Odals anor

Generation 6

FAMILJ NR 32
Farfars farfars farfar      Lars Ersson                     1665 01 28 - 1715 01 03
gift med
Farfars farfars farmor    Anna Nilsdotter               1680 05 18 - 1713 05 24
Barn:                            1. Erik                              1696 08 02
                                    2. Nils                              1701 03 14
                                    3. Brita                            1702 11 02    
                                    4. Maria                           1707 01 24 - 1764 09 10
                                    5. Ella                              1709 02 25 - 1782 10 24
                                    6. Lars                             1710 04 01 - 1756 10 05

Lars Ersson brukade hemman nr 11 i Alvik och där var han också född. Se familj nummer 64!
Hustrun Anna Nilsdotters anor är inte kända.
Om barnen:    
1-2. Om de båda sönerna Erik och Nils finns inga uppgifter. Troligen dog de som barn.
3.    Brita var piga hos sin syster Ella i Antnäs. Därefter har hon inte kunnat spåras.   
4.    Maria gifte sig 1734 med Jacob Andersson och flyttade till Brändön nr 6.
5.    Ella gifte sig 1733 med Lars Larsson Björn från Antnäs nr 10. Efter hans tidiga död
       gifte hon om sig 1749 med änklingen Jacob Nilsson.    
6.    Lars Se familj nr 16!


FAMILJ NR 33
Farfars farfars morfar    Olof Jönsson                   1671         - 1740 02 08
gift med
Farfars farfars mormor   Ella Eriksdotter              1675          - 1757 05 25
Barn:                             1. Jöns                           1706 09 14 - 1706 10 29
                                     2. Kierstin                      1708 03 20 - 1710 06 22
                                     3. Magdalena                 1710 10 03 - 1785 01 16
                                     4. Jöns                           1712 12 30 - 1713 01 19
                                     5. Kierstin                      1714 06 11 - 1714 06 25
                                     6. Ella                            1715 12 28 - 1717 01 10
                                     7. Olof                           1718 01 06 - 1774 02 04
                                     8. Karin                          1721 07 05 - 1748 08 20

Olof Jönsson var född på hemman nr  20 “Jörs-Äosch” (Jöns Ols) i Alvik och blev dess brukare. 
Se familj nummer 66! Hustrun Ellas anor är inte kända.
Om barnen.
Bara tre av sina åtta barn fick makarna behålla tills de blev vuxna.
3.   Magdalena. Se familj nr 16!
7.   Olof dog i Alvik som inhyses.
8.   Karin gifte sig 1746 med Nils Johansson. Makarna övertog hemmanet. Se familj nr 19!


FAMILJ NR 34
Farfars farmors farfar     Nils Hansson
gift med    
Farfars farmors farmor   Marta Olofsdotter
Barn:                             1. Anna                          1699        - 1770 01 31
                                     2. Hans                          1703        - 1770 01 28

Familjen brukade Långön nr 1. Makarnas anor är inte kända, men Långön uppgavs vara öde mellan åren 1714-1720.
Om barnen:
1.  Anna bodde till sin död på Långön som piga hos brodern. De båda syskonen avled
     med tre dagars mellanrum.
2.  Hans Se familj nr 17!


FAMILJ NR 35
Farfars farmors morfar    Hans Mårtensson            1662          - 1740 10 03
gift med
Farfars farmors mormor  Brita Andersdotter         1665          - 1749 02 04
Barn:                             1. Mårten                        1700 03 17 - 1750 11 07
                                     2. Anders                        1702 01 25 - 1784 07 13
                                     3. Jöns                            1704 03 09 - 1766 12 02
                                     4. Hans                           1707          - 1777 04 06
                                     5. Anna                          1710 03 02 - 1786 03 28
                                     6. Erik                            1713 03 23 - 1743 09 28

Hans och Brita brukade Rutvik nr 7. Före dem var Hans föräldrar gårdens ägare. 
Britas föräldrar hette Anders Nilsson och Brita Andersdotter. Se familjerna nummer 70 och 71!
Om barnen.
1.  Mårten gifte sig 1730 och flyttade till Ersnäs nr 2. Han dog av lungsot.
2.  Anders gifte sig 1738 och blev näste bonde på gården.
3.  Jöns gifte sig 1731 med Karin Olofsdotter och flyttade till Bensbyn nr 11. Han dog
     av lungsot.
4.  Hans var gift två gånger. Han brukade ett hemman i Sunderbyn och dog där som
     inhyses.
5.  Anna. Se familj nr 17!
6.  Erik var dräng hos brodern när han avled 30 år gammal.
     Eventuellt kan det finnas flera barn födda före år 1700. Dopbok finns inte för den
     tiden.


FAMILJ NR 36
Farfars morfars farfar   Jakob Olsson                    1703 01 06 - 1766 01 09
gift med
Farfars morfars farmor  Märta Nilsdotter              1699
Barn:                            1. Olof                             1724 12 26 - 1804 10 09
                                    2. Nils                             1726 03 11 - 1809 02 28
                                    3. Pär                              1729 04 11 - 1786 11 28
                                    4. Helena                         1732 01 07 - 1806 08 30
                                    5. Brita                            1734 12 16 - 1807 05 05
                                    6. Marta                           1736 06 13 - 1738 04 05
                                    7. Kierstin                        1736 06 13 - 1736 07 12
                                    8. Karin                            1739 02 18 - 1739 07 13

Jacob Olofsson var brukare av sin föräldragård Alvik nr 23 (i Skäret). Fadern Olof Nilsson var också soldat med soldatnamnet Buller. Enligt dödboken blev han ”dödad av fienden”. Men då var han 78 år gammal och kan knappast ha varit i soldattjänst. Modern hette Ella Jakobsdotter.
Hustrun Märta Nilsdotters anor är inte kända.
Om barnen:
1.  Olof gifte sig 1750 med Kierstin Eliasdotter. De var först skrivna i Skäret, men
     flyttade till Alvik nr 6. 
2.  Nils  Se familj nr 18!
3.  Pär gifte sig 1756 med Maria Knutsdotter från Ersnäs. Makarna bodde på  Alvik nr
     25 i Skäret.
4.  Helena gifte sig 1759 med Lars Eliasson och flyttade till Alvik nr 27 = Ale nr 5.
5.  Brita gifte sig 1758 med Lars Andersson från Ersnäs nr 11. 
     Här blev det trefaldigt ”syskonbyte” Tre av Jakob Olssons barn, Olof, Nils och
     Helena, gifte sig med syskon från nästa familj.


FAMILJ NR 37
Farfars morfars morfar    Elias Larsson Uhr            1699        - 1773 12 20
gift 1722 12 02 med
Farfars morfars mormor  Maria Davidsdotter          1701 04 16 - 1769 10 24
Barn:                             1. Christina                      1723 07 20 - 1803 12 19
                                     2. Dordi                           1726 02 25 - 1753 02 09
                                     3. Maria                           1728 08 24 - 1796 07 22
                                     4. Lars                             1731 09 14 - 1803 01 06

Elias anor är inte kända. Maria kallas ibland Jakobsdotter, men eftersom Elias Larsson är antecknad som måg till förre bonden David Påhlsson på hemmanet Alvik nr 26, bör hon heta Davidsdotter. Tänkbart är dock att David var Marias styvfar och att den biologiske fadern hette Jakob. Hennes mor hette Dordi Andersdotter. Se familj nr 75!

Om barnen:
1.  Kierstin gifte sig 1750 med Olof Jakobsson från familj nr 36.
2.  Dordi dog av gulsot 27 år gammal.
3.  Maria. Se familj nr 18!    
4.  Lars gifte sig 1759 med Helena (Elsa) Jakobsdotter från familj nr 36. Han dog av vattusot.


FAMILJ NR 39
Farfars mormors morfar     Nils Hansson Bryggare   1682          - 1767 12 29
gift 1711 12 17 med
Farfars mormors mormor   Cecilia Danielsdotter     1687          - 1762 04 15
Barn:                                1. Kierstin                      1712 09 13 - 1777 01 08
                                        2. Nils                            1714 03 12 - 1715 01 03
                                        3. Karin                         1715 08 23 -
                                        4. Per                            1717 02     - 1721 09 17
                                        5. Elisabet                     1721          - 1805 06 24

Nils Hansson var soldat och bonde i Alvik nr 21. Hustrun kom från Avan.

Om barnen:
1.  Kierstin gifte sig 1736 med Johan Persson från Måttsund nr 10. De brukade Alvik nr
     21 tills Johan dog redan fyra år senare.    
5.  Elisabet  Se familj nr 19!


FAMILJ NR 40    
Farmors farfars farfar    Hans Johansson                   1699         - 1740 03 28
gift 1726 01 16 med
Farmors farfars farmor  Margeta Christophersdotter 1701 05 07 - 1775 01 20
Barn:                            1.  Maria                               1727 08 03 - 1808 03 28
                                    2.  Dordi                               1728 11 07 - 1766 12 30
                                    3.  Johan                              1730 09 18 - 1792 07 08
                                    4.  Christopher                      1731 11 27 - 1732 10 21
                                    5.  Brita                                1733 08 26 - 1800 01 25
                                    6.  Hans                                1735 07 09 - 1805 12 12
                                    7.  Karin                               1736 10 31 - 1737 01 28
                                    8.  Margeta                           1738 02 24 - 1818 03 31
                                    9.  Catharina                        1739 11 09 - 1784 09 13

Hans Johansson efterträdde sin far som ägare av hemman nr 8 i Måttsund.
Hustrun Margeta Christophersdotter kom från Sunderbyn nr 4. 
Hennes far Christopher Jönsson 1656-1749 och mor Dordi Pärsdotter 1664-1736 brukade Sunderbyn nr 4. Deras gård kallades Sunderby Storhus. 

Efter Hans Johanssons tidiga död återinträdde fadern Johan Johansson 1669-1756 som ansvarig för gården vid mantalsskrivningen. Modern, Maria Hansdotter 1672-1736, var född i Vibbyn nr 1.

