fadren, nu som gifwen är hans och barnen 4 st kunna dhe således fult bruk deraf efter Kongl M:ts förordning dat d 10 Junij 1684 bekomma, dy Knut 1/4-ding lijka emot sine andre syskon tillerkännes och niuta bör”.

Nils Mattssons far, Mats Jonsson, återfinns på flera ställen i häradsprotokoll, mantalslängder och kyrkoräkenskaper:

Mats Jonsson klandrades vid Uppvidinge häradsting 1662 av sin hustrus bröder Måns och Peder i Baggatorp för att i tre års tid tillsammans med hustrun ha brukat deras arvsdelar i halvgården. Dessutom hade hustrun i sju år brukat dessa tillsammans med sin förra man. Och eftersom Matts - vilket allmogen ock betygade - var mycket tröttsam och förtretlig emot sin gamle svärfar och gården var alltför trång för så många åboar, ålades Mats att avflytta och till nästkommande år förse sig med annan hemvist. Svärfadern hade enligt Mats gett honom sitt tillstånd att bruka jorden, men svågrarna menade att deras far inte haft myndighet att göra så eftersom det rörde sig om deras mödernearv. Rätten ansåg att något av syskonen borde försöka lösa ut de övriga ur gården. Hur det hela avlöpte går inte att utläsa ur Uppvidinge häradsrätts dombok, men Mats och hans hustru tycks vara de som bodde kvar.

Enligt 1670 års mantalslängd för kavallerirusthållshemmanet Baggatorp är ”Matts med hustru - husfattiga”, vilket betyder att de inte haft egna hus att bo i. 1685 beviljade häradsrätten ”Matts Joensson och dess hustru fasta på Baggatorp som han af sine swågrar  och åtskilliga interessenter kiöpt för 40 Rsd som qwittensen uthwisar noch erft med sin hustru 2/10-delar, Nembdeman Joen i Baaboda och Daniel i Horsshagen betyga wara utan klander som och A:o 1676 hennes 1/2-del 3:die gången upbuden och 1/2 A:o 1679 och således förlängts lagstånden.”

Åseda kyrkoräkenskaper finns Mats i Baggatorp nämnd då han vid några tillfällen skänkt penninggåvor till kyrkan.

Första hustruns namn liksom hennes dödsdatum är okänt, men 1697, då Mats bör ha varit i 70-årsåldern, gifte han om sig med en Karin och gav 16 öre smt till kyrkan och utfäste i morgongåva 10 lod silver och en dukat.

I Uppvidinge häradsrätts dombok 1698 sägs att ”Matthes i Baggatorp och dess hustru förbjudas att tillvita sin styvson Per Eriksson i Kulla något oärligt”. Mats hade tilltalat styvsonen om lega för Kulla 1/2 skattejord som denne åbodde enligt kontrakt.

Vid Mats begravning 30.4.1699 testamenterades 24 öre smt till kyrkan och betalades 4 öre i hyra för båraklädet.

 

FAMILJ NR 110
Morfars mormors morfars far   Lars Carlsson                        1670 c:a     - 1750 03 
gift 1695 05 05 med 
Morfars mormors morfars mor  Sara Bengtsdotter                1670 c:a     - 1740 06 
Barn:                                      1. Bengt                               1696 01 14 -
                                              2. Johan                              1699 12 06 -                                 
                                              3. Karl         

Lars Karlsson förmodas vara född i Kuttabo eftersom faddrarna vid hans dop i huvudsak var därifrån. När första sonen föddes bodde makarna i Brantåsa men flyttade omkring 1699 till Skeda. Lars Karlsson i Skeda skänkte pengar till kyrkan ett flertal gånger bl.a. i testamente efter ett barn 7.3.1709, på hustruns kyrkogångsdagar 1712 och 1715 samt flera gånger på nyårsdagar och juldagar under åren 1708 - 1739. Vid det senare tillfället kallas han ”beskedelige dannemannen Lars Carlsson i Skeda”. Vid hustruns begravning 8.6.1740 testamenterade han till kyrkan 20 öre och betalade 16 öre för lån av båraklädet. När den 70-årige änkemannen gifte om sig med pigan Johanna Swensdotter skänkte han 1 dlr smt till kyrkan och utfäster som morgongåva 20 lod silver. Sedan fortsatte han att skänka pengar till kyrkan på juldagen mest varje år ”efter gammal berömmelig plägsed” och dessemellan på sin nya hustrus kyrkogångsdagar. Lars Carlsson dog 1750 och begrovs den 1 april då det betalades ”i testamente efter sal. dannemannen Lars Carlsson i Skeda och för båraklädet 1 dlr 12 öre smt”.

Till häradsrättens vinterting 16.1.1733 var Lars Carlsson instämd för att svara för och plikta för sin omyndige son Karl Larsson:  ”enligt Kongl Maijt:ss nådiga Resolution och förklaring af d 15 martii 1732, 40 skilling för det han till yppighet och öfwerflöd burit en påfoglafiär uthi sin hatt och den samma wid Knappen såsom en Cocard högt uppsatt - hwaraf Åsheda sokens fattige tillkommer halfdelen, resten hemfaller angifwaren Länsman Gräfling”. 

