Pappas familj

Karl Oskar och Ulrika med äldsta dottern Alma.

 

Pappas anor finner man i 
Småland, Kronobergs län: Älghult, Lenhovda, Åseda, Granhult, Nottebäck, Ekeberga,
Hälleberga, Dädesjö, Sjösås, 
Jönköpings län: Lemnhult, Nye, Rogberga.

 

Karl Oskar var född i Bohult, Lenhovda socken. Han kom till Kvarterbo i Älghult 1884 i samband med att han gifte sig med Ulrika och de båda övertog hennes föräldrars gård. 
Deras barn förblev alla älghultsbor och ägare till gårdar inom socken. 

Observera gärna namnregistret längst ner på sidan!

 

 

 

FAMILJ NR 1

Far      Karl Oskar Johannesson                1851 12 23 - 1936 12 19
gift 1884 06 24 med
Mor     Sabina Vendla Ulrika Karlsdotter   1863 10 29 - 1949 06 19
Barn:  1. Alma Viktoria Fredrika              1885 06 14 - 1970 06 16     
          2. Anna Signe Alfrida                    1888 12 13 - 1973 09 03     
          3. Karl Gottvald Georg                  1893 01 26 - 1965 09 11 
          4. Arvid Oskar Richard                  1899 11 27 - 1985 12 16

Om barnen:
1.     Alma gifte sig 1918 med Oskar Johansson från Älghults Kullagård. De köpte och brukade 
        Hageskruvs Backegård.
2.     Anna gifte sig 1909 med Karl Alfred Karlsson från Fjärdingsmåla.     
        De köpte och brukade Kvarterbo Östregård.    
3.     Georg gifte sig 1920 med Elsa Nilsson från Gillbonderyd. De köpte 
        och brukade Silverekemåla Storegård.
4.     Richard, se min familj!

Kvarterbo Västregård
omkring 1925.
Pappa med hästen Ajax, farfar och farmor.
Pappa och hans syskon

Alma, Anna, Georg och Richard.
Farfar 1935
Den sommaren blev den sista som han orkade delta i höslåttern.

Fotot är troligen taget av någon yngre släkting.

Generation 2

FAMILJ NR 2

Farfar                        Johannes Magnusson         1811 05 15 - 1885 12 11
gift 1836  09 18 med
Farmor                       Kristina Jonsdotter            1810 10 16 - 1872 01 27
Barn:                         1. Johan August                  1837 02 20 - 1915 02 19                        
                                 2. Carl Magnus                    1840 04 12 - 1848 02 19                                
                                 3.Jonas Petter                     1842 12 21 - 1923 11 27
                                 4. Johannes Gustav             1845 09 10 - 1920 09 25
                                 5. Emilia Charlotta              1849 03 03 - 1893 03 24                              
                                 6. Karl Oskar                       1851 12 24 - 1936 12 19

Johannes Magnusson var född på torpet Elmedal i Åseda socken och Kristina på en gård i Åhult, Lenhovda socken. Johannes och Kristina gifte sig 1836 och övertog då arrendet av Kroksjö efter Johannes föräldrar. 1846 köpte de Bohults Södregård också den i Lenhovda socken.
Om barnen:
1. Johan August gifte sig 1868 med Sara Johansdotter. De var först bosatta i Räveberg i
    Åseda socken men flyttade 1910 till Hökanäs i Älghults socken.
2. Carl Magnus blev bara 7 år gammal.
3. Jonas Petter gifte sig med Anna Lovisa Nilsdotter från Bostorp i Lenhovda socken.
    Från år 1886 bodde de i Räveberg. Efter hustruns död 1911 flyttade Jonas Petter till dottern
    Agni Björk i Raneskruv. 
4. Johannes Gustav blev brukare av föräldrarnas hemman i Bohult. Han gifte sig med Vendla
    Petersdotter från Uranäs.
5. Charlotta förblev ogift och bodde kvar i föräldrahemmet. Hon led av epilepsi.
    Efter föräldrarnas död flyttade hon till brodern i Räveberg.
6. Karl Oskar, se familj nr 1!

 

FAMILJ NR 3
Morfar               Carl August Abrahamsson            1829 07 10 - 1869 02 24 
gift 1858 12 29  med 
Mormor             Vendla Gustava Jonsdotter           1834 02 24 - 1924 05 11  
Barn:                1. Klas Fredrik                             1859 06 19 - 1935 06 21
                        2. Abraham Algot                         1860 10 20 - 1927 02 21
                        3. Anna Gustava Fredrika             1862 05 11 - 1862 12 07
                        4. Sabina Vendla Ulrika                 1863 10 29 - 1949 06 19
                        5. Johanna Kristina                      1866 02 18 - 1866 03 04
                        6. Johan Herman                         1867 01 10 - 1867 05 01
                        7. Carl Jonas                                1868 04 20 - 1895 12 20

Carl August Abrahamsson var först gift med Helena Danielsdotter, ”Nissa-Lena”, i Fjärdingsmåla. Hon var född i Kvarterbo Östregård och änka efter Nils Danielsson, som avled julafton 1845. Enligt församlingens dödbok var dödsorsaken förkylning. Den allmänna uppfattningen i bygden var att Lena förgiftat sin make.
Carl August hade så småningom nåtts av ryktet om hans hustru och var på sin vakt. Efter att en gång ätit något som föreföll honom märkligt i smaken gick han till ladugården och kräktes i griskätten. Detta resulterade i att grisen dog och att makarna skildes.

(Senare har jag mer noggrant kontrollerat de uppgifter jag fått berättade. 
Varför anmäldes inte Lena när många i hennes omgivning misstänkte henne för ett grovt brott? 
Varför uppgav församlingsprästen förkylning som den förste makens dödsorsak? Var han inte medveten om ryktena? Det som till sist fick mig att ana att den påstådda förgiftningen var ett sätt att försvara Carl Augusts rykte, har jag förklarat i berättelsen om min farmors mor Vendla Gustava Jonsdotter. Se Livsöden!)

Redan år 1852 hade Carl August Abrahamsson köpt Kvarterbo Västregård av sergeanten Victor Lyning för 3.333 riksdaler. Under en tidsperiod av knappt nio år födde hustrun Vendla sju barn, varav tre dog som späda. När Carl August dog i nervfeber i februari 1869 ”det svåra året” var yngste sonen Carl Jonas bara 10 månader gammal. Ulrika var 5, Algot 8 och Klas 9 år gamla. 

Den som vid denna tid blev änka med små barn att försörja var mer eller mindre tvingad att snabbt gifta om sig. Ofta kom den nye mannen först till gården som dräng. Så var fallet med Jonas Nilsson, som blev Vendlas andre make den 26 november 1870. Troligen var det först efter Carl August Abrahamssons död som Jonas Nilsson kom till Kvarterbo. Tidigare hade han varit dräng i Södra Rås, där hans syster Fredrika och svåger Gustaf Petersson ägde en gård. Almanacksanteckningar som gjordes av Jonas Nilsson under hans tid där, kan man läsa om i ÄK nr 11 sid. 95-96. 
Äktenskapet mellan Jonas Nilsson och Vendla blev en besvikelse för båda och blev mycket kortvarigt. När jag upptäckt att ett slags ”släktförhållande” fanns mellan makarna därigenom att Carl August Abrahamssons första hustru Helenas bror Daniel August var gift med ovan nämnde Gustav Peterssons syster. Med tanke på vad som ryktades om denna Helena kan man mycket väl tänka sig att det fanns ämnen för trätor mellan de båda makarna.
En skilsmässa var vid denna tid närmast omöjlig att få godkänd, såvida inte den ena maken rymt och inte gick att återfinna.

Se Skilsmässa på 1800-talet under  Guldkorn
Skilsmässan beviljades så småningom och Vendlas tredje äktenskap med Jonas Akatius Jonsson lyckades bättre. Även han kom först till gården som dräng. Den 10 juni 1874 vigdes Vendla och Jonas.
Makarna brukade gården i Kvarterbo tills det var dags att överlåta den till nästa generation.
Om barnen:
1. Klas utvandrade till Amerika 1886. Brev från honom visar att han bytt namn till Charles Colon.
    Han bosatte sig i Colorado och bildade familj där. Enligt hörsägen ska han först ha arbetat vid
    järnvägsbyggen. I de amerikanska längderna uppges han vara laborer (arbetare). Hustrun hette
    Augusta och var svenska. Makarna fick fyra barn. Kontakten med Klas bröts efter moderns död.
2. Algot utvandrade liksom brodern till Amerika efter att han utbildat sig till skräddare
    i Stockholm. Han drev skrädderi i Belle Plaine i Iowa efter att kan gått en kurs i tillskärning i 
    New York. Algot gifte sig 1885 med Ester Grönlund från Vimmerby. Makarna fick åtta barn. 
4. Ulrika, se familj 1!                                                                                                      
7. Carl Jonas stannade i Älghult och arbetade som dräng i Flöxhult. Han var ovanligt stark och
    visade också gärna sin styrka. Detta skulle bli hans död. Efter ett alltför tungt lyft uppstod en
    invärtes bristning och blödning. Efter några dagar på Lenhovda sjukstuga avled han endast 28
    år gammal. Vendla och Jonas blev kallade till sjukstugan, eftersom sonen bett att få träffa
    dem, men de kom försent. Detta blev ett hårt slag för Vendla, som aldrigkom över sorgen över
    sin yngste sons död.