Farfadern, som också brukat hemmanet, var soldaten Johan Johansson dödad 1677 i slaget vid Kjöge bukt. Hans hustru Dordi Olofsdotter blev ”qwar i stort armod medh fyra små barn och een halfwäxt flicka, litet sådt aff åkern, hafwer tre koor, dock mycket fattig och giäldskyldig”.

Om barnen:
1.  Maria gifte sig 1751 med Erik Larsson och flyttade till Måttsund nr 4.
2.  Dårdi gifte sig 1761 med Pär Ersson och flyttade till Måttsund nr 13:2
    “Päräisch” (Pär Ers).
3.  Johan blev bonde på grannhemmanet nr 9 “Jåones”. Se familj nr 20!
5.  Brita gifte sig 1759 med Hans Hansson och flyttade till Smedsbyn.
6.  Hans blev soldat nr 27 Sedig och senare nr 25 Smedhammar. Han var gift två
     gånger, först med Sophia Eriksdotter från Måttsund nr 3 och andra gången med Sara
     Persdotter från nr 14.
8.  Margeta födde 1768 oä sonen Johan.
    ”År 1769 Den 8 October undergick Qwins Person Margareta Hansdotter ifrån
    Måttsund Hemlig skrift och aflösning för begånget Lönskaläge med drängen Anders
    Nilsson ifrån Gäddvik.”
    År 1789, vid 52 års ålder, gifte sig Margeta med bonden och änkemannen Per
    Persson från Smedsbyn nr 4.
9.  Catharina betecknas i Husförhörsboken som svagsint och led av fallandesot.
    Två av barnen dog som små.


FAMILJ NR 41
Farmors farfars morfar    Arendt Johansson Nybyggare  1702 11 25 - 1770 12 19
gift 1721 06 25 med        Anna Christophersdotter           1691          - 1726 10 06
Barn:                              1. Sigrid (Sisla)                         1722 09 07 - 1791 02 12
                                      2. Johan                                  1724 02 08 - 1742-43
                                      3. Barbro                                 1725 08 02 - 1799 08 05    
gift 2:a g. 1728 12 10 med
Farmors farfars mormor   Brita Pärsdotter                     1700 12 09 - 1758 03 23
Barn:                              4. Pär                                      1729 09 28 - 1733 01 23
                                      5. Brita                                   1732 01 05 - 1733 01 27
                                      6. Anna                                   1733 11 03 - 1819 11 06
                                      7. Arendt                                 1736 04 25 - 1803 10 30
                                      8. Petrus                                  1737 07 20 - 1737 09 04
                                      9. Brita                                    1737 07 20 - 1737 09 04
                                     10. Maria                                  1740 04 26 - 1777 02 20
                                     11. Pär                                     1742 11 12 - 1807 02 01
                                     12. Brita                                   1744 12 16 - 1773 06 27

Arendt Johansson var född i nr 11 “Häsch”, den gård han kom att bruka.
Han var först soldat för rote nr 41 Kempe i Unbyn. Första hustrun Anna Christophersdotter var född i Unbyn nr 12. Hennes föräldrar hette Christopher Larsson och Barbru Jönsdotter. Anna dog vid barnsbörd. 
Arendt flyttade med barnen till Måttsund och blev bonde i “Häsch”. Han gifte om sig med Brita Pärsdotter från nr 10 Pärnösch. Hon var syster till Nils Pärsson familj nr 44. Mellan åren 1728-1734 tjänade Arendt sin egen rote i Måttsund, nr 30 Nybyggare. 

Vid 1750 års jordrannsakning beskrivs hemmanet enligt följande:
”19/64 Mantal Skatte. Arendt Johansson innehafware af dette hemman berättes hafwa förswarl. hus och häfdade ägor,  hwaraf åkerjorden upgafs til 2 1/2 tunnas utsäde; och ängarne af indrägt at en häst, 8 kor, 2 unga nöt och 4 får deraf underhålles. Hwartil hörer .?.. lass äng i Alwik.” 
Arendt Johansson dog av lungsot och hustrun Brita av styngsjuka (lunginflammation).

Om barnen:
1.  Sisla gifte sig 1749 med soldaten, senare nämndemannen, Johan Pärsson från
     Sunderbyn nr 3.
2.  Johan är antecknad i skrifteboken sista gången 1742 09 29. Dessutom finns i samma
     bok anteckningen ”död”. Däremot finns han inte i dödboken.
3.  Barbro gifte sig 1750 med soldaten Johan Göransson Sedig. Makarna var bosatta i
     Måttsund nr 16.
4-5. Pär och Brita 3 och 1 år gamla dog med bara 4 dagars mellanrum av någon
     barnsjukdom.
6.  Anna gifte sig 1760 med Johan Hansson i Måttsund nr 9. Se familj nr 20!
7.  Arendt övertog hemmanet.
8-9.Tvillingarna Petrus och Brita dog samma dag sex veckor gamla.
10. Maria gifte sig 1773 med soldaten Per Jönsson Lax i Bälinge. Makarna fick sonen
     Jöns, men Maria dog när han var knappt tre år gammal. Jöns blev fosterbarn hos 
     morbrodern Arendt.
11. Pär gifte sig 1780 med Maria Nilsdotter från Långnäs. Omkring 1790 köpte de
     Buss-hemmanet i Måttsund. 
     Ur kyrkboken:
     ”År 1777 Novembris den 9 Absolverades drängen Pär Arendtsson ifrån Måttsund,
     under hemlig Skrift efter begånget lönskaläge: och den 20 Lapp Pigan Ingrid
     Andersdotter i Unbyn.”
12. Brita dog ogift av lungsot 28 år gammal. 

Arendt Johanssons föräldrar var Johan Hansson 1666-1741 och Cicilia Pärsdotter 1664-1737. 
Farföräldrar var Hans Nilsson född omkring 1636 och Karin Nilsdotter i Häsch.
Farfars far Nils Hansson 1597-1668, bonde på hemman nr 12 Paal.
Farfars farfar Hans Nilsson, Paal.
Farfars farfars far Nils Pärsson, Paal.
Farfars farfars farfar Pär Nilsson, ägare till Paalhemmanet 1539-1571.


FAMILJ NR 42
Farmors farmors farfar   Olof Olofsson Lax            1723 05 15  - 1795 10 30
gift 1746 01 26 med    
Farmors farmors farmor  Maria Nilsdotter             1711 11 02 - 1788 10 16
Barn:                             1. Olof                            1745 12 26 - 1745 12 26
                                     2. Nils                             1747 02 15 - 1804 06 30
                                     3. Brita                           1750 05 08 - 1751 01 02
                                     4. Maria                          1751 10 25 - 1839 09 22

Olof Olofsson var troligen son till Olof Olofsson 1683-1743 och Anna Knutsdotter 1694-1776 i Ersnäs nr 13.
Han hade först bott i Kallax, där han tjänade som soldat för Lax-roten.
Till Måttsund flyttade han för att överta kronohemmanet Måttsund nr 5.

Vid 1750 års jordrannsakning beskrivs detta enligt följande:
”1/8 Mantal Krono. Åbos af Olof Olsson Lax, hwilcken intyges hafwa försedt hemmanet med nödige hus och upbrukat åkerjord til 2 tunnors utsäde, samt underhåller af ängarne 1 häst, 3 kor, 1 ungt nöt och 4 får. I Alwik innehafwes under hemmanet 1 1/2 lass äng.”
Olof Olofsson friköpte sitt kronohemman år 1765.

Hustrun Maria var född i Måttsund nr 12 Paal. Hennes föräldrar var Nils Nilsson 1658-1740 och Marget Påhlsdotter 1671-1743. 
Morföräldrar var Påhl Nilsson 1639 och Dordi Larsdotter 1644-1719.
Morfars far Nils Hansson 1597-1668, se familj nr 41! 
Alla var de brukare av Paal-hemmanet.

Om barnen:
1.  Olof levde vid födseln, nöddöptes och dog samma dag.
2.  Nils blev näste bonde på hemmanet. Se familj nr 21!
3.  Brita  ”dödde af magsiuka”.
4.  Maria gifte sig 1798 med bonden Lars Andersson från Smedsbyn nr 7.

Marias bror Påhl övertog Paalhemmanet omkring 1725. Dödbokens anteckningar kan ge en antydan om att hans psyke inte var så stabilt. Den berättar:
”Bonden Påhl Nilsson i Måttsund som altid i sin Christendom war grundelia upplyft och altid fört ett beskeideligit lefwerne, har i sin siukdoms swaghet och wånda i ljusningen d. 14 Julii 1745 gått ifrån sin säng och hustru, utan at hon ther af i  sin djupa sömn hunnit märka, och som grannarna märkt af sports i Sanden ofwan för gården, sprunget till skogs, utan at man ännu efter noga sökande och letande kunnat få någon then ringaste kunskap hwart han tagit vägen, och wart där omkommit; Herren förskona oss för sådan bedröfwel. händelse widare!! Des ben igenfunden i Måttsundsträsket i Julii månad 1760, och sedan på Kyrkiogården Christeliga begrafwen.” 
Och en senare anteckning:
”Den 25/7 1760 återfanns Påhl Nilsson, som drunknade under huvudyrsel uti lilla Träsket år 1745 den 14/7”.
Därmed ville väl kyrkans man mildra dödsorsaken från självmord till olyckshändelse, eftersom självmord vid denna tid ansågs vara en svår synd.