Vid samma tillfälle var även Lars Carlssons hustru, Sara Bengtsdotter, illa ute men 

”befrias ifrån plicht för en Spitz bärande som den intet mycket öfwergår en fingers bredd och hennes man dess utan nu wid Rätten plichtat, dock förbiudes att hädanefter samma Spitz wisa, bruka och bära”.

(Nej så var det. Det gick inte an att vanligt enkelt folk spökade ut sig och låtsades vara herrskap.)

Om barnen:
2.   Johan, se familj nr 55!
      Flera barn bör ha fötts under äktenskapet. Om dem finns inga uppgifter förutom vad som
      nämns om Karl ovan.

FAMILJ NR 111
Morfars mormors mormors far   Per Persson Oppman                             - 1716 03
gift 1704 05 22 med
Morfars mormors mormors mor  Ingrid Jonsdotter                1679          - 1772
Barn:                                       1. Annika                             1705 05 01 -1783 05 25
                                           
Annika, se familj nr 55!

Per Persson har varit svår att identifiera, men kan vara den man som var kallad inför Uppvidinge häradsrätt 22.5.1688. ”Pehr i Nybygget anklagas hafva upkastat uthj Kiörkian för 6 á 7 wekor sedan, beklagar det af swaghet sjiedt, kan dock eij neeka sigh hafwa supet något brennewijn för än han gick i Kiörckian, dömbdes altså efter Sabbatsordningen de A:o 1665 att derföre 40 sk plichta”.

När ”Peer Peersson i Kållehylte” 1704 gifte sig med ”Ingerd Jonsdoter i Kuttabo” skänktes 24 öre smt till Åseda kyrka och brudgummen utfäste 30 lod silver i morgongåva till bruden.

Den 11.6.1705 skänkte ”ryttaren Pär P. i Nybygget på sin hustrus kyrkogångsdag” 10 öre smt till kyrkan.

Troligen är Per Persson den ”3-dings ryttaren Pehr Oppman för Öfratorp” som 1710 tillsammans med övriga ryttare i socknen skänkte 10 öre till Åseda kyrka.

Den 18.3.1716 gavs det ”testamente för Per Oppman i Kållehöllte 20 öre och för båraklädet 4 öre” . 

Ingrid Jonsdotter gifte om sig 1717 med Olof Nilsson född 1686. Därvid skänkte ”Oluf Nilsson i Kållehylte på sin hedersdag med Ingierd Jonsdotter” 20 öre smt till Åseda kyrka och han utfäste 20 lod silver i morgongåva. Makarna bodde resten av sitt liv i Kållehylte.  

Per Olofsson i Kållehylte, Åseda socken, förmodas vara far till Per Persson. ”Per Ollsson i Kållehylte” betalade 1696 till Börje Håkansson 30 dlr smt för munderingen till rusthållet.

Den 12.10.1696 uppbjöd han vid tinget 1/4 hemman Kållehylte, som han inlöst av Börje Håkansson, men del av köpeskillingen skulle betalas till hustru Anna Eriksdotter i Brinkelid, Åseda socken. Den 9.2.1697 återtog Per Olsson de pengar han insatt i gården och lät Börje Håkansson åter tillträda den.

Per Olofsson i Kållehylte skänkte 1710 och 1715 i nyårsgåva 10 öre smt till Åseda kyrka. Den 13.2.1715 gavs ”testamente efter rusthållaren Per Olufssons hustru Sara i Kållehylte”.

Den 30.11.1715 gifte han om sig med Elisabeth Nilsdotter och gav ”24 öre på sin hedersdag och i morgongåva 40 lod silver”.

Han begrovs 9.9.1739 då det gavs testamente till kyrkan efter ”rusthållaren Per Olsson i Kållehylte”, hans ålder uppges ej.

Per Olofssons far anges 1712 vara ”Oluf i Mörtelek”. Han kan vara den Olof Swensson som vid tinget 1686 uppbjöd sitt köp av 1/8 hemman Mörtelek som han då köpt av en Niels Joensson.

Än en gång vill jag påpeka att vad som här återgetts ur gamla Domstolsprotokoll och ur Kyrkans räkenskaper till största delen är avskrifter av Liss-Erik Björkmans redovisning i Älghults Krönikorna 1960-63.

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

29.07 | 16:30

Hej! Så trevligt! Maj-Britt minns jag mycket väl.
Kontakta mig gärna på mail. ingvik32@gmail.com

...
29.07 | 14:45

Hej Ingrid, Väldigt intressant läsning om Kvarterbo där min mamma Maj-Britt Jarl (dotter till Elin och Arvid Adamsson) växte upp. Jag vill gärna köpa boken.

...
19.05 | 16:52

Hej! När du känner dig klar med städningen får du gärna komma hit och hugga i. Sådan mor sådan dotter, haha.

...
19.05 | 13:45

Det låter lagom ansträngande 😁.

...
Du gillar den här sidan