Generation 3

FAMILJ NR 4
Farfars far                   Magnus Jonasson                1779 09 01 - 1858 10 29
gift 1806 05 26 med
Farfars mor                 Eva Thoresdotter                1790 09 27 - 1866 04 11
Barn:                          1. Stina Lisa                       1808 11 07 - 1874 08 04
                                  2. Johannes                        1811 05 15 - 1885 12 11
                                  3. Lena Catharina               1814 04 24 - 1891 02 10
                                  4. Maria                             1817 07 07 - 1855 10 20
                                  5. Jonas                             1821 05 27 - 1893
                                  6. Sara                               1821 05 27 - 1875 09 04
                                  7. Gustaf                            1825 02 26 - 1899 11 26

Magnus Jonasson var född i Nöbbele Norregård och hustrun i Mösjöhult i Åseda socken.
Familjen flyttade många gånger mellan olika torp i Lenhovda och Åseda socknar. Sista flyttningen företogs 1817 till Kroksjö. Där bodde föräldrarna till sin död. Sonen Johannes övertog Kroksjö vid sitt giftermål 1836, men överlät det till brodern Jonas tio år senare, då han flyttade till Bohults Södregård.
Om barnen: 
1. Stina Lisa flyttade till Furuby 1844. 1846 gifte hon sig med Nils Johannisson. Makarna bodde i
    backstugan Berget under Västtorp Lambritsgård. Maken dog 1860 men Stina Lisa och den då 
    12-åriga dottern Anna Catharina bodde kvar på Berget.
2. Johannes, se familj 2!
3. Lena Catharina gifte sig 1848 med marinsoldaten Nils Samuelsson Alexis från Karlskrona men
    född i Herråkra. De bodde först inhyses i Kroksjö, flyttade sen till Hassla och 1852 till 
    Karlskrona. Makarna bodde senare i Varsryd, Lenhovda.
4. Maria flyttade som piga till Furuby 1844. Hon återkom 1853 till Lenhovda för att bli piga hos
    brodern Johannes i Bohult. Två år senare avled Maria 38 år gammal. (I dödboken uppges hon 
    vara 48 år).
5. Jonas gifte sig 1847 med Gustava  Magnidotter från Ålatorp. Makarna brukade Kroksjö i 36 år. 
    I april 1882 flyttade de tillsammans med en dotter till Silvereke Lillegård i Älghults socken. Ett
    år senare valde de att lämna fäderneslandet och emigrera till Nordamerika.
6. Sara emigrerade till USA. Hon var bosatt i Michigan när hon avled 54 år gammal.
7. Gustaf flyttade 1849 till Hossmo i Kalmar län. Där gifte han sig 1855 med Maria Fredrika
    Petersdotter. Makarna flyttade 1857 till Åby och 1863 till Kläckeberga där familjen tog över ett
    torp i Kraftlösa. Tre år senare övergavs torpet och familjen flyttade till Berga inom Kalmar 
    Landsförsamling, där Gustaf blev jordbruksarbetare. Fyra barn, tre döttrar och en son föddes
    mellan åren 1856 och 1870. Sonen var 11 år gammal när han avled 1867. 
    Gustaf innebrändes 1899. Hustrun bodde kvar i Berga till sin död 1924.


FAMILJ NR 5
Farmors far                Jonas Jonsson                    1770 04 27 - 1828 01 27 
gift 1:a gången 1791 08 17 med änkan
                                 Elin Persdotter                   1760 05 06 - 1808 06 19
Hustruns barn från 1:a giftet:
                                1. Hindrik                           1780 09 02 - 
                                2. Sara                               1782 09 21 - 1809 11 02
                                3. Gerdt                             1784 11 17 - 1853 03 23
                                4 Anders                             1787 08 21 - 1790 04 16
Gemensamma barn:  5. Catharina                        1792 02 05 - 1792 09 19
                               6. Johannes                         1793 08 04 - 1825 01 16 
                               7. Carl                                 1796 03 14 - 1882 10 06
                               8. Catharina                         1798 10 21 - 1872 01 23.
                               9. Peter                               1801 10 03 - 1869 01 10
                              10. Anders                            1804 10 20 - 1865 03 02
gift 2:a gången 1809 11 23 med
Farmors mor            Gertrud Nilsdotter                1785 05 26 - 1831 08 23 
Barn i 2:a äktenskapet:    
                              11. Christina                         1810 10 16 - 1872 01 27     
                              12. Johanna                          1812 12 16 - 1897 04 18
                              13. Maria                              1815 06 22 - 1896 04 02
                              14. David                              1818 01 05 - 1895 12 02     
                              15. Johan Magnus                  1820 02 05 - 1907 10 02
                              16. Sara                                1822 02 04 - 1900 03 18
                              17. Sophia                             1824 02 29 - 1890 08 28      
                              18. Johannes                         1826 02 23 - 1906 01 03

Jonas Jonsson var född i Granhult. Som sextonåring kom Jonas till bonden Per Svensson i Åhult, Lenhovda. Gården överläts senare till Per Svenssons måg soldaten Johan Hindriksson och dotter Elin Persdotter. Två år efter husbondens död gifte sig Jonas Jonsson med sin husmor. I detta äktenskap föddes sex barn, men den äldsta dottern dog efter sex månader.
År 1808 blev Johan Jonsson änkeman. Själv var han 38 år och de fem barnen mellan femton och knappt fyra år gamla. 
Jonas gifte om sig med Gertrud Nilsdotter från Enghult. Hon var 15 år yngre än Jonas och åldersskillnaden mellan henne och den förra hustrun var 25 år. I det nya äktenskapet föddes åtta barn.
När Jonas Jonsson dog var hans yngste son knappt två år gammal. Tre år senare dog även Gertrud Nilsdotter. 
Läs vidare ”Oäktingen med blått blod i ådrorna” under Guldkorn.
Om barnen:
1. Hindrik flyttade från hemmet 1794. Därefter är han svår att finna.
2. Sara, gifte sig 1806 med änklingen Peter Nilsson i Fagerhult Norregård i Ekeberga socken.
    Deras första barn, en dotter, dog 17 dagar gammal. 1808 föddes dottern Eva. Ett år senare
    väntade Sara tvillingar.
    Dödboken berättar:
    ”Hustru Sara Johansdotter från Fagerhults Norregård Dog efter en svår Barnsbörd af
    2:ne gossebarn, den ene döfödd son jämte modren begrafdes. 27 år gammal.”
3  Gerdt gifte sig 1809 med Maria Nilsdotter från Muggehult i Ekeberga och flyttade till
    hennes föräldragård och blev bonde där. 1829 flyttade familjen till Algutsboda. Fyra år
    senare återfinns de i backstugan Järestad där familjen betecknas som utfattig och Gerdt
    som ”illa halt”.
6. Johannes gifte sig 1822 med änkan Stina Jonasdotter från Hökhults Kronogård. Tre år
    senare dog han av lungblödning.
7. Carl var från 1810 gesäll hos smeden Johannes Lindgren i Lövsjömåla. Han gifte sig 1819
    med änkan Stina Yggesdotter i Åmatorp.
8. Catharina var piga hos sin bror Carl i Åmatorp, när hon 1835 flyttade till Nottebäck för att
    gifta sig med sockenskomakaren Peter Danielsson. Äktenskapet blev kort. Efter tre år
    återvände Catharina till Åmatorp. Sina sista år bodde hon hos halvsystern Christina i
    Bohult. De båda systrarna avled med bara fyra dagars mellanrum.
9. Peter gifte sig 1823 med Brita Kathrina Svensdotter från Ekeberga. Efter att ha bott i
    Algutsboda några år flyttade familjen 1835 till Båldön i Vissefjärda, Kalmar län. Makarna
    fick åtta döttrar samt en son som dog späd.
10. Anders gifte sig första gången 1829 med Johanna Bengtsdotter från Rislycke i Ekeberga.
    Familjen flyttade till Lenhovda och uppförde nybygget Skogsnäs under Åhult. Hustrun dog 
    strax efter fjärde barnets födelse. Anders gifte sig en andra gång 1850 med Carin
    Johannisdotter från Ramdala.
11. Christina, se familj nr 2!
12. Johanna gifte sig 1832 med Per Olof Johansson. De brukade gården i Åhult åt den nye
    ägaren. Som änka flyttade Johanna till sonen Johan Gustaf i Bostorps Norregård och 1896
    till Karl Johan i Marhult där hon avled.
13. Maria gifte sig 1834 med Gustaf Jonsson från Vägershult Norregård, där de bodde under
    några år. De köpte senare en del av Nöbbeled Västregård.
14. David gifte sig 1844 med Sara Lisa Johansdotter från Ålatorp och blev bonde i Fagerhults
    Norregård, Ekeberga.
15. Johan Magnus gifte sig 1842 med Anna Maria Nilsdotter från Bostorps Norregård vars
    brukare de blev.
16. Sara gifte sig 1841 med David Nilsson från Bohults Södregård där de kom att bo i tio år.
    1851 flyttade de till Enghult.
17. Sophia gifte sig 1844 med soldaten Johannes Jonsson Kämpe. Makarna bosatte sig på
    soldattorp nr 67 under Vägershult Norregård.
18. Johannes fick sin halvbrors namn efter att denne avlidit året innan. Han blev efter
    föräldrarnas död fosterbarn hos den ena av barnens förmyndare, Johannes Lindblom och
    hans hustru Eva Nilsdotter i Ulfwaskog, Ekeberga. Johannes gifte sig 1850 med Eva Lisa
    Svensdotter från Fagerhults Södregård i Ekeberga. och övertog svärföräldrarnas gård.