FAMILJ NR 43
Farmors farmors morfar     Lars Mårtensson           1724 07 23 - 1788 05 13
gift 1748 12 28 med
Farmors farmors mormor   Maria Pärsdotter           1718 02 21 - 1790 11 25
Barn:                                1. Mårten                      1749 12 11 - 1832 10 04
                                        2. Pär                            1751 09 04 - 1811 07 25
                                        3. Sara                          1753 07 06 - 1839 07 27
                                        4. Lars                          1758 02 16 - 1830 08 18
                                        5. Nils                           1760 06 12 - 1807 10 04

Lars Mårtensson övertog hemman nr 7 “Nisdåvis” (Nils Davids) i Måttsund efter sin far bonden och soldaten Mårten Larsson Sedig. 
Hustrun Maria kom från nr 10 Pärnösch. Hon var syster till Brita Pärsdotter familj nr 41 och Nils Pärsson familj nr 44.
Om Lars Mårtensson, som avled av lungsot, finns följande anteckning i dödboken: ”Har warit stilla och munter i umgänget warit”.
Om barnen:
1.  Mårten förblev ogift. Han bodde kvar på hemgården som dräng hos sin bror och
     efter dennes död hos sin brorson.
2.  Pär gifte sig med Christina Eriksdotter från Svartlå och blev bonde i Nisdåvis efter
     fadern.
3.  Sara. Se familj nr 21!
4.  Lars gifte sig med Brita Arendtsdotter. Makarna brukade hemman nr 14 “Hära” i
     Måttsund.
5.  Nils gifte sig med Sophia Hansdotter från Måttsund nr 1 “Möyr” (Myr) och blev
     bonde där.


FAMILJ NR 44
Farmors morfars farfar     Nils Pärsson                  1706          - 1766 08 02
gift 1730 12 02 med
Farmors morfars farmor   Christina Pärsdotter      1701          - 1785 04 16
Barn:                              1. Pär                            1732 01 17 - 1794 01 04
                                      2. Brita                          1733 03 05 - 1737 12 24
                                      3. Lars                           1735 08 17 - 1735 08 22
                                      4. Kierstin                      1736 11 12 - 1737 01 13
                                      5. Maria                         1738 02 10 - 1764 06 11
                                      6. Nils                           1740 11 25 - 1818 11 23
                                      7. Johan                        1743 12 27 - 1789 02 04

Nils Pärsson brukade hemman nr 10 i Måttsund.
Hustrun Christina kom från Ersnäs nr 12. Hennes föräldrar var soldaten Pehr Holm och Cherstin Andersdotter.

Vid 1750 års jordrannsakning beskrevs hemmanet:
1/2 Mantal Skatte. Innehafwes af Nils Persson med wittnes börd, at hafwa nödige och förswarl. hus och ägorne i det tilstånd at å åkerjorden utsås 5 tunnor korn Årligen utom Trädes jord af ängesländerne underhålles 2:ne hästar, 10 kor, 2 unga Nöt och 12 får. Inberäknad 4 lass äng i Alwik och i Andtnäs 10 lass äng.

Om barnen:
1.  Pär, se familj nr 22!
2.  Dottern Brita var bara fyra år när hon dog. Ingen dödsorsak är angiven. Då hade hon
     hunnit få två småsyskon, Lars och Kerstin som båda dött bara några dagar gamla. 
5.  Maria var ogift när hon 26 år gammal avled på grund av ett ”oboteligt sår på
    kinden”.
6.  Nils blev 1761 antagen som soldat under namnet Hjort och för den rote som gården
    tillhörde. 1765 gifte han sig med den nära 14 år äldre Maria Persdotter från
    Måttsund nr 14. I samband med ny rotering 1767 flyttades Nils till rote nr 27 och
    blev soldat Sedig. Tjänstgöringen upphörde när han erhöll avsked 1802 nära 62 år
    gammal. Maria födde fem söner av vilka minst tre avled strax efter födseln.
7. Johan anges från 1769 vara ägare till halva gården, troligen den del som senare fick
    namnet Nisjäisch (Nils Ers). Han gifte sig 1768 med Catharina Eriksdotter från nr 3
    Äirik (Erik). Makarna förblev barnlösa.


FAMILJ NR 45
Farmors morfars morfar      Anders Olofsson             1699          - 1783 11 03
gift 1723 03 05 med    
Farmors morfars mormor    Helena Hermansdotter   1694          - 1756 06 04 
Barn:                                 1. Margeta                      1723 04 16 - 1757 01 12
                                         2. Olof                           1727 02 05 - 1809 09 15
                                         3. Karin                          1729 07 21 - 1729 10 18
                                         4. Anna                          1731          - 1820 01 02
                                         5. Anders                       1733 02 24 -
                                         6. Herman                      1736 01 21 - 1806 03 25

Anders Olofsson brukade det hemman där han var född, Börjelslandet 
nr 6. Han var dessutom tolvman (nämndeman).
Föräldrarna hette Olof Andersson 1673-1729 och Margreta Hansdotter 1676-1740. 
Olof Andersson var, liksom sonen, tolvman. Han bör ha tillhört de mer besuttna bönderna i Luleå socken på 1700-talet och var en av dem som bekostade Gammelstads kyrkas predikstol, som blev klar 1712. Hans och hustruns initialer O.A.S. och M.H.D. finns innanför dörren till densamma. Nils Fluur, som var tillverkarens namn, erhöll som betalning 205 dr smt. 

Enligt dödboken begravdes Olof Andersson ”i egen grav i kyrkan”. Även hustrun blev ”begravd i kyrkan”. 
Sonen Hans Olofsson Bolander var organist i Gamla staden från 1744 till sin död 1750. 
Helena Hermansdotters föräldrar hette Herman Olsson och Karin Larsdotter.

Om barnen:
1.  Margeta gifte sig med Nils Larsson och flyttade till Hindersön nr 2.
     Hon dog i samband med barnsbörd.
2.  Olof gifte sig 1752 med Christina Jönsdotter. 
4.  Anna. Se familj nr 22!
6.  Herman blev soldat Sund. Han gifte sig 1765 med Catharina Jönsdotter Sevallia.


FAMILJ NR 46
Farmors mormors farfar     Mårten Nilsson Humbla  1709 03 09 - 1796 10 07
gift 1733 12 13 med    
Farmors mormors farmor   Maria Andersdotter        1713 11 04 - 1791 03 27
Barn:                                1. Anders                        1735 03 26 - 1796 04 20
                                        2. Nils                            1736 04 10 - 1736 09 15
                                        3. Lisbeta                       1737 10 26 - 1803 05 30
                                        4. Johan                        1739 08 06 - 1807 02 23
                                        5. Nils                            1743 04 28 - 1796 04 12
                                        6. Mårten                       1751 11 01 - 1752 01 29

Mårten Nilsson var född i Brändön nr 6. Hans föräldrar var bonden Nils Hansson och Lisbeta Mårtensdotter.
Marias föräldrar var soldaten och bonden Anders Andersson 1693-1763 och Margeta Jönsdotter 1676-1759.
Mårten Nilsson efterträdde i mars 1736 sin svärfar som soldat för rote nr 31 Humbla och blev också brukare av dennes hemman Måttsund nr 8. Soldattjänstgöringen blev inte långvarig emedan han ”sedermera befunnits vara behäftad med fallandesot och därför casserades i october 1739”.

Vid 1750 års jordrannsakning beskrivs hemmanet enligt följande:
”21/64 Mantal Krono, samt til ............. Kronan Behållit. Åbos af Mårten Nilsson med förswarlige hus och häfdade ägor, Åkerjorden gafs til 4 tunnors årligt utsäde, och ängarnes indrägt til föda för 2:ne hästar, 8 kor, 2 unga nöt och 10 får. Hwartil hörer 6 lass äng i Alwik”.

Om barnen:
1.  Anders gifte sig 1776 med änkan Maria Nilsdotter från Boden nr 10.
     Han dog där av lungsot.
3.  Lisbeta gifte sig och flyttade till Börjelslandet nr 5.
4.  Johan. Se familj nr 23!
5.  Nils gifte sig 1780 med Anna Hansdotter från Ale och blev bonde där. Han dog av
     lungsot bara 53 år gammal.
     Två söner dog som små.
    
Marias far, Anders Andersson, var soldat på roten Humbla, en uppgift som innehades av flera i hans familj, först fadern med samma namn, dessutom bröderna Erik och Johan samt svärsonen Mårten Nilsson. Hemman nr 8 i Måttsund kallas Håmbel efter dessa soldater och gården ägs fortfarande av ättlingar till Anders Andersson.
Den äldre Anders Andersson, Marias farfar född omkring 1670, hade en bror, soldaten Hans Andersson Timberman i Pitholm, som 1693 stämde Anders för att han inte fått ut arvet efter deras far Anders Hansson död 1690.

Protokollet från häradstinget den 23 och 24 februari berättar:
”Ehuruwähl Soldaten Hans Timberman ifrån Pytheå Sochn Pytholms Byy giorde beswär emott sin Broder Anders Andersson i Måttsund, bestående uthinnan, Att thes Broder låtit A:o 1691 hålla Arfskipte på deras Sahl: faders hemman, Men lembnat honom Aldeles Arflöös, Anhållandes derföre, att han och måtte få ey Allenast sin deel i hemmanet, såsom hans Andre syskon; Uthan och hwadh han der infördt af sine Bröllops Gåfwor 30 dlr, Lykwäl och såsom af Bytesmännerne Intygades, att hemmanets Ägor i löst och fast intet stigit till så högt qwantum som giälden och knechtlegan ähr på hemmanet och derföre intet dett ringaste kommit rätta Arfwingarne till delningz; hafwandes Hans Andersson för Några åhr sedan sielfwilligt Öfwergifwit hemmanet emoot sin Moders willia, lämbnandes henne een wärnlöös Enckia medh dhe Yngre Syskonen omyndige att hemmanet således förfallit till Ödesmåhl, der icke den yngre Sonen, genom Gifttermåhl kommit till Medell och det Uptagit, Altså kunde honom inte tarff eller införingars restiuerande nu mehra bestås, Uthan Broderen Anders kändes deruthinnan fry, doch i Anseende att Soldaten komit ifrån annan Sochn hyt att höra efter sitt förmeente Arff och dess medelst kåstat på sigh, perswaderades Broderen Anders Andersson som hemmanet besitter gifwa honom 5 dlr kmt och der medh skohle dhe aldeles wara åthskilde.”

        
FAMILJ NR 47
Farmors mormors morfar  Nils Hansson                 1671          - 1740 02 21
gift med         
                                      Malin Andersdotter        1670          - 1713 12 27
Barn.                              1. Anders                      1698 09 06
                                      2. Anna                         1703 07 29
                                      3. Hans                         1705 11 30 - 1707 01 16
                                      4. Rebecka                    1707 09 10 - 1709 02 14
                                      5. Nils                           1710 01 24 - 1711 03 06
                                      6. Lars                          1711 11 25 - 1712 06 14
                                      7. Malin                        1713 11 27 - 1714 05 07

När Nils Hansson gifte sig med Malin blev han ägare till svärföräldrarnas hemman Gäddvik nr 2. Malin Andersdotters föräldrar var Anders Larsson och Anna Olofsdotter. Malin dog en månad efter att hon fött sitt sjunde barn, en flicka som fick moderns namn. Den lilla blev bara fem månader gammal. Inga barn finns upptagna i den äldsta skrifteboken, varför man kan anta att alla sju dog som små.

Nils Hansson gifte om sig  med
Farmors mormors mormor Kierstin Hansdotter   1685          - 1770 11 11
Barn:                               8. Hans                       1718          - 1796 11 27
                                       9. Malin                     1721 02 05    
                                      10. Anders                  1723 07 22
                                      11. Elisabet                1725 10 23 - 1727 06 02
                                      12. Elisabet                1728 01 08 - 1801 06 04
                                      13. Brita                    1730 12 03 - 1819 07 21
                                      14. Nils                      1733 02 01 - 1790 08 17
                                      15. Jöns                     1734 12 21
            
Om barnen:
 I det nya äktenskapet föddes åtta barn. Av dem var det bara en som dog som liten.
8.    Hans, gift med Barbro Jönsdotter, blev näste bonde på Gäddvik nr 2.
9.    Malin finns 1756 i hemmet Gäddvik, men återfinns inte därefter.                                           10.  Anders blev soldat Kvick i Rutvik. 
12.  Elisabet gifte sig 1754 med Olof Hansson i Kallax nr 2.
13.  Brita, Se familj nr 23!
14.  Nils gifte sig 1765 med Elisabet Pärsdotter och flyttade till Alvik nr 4,där han blev bonde.
15.  Jöns gifte sig 1760 med Barbara Eriksdotter från Börjelslandet nr 5.

Nils Hanssons andra hustru, Kierstin Hansdotter, var född i Alvik nr 15. Hennes föräldrar var Hans Thuresson och Lisbeta Jönsdotter 1649-1730.
Nils Hansson var född i Smedsbyn nr 2. 
Föräldrar: Hans Knutsson 1631-1712 och Brita Eriksdotter. 
Farfar: Knut Hansson, den tidigare ägaren till hemmanet


FAMILJ NR 48                = familj nr 41!
Morfars farfars farfar   Arendt Johansson Nybyggare  1702 11 25 - 1770 12 19
gift 2:a g. 1728 12 10 med
Morfars farfars farmor  Brita Pärsdotter                     1700 12 09 - 1758 03 23
Barn:                          7. Arendt                                1736 04 25 - 1803 10 30

7.  Arendt  Se familj 24!


FAMILJ NR 49
Morfars farfars morfar    Johan Nilsson Strål           1702          - 1741
Morfars farfars mormor   Margareta Olofsdotter      17
Barn:                             1. Olof                              1723
                                     2. Karin                            1723
                                     3. Nils                               1725          - 1790 11 16
                                     4. Maria                            1728        
                                     5. Margareta                    1731          - 1790 12 03
                                     6. Johan                           1734

Johan Nilssons familj bodde i Kusmark nr 16, Skellefteå landsförsamling. Han var först soldat på roten Falk och mellan åren 1725 till 1741 på roten Strål. Soldaterna hade också ett civilt yrke, ofta som bonde eller hantverkare. Johan Strål var timmerman. 1739 blev han kommenderad till Finland. Han stupade i kriget 1741 bara 39 år gammal. Då hade hans barn redan mist sin mor tre år tidigare. 

Om barnen:
     Nils och Margareta kom omkring 1749 till Måttsund och blev dräng och piga i Måttsund nr 12
     Paal. Nils gifte sig 1752 med dottern i gården och blev bonde. Margareta gifte sig 1760 med
     Arendt Arendtsson i granngården Häsch.
     Hur de övriga barnen fick det efter föräldrarnas död vet jag inte, men en dotter, Karin eller 
     Maria, hade dött 1730.
5.  Margareta, Se familj nr 24!FAMILJ NR 50
Morfars farmors farfar      Hans Hansson                  1692          - 1755 06 20
gift 1725 01 06 med
Morfars farmors farmor    Catharina Jacobsdotter   1700 03 06 - 1781 01 09 
Barn:                              1. Olof                             1726          - 1796 09 23
                                      2. Hans                            1727 05 20 - 1751 06 08
                                      3. Karin                           1729 12 25 - 1808 03 15
                                      4. Jacob                          1732 02 09 -    
                                      5. Margeta                       1734 12 02 - 1779 11 02
                                      6. Hindric                        1739 10 31 -

Hans Hansson var född på hemman nr 2 i Kallax, det hemman som han också kom att bruka.
Catharina Jacobsson var född i Ale på hemman nr 4. 

Om barnen:
1.  Olof Se familj 25!
2.  Hans blev bara 24 år gammal.
3.  Karin gifte sig 1765 med soldaten Pär Nilsson Nybyggare.
4.  Jacob är borta från hemmet 1754 och återfinns inte därefter.
5.  Margeta gifte sig 1763 med soldaten Anders Nilsson Uhrväder. Makarna bodde först i Kallax 
     men flyttade till Ersnäs, där de blev bönder på hemman nr 9.
6.  Hindric gifte sig 1785 och flyttade från församlingen.

Hans Hanssons far var antagligen död när skrifteböckerna började föras, varför jag inte känner till hans efternamn. Modern hette Margeta Hermansdotter 1670-1736. Hon var född i Gäddvik. Hennes föräldrar var Herman Persson och Anna Larsdotter.
Catharina Jacobsdotters föräldrar var Jacob Påhlsson 1669-1731 och Karin Larsdotter död 1742.


FAMILJ NR 51   = familj nr 47
Morfars farmors morfar    Nils Hansson                  1671          - 1740 02 21
gift med
Morfars farmors mormor  Kierstin Hansdotter        1685          - 1770 11 11
Barn:                              12. Elisabet                   1728 01 08 - 1801 06 04

12. Elisabet  Se familj nr 25!


FAMILJ NR 54
Morfars mormors farfar     Jöns Jönsson                1726 11 08 - 1775 01 05
gift 1756 06 24 med
Morfars mormors farmor   Anna Olofsdotter          1733 11 17 - 1799 10 30
Barn:                               1. Jöns                          1756 09 18 - 1809 07 28
                                       2. Olof                          1758 03 02
                                       3. Mathias                     1761 07 25 - 1828 03 18
                                       4. Anna                         1764 10 15 - 1815 04 12
                                       5. Nils                           1767 07 04 - 1815 05 25

Jöns Jönsson var född på det hemman han brukade, Alvik nr 13.
Anna Olofsdotter var född i Alvik nr 7. 

Om barnen:
1.  Jöns  Se familj 27!
2.  Olof antog namnet Berggren. Han flyttade från församlingen 1788.
3.  Mathias gifte sig 1794 med Maria Larsdotter från Råneå. Han blev landbonde
     (arrendator) i Gäddvik nr 4 och antog namnet Thurfjäll. Som änkling flyttade
     Mathias med en son till Mannön där familjen blev nybyggare.
4.  Anna gifte sig 1791 med Erik Olofsson från Alvik nr 18.    
5.  Nils blev soldat i Alvik och antog namnet Ahlqvist. Han gifte sig 1791 med Elisabet
     Eriksdotter.

Liksom fadern och den äldste sonen i denna familj hette farfadern Jöns Jönsson. Farmor till barnen var Anna Påhlsdotter 1693-1773. Hon var född i Alvik nr 10 och hennes föräldrar var Påhl Larsson och Marget Olofsdotter.
Efter makens död gifte Anna Olofsdotter om sig med änklingen Olof Knutsson från Ersnäs nr 3 och flyttade dit. Anna dog av lungsot. 
Hennes föräldrar var Olof Mattsson Ahlman 1704-1783 och Brita Jönsdotter 1708-1769.

Olof Ahlman var bonde och tolvman samt dessutom murmästare. Som sådan utförde han tillsammans med byggmästaren Lars Ersson Sundbom vidgandet av Gammelstads kyrkas fönster. Två på södra sidan vidgades 1746, västra gavelfönstret 1748 och de båda korfönstren 1749. År 1757 beslöt kyrkorådet, att Olof Mattsson till gravplats och utan betalning skulle få ”det på östra sidan om sal. comminister Berghems grav i vapenhuset lediga rummet, eftersom han utan vedergällning gjort ett och annat till kyrkans behov”. Hustrun Brita dog av vattusot. Även hon fick sin gravplats i vapenhuset. 

Olof Ahlmans 
Far: Matts Jonsson 1653-1741, herredagsman vid riksdagar 1718-1719.
Farfar: Jon Mattsson 1630-1710, nämndeman.
Farfars far: Matthes Jönsson, hövitsman och herredagsman 1680 och 1686, gift med
Farfars mor: Elisabeth Persdotter dotter till Peder Clemetson i Alvik nr 3 (Klemis), hövitsman över Västerbottens landsfana som 1620 av birkarlarna utsågs att hos konungen i underdånighet anhålla att få boflytta till Lule kyrka och där en stad begynna att bygga, då de med stadsprevilegier kunde benådde och försörjde bliva.FAMILJ NR 55
Morfars mormors morfar     Olof Pärsson                1724 10 14 - 1783 03 17
gift 1751 01 27 med
Morfars mormors mormor   Anna Jönsdotter          1723 01 07 - 1807 08 28
Barn:                                1. Pär                          1751 11 28 - 1815 08 26
                                        2. Jöns                        1753 09 13 - 1830 02 17                
                                        3. Catharina                1755 10 02 - 1803 03 20
                                        4. Anna                       1757 10 06 - 1838 01 08
                                        5. Barbro                    1760 03 12 - 1788 06 01
                                        6. Olof                        1767 11 30                

Makarna brukade Alvik nr 17, där också Olof Pärsson var född. Hans föräldrar var soldaten Pär Pärsson Lund 1683-1760 och Karin Olofsdotter 1687-1778.
Anna Jönsdotter kom från Brändön nr 3. Hennes föräldrar var Jöns Jönsson och Barbro Pärsdotter.