FAMILJ NR 6
Morfars far                 Abraham Andersson             1782 05 20 - 1856 10 10
gift 1:a g. 1805 05 26 med    
                                 Lena Jonsdotter                  1778 10 04 - 1809 06 18
Barn:                         1. Abraham                         1808 10 16 - 1887 12 11
gift 2:a g. 1811 10 27 med
Morfars mor               Annica Pettersdotter           1796 03 25 - 1864 01 24
Barn:                         2. Christina                         1813 04 22 - 1840 01 11
                                 3. Johan Petter                   1818 01 03 - 1856 07 08
                                 4. Erland                            1821 02 21 - 1900 06 15
                                 5. Carl August                     1829 07 10 - 1869 02 24

Abraham Andersson var född i Lövsjö, Ekeberga församling. Han övertog Höneskruvs Norregård efter den första hustruns föräldrar. Hustrun dog när sonen bara var åtta månader gammal. Två år senare gifte 29-årige Abraham om sig med den endast 15-åriga Annica Pettersdotter från Hageskruvs Backegård. Enligt en hörsägen ska Annica ibland ha klättrat upp i ett högt träd för att se om hon kunde skönja sitt föräldrahem i Hageskruv. Den unga flickan blev vid giftermålet styvmor till 3-årige Abraham och till familjen kom också 1812 makens systerbarn och myndlingar Johan Börjesson f. 1799 och Stina Börjesdotter f. 1801.
Om barnen:
1.  Abraham blev bonde i Höneskruv efter sin far. Han gifte sig omkr 1833 med Anna Lisa
    Johansdotter från Pikaböl.
2.  Christina gifte sig 1835 med änkemannen Carl Jonasson från Lemnhult men bosatt i Skeda,
    Åseda socken, dit Christina flyttade. När hon dog fem år senare hade hon fött två flickor
    varav den yngre dött vid ett och ett halvt års ålder. Dödboken berättar att Christina varit 
    “sjuklig länge och inte kunde tala redit”.
3. Johan Petter gifte sig med Johanna Petersdotter och blev bonde på Hageskruvs
    Södregård.
4. Erland gifte sig 1842 med Johanna Lovisa Karlsdotter från Uddaryd i Fagerhults socken,
    Kalmar län. Makarna övertog hustruns hemgård.
    De sålde 1878 gården till sina söner Adolf August och Klaes Edvard Erlandsson och deras
    hustrur.  Adolf August dog i Uddaryd 1896 medan brodern med familj emigrerade till USA
    1884. Klaes Edvard dog där redan 1894.
    Läs vidare: Recept mot lungsot under Guldkorn!
5. Carl August, se familj 3!

FAMILJ NR 7
Mormors far                 Jonas Peter Danielsson      1807 10 08 - 1891 01 28
gift 1831 06 23 med    
Mormors mor               Anna Stina Danielsdotter    1811 08 22 - 1912 09 25 
Barn:                          1. Daniel Gustaf                 1832 07 13 - 1891 02 16 
                                  2. Vendla Gustava              1834 02 24 - 1924 05 11
                                  3. Anna                              1836 03 04 - 1906 08 31
                                  4. Maria Charlotta              1838 11 27 - 1917 09 12
                                  5. Fredrika Carolina           1843 04 08 - 1930 06 28
                                  6. Frans Jonas                    1845 10 07 -
                                  7. Vilhelmina                     1848 02 11 - 1913 05 15
                                  8. Otto                               1851 09 15 - 1903 12 12
                                  9. Carl                               1851 09 15 - 1852 03 02
                                 10. Mathilda Christina          1853 09 21 - 1905 05 26

Den 19-åriga Anna Stina Danielsdotter stod i begrepp att gifta sig med Abraham Jonsson från Norramåla i Älghult. Lysning togs ut i mars 1830 och Abraham Jonsson hade redan flyttat till fästmöns hem när han ”dog förrän vigsel skedde” den 8 juni 1830. Dödsorsaken är okänd. 
Enligt muntlig utsaga kläddes den döde av sin fästmö i sina bröllopskläder. Ett år senare gifte Anna Stinas sig med Jonas Peter Danielsson från Telleryd. Han var mycket händig både som möbelsnickare och smed. En sämre egenskap var hans svåra humör, något som också gick i arv till somliga av barnen.
Om barnen:
1. Daniel Gustaf gifte sig 1864 med Vendla Gustava Johansdotter från Fagraskruv. Makarna
    övertog hustruns hemgård.
2. Vendla Gustava, se familj nr 3!
3. Anna gifte sig omkr. 1867 med soldaten August Hellman f 1837 i Älghult. Hon dog av
    cancer liksom sin yngsta syster ett år tidigare.
4. Maria gifte sig 1882 med änklingen Johan August Jonasson i Helgakulla.
5. Fredrika gifte sig 1878 med Frans Viktor Isaksson född 1850 i Gödeshult Älghults socken.
    Makarna övertog gården i Labbemåla, vilken såldes efter makens död 1914.
    Fredrika hade två barn, en son och en dotter. Dottern, Anna, skulle mot sin egen vilja
    giftas bort med en rik bonde och lysning togs ut. Men Anna hade en annan vän, som hon
    antagligen också väntade barn med. I sin förtvivlan tog dottern med hjälp av arsenik sitt
    liv. Brodern, Carl August, var 50 år när han en vecka före sin mors död gifte sig med Olga
    Larsson från Lenhovda. Paret bosatte sig senare i Åseda.
6.  Frans Jonas emigrerade till Nordamerika 1869.
7.  Vilhelmina förblev ogift. Hon utbildade sig till småskollärarinna.
8.  Otto och Carl var tvillingar. Carl blev bara fem månader gammal. Otto blev
    snickeriarbetare. Han flyttade 1885 till Maria församling i Stockholm där han gifte sig med
    Anna Lovisa Nilsson från Varnum i Värmland.
    År 1900 var Otto bosatt i Hedvig Eleonora församling. Han var då änkling och ensam med
    barnen Karl Otto Reinhold 1887 - 1972 och Anna Svea Christina 1890 - 1969. Redan 1903
    dog Otto och hans barn blev föräldralösa.
10. Mathilda Christina gifte sig 1881 med Kronofjärdingsmannen Gustaf Peter Frans Algot
    Gustafsson i Kåremåla Fagerhult. Mathilda dog av cancer.

Anna Stina Danielsdotter fick uppleva sitt 101:a levnadsår. I en stuga i Labbemåla vid vägen mellan Älghult och Åseda. bodde hon tillsammans med dottern Vilhelmina och vårdades av henne. Maken hade dött tjugo år tidigare, Flera av barnen var döda och en son fanns i Amerika.
Anna Stinas liv slutade tragiskt. Hon var ensam i stugan, när hon skulle lägga in ved i den öppna spisen. Kanske drabbades hon av slaganfall eller snavade hon. Hennes kläder fattade eld och hon fick så svåra brännskador att hon inte överlevde olyckan.

Hundraårsdagen firas
När Anna Stina fyllde 100 år samlades släkten och vännerna i stugan, eller rättare sagt i trädgården, för inomhus kunde nog inte alla rymmas.
Fem generationer
På fotot ovan är Anna Stina omgiven av fyra av sina döttrar, de som fortfarande var i livet. Till vänster Vendla och till höger Maria. Bakom dem står dotterdottern Ulrika, dotterdotterdottern Anna med sin fyra månader gamle son Sterner samt Vilhelmina och Fredrika.