Om barnen:
1.   Pär var soldat Lund. Han gifte sig 1779 med Catharina Christiansdotter från Långnäs nr 8. 
      Enligt dödboken dog han av ”olyckligt fall”.
2.  Jöns blev soldat Ahlström, gifte sig 1782 med Brita Larsdotter och flyttade till
     Bälinge nr 4. Familjen kom tillbaka till Alvik nr 15 där Jöns blev bonde och soldat
     Lund. Hustrun dog 1804, när hon födde makarnas nionde barn. Året därpå gifte
     Jöns om sig med Stina Jönsdotter Hedström.
3.  Catharina  Se familj nr 27!
4.  Anna gifte sig 1784 med Lars Johansson från Unbyn nr 10. Makarna brukade
     Unbyn nr 8.
5.  Barbro gifte sig 1781 med Jöns Christiersson från Långnäs nr 10. Hon dog i
    ”barnsäng” endast 28 år gammal.
6.  Olof flyttade från församlingen 1785. Vart är inte angivet.FAMILJ NR 56
Mormors farfars farfar    Hindric Larsson Purra      1723        - 1798 02 23
gift 1749 04 30 med
Mormors farfars farmor  Carin Andersdotter         1725         - 1793 02 11
Barn:                            1. Anna                            1749 08 19    
                                    2. Anders                         1752 03 30 - 1793 12 10
                                    3. Lars                             1754 04 19 -
                                    4. Hindric                         1757 05 25
                                    5. Anna                            1760 03 10
                                    6. Isac                             1762 06 10 
                                    7. Abraham                      1763 06 11 - 1763 10 18
                                    8. Brita                            1764 12 28 - 1765 01 05
                                    9. Eric                             1766 06 27 - 1766 07 04
                                   10. Nils                             1768 03 02 - 1768 03 17
                                   11. Salomon                      1771 09 14 - 1771 09 16
            
Soldaten Hindric Larsson Purra var född i Kiviranda nr 2, Alatornio, Finland där också familjen bodde. Hustrun Carin Andersdotter kom från Nedre Vojakala. Hindric dog av lungsot.

Om barnen:
1.   Anna, liksom flera av hennes syskon, dog som barn.
2.   Anders  Se familj nr 28!
      Om de övriga barnen har jag inga uppgifter.


FAMILJ NR 57
Mormors farfars morfar   Carl Nilsson Sängele
gift med
Mormors farfars mormor Ella Michelsdotter          1735          - 1778 06 09
Barn:                             1. Elisabet                      1761 12 29 
                                     2. Catrina                       1762 11 16
                                     3. Johannes                    1763 12 06
                                     4. Margeta                     1765 04 20
                                     5. Walborg                     1766 11 19
                                     6. Catharina                   1768 01 22
                                     7. Carl                           1769 10 21
                                     8. Sophia                       1771 01 05
                                     9. Brita                         1772 04 01
                                    10. Henric                      1774 11 29 - 1774

Familjen bodde i Haparanda när de fem äldsta barnen föddes. Därefter flyttade de till Mattila nr 4.
Ella Michelsdotter var 43 år gammal när hon dog i samband med barnsbörd. Carl Nilsson gifte sig 2:a gången 1780 12 08 med Clara Johansdotter född 1748.

Om barnen:
1.  Elisabet gifte sig 1791.    
4.  Margeta, se familj nr 28!
     Om de övriga barnen har jag inga uppgifter.


FAMILJ NR 58
Mormors farmors farfar    Carl Nilsson Lavala           1714          - 1806 06
gift 1739 03 04
Mormors farmors farmor  Carin Andersdotter Oravainen 
                                                                              1718          - 1806 03 22
Barn:                              1. Malin                            1744 04 14 - 1768 05 25
                                      2. Nils                              1745 02 22 - 1746 07 03
                                      3. Anders                         1746 03 15
                                      4. Johan                           1747 03 19 - 1747 09 12
                                      5. Carin                            1748 09 02 - 1749 12 23
                                      6. Elisabet                        1750 08 24 - 1751 02 09
                                      7. Margareta                     1751 10 26 -
                                      8. Carl                              1753 03 12 - 1844 10 21
                                      9. Nils                               1755 05 13 - 1756 07 09
                                     10. Brita                            1756 07 09 - 1756 07 17
                                     11. Hendrich                      1757 10 21 - 1759 08 26
                                     12. Isaac                            1759 10 06 - 1774 01 10
                                     13. Apollonia                      1761 09 28 - 1762 07 09
                                     14. Johan                           1763 10 28 -
                                     15. Nils                              1764 12 31 -

Familjen var bosatt i gården Peräntie i Övre Vojakkala,  på den finska sidan. Carl Nilsson var vid giftermålet soldat Krok men kallas i födelseböckerna Lava. När han dog, bara ett par månader efter sin hustru, var hans namn Carl Nilsson Peräntie.
Carin Andersdotter kom från Nedre Vojakala.

Om barnen:
1.   Malin var bara 24 år gammal när hon dog vid barnsbörd.    
3.   Anders gifte sig med Brita Olsdotter.    
8.   Carl  Se familj nr 29!
11.  Hendrich drunknade 1 år och 10 månader gammal.
12.  Isaac blev 14 år gammal.
14.  Johan gifte sig 1786 med Helena Samuelsdotter Pekilä.
15.  Nils gifte sig 1792 med Anna Greta Nilsdotter Rautio från Karungi.
      De flesta av de femton barnen dog som helt små.FAMILJ NR 60
Mormors morfars farfar     Olof Jönsson Palo          1704         - 1753 08 05
gift 1728 01 21 med
Mormors morfars farmor   Brita Olofsdotter Callia  1704         - 1787
Barn:                               1. Jöns                           1728 10 23
                                       2. Olof                           1729 09 18 - 1729
                                       3. Anders                       1730 11 28 - 1730
                                       4. Nils                            1732 03 17 - 1732
                                       5. Anna                          1733 07 23
                                       6. Margaretha                1735 03 05
                                       7. Brita                          1736 07 22
                                       8. Malin                         1737 09 26
                                       9. Carin                         1738 12 17
                                      10. Andreas                    1741 04 14
                                      11. Olof                         1742 05 05 - 1814
                                      12. Anna                        1745 07 16

Olof Jönsson uppgavs vara 53 år när han drunknade 1753.

Om barnen:    
10. Andreas gifte sig med Caisa Hindersdotter.    
11. Olof, Se familj nr 30!
     Om de övriga barnen har jag inga uppgifter. 
  
 

FAMILJ NR 62
Mormors mormors farfar    Johan Johansson Lauri 
gift med        
Mormors mormors farmor  Cajsa Larsdotter    
Barn:                                1. Lars                         1750          - 1784
                                        2. Johan                      1753          - 1811
                                        3. Isac                         1755
                                        4. Per                          1756          - 1812 05 15
                                        5. Hindric                    1758
                                        6. Caisa                       1759
                                        7. Olof                         1762          - 1785
                                        8. Anders                     1764
                                        9. Anna Greta              1766

Om barnen:    
2. Johan gifte sig med Caisa Larsdotter.
3. Isac gifte sig 1788 med Malin Ericsdotter.
4. Per, se familj nr 31!
5. Hindric gifte sig 1790.
6. Caisa gifte sig 1786.
7. Olof gifte sig 1785 och avled samma år.
8. Anders gifte sig 1788.
    Om de övriga barnen har jag inga uppgifter.  
 

FAMILJ NR 63
Mormors mormors morfar    Eric Pålsson Pavo        1737          - 1809 02 01
Mormors mormors mormor  Ella Hindriksdotter      1742          - 1812 04 05
Barn:                                 1. Maria                       1762
                                         2. Hindrik                    1763          - 1809
                                         3. Eric                         1765          - 1786 05 24
                                         4. Adam                      1767          - 1788
                                         5. Per                          1771          - 1839 05 23
                                         6. Salomon                  1775          - 1846
                                         7. Brita Caisa              1779          - 1862 03 26
                                         8. Johannes                1783          - 1783 07 09
            
Familjen brukade hemman nr 25 i Kukkola. Ella Hindriksdotter dog av lungsot.

Om barnen:
1.  Maria, se familj nr 31!
2.  Hindrik gifte sig 1798 med Margareta Samuelsdotter Kaupi. Båda makarna avled
     1809. Av deras fyra barn blev den fyraåriga Eva fosterdotter hos sin farbror
     Salomon. Hindrik hittas inte i dödbpken.
3.  Eric gifte sig 1786 med Margreta Olofsdotter. Samma år dog Eric i ”häftig feber”
     från sin nyblivna hustru och en nyfödd dotter, Maria Stina.
4.  Adam ”död i Norige”.
5.  Per gifte sig 1797 med Sophia Johansdotter Waara och bosatte sig på hennes
     hemgård i Kukkola.
6.  Salomon gifte sig med Anna Greta Hansdotter. Makarna fick inga egna barn, men
     Salomons föräldralösa brorsdotter Eva född 1805 fick växa upp hos dem. Salomon
     dog av tvinsot.
7.  Brita Caisa gifte sig 1800 med änkemannen Isac Hindricsson Fräki.
8.  Johannes dog som späd.

Generation 7

FAMILJ nr 64
Farfars farfars farfars far       ”Lille” Erik Larsson
gift med
Farfars farfars farfars mor      Karin Andersdotter       1645          - 1729
Barn:                                     Lars                              1665 01 28 - 1715 01 03

Familjen bodde i Alvik där de brukade hemman nummer 11. Hustrun Karin var född i Svartbyn.
Lars, se familj nr 32!


FAMILJ nr 66 
Farfars farfars morfars far     Jöns Olsson                   1638          - 1747 11 28
gift med
Farfars farfars morfars mor    Chierstin
Barn:                                     Olof                             1671          - 1740 02 08

Familjen brukade Alvik nummer 20 "Jöns-Åosch". Namnet är fortfarande i bruk i byn.
Om barnen:
Olof, se familj nr 33!

Om Jöns Olsson kan man i dödboken läsa följande: 

Åldersdigna mannen Jöns Olsson ifrån Ahlvjk född 1638 fadren Olof Olofsson modren Hustru Karin Jönsdotter. Gifta sig när han var 12 åhr gammal warit en ganska kraftig man, och alenast de 3 sista åren sängliggande Dödda den 28 nästförlidna månad. Begrovs på Kyrkogården 12 Dec Har levat 109 åhr och 5 månader. 

Uppgiften får nog tas med ”en nypa salt”, i varje fall vad gäller Jöns Olssons ålder vid giftermålet.
Jöns Olssons höga ålder ansågs så anmärkningsvärd att det resulterade i en notis i Stockholms Posttidningar. 

Jöns Olssons föräldrar var Olof Olofsson och Karin Jönsdotter.
Farfar hette Olof Jakobsson. Dennes far, Jakob Olsson, nämns i skattelängderna 1577-1623, och är den förste kände ägaren till hemmanet och Olof Jönsson således den femte. Gården har därefter tillhört samma släkt och brukats till inpå 1960-talet.

FAMILJ nr 70
Farfars farmors morfars far     Mårten Larsson           1644            - 1719
gift med
Farfars farmors morfars mor   Marta Hansdotter        1640 c:a
Barn:                                     1. Hans                        1662           - 1740 10 03
                                             2. Sara

Familjen ägde och var brukare av hemman nummer 7 i Rutvik.

FAMILJ nr 71
Farfars farmors mormors far   Anders Nilsson
gift med
Farfars farmors mormors mor Brita Andersdotter
Barn:                                     1. Brita                           1665           - 1749 02 04
                                             2. Nils
                                             3. Maria
                                             4. Karin

Familjen brukade Rutvik nummer 6.

FAMILJ nr 72 
Farfars morfars farfars far      Olof Nilsson Buller
gift med
Farfars morfars farfars mor    Ella Jakobsdotter
Barn:                                    Jakob                            1703 01 06 - 1766 01 09

Familjen bodde på hemman nummer 23 i Alvik (Skäret). Enligt dödboken blev Olof Buller ”dödad av fienden”. Men då var han 78 år gammal och kan knappast ha varit i soldattjänst.

FAMILJ nr 75
Farfars morfars mormors far    David Påhlsson
gift med
Farfars morfars mormors mor  Dordi Andersdotter
Barn:                                      Maria                            1701 04 16 - 1769 10 24

Familjen bodde på Alvik nummer 26.

FAMILJ nr 80 
Farmors farfars farfars far      Johan Johansson           1668 c:a     -1756 02 28
gift med
Farmors farfars farfars mor    Maria Hansdotter            1672           -1736 11 21
Barn:                                     1. Olof   
                                             2. Hans                          1699          - 1740 03 28
                                             3. Johan                         1702 05 18 - 1768 10 16
                                             4. Dordi                          1707 07 30 - 
                                             5. Jöns                            1708 10 31 - 1720 11 12
                                             6. Brita                           1713 01 28 - 1736 12 24
                                             7. Pär                             1715 07 20 - 1715 08 04

Johan Johansson var ägare av hemman nummer 9 i Måttsund. Hustrun, Maria Hansdotter, var född i Vibbyn nummer 1.  Enligt dödboken var Johan Johansson född 1660. Jag tror att han var född senare och var ett av de "fyra små barn" som nämns i texten nedan.  
Om barnen:
1. Olof är i den första skrifteboken antecknad som död men återfinns inte i dödboken
2. Hans, se familj nr 40!
3. Johan gifte sig 1726 med Ella Johansdotter från Sandön nr 1 och blev brukare av hustruns  
    föräldrahemman. Efter Ellas död 1744 gifte Johan om sig med Anna Andersdotter.
4. Dordi har upptecknats i första Skrifteboken från 1708. Inga andra uppgifter har hittats om
    henne.
5. Jöns blev bara 12 år gammal.
6. Brita gifte sig 1733 med Olof Knutsson från Skatamark nummer 1.

Johan Johanssons far, som också brukat hemmanet, var soldaten Johan Johansson dödad 1677 i slaget vid Kjöge bukt. Han efterlämnade hustrun Dordi Olofsdotter ”qwar i stort armod medh fyra små barn och een halfwäxt flicka, litet sådt aff åkern, hafwer tre koor, dock mycket fattig och giäldskyldig”. 
En son upptogs i mantalslängden första gången 1683. Om denne är Johan bör han vara född 1668 eftersom man inte antecknade barn förrän de var i 15-årsåldern.

FAMILJ nr 81
Farmors farfars farmors far     Christopher Jönsson    1656          - 1749
gift med
Farmors farfars farmors mor    Dordi Pärsdotter         1664          - 1736
Barn:                                      Margeta                       1701 05 07 - 1775 01 20

Familjen ägde och brukade hemman nummer 4 i Sunderbyn.
Gården kallades Sunderby Storhus. 
Margareta, se Familj nr 40!

FAMILJ nr 82 
Farmors farfars morfars far      Johan Hansson             1666          - 1741 03 21
gift med  
Farmors farfars morfars mor    Cicilia Pärsdotter          1664          - 1737 01 03
Barn:                                       1. Pär                           1701 06 05 - 1701-1705                                                                              2. Arendt                     1702 11 25 - 1770 12 19

Familjen brukade hemman nummer 11 i Måttsund.
Om barnen:
2. Arendt, se Familj nr 41!

Johan Hanssons förfäder kan man följa till tidigt 1500-tal. Hans föräldrar var Hans Nilsson född omkring 1636 och Karin Nilsdotter. Farfar var Nils Hansson 1597-1668. Före 1665 var de hemman som senare blev Måttsund nummer 11 och 12 ett enda hemman. Gården delades mellan Nils Hanssons söner Hans och Påhl Nilsson. 

Farfars far Hans Nilsson
Farfars farfar Nils Pärsson
Farfars farfars far Pär Nilsson, enligt jordeböckerna ägare till hemmanet 1539-1571.  

FAMILJ nr 83
Farmors farfars mormors far       Pär Larsson               1669           - 1729 02 03
gift med
Farmors farfars mormors mor     Brita Nilsdotter          1677          - 1736 02 26
Barn:                                         1. Brita                     1700 12 09 - 1758 03 23
                                                 2. Lars                      1703 02 01 - 1742-43
                                                 3. Nils                       1706         - 1766 08 02
                                                 4. Pär                       1707 11 28 - 1742 09 18
                                                 5. dödfött barn                          - 1710 04 30
                                                 6. Johan                   1711 07 01 - 
 
Brita, se Familj nr 41!

 
FAMILJ nr 84
Farmors farmors farfars far        Olof Olofsson            1683           -1743
gift med
Farmors farmors farfars mor      Anna Knutsdotter      1694           -1776
Barn:                                        1. Brita                      1722
                                                2. Olof                       1723 05 15 - 1795 10 30
                                                3. Nils                        1727
                                                4. Anna                      1729 - 1809  g 1757
                                                5. Maris                      1734

Familjen brukade Ersnäs nummer 13.
Om barnen:
2. Olof, se Familj nr 42!
 

FAMILJ nr 85
Farmors farmors farmors far      Nils Nilsson               1658          -1740
gift med
Farmors farmors farmors mor    Marget Påhlsdotter   1671          -1743.
Barn:                                        Maria                        1711 11 02 - 1788 10 16

Familjen brukade Måttsund nummer 12 Påhl (Paal).

Om barnen:
Maria, se Familj nr 42!

Gårdens tidigare brukare var Margets föräldrar Påhl Nilsson 1639 och Dordi Larsdotter 1644-1719.
Dessförinnan hade Margets farfar Nils Hansson 1597-1668 varit gårdens ägare.

Påhl Nilsson övertog Paalhemmanet omkring 1725. Dödbokens anteckningar kan ge en antydan om att hans psyke inte var så stabilt. Den berättar:
”Bonden Påhl Nilsson i Måttsund som altid i sin Christendom war grundelia upplyft och altid fört ett beskeideligit lefwerne, har i sin siukdoms swaghet och wånda i ljusningen d. 14 Julii 1745 gått ifrån sin säng och hustru, utan at hon ther af i sin djupa sömn hunnit märka, och som grannarna märkt af sports i Sanden ofwan för gården, sprunget till skogs, utan at man ännu efter noga sökande och letande kunnat få någon then ringaste kunskap hwart han tagit vägen, och wart där omkommit; Herren förskona oss för sådan bedröfwel. händelse widare!! Des ben igenfunden i Måttsundsträsket i Julii månad 1760, och sedan på Kyrkiogården Christeliga begrafwen.” 

Och en senare anteckning: 

”Den 25/7 1760 återfanns Påhl Nilsson, som drunknade under huvudyrsel uti lilla Träsket år 1745 den 14/7”.
Därmed ville väl kyrkans man mildra dödsorsaken från självmord till olyckshändelse, eftersom självmord vid denna tid ansågs vara en svår synd. 