Generation 4

FAMILJ NR 8

Farfars farfar              Jonas Månsson                    1743 08 08 - 1823 04 17
gift 1769 12 28 med
Farfars farmor            Maria Håkansdotter             1754 03 22 - 1836 01 07
Barn:                         1. Christina                         1770 12 16 - 1771 03 10
                                 2. Christina                         1772 05 28 - 1806 06 11
                                 3. Elin                                 1776 09 12 - 1851 02 10
                                 4. Magnus                            1779 09 01 - 1858 10 29
                                 5. Maria                              1783 09 17 - 1851 02 08
                                 6. Nils                                 1787 03 13 - 1843 10 01
                                 7. Håkan                             1791 09 12 - 1857 02 23

Jonas Månsson var född i Västraby men dräng i Aplaryd i Hälleberga när han gifte sig med den 15-åriga Maria från Nöbbele Norregård.
Makarna övertog hustruns föräldragård. 1819 flyttade de med svärsonen Samuel Larsson och dottern Maria till Hassla.
Om barnen:
2. Christina gifte sig 1796 med den 19 år äldre änkemannen Daniel Nilsson från Enghult i
    Nottebäcks socken. Hon hade fött fyra döttrar innan hon avled bara 34 år gammal.
3. Elin betecknades som sjuklig och svag eftersom hon led av fallandesot.
    Hon förblev ogift och flyttade med föräldrarna till Hassla.
4. Magnus, se familj nr 4!
5. Maria gifte sig omkr. 1810 med Samuel Larsson från Nöbbeled. De brukade under några 
    år hustruns föräldragård, men flyttade 1819 till Hassla. 1835 gick flyttlasset till Lenhovda 
    Norregård, året därpå till Kylleskruv och 1837 återvände de till Hassla
6. Nils gifte sig 1811 med Helena Larsdotter från Hassla. Efter att ha bott i Hassla några år 
    flyttade de 1817 till Bohults Södregård. 1841 flyttade familjen tillbaka till Hassla.
7. Håkan förblev ogift. Han var dräng hos sin svåger i Hassla. Även han skrevs som sjuklig 
    och dessutom värkbruten.


FAMILJ NR 9
Farfars morfar            Thore Danielsson                1767 09 18 - 1841 01 24
gift 1786 08 20 med
Farfars mormor          Maria Nilsdotter                  1766 11 09 - 1851 02 15 
Barn:                         1. Stina Lisa                        1788 04 25 - 1877 08 03
                                 2. Eva                                 1790 09 27 - 1866 04 11
                                 3. Peter                              1793 11 04 - 1841 07 14
                                 4. Anna Cathrina                 1798 03 06 - 1880 05 17
                                 5. Maria                              1801 05 16 - 1861 02 12
                                 6. Daniel Magnus                 1809 10 07 - 1810 01 14

Thore Danielsson var född i Vägershult där hans föräldrar bodde en kort tid. Maria Nilsdotter var född i Granhults Norregård. I samband med giftermålet flyttade hon till Thore Danielssons hem i Mösjöhult Åseda socken. Därefter var de några år bosatta i Åseda Västregård. 1799 flyttade familjen till Telleryd.
Om barnen:
1.  Stina Lisa gifte sig 1806 med Johannes Jönsson från Tvinnesheda Frälsegård i Nottebäck
    samtidigt med sin syster Eva. 1819 flyttade familjen till Lillåker och 1829 till Mo i
    Granhult.
2. Eva, se familj nr 4!
3. Peter flyttade Solberga 1815. Han gifte sig 1816 med Sara Johansdotter och blev bonde på
    hustruns hemgård i Stora Götestorp. Familjen flyttade 1836 till Gudmundsås Norregård i
    Bäckaby socken. 
4. Anna Cathrina gifte sig 1816 med Samuel Nilsson i Källeskruv, Nottebäcks socken. 
    Maken dog redan 1826. Anna Cathrina gifte om sig 1827 med änkemannen Nils
    Johannisson 
    från Granhult. Makarna blev ägare till 1/4 mantal av Granhults Södregård.
5. Maria gifte sig 1817 med Jonas Håkansson från Sjösås. Makarna övertog gården i Telleryd.


FAMILJ NR 10
Farmors farfar            Nathanael Cederskiöld        1745 10 06 - 1809 12 08
barn med
Farmors farmor          Karin Jonsdotter                 1738 c:a     - 1814 04 12
Barn:                         1. Jon                                 1770 07 27 - 1828 01 27

Detta blev aldrig någon familj, men genom en noggrann församlingsprästs anteckning i dopboken fick Jon en far.
Nathanael Cederskiöld var född på Riddersberg i Rogberga socken, Jönköpings län men flyttade med familjen till Lidboholm i Sjösås socken. Han förblev ogift, men som ung blev han far till den s.k. oäkta sonen Jon i Witthult.

Läs vidare: Berättelsen om Jonas Jonsson under rubriken Guldkorn!


FAMILJ NR 11
Farmors morfar          Nils Andersson                   1746-47     - 1829 02 14
gift med
Farmors mormor        Kierstin Månsdotter            1751 05 10 - 1837 03 17
Barn:                        1. Elin                                1774 08 21 - 1853 05 23 
                                2. Catharina                       1779 10 29 - 1811 04 24
                                3. Sigrid                             1782 01 15 - 1782 04 03
                                4. Gertrud                          1785 05 26 - 1831 08 23
                                5. Stina                              1788 02 12 - 1811 03 24
                                6. Ingrid                             1790 06 06 - 1871 04 07
                                7. Anders                           1794 05 02 - 1872 12 21

Nils Andersson var född i Åslahult i Hälleberga socken. Han övertog hustruns föräldragård och blev bonde i Enghult i Lenhovda. Dessutom var han, liksom svärfadern, kyrkvärd.
Om barnen:
1. Elin gifte sig 1800 med klensmedsgesällen Johannes Lindgren. Makarna bosatte sig i 
    Lövsjömåla, Ekeberga socken. På äldre dar bodde de på undantag hos dotter och svärson 
    i Lövsjömåla.
2. Catharina gifte sig 1805 med änkemannen Carl Danielsson från Östraby Kvarn. 
    Hon dog sex dagar efter att hon fött sitt tredje barn. Precis en månad tidigare hade hennes 
    yngre syster Stina avlidit.
4. Gertrud, se familj nr 5!
5. Stina var piga i Lenhovda Prästgård när hon 1810 gifte sig med David Ekstedt 
    från Möcklehult Kronogård. Nio månader senare avled hon i samband med tvillingsöners 
    födelse varav den ene var dödfödd.
6. Ingrid gifte sig 1814 med Johannes Svensson från Kylleskruv och makarna var först
    brukare av 1/4 mantal i Åhult. Senare flyttade de till Enghult och övertog hustruns
    föräldragård. Där avled de båda som fattiga och sjukliga.
7. Anders blev ägare till 1/8 mantal av sin föräldragård i Enghult. Han gifte sig 1818 med 
    Sara Nilsdotter från Ekeberga. De fick tillsammans åtta barn. Hustrun avled 1842.
    Två år senare gifte Anders om sig med Maja Stina Simonsdotter, änka från Bostorp 
    men född i Ålem. Även tre av hustruns sju barn flyttade med modern till Enghult.
    Gården såldes mot undantag. Makarna kom senare att betecknas som utfattiga.


FAMILJ NR 12
Morfars farfar             Anders Eriksson                  1739          - 1800 03 06
gift 1766 11 16 med
Morfars farmor           Kerstin Nilsdotter               1745 02 07 - 1808 11 17
Barn:                         1. Johannes                        1767 07 20 - 1767 10 16
                                 2. Ingrid                             1768 12 18 - 1769 10 27
                                 3. Annica                            1770 09 24 - 1835 12 08
                                 4. Johannes                        1773 11 02 - 1778
                                 5. Anna Stina                      1779 11 08 - 1809 06 08
                                 6. Abraham                         1782 05 20 - 1856 10 19
                                 7. Christina                         1785 03 05 - 1862 10 13    
                                 8. Johan                              1789 03 29 -

Anders Erikssons föräldrar och födelseort har inte kunnat fastställas. Följande är hämtat ur vigselboken för Dädesjö år 1766: 
”d 2 Novembris vigdes drängen ärliga och beskedeliga Anders Ericsson i Dädesjö och pigan ärliga och sedesamma Kierstin Nilsdotter i nämnda Västergård uti krona och full brudeskrud”.
Familjen bodde först i hustruns föräldrahem Dädesjö Västregård. År 1773 återfinns de i Ramnåsa Jon Månssonsgård. Senare, 1774, i Johanstorps Västregård i Lenhovda socken. Attest till Älghult togs ut den 25.3.1786, men i Älghult finns ingen anteckning om familjen. I Ekeberga anges de 1789 vara inflyttad från Älghult. De bodde och brukade Löfsjö Lunnegård, även kallad Backegården. 

Efter Anders Erikssons död upprättades följande bouppteckning:
Anno 1800 den 5 May blef Laga bouptekning förrättad Efter framledne Anders Eriksson i Löfsiö som med döden afled den 6 Marty detta åhr och Efter sig lämnat Enkian Kierstin Nilsdotter samt 
1. dottren Annika gift med Sven Gummesson i Löfsiö 
2. dottren Anna Stina gift med Börie Gummesson i Löfsiö 
3. sonen Abraham 18 år, dottren Christina 15 år, sonen Johan 11 år. 
De myndiga sielfa närwarande och för de omyndiga inställte sig nämndeman Carl Andersson i Carlsmåhla .....
Fordringar: af Börie i Löfsiö 2.12.6 af Måns Månsson i Löfsiö 1.39. af Nils
Nillsson i Mugehult 1.36. 
Summa Inventarie: 144.22.6. Skuld 31.10.6. Enkans fördel 6.7. 
Summa behållning 105.18.

Kerstin Nilsdotter dog under dramatiska omständigheter. Fick troligen slag och föll i den öppna spisen, där hon anträffades delvis uppbränd.
Om barnen:
3. Annica gifte sig första gången 1792 med Sven Gummesson från Lövsjö Storegård och 
    efter makens död 1806 gifte hon om sig 1807 med den 17 år yngre Peter Adam Pehrsson. 
    Makarna bodde fortfarande 1835 på Lövsjö Storegård men anges då vara utfattiga. 
4. Johannes avled 1778 enligt Lenhovda Husförhörsbok. Han hittas inte i dödboken.
5. Anna Stina gifte sig 1798 med Börje Gummesson, När hon dog 1809, hade hon och hennes 
    make fyra barn: Johan, född 1799, Stina född 1801, Nils, född 1804 och Sara född 1807. 
    Maken gifte om sig med Brita Månsdotter och ännu ett barn föddes: Gumme 1810. 
    Den 29 juni 1812 dog Börje Gummesson av ”långvarig tvinsot” (tuberculos). 
    Efter hans död kom de båda äldsta barnen som fosterbarn till morbrodern Abraham i 
    Höneskruv. Stina Gummesson gifte sig i Tollstorp i Hovmantorp.
    Börje Gummesson kom från en gammal ekebergasläkt som kan följas långt tillbaka.
6. Abraham, se familj nr 6! 
7. Christina gifte sig 1806 med Jonas Samuelsson. Makarna övertog Löfsjö Lunnegård. 
    Detta gårdsnamn förekommer sista gången i husförhörslängden 1816-20. Kosta glasbruk 
    köpte under 1810-talet upp nästan all jord i Löfsjö. I nästa längd är Jonas Samuelsson 
    och Stina Andersdotter borta från Löfsjö. 
8. Johan flyttade 1808 till Algutsboda. 


FAMILJ NR 13
Morfars morfar            Petter Svensson                 1760 04 24 - 1824 01 31 
gift 1788 11 02 med
Morfars mormor          Maria Samuelsdotter          1767 01 24 - 1854 12 24
Barn:                         1. Maria                             1791 07 18 - 1863 03 20
                                 2. Annica                           1796 03 25 - 1864 01 24    
                                 3. Stina                             1803 11 28 - 1836 08 19

Petter Svensson var född på Hageskruvs Backegård där han också blev bonde.
När hustrun Maria Samuelsdotter som nygift flyttade från Mörtelek i Åseda till Älghult 1788 medförde hon följande flyttningsattest:
”Hustrun Maria Samuelsdotter från Mörtelek Är född 1767 uti Åseda sockn, Flyttar nu till Hageskruf i Elghulth s:n, Läser uti Bok: wäl Lutheri Catech: Athan Symbol: Hus-Taflan: Swebelii Förkl: Alt sammans wäl Förstår: förswarligen. Bewistat Catech Förh: Den offentl Gudstjenst: ordentligt. H H Nattward: sidst d 18/9 88. Är till lefwernet: ärlig och wälfrägdad.  Ägtenskap: wigd idag med Peter Swensson i Hageskruf,
Attesterat af Åseda Prästeg. den 2 Nov 1788:  Samuel Heurlin”

Petter Svensson dog av lungsot. Efter hans död gifte änkan Maria Samuelsdotter 1825 om sig med änkemannen Johannes Jonsson född 1764 i Åseda. Makarna var bosatta som inhyses på Blötskog Storegård. Marias svärson Abraham Andersson i Höneskruv och Johannes svärson John Danielsson i Blötskog ansvarade i samband med giftermålet för de bådas redlighet. 
Som änka för andra gången återkom Maria Samuelsdotter 1847 till Hageskruv och till dottern Marias familj.
Om barnen:
1. Maria är i husförhörsboken antecknad som lomhörd. Hon gifte sig 1809 med Jonas 
    Persson i Hageskruvs Södregård. Makarna blev ägare till Backegården.
2. Annica, se familj nr 6!
3. Stina gifte sig 1821 med Petter Magnus Carlsson från Signildstorp Västregård 
    i Lenhovda socken.

FAMILJ NR 14
Mormors farfar             Daniel Svensson                1775 05 26 - 1846 03 31
gift 1802 05 02 med
Mormors farmor           Maria Andersdotter           1779 12 02 - 1855 07 25
Barn.                          1. Jonas                            1805 08 11 - 1806 03 25
                                  2. Jonas Petter                  1807 10 08 - 1891 01 28
                                  3. Andreas                         1812 10 20 - 1875 02 25

Daniel Svensson var född i Borsasjögle Norregård, Lemnhults socken i Jönköpings län. Maria Andersdotter var född i Hackhylte. Familjen bosatte sig i Hackhylte men flyttade därifrån till Telleryd 1825. Båda byarna ligger i Åseda socken.
Om barnen:
2.  Jonas Petter, se familj nr 7!
3.  Andreas gifte sig 1835 med Stina Lisa Jonasdotter från Granhult. Makarna bosatte sig i 
     Telleryd. Andreas blev änkeman 1845 och lämnad med fyra små barn varav den yngste dog
     strax efter modern. Andreas gifte aldrig om sig. Själv tog han sitt liv genom hängning och 
     beskrevs då i dödboken som svagsint.


FAMILJ NR 15
Mormors morfar           Daniel Nilsson                    1764 12 06 - 1837 05 01
gift 1796 05 19 med
Mormors mormor         Christina Persdotter           1776 08 26 - 1850 12 01
Barn:                          1. Daniel                            1797 11 12 - 1884 01 30
                                  2. Jonas Petter                   1801 02 28 - 1885 10 09   
                                  3. Anna Stina                      1811 08 23 - 1912 10 02

Daniel Nilsson var född i Kjerskruv, Åseda socken men blev bonde i Labbemåla.
Om barnen:
1. Daniel flyttade 1820 till Pikaböl i Älghult och gifte sig med den 14 år äldre 
    änkan Sanna Pettersdotter.
2. Jonas Petter gifte sig med Anna Stina Svensdotter född i Älghult. Han blev bonde på 
    1/4 mtl i Mada. En notering i Husförhörsboken visar att båda makarna 
    “enligt Häradsrättens dom undergått hemlig skrift”.
    Orsaken torde vara att Jonas Peter av våda råkat skjuta ihjäl två söner 3 och 9 år gamla.
3. Anna Stina, se familj nr 7!

Generation 5

FAMILJ NR 16    

Farfars farfars far        Måns Månsson                      1697 11 28 - 1758 05 27 
gift 1719 12 28 i Lenhovda med
Farfars farfars mor       Botild Påhlsdotter               1700 03 30 - 1749 10 15
Barn:                           1. Måns                              1721 01 01 - 1803 03 21
                                   2. Nils                                1724 02 12 - 1789 07 31
                                   3. Sara                               1727 02 26 - 1789 07 09
                                   4. Jon                                1730 03 27 - 1741 09 06  
                                   5. Anders                           1733 07 09 -
                                   6. Jonas                             1743 08 08 - 1823 04 17

Måns Månsson var född i Västraby, Lenhovda socken och blev bonde där. Hustrun var född i Ålatorp. De datum som angetts som födelsedatum både för föräldrar och barn är ibland dopdatum, eftersom inget födelsedatum är angivet. Det är möjligt, att det föddes ytterligare ett par barn i denna familj mellan åren 1736 - 1739. Dopbok saknas för dessa år.                    
Om barnen:
1.  Måns gifte sig med Kirstin Persdotter och blev bonde i Västraby. 
2.  Nils flyttade till Hassla som dräng 1754. Året därpå gifte han sig med Maria Persdotter från
     Skäraskog och blev bonde där. Hustrun dog 1764 och Nils gifte om sig året därpå med "sin 
     piga"
  Ingeborg Birgersdotter.
3.  Saras föräldrar har i födelseboken fått fel namn (Måns Nilsson och Sara påhlsdotter). Sara
     gifte sig 1752 med per Gudmundsson från Varshult i Åseda. Makarna blev brukare av en gård i
     Västraby.
4.  Jon blev bara 11 år gammal.
5.  Anders dog troligen före 1739, men han återfinns inte i dödboken. 
6.  Jonas, se familj nr 8!