 

FAMILJ nr 86
Farmors farmors morfars far       Mårten Larsson Sedig    1691           - 1772 04 18
gift 1721 04 02 med
Farmors farmors morfars mor     Sara Olofsdotter            1691 ?        - 1776 12 31
Barn:                                         1. Brita                          1722 01 29 - 1800 03 12
                                                 2. Karin                          1723 03 24 - 1723 09 19
                                                 3. Lars                           1724 07 23 - 1788 05 13
                                                 4. Olof                           1726 06 29 - 1727 04 15
                                                 5. Anna                          1727 10 26 - 1728 01 10
                                                 6. Nils                            1728 12 27 - 1729 04 21
                                                 7. Isak                            1730 03 21 - 1790 03 09
                                                 8. Mårten                       1732 11 20 - 1808 01 04
                                                 9. Jacob                         1734 01 05 - 1734 06 20
                                                10. Maria                         1735 04 12 - 1819 01 03
                                                11. Jöns                          1737 01 14 - 1737 07 05
                                                12. Jöns                          1738 07 27 - 1739 03 10

I 1712 års mantalslängd var den 21-årige Mårten Larsson skriven som bonde på hemman nummer 7 Nils Davids i Måttsund. Åren dessförinnan och efter fadern Lars Olofssons död 1697 hade modern Brita Mårtsndotter Bagare svarat för gården. Mellan åren 1718 och 1724 tjänade Mårten också som soldat för roten Sedlig. Hustrun Sara var född i Kallax. Av de tolv barn hon födde under sexton år, avled sju under första levnadsåret. Sara uppgavs vid sin död vara 93 år gammal. Det stämmer dåligt med tanke på att båda makarna enligt skriftelängden 1749 då uppgavs vara 58 år.
Om barnen:
1. Brita gifte sig med änklingen Pär Ersson hemman nummer 13 Päräisch i Måttsund.
3. Lars, se Familj nr 43!
7. Isak gifte sig 1754 med Dordi Nilsdotter och blev bonde på hustruns föräldragård nummer 2
    Kneot (Knut).
8. Mårten gifte sig 1766 med änkan Brita Hansdotter från Kallax. Brita hade varit gift med Jöns
    Isaksson från Kallax nummer 5 och hade med honom barnen Cherstin f.1749, Elisabeth f. 1752
    och Hans f. 1755. Familjen bodde en tid i Måttsund och där födde 1766 sonen Mårten. Därefter
    flyttade Mårten och Brita till Kallax nummer 5.
10. Maria gifte sig 1758 med Anders Jönsson från Svartlå. Makarna bosatte sig i Ängesbyn på 
    hemman nummer 2.

FAMILJ nr 87
Farmors farmors mormors far     Pär Larsson                      1669     - 1729 02 03
gift med
Farmors farmors mormors mor    Brita Nilsdotter                1677          - 1736 02 26
Barn:                                         1. Brita                             1700 12 09 - 1758 03 23
                                                 2. Lars                              1703 02 01 - 1742-43
                                                 3. Nils                               1706           - 1766 08 02
                                                 4. Pär                                1707 11 28 - 1742 09 18
                                                 5. Johan                            1711 07 01 - 1740 10 17
                                                 6. Påhl                              1714 06 18 - 1737 01 10
                                                 7. Maria                            1718 02 21 - 1790 11 25

Pär Larsson var nummer åtta i den långa släktkedja av ägare till hemman nummer 10 Pärnösch (Pär Nils(son) som man kan följa genom sexton generationer. Brita Nilsdotter var född i Alvik. Förutom dessa 7 barn fick makarna 1710 ett dödfött barn.
Om barnen:
1. Brita gifte sig 1728 med änkemannen Arendt Johansson på hemman nummer 11 Häsch.
    Se familj nr 41 och 48!
2. Lars gifte sig 1724 med Anna Nilsdotter och flyttade till Antnäs nummer 4. Makarna fick fyra
    barn, därav ett tvillingpar, mellan åren 1726 och 1729. Alla dog efter bara någon eller några
    dagar. Lars är upptagen i husförhörsboken sista gången 1742 och Anna 1755-56. Ingen av dem
    hittas i dödboken.
3. Nils är inte antecknad i födelseboken. Han blev näste bonde på släktgården. Se familj nummer
    44!
4. Pär eftreträdde 1734 sin svåger Arendt Johansson som soldat på rote nummer 30 Nybyggare.
5. Johan gifte sig 1736 med Kerstin Nilsdotter och flyttade till Alvik nummer 21. Fyra år senare
    avled han.
6. Påhl var bara 23 år gammal när han avled. Någon dödsorsak är inte angiven.
7. Maria, se Familj nr 43!

Före Pär Larsson var ägarna till hemman nummer 10 i Måttsund:
Far: Lars Pärsson 1646-1715 gift med Brita Nilsdotter.
Farfar: Pär Jönsson 1619-1681, tolvman gift med Karin Larsdotter död 1677.
Farfars far: Jöns Pedersson 1587-1665.
Farfars farfar: Per Jacobsson, i skattelängderna 1586-1624. 
Farfars farfars far: Jacob Jönsson, i skattelängderna 1575-1584.
Farfars farfars farfar: Iöns Pedersson, i skattelängderna 1539-1571.
Farfars farfars farfars far:Peder Joensson, omnämns 1519 angående ett arv i Stockholm. 

FAMILJ nr 88 = FAMILJ nr 87
Farmors morfars farfars far        Pär Larsson               1669            - 1729 02 03
gift 1699 12 20 med
Farmors morfars farfars mor      Brita Nilsdotter         1677           - 1736 02 26
Barn:                                        3. Nils                       1706           - 1766 08 02
3. Nils, se Familj nr 44!

FAMILJ nr 89
Farmors morfars farmors far     Per Persson Holm
gift med
Farmors morfars farmors mor   Cherstin Andersdotter
Barn:                                       1. Per                           1699          - 1769 
                                               2. Christina                  1701          - 1785 04 16

Familjen bodde på Holmen under Ersnäs nummer 12.
Om barnen:
1. Per gifte sig med Elsa Olofsdotter.
2. Christina, se Familj nr 44!

 
FAMILJ nr 90
Farmors morfars morfars far       Olof Andersson            1673           -1729
gift med
Farmors morfars morfars mor     Margreta Hansdotter    1676           -1740
Barn:                                        1. Anders                      1699           - 1783 11 03
                                                2. Brita                          1701
                                                3. Hans Bolander            1703           - 1750
                                                4. Maria                         1704-5        - 1786   

Olof Andersson var, liksom sonen Anders, tolvman. Han bör ha tillhört de mer besuttna bönderna i Luleå socken på 1700-talet och var en av dem som bekostade Gammelstads kyrkas predikstol, som blev klar 1712. Olofs och hustruns initialer O.A.S. och M.H.D. finns innanför dörren till densamma. Nils Fluur, som var tillverkarens namn, erhöll som betalning 205 dr smt. 

Enligt dödboken begravdes Olof Andersson ”i egen grav i kyrkan”. Även hustrun blev ”begravd i kyrkan”.
Om barnen:
1.  Anders, se familj nr 45!
3.  Hans antog namnet Bolander. Han var organist i Gamla staden från 1744 till sin död 1750.
    1744 gifte han sig med Dordi Afvander ”I mårgongåfva utlåfvades 50 plåtar”.
4.  Maria gifte sig 1730 med ...........

 
FAMILJ nr 91
Farmors morfars mormors far    Herman Olsson
gift med
Farmors morfars mormors mor   Karin Larsdotter      1661        - 1751 02 09
Barn:                                        1. Helena                 1697 08      - 1756 06 04
                                                2. Karin                    1700 12      
                                                3. Lars                      1702 11
                                                4. Margeta                1704 02

Enligt dopboken bodde familjen i Persön, men de hittas inte i husförhörsboken. Enligt dödboken hette Karins föräldrar Lars Andersson och Karin och var från Råneå socken.
Om barnen:
1. Helena, se familj nr 45!

FAMILJ nr 92
Farmors mormors farfars far   Nils Hansson                  1669         - 1749
gift med
Farmors mormors farfars mor  Lisbeta Mårtensdotter  1667         - 1752
Barn:                                     1. Margareta                  1699         - 1783 
                                             2. Nils Nilsson Sten         1700         - 1757
                                             3. Mårten Humbla         1709 03 09 - 1796 10 07
                                             4. Johan                         1711         - 1780
                                             5. Jakob                         1713 -

Familjen ägde och brukade hemman nummer 6 i Brändön. Lisbetas föräldrar var Mårten Nilsson och Anna Abrahamsdotter.
Om barnen:
1. Margareta gifte sig 1725 med ....
3. Mårten, se familj nr 46!

FAMILJ nr 93
Farmors mormors farmors far    Anders Andersson Humla    1693            -1763 05 17
gift 1712 06 15 med  
Farmors mormors farmors mor   Margeta Jönsdotter           1676            -1759 04 28
Barn:                                        1. Maria                             1713 11 04 - 1791 03 27
                                                2. Christina                        1717 06 22 - 1790 09 11

Anders Andersson, var soldat på roten Humla, en uppgift som innehades av flera i hans familj, först fadern med samma namn, dessutom bröderna Erik och Johan samt svärsonen Mårten Nilsson. Hemman nummer 8 i Måttsund kallas Håmbel efter dessa soldater och gården ägs fortfarande av ättlingar till Anders Andersson. 

Den äldre Anders Andersson, född omkring 1670, hade en bror, soldaten Hans Andersson Timberman i Pitholm, som 1693 stämde Anders för att han inte fått ut arvet efter deras far Anders Hansson död 1690. 

Protokollet från häradstinget den 23 och 24 februari berättar: 
”Ehuruwähl Soldaten Hans Timberman ifrån Pytheå Sochn Pytholms Byy giorde beswär emott sin Broder Anders Andersson i Måttsund, bestående uthinnan, Att thes Broder låtit A:o 1691 hålla Arfskipte på deras Sahl: faders hemman, Men lembnat honom Aldeles Arflöös, Anhållandes derföre, att han och måtte få ey Allenast sin deel i hemmanet, såsom hans Andre syskon; Uthan och hwadh han der infördt af sine Bröllops Gåfwor 30 dlr, Lykwäl och såsom af Bytesmännerne Intygades, att hemmanets Ägor i löst och fast intet stigit till så högt qwantum som giälden och knechtlegan ähr på hemmanet och derföre intet dett ringaste kommit rätta Arfwingarne till delningz; hafwandes Hans Andersson för Några åhr sedan sielfwilligt Öfwergifwit hemmanet emoot sin Moders willia, lämbnandes henne een wärnlöös 

Enckia medh dhe Yngre Syskonen omyndige att hemmanet således förfallit till Ödesmåhl, der icke den yngre Sonen, genom Gifttermåhl kommit till Medell och det Uptagit, Altså kunde honom inte tarff eller införingars restiuerande nu mehra bestås, Uthan Broderen Anders kändes deruthinnan fry, doch i Anseende att Soldaten komit ifrån annan Sochn hyt att höra efter sitt förmeente Arff och dess medelst kåstat på sigh, perswaderades Broderen Anders Andersson som hemmanet besitter gifwa honom 5 dlr kmt och der medh skohle dhe aldeles wara åthskilde.” 