FAMILJ NR 17    
Farfars farmors far      Håkan Andersson                1722 03 04 - 1798 10 07
gift 1745 04 14 i Lenhovda med
Farfars farmors mor    Ingeborg Nilsdotter             1726 12 12 - 1789 01 08
Barn:                         1. Ingrid                              1746 06 24 - 1837 03 14
                                 2. Elin                                 1751 06 20 - 1751 12 01
                                 3. Ingierd                            1752 09 08 - 1753 04 15
                                 4. Maria                              1754 03 22 - 1836 01 07
                                 5. Anders                            1758 02 19 - 1819 11 02

Håkan Andersson var född  i Nöbble Norregård, Lenhovda socken, där han också blev bonde. Ingeborg Nilsdotter kom från Hjärtaskog men var född i Rislycke i Ekeberga socken.
I vigselboken har prästen skrivit ”Anders Håkansson och Ingeborg Nilsdotter”, men upptäckt misstaget och skrivit en 1:a över Håkan och en 2:a över Anders för att visa på felet. Håkan Andersson dog av kolik och hustrun av fältfeber.
Om barnen:
1.  Ingrid gifte sig 1768 med Marcus Stephansson från Ryds Norregård i Ekeberga socken. Makarna
     med dottern Maria född 1778 bodde där till omkring 1790 då de flyttade till Rislycke och
     därifrån till Hulterstad 1792.
3.  Ingierd blev bara 7 månader gammal när hon enligt dödboken blev kvävd av modern.
4.  Maria, se familj nr 8!
5.  Anders flyttade till Herråkra där han gifte sig 1779 med Kjerstin Nilsdotter från Råsa.
     Vigselboken berättar: 16 juli vigdes drängen ärliga och beskedliga Anders Håkensson ifrån
     Lenhofda församling Nöbbled Norregård och pigan ärliga och sedesamma Kerstin Nilsdotter i 
     Råsa”
. Anders drunknade i Heda sjö af wåda enligt dödboken.

                      

FAMILJ NR 18
Farfars morfars far      Daniel Thoresson               1734 03 16 - 1799 02 09
gift 1755 06 15 i Nottebäck med
Farfars morfars mor    Cathrina Persdotter           1734 07 04 - 
Barn:                          1. Elisabeth                      1756 10 07 - 1757 02 03
                                  2. Elisabeth                      1758 09 07 -    
                                  3. Zachris                         1761 08 17 - 1762 03 27
                                  4. Nils                              1763 01 30 -    
                                  5. Sara                             1766 02 29 - 1766 05 31
                                  6. Thore                           1767 09 13 - 1841 01 24 
                                  7. Helena                         1770 04 26 - 1771 03 
                                  8. Christina                      1772 01 06 - 1777 03
                                  9. Peter                           1774 05 13 - 1797 05 26
                                10. Christina dödfödd                          - 1777 01 08
                                11. Helena                         1780 06 11 - 1854 04 16

Daniel Thoresson var född i Bostorps Norregård, Lenhovda men hans familj flyttade, när han var sex år, till Brorsmåla i Nottebäck, Hustrun var enligt Åseda Husförhörsbok född i Kimramåla, Kråksmåla socken. Vigseln skedde i Nottebäck, där Daniel enligt Kyrkans räkenskaper betalade 1 daler för vigseln och 10 öre för Stholen (Klädsel och krona). 
Den förstfödda dottern Elisabeth föddes enligt dopboken i Bostorp i Lenhovda socken. Hon blev “Qwäfd av modren”, en inte helt ovanlig dödsorsak vid denna tid när det gällde att hålla det lilla barnet varmt och den trötta modern hade barnet bredvid sig i sängen. När de nästa tre barnen föddes bodde familjen i Asby Mellangård i Dädesjö. Sara och Thore föddes i  Vägershult Norregård. Från 1770 var familjen bosatt i Mösjöhult Västregård i Åseda socken. Efter makens död anges att Cathrina 1802 flyttat till dottern Helena i Åker, Nottebäck.
Om barnen:
2.  Elisabeth uppges ha gift sig, troligen 1780. Vigselbok finns ej.
4.  Nils flyttade 1783 till Karlskrona. 
6.  Thore, se familj nr 9! 
7.  Helena. Den 31 mars 1771 skänkte Daniel Thoresson 2 daler till kyrkan, troligen i samband 
     med dotterns begravning. 
8.  Christina återfinns inte i dödboken, men dog troligen i mars 1777, 
     då hennes far gav testamente till Kyrkan “för sitt barn”.
9.  Peter gifte sig 1796 med Maria Nilsdotter från Elmedal. Makarna bosatte sig i Mösjöhult. Redan
     1797 drunknade både Peter och hans fem år äldre svåger Isak Nilsson. Deras båda hustrur var
     systrar. Maria gifte om sig med Anders Håkansson från Fagerhult.
11. Helena gifte sig 1796 med Per Svensson från Åkers Frälsegård i Nottebäcks socken. Makarna
     var först bosatta i Åker. Från 1810 bodde de i Nygård, men flyttade därifrån  till backstugan
     Petersborg. Sedan Helenas “bräcklige” make avlidit 1827, bodde hon, tillsammans med en
     dotter, kvar i stugan till sin död.


FAMILJ NR 19
Farfars mormors far       Nils Jonsson                      1740 01 08 - 1820 03 21
gift 1762 12 05 i Granhult med     
Farfars mormors mor     Kjerstin Gudmundsdotter   1744 08 14 - 1829 05 23
Barn:                            1. Jonas                             1764 01 15 - 1764 01 24
                                    2. Maria                             1766 11 09 - 1851 02 15
                                    3. Sara                               1770 12 11 - 1858 01 21
                                    4. Jonas                             1775 07 30 - 1813 05 13
                                    5. Elin                               1775 07 30 - 1864 03 16
                                    6. Peter                             1779 10 07 - 1859 03 15

Båda makarna var födda i Granhult. Familjen brukade Granhults Norregård till 1792, då de tillsammans med de yngsta barnen flyttade till Skogsbo i Danstorp, Åseda församling.
Om barnen:
2.   Maria, se familj nr 9!
3.   Sara gifte sig med Peter Gabrielsson från Älghult. Makarna flyttade flera gånger mellan
     olika byar i Åseda och Älghult, men när Peter Gabrielsson dog, bodde de i en backstuga i
     Uranäs och där levde Sara som fattighjon livet ut.
4.  Jonas gifte sig med Magdalena Persdotter från Fagerhult.
     Han bodde med familjen i Danstorp. Jonas dog av lungsot bara 38 år gammal.
5.  Elin gifte sig 1796 med Nils Månsson från Nottebäck. Makarna bodde först i Danstorp
     men flyttade 1802 till Linneberg i Nottebäck och därifrån 1811 till Åkers Frälsegård. 
     1815 gick flyttlasset till Dunatorp i Åseda socken. Sedan tillbaka till Nottebäck och 
     Brorsmåla 1819. Sonen Johannes flyttade 1827 till Agunnaryd som dräng hos sin morbror.
     Senare blev han organist i Gårdsby och antog morbroderns namn Granstrand.
6.  Peter kom att kalla sig Granstrand och blev kyrkoherde i Agunnaryd. Han var gift med 
     Christina Erica Colliander 1794-1846. Peter Granstrand dog i Agunnaryd av slag.


FAMILJ NR 20
Farmors farfars far     Johan Fredrik Cederskiöld              1711 05 09 - 1795 01 28
gift 1741 med
Farmors farfars mor   Margaretha Christina Ridderståhle  1720 07 27 - 1749 08 07
Barn.                        1. Christina Catharina                     1743 10 19 - 1806 01 29
                                2. Nathanael Haqvinus                    1745 10 06 - 1809 12 08
                                3. Staffan Casper                            1748 07 16 - 1808 11 06

Johan Fredrik Cederskiöld var livdrabant vid Kronobergs regemente och bodde på Lidboholm i Sjösås socken. Hans hustru var född på Riddersberg i Rogberga socken Jönköpings län. Där bodde familjen när de tvä äldsta barnen föddes.
Om barnen:
1.  Christina förblev ogift och avled på Lidboholm.
2.  Nathanael, se familj nr 10!
3.  Staffan gifte sig 1772 med Anna Plantina Laurel. Makarna bodde i Tolg när de avled.