Om barnen:
1. Maria, se FAMILJ nr 46!
2. Christina gifte sig 1744 med Herman Eriksson från hemman nummer 3 Erik. Herman brukade           gården och efterträdde också sin svåger Mårten Nilsson som soldat Humla.

FAMILJ nr 94
Farmors mormors morfars far    Hans Knutsson            1631         -1712
gift med
Farmors mormors morfars mor  Brita Eriksdotter         1633        - 1707
Barn:                                       1. Knut                         1660 c:a  - 1707 c:a
                                               2. Karin                        1664 - 1738
                                               3. Nils                          1671            - 1740 02 21
                                               4. Anna
                                               5. Hans                         1673 c:a - 1745
                                               6. Margareta                 1676 - 1740

Familjen bodde i Smedsbyn nummer 2.

Om barnen:
1. Knut blev soldat på roten Knort.
3. Nils, se Familj nr 47!

Hans Knutssons föräldrar var Knut Hansson, och  Karin Hansdotter. De var tidigare ägaren till hemmanet.

Britas föräldrar hette Erik Nilsson och Barbro Nilsdotter.

FAMILJ nr 95
Farmors mormors mormors far     Hans Thuresson                           - 1702
gift 1669 med
Farmors mormors mormors mor    Lisbeta Jönsdotter   1649            - 1730
Barn:                                           1. Ella                       1680
                                                   2. Jöns                      1682            - 1740   
                                                   3. Kierstin                1685

Familjen bodde i Alvik nummer 15.
Om barnen:
2. Jöns gifte sig 1705 med ....
3.  Kierstin, se familj nr 47!

FAMILJ nr 100
Morfars farmors farfars far    Hans Mårtensson Skinnare 1655 -  c:a 1695
gift med
Morfars farmors farfars mor  Margeta Hermansdotter     1670           - 1736
Barn:                                   1. Hans                               1692           - 1755 06 20
                                           2. Herman                           1693
Margareta gifte sig 2:a gången med
                                           "Lille" Olof Olofsson             1667            - 1734
Barn:                                   3. Cecilia                            1698
                                           4. Karin                               1701
                                           5. Margareta                       1703 el 1706
                                           6. Ella                                 1710 - 1799

Hans Mårtensson Skinnare var soldat och bonde i Kallax. Margeta var född i Gäddvik. Hennes föräldrar var Herman Persson och Anna Larsdotter 1634-1715.
Om barnen:
1. Hans, se Familj nr 50!
 

FAMILJ nr 101
Morfars farmors farmors far    Jacob Påhlsson             1669           - 1731
gift med
Morfars farmors farmors mor   Karin Larsdotter                            - 1742
Barn:                                      1. Elias                         1698          - 1752  
                                              2. Catharina                 1700 03 06 - 1781 01 09 
                                              3. Jakob                        1702          - 1786 

Familjen bodde på hemman nummer 4 i Ale.

Om barnen:
1. Elias gifte sig 1726 med ...
2. Catharina, se Familj nr 50!
3. Jakob gifte sig 1725 med ...

FAMILJ nr 108
Morfars mormors farfars far        Jöns Jönsson            1692          - 1760-61
gift 1724 06 14 med
Morfars mormors farfars mor      Anna Påhlsdotter      1693           - 1773 01 31
Barn:                                         1. Ella                       1725 04 10 - 1726 10 07
                                                 2. Jöns                     1726 11 08 - 1775 01 05
                                                 3. Påhl                      1729 03 06 -
                                                 4. Nils                       1731 04 03 - 1773 06 22
                                                 5. Margeta                1732 06 23 -

Familjen ägde och brukade hemmen nummer 12 i Alvik.  Anna Påhlsdotter var född i Alvik nummer 10. Hennes föräldrar var Påhl Larsson och Marget Olofsdotter.
Om barnen:
2. Jöns, se Familj nr 54!

FAMILJ nr 109
Morfars mormors farmors far      Olof Mattsson Ahlman  1704          -1783
gift med
Morfars mormors farmors mor    Brita Jönsdotter           1708          -1769
Barn:                                        1. Anna                         1733 11 17 - 1799 10 30
                                                2. Mattias                      1736
                                                3. Jöns                          1738
                                                4. Cicilia                       1740
                                                5. Olof                          1742
                                                6. Brita                         1743
                                                7. Brita                         1746

Olof Ahlman var bonde och tolvman samt dessutom murmästare. Som sådan utförde han tillsammans med byggmästaren Lars Ersson Sundbom vidgandet av Gammelstads kyrkas fönster. Två på södra sidan vidgades 1746, västra gavelfönstret 1748 och de båda korfönstren 1749. År 1757 beslöt kyrkorådet, att Olof Mattsson till gravplats och utan betalning skulle få ”det på östra sidan om sal. comminister Berghems grav i vapenhuset lediga rummet, eftersom han utan vedergällning gjort ett och annat till kyrkans behov”

Hustrun Brita dog av vattusot. Även hon fick sin gravplats i vapenhuset. 
Om barnen:
1. Anna, se Familj nr 54!

Olof Ahlmans far var Matts Jonsson 1653-1741, herredagsman vid riksdagar 1718-1719.
Farfar var nämndemannen Jon Mattsson 1630-1710 och farfars far Matthes Jönsson, hövitsman och herredagsman 1680 och 1686, gift med Elisabeth Persdotter dotter till Peder Clemetson i Alvik nummer 3 (Klemis), hövitsman över Västerbottens landsfana. Han var den som 1620 av birkarlarna utsågs att hos konungen i underdånighet anhålla att få boflytta till Lule kyrka och där en stad begynna att bygga, då de med stadsprevilegier kunde benådde och försörjde bliva

FAMILJ nr 110
Morfars mormors morfars far      Pär Pärsson Lund      1683          - 1760
gift med
Morfars mormors morfars mor    Karin Olofsdotter      1687          - 1778
Barn:                                        1. Anna                      1719          - 1796
                                                2. Per                        1720 03 12 -
                                                3. Olof                       1724 10 14 - 1783 03 17

Pär Pärsson var soldat och bonde på hemman nummer 17 i Alvik.
Om barnen:
1.  Anna gifte sig 1752 med bonden och soldaten Nils Olofsson Berg från Alvik.
2.  Olof, se Familj nr 55!

FAMILJ nr 111
Morfars mormors mormors far    Jöns Jönsson              1681 12 24 - 1750 05 28
gift 1708 03 25 med
Morfars mormors mormors mor   Barbro Pärsdotter      1678          - 1763 04 18
Barn:                                         1. Per                         1709 01 04 - 1786 12 08
                                                 2. Helena (Ella)          1711 09 30 - 1792 09 29
                                                 3. Jöns                       1713 09 16 - 1713 09 23
                                                 4. Mikael                    1715 07 31 - 1716 12 11
                                                 5. Brita                      1716 12 05 -
                                                 6. Isak                        1719 04 05 - 1789 07 06
                                                 7. Sara                       1719 04 05 -
                                                 8. Jöns                       1720 09 30 - 1721 03 17
                                                 9. Barbro                    1722 01 01 - 1799 04 19
                                               10. Anna                      1723 01 07 - 1807 08 28
                                               11. Karin                      1724 07 12 -
                                               12. Maria                      1726 05 19 -
                                               13. Rebecka                  1727 09 25 - 1793 11 03
                                               14. Martha                    1729 05 01 - 1802 05 30
                                               15. Elisabet                  1730 11 10 - 1731 06 16

Jöns Jönsson kom från Sundom. Hans föräldrar hette Jöns Olsson och Ella Larsdotter. Han flyttade till hustruns föräldragård Brändön nummer 4 och blev bonde där. Jöns dog av en svullnad i halsen och hustrun av fallandesot.
Om barnen:
 1.  Per gifte sig 1743 med Elisabet Hansdotter från Smedsbyn. Makarna bodde i Brändön.
 2.  När Ella döptes har fadern fått fel namn i dopboken. Han kallas där  Per Persson. Ella gifte sig
      med Jacob Mårtensson 1712-1781. Makarna bodde i Brändön.
 6.  Isak gifte sig 1742 med änkan Anna Jacobsdotter från Björsbyn och blev bonde där.
 9.  Barbro gifte sig 1746 med Hans Nilsson död 1796. Makarna brukade Gäddvik nr 2.
10. Anna, se FAMILJ nummer 55!
13. Rebecka gifte sig med Johan Larsson 1727-1789. Makarna bodde på Hindersön.
14. Martha gifte sig 1753 med Hans Nilsson 1725-1785. Makarna bodde i Brändön. Martha dog av
      lungsot.

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

29.07 | 16:30

Hej! Så trevligt! Maj-Britt minns jag mycket väl.
Kontakta mig gärna på mail. ingvik32@gmail.com

...
29.07 | 14:45

Hej Ingrid, Väldigt intressant läsning om Kvarterbo där min mamma Maj-Britt Jarl (dotter till Elin och Arvid Adamsson) växte upp. Jag vill gärna köpa boken.

...
19.05 | 16:52

Hej! När du känner dig klar med städningen får du gärna komma hit och hugga i. Sådan mor sådan dotter, haha.

...
19.05 | 13:45

Det låter lagom ansträngande 😁.

...
Du gillar den här sidan