    
FAMILJ NR 21
Farmors farmors far     Jon Svensson                     1707 09 16 - 1743 02 20
gift 1732 10 07 i Sjösås med
Farmors farmors mor   Karin Sunesdotter                        - 
Barn:                          1. Lisbeth                          1734 01 20 -
                                  2. Sven                              1736 09 17 - 1747 03 15
                                  3. Karin                             1738 c:a    - 1814 04 12
                                  4. Håkan                           1740 04 20 - 1789 07 15

Familjen bodde i Viås Södregård, hustruns föräldragård i Sjösås församling, när de två äldsta barnen föddes. Omkring 1738 flyttade de till Vitthults Västregård i Granhult varifrån Jon kom. Karin kallades därefter Svensdotter, troligen på grund av felläsning.
Efter makens död gifte Karin Sunesdotter om sig med 
                                  Carl Trulsson                    1719           - 1776 11 18 
Barn:                          5. Ingrid                           1748 08 07  - 1791 10 12    

Carl Trulsson och hustrun Karin brukade först gården i Vitthult men flyttade till Brötjaryd i Drevs socken. 
Arvtagare till gården i Vitthult var de tre barnen Lisbeth, Karin och Håkan. Karin Jonsdotter var ogift och år 1766 ingicks en överenskommelse mellan syskonen, att hon skulle få undantag och vissa specificerade förmåner i gården till döddagar, mot att de båda gifta syskonen fick överta gården - ett vanligt arrangemang vid denna tid, varigenom ett ogift fruntimmer erhöll varaktig försörjning. 
Om barnen:
1.  Lisbeth gifte sig 1759 med Nils Persson. Två söner, Jonas och Jöns, föddes 1760 och 1762. I 
     dödboken 1766 anges att “d. 4. Juni afled och d. 8 d:o begrofs gifta mannen Nils Persson i 
     Witthult wästreg. efter 4 dygns häftig sjukdom, 55 år gl.”
 Den 9 mars 1772 föds en pojke, 
     Pär, i Vitthults Västregård. Föräldrar uppges vara Nils Eriksson och Elisabäta. Vigselbok finns
     inte mellan åren 1745 och 1784. Enligt Husförhörsboken gifte Nils Eriksson om sig 1779, men 
     Lisbeth återfinns inte i dödboken mellen åren 1772 och 1779.2. Sven dog i tioårsåldern.
3.  Karin. Enligt Hfb för Nottebäck och Granhult bodde Karin Jonsdotter med sin son Jonas i 
     Vitthults Västregårds gatestuga, Hon uppgavs vara född 1734 vilket måste vara fel, eftersom 
     hennes syster Lisbeth föddes detta år. Karin hittas inte i dopboken vare sig i Sjösås som sina
     två äldre syskon eller i Granhult som brodern Håkan. När hon avled 1814 uppgavs hon vara 80 
     år och änka. Någon vigselbok finns inte för denna tid, men år 1784 står Karin som hustru till
     Sven Jönsson från Dädesjö och makarna som hälftenbrukare av Vitthults Västregård. Från 1788
     bor inhyses änkan Karin Jonsdotter ensam, men Sven Jönsson återfinns inte i dödboken. 
     Sonen Jon, se familj nr 5!
4.  Håkan flyttade med modern och styvfadern till Brötjaryd i Drev. Han gifte sig 1767 med Kerstin
     Påvelsdotter från Skatelöv. Makarna brukade gården i Vitthult efter svågerns död, men efter
     några år såldes gården och Håkans familj flyttade till Marhults Östregård. 
     Utdrag ur Granhults dödbok: “1789 Juli den 15 afsomnade och d. 23 ejust. begrofs 
     dannemannen Håkan Jonsson i Marhult Östregård, 45 år gammal dödssjukdomen härrörde af
     et slag för Bröstet af en .häst under resan till Vexiö”. 
I husförhörsboken har Håkan fått fel
     födelseår. 
5.  Ingrid gifte sig med Torsten Erlandsson. De övertog gården i Bröttjaryd. Hos dem bodde också
     föräldrarna.


FAMILJ NR 22
Farmors morfars far     Anders Persson                  1703          - 1781 09 09
gift 1739 10 14 i Hälleberga med
Farmors morfars mor   Sigrid Mattsdotter             1720 05 15 - 1779 12 26
Barn:                          1. Per                               1740 11
                                  2. Ingeborg                       1741 11      - 1751 07 07
                                  3. Ingrid                           1743 03      - 1789 01 01
                                  4. Nils                              1746 12      - 1829 02 14
                                  5. Jonas                           1749 06      - 1773 09 26
                                  6. Sven                             1751 09 22 - 1755 11 30
                                  7. Carl                              1754 03 19 - 1840 01 03
                                  8. Johan                           1756 04 04 - 1756 04 18
                                  9. Elin                              1758 07 11 - 1762 12 19
                                 10. Sigrid                           1761 01 01 - 1780 03 30

Anders Perssons exakta födelseår har inte kunnat fastställas men han var troligen född i Åslahult i Hälleberga socken omkring 1703. Enligt Kyrkans Räkenskaper gav han brudgåva den 14 oktober 1739. Hustun var troligen flera år yngre än maken och född i Kärraboda. Familjen bodde först i Åslahult men flyttade omkring 1762 till Kärraboda.
Om barnen:
1.  Per, ingen uppgift hittad. Möjligen dog han ung.
2.  Ingeborg dog av smittkoppor.
3.  Ingrid gifte sig 1771 med Olof Svensson från Stora Applaryd. Hon dog av lungsot.
4.  Nils, se familj nr 11!
5.  Jonas blev bara 24 år gammal. Ingen dödsorsak är angiven.
7.  Carl gifte sig 1776 med Eva Andersdotter från Orrefors. Makarna övertog gården i Kärraboda
     efter Carls föräldrar. men flyttade till Carlsmåla i Ekeberga. Där benämndes Carl 
     bergsnämndeman och skräddare.
9.  Elin dog av smittkoppor fyra år gammal.
10. Sigrid gifte sig som sjuttonåring 1778 med Nils Håkansson ifrån Algutsboda. Hon dog av lungsot
      två år senare. Makarna bodde då i Kärraboda.

 

FAMILJ NR 23
Farmors mormors far      Måns Nilsson                  1714 06 06 - 1777 08 23
gift 1744 03 20 i Lenhovda med    
Farmors mormors mor    Brita Nilsdotter              1725 10 30 - 1798 05 07
Barn:                            1. Bengt                         1747 02 14 - 1811 04 11
                                    2. Gertrud                      1748 12 26 - 1818 11 13
                                    3. Kierstin                      1751 05 10 - 1837 03 17
                                    4. Cathrina                     1757 08 15 - 1834 04 07
                                    5. Nils                            1767 04 03 - 1844 02 07

Måns Nilsson var född i Västraby men blev bonde på hustruns föräldragård i Enghult, båda byarna i Lenhovda församling. Måns Nilsson var också kyrkvärd i Lenhovda.
Om barnen:
1.  Bengt gifte sig med Eva Jonsdotter från Skeda i Åseda. Han dog av lungsot i Mosingetorp,
     Näshults socken. Makarnas ende son var Magnus Bengtsson född 1779 i Åseda. Dennes
     son, Johannes Magnusson, blev bosatt i Nässja i Lemnhults socken. Han var på sin tid en
     känd orgelbyggare och konstnär vars orglar och kyrkokonst ännu finns bevarade i gamla
     småländska kyrkor. Johannes Magnussons dotterdotters son var skalden Hjalmar Gullberg.
2.  Gertrud gifte sig 1771 med Erik Johansson i Sjöatorp, Nottebäck.
3.  Kierstin, se familj nr 11!
4.  Cathrina gifte sig 1777 med Sven Carlsson från Sjösås. De var först bosatta i Yxnanäs,
     Sjösås socken och senare i Sjöatorp, Nottebäck.
5.  Nils gifte sig 1789 med Christina Håkansdotter från Ekeberga. Makarna bodde först i
     Hulterstad, men flyttade 1792 till Ryds Norregård. 

Läs gärna: Mitt möte med Hjalmar Gullberg under fliken Livsöden!

 

FAMILJ NR 25
Morfars farmors far        Nils Månsson                    1686 01 17 - 1758 08 06
gift 1:a gången 1706 11 03 med     
                                     Kirstin Johansdotter                         - 1729 03 21
Barn:                             1. Jonas                          1721 05 19 -
                                     2. Karin                           1727 01 04 -
gift 2:a gången 1730 06 21 i Dädesjö med änkan    
                                     Sara Jonsdotter               1679           - 1743 12 04
Hustruns barn:               3. Karin Persdotter
                                     4. Anders Persson
                                     5. Nils Persson                 1711 01 17
                                     6. Kerstin Persdotter        1713 02 13
                                     7. Elin Persdotter             1719 10 15
gift 3:e gången 1744 06 10 i Dädesjö med
Morfars farmors mor       Kerstin Jonsdotter           1722           - 1794 10 02
Hustruns barn:               8. Abraham Johansson      1742 10 26 - 
Gemensamma barn:       9. Kerstin                         1745 02 07 - 1808 11 17
                                    10. Måns                           1750 08 05 - 
Kerstin gift 3:e gången 1759 10 14 med    
                                     Måns Johansson                1733 03 15 - 1805 10 28
Barn:                            11. Johan                          1760 07 24
                                    12. Petter                         1762 09 15
        
Detta var en familj där åldersskillnader inte verkar ha spelat någon större roll. Som tjugoåring gifte sig Nils första gången. Makarna bodde i Nottebäcks Cronogård. Två troliga barn har hittats, möjligen föddes flera. Ett år efter hustruns död vigdes Nils med den 7 år äldre änkan Sara Jonsdotter. Genom henne blev han ägare till Dädesjö Västregård, som tillhört Saras tidigare make Per Jonsson. Sara och Per hade tillsammans fem barn. Nils Månsson blev också kyrkvärd i Dädesjö. Efter Saras död gifte han, då 58 år gammal, om sig med den 22-åriga änkan Kerstin Jonsdotter. Hon hade varit gift med soldaten för roten Linnebjörkes Börjesgård, Johan Johansson Snapp. Kerstin var född i Sjösås. Efter Nils Månssons död, 15 år senare, gifte även hon sig en tredje gång, nu med sin elva år yngre dräng, Måns Johansson. Makarna med sina två söner bosatte sig från 1766 på torpet Gränsmåla i samband med att hustruns dotter Kerstin Nilsdotter och hennes make Anders Eriksson övertog Dädesjö Västregård.

Nils Månsson stämde själv och tillsammans med sina syskon ett flertal gånger sin omgifte far Måns Persson i Norrhults Norregård för att få ut sitt morsarv. 1738 fick han fasta på gården sedan han delvis ärvt delvis köpt ut delar av sin far och sina syskon. 1744 sålde Nils denna gård till sin son. 
Kyrkvärden Nils Månsson råkade ut för att en av hans döttrar, troligen från första giftet, blev dömd för lönskaläge med en dräng i Norrhult. Båda fick för sin förseelse böta, hon 5 dlr och drängen 10 dlr smt varjämte drängen ”som henne första gång förnedrat” skulle ge henne en ko och en tunna säd och hjälpa henne i kyrkan i Nottebäck där de skulle stå kyrkoplikt en söndag. 

Följande notering finns i Dädesjö dödbok: ”1758 d 6 Augusti dödde mycket Beskedelige och Wälförståndige Kyrkiowärden Nils Månsson i Dädesjö wästergård, tå han wart gången up i sin Kohage til en Elds utsläckande, fans af de flere wid denna Eld warande personer död liggande om aftonen förmodeligen af något stötande wid Kullfallandet, som märktes både i ansicktes och på bröstet, samt af rök och Eld, Hwilken senare brändt Kläderne på Högra armen, men ej skadat Kroppen, war 72 och 1/2 år, begrofs d 13 Ejusdem”. 

Bouppteckning Uppvidinge FII:7 sid 859:
Åhr 1794 den 13 october inställte sig undertecknade uti Torpet Gränsmålla hos nuwarande Enkiomannen Måns Johansson .... dess afledna hustru i lifstiden Dygdesamma Chierstin Jonsdotter hwilken efter sig lemnat 5 stycken lefwande barn 4 st söner och 1 dotter samt hafwer afledna hustrun warit tränne gånger gift och först med Soldatten Johan Snap i Lindbiörke mäd hwilken hon aflat 1 son som är Dannemannen Abraham Johansson i Ramnås Ehrngilsegård samt 2.dra gången warit gift mäd dannemannen Nels Månsson i Dädesiö Wästregård mäd hwilken hon aflat 1 son är dannemannen Måns Nelsson i Zegahorfwa Mönsterås soken, samt 1 dotter som är Dygdesamma hustrun Chierstin Nelsdotter i Löfsiö gift mäd Anders Ericsson därstädes, samt 3.die gången mäd nu efterlefwande Måns Johansson i Gränsmålla mäd hwilken 2ne söner som äro dannemännerna Johan Månsson i Löfsiömålla samt Petter Månsson i Rokneby Ryssby soken, .....
Inventarie summa 93.26. Summa Giäld 13.31.7
Om barnen:
1.   Jonas dog troligen som barn men hittas inte i dödboken.
2.   Karin flyttade med fadern till Dädesjö Västregård.
3.   Karin Persdotter gifte sig 1734 med drängen Jöns Håkansson från Almsäng. 
4.   Anders Persson kan vara den dräng som 1730 gifte sig med Maja Månsdotter från
      Ramnåsa.
8.   Abraham gifte sig med Kjerstin Månsdotter och blev bosatt i Ramnåsa Ehrngilsegård. 1804
      flyttade familjen till Nottebäck.
9.   Kerstin, se familj nr 12!
10. Måns bodde, enligt bouppteckningen ovan, i “Zegahorfwa Mönsterås soken”.
11. Johan flyttade 1792 till Lövsjömåla i Ekeberga socken. Där gifte han sig med Annika
      Gudmundsdotter. Makarna flyttade 1805 till Algutsboda.
12.  Per flyttade till Rockneby i Ryssby socken, Kalmar län. Där gifte han sig 1790 med änkan
      Stina Andersdotter.
      Om de övriga barnen finns ännu inga uppgifter.FAMILJ NR 26
Morfars morfars far     Sven Persson                      1721 04 10 - 1799 01
gift 1752 10 04 i Älghult med
Morfars morfars mor   Maria Johansdotter            1733 05 13 - 1794 03 13
Barn:                         1. Sara                               1753 09 30 - 
                                 2. Jonas                             1756 08 18 - 1757 05 19
                                 3. Petter                            1760 04 24 - 1824 01 31
                                 4. Johannes                        1765 04 06 - 
                                 5. Jonas                             1771 12 13 -

Sven Persson var född i Fröseke Bölnagård, kom till Hageskruvs Backegård som dräng omkring 1749. Tre år senare gifte han sig med dottern i gården, Maria Johansdotter. Hennes mor, Sara Jonsdotter, var änka sedan maken dött redan 1741. Enligt köpebrev 1.2.1754 tillhandlade sig Sven Persson och hans hustru Maria Johansdotter Hageskruvs Backegård för 167 dlr samt med förbehåll för säljaren att erhålla nödtorftigt undantag till döddagar. 
Sven Persson var 1772 kärande i ett arvsmål inför häradsrätten tillsammans med sin svåger Lars Klinga i Klingelund under Långaskruv, sin systerson Olof Johansson i Flöxhult och brorsonen Olof Olofsson i Fagraskog, då de instämt Svens svåger Jonas Persson i Bölnagården. Tvisten gällde det testamente Sven Perssons mor låtit upprätta, i vilket hon gav all sin egendom till svärsonen och dennes nya hustru. Se vidare familj nr 52!
Om barnen:
1.   Sara gifte sig 1777 med änklingen Per Persson i Gödeshult. Makarna brukade en gård under
      Kyrkokulla.
3.   Petter, se familj nr 13!   
4.  Johannes dog troligen som barn. 
5.  Jonas, ingen uppgift hittad.FAMILJ NR 27
Morfars mormors far     Samuel Andersson             1727 06 03 - 1807 01 12
gift 1:a gången med     Annika Persdotter              1728 06 02 - 1763 08
Barn:                           1. Kristina                         1754 10 28 - 1836 02 19
gift 2:a gången 1764 12 30 i Åseda med
Morfars mormors mor   Annika Johansdotter          1746 12 23 - 1830 01 16
Barn:                           2. Maria                            1767 01 24 - 1854 12 24               
                                   3. Annika                          1775 02 24 - 1806 09 04

Samuel Andersson var född i Brantåsa Östregård, Åseda. Han gifte sig första gången i början av 1750-talet med Annika Persdotter på Kuttabo Västregård. Den 9 maj 1760 skänkte Samuel Andersson och hans svärfar Per Månsson i Kuttabo Västregård en daler silvermynt till Åseda kyrka ”i tacksamhet över att Guds nåd dämpade eldslågor i deras hus”. I Uppvidinge häradsrätts dombok står: 
”1760 d 17 Maji fant Rätten skjäligt bewilja Åboen Samuel Andersson på frälsehemmanet Kuttabo Wästergård Brandstod af Häradet för följande Eldskada som utan dess eller dess husfolks ringaste wållande timade, neml:
    för et fähus 21 aln långt, 10 1/2  aln brett, 3 1/2 aln högt med skulle öfwer 
    och näfwertak samt     fullkommeligt innanrede och 
    afskiftadt fähus merendels nytt                          60 dlr
    1 Swinhus med fyra knutar äfwenl:ds nytt           10 dlr
                                                                     S:a    70 dlr
För hwilka Sjuttio daler Smtt:s utbekommande Samuel Andersson har at i ödmiukhet anmäla sig hos Konungens Höga Befallningshafwande som thertil höggunstig handräckning meddela lärer”.

Första hustrun dog 1763 och den 30.12.1764 noterades i vigselboken: ”änkiomann. Samuel Andersson från Kuttabod Wästergårdh sammanvigdes med pigan Annicka Johansdotter från Mörteleks Brasagård”. Samuel och hans unga hustru skänkte vid vigseln 1 daler 16 öre smt till Åseda kyrkokassa. I samband med giftermålet flyttade Samuel till Mörteleks Brasagård som han ett och ett halvt år senare beviljas fasta på.
Om barnen:
1.  Kristina flyttade med fadern till Mörtelek. I Husförhörsboken är antecknat att hon gift sig,
     men vigselbok finns inte förrän 1784.
2.  Maria, se familj nr 13!
3.  Annika gifte sig 1796 med Magnus Jonasson från Hälleberga.


FAMILJ NR 28
Mormors farfars far      Sven Svensson                   1746 07      - 1814 04 01
gift 1768 05 23 i Nye med
Mormors farfars mor    Maria Johansdotter            1752 12 22 - 1843 02 23
Barn:                          1. Catharina                      1769 04 13 - 1833 08 08            
                                  2. Greta                            1771 12 17 - 
                                  3. Stina                             1771 12 17    
                                  4. Daniel                           1775 05 26 - 1846 03 31
                                  5. Johannes                       1777 06 24 - 1848 02 01
                                  6. Helena                          1780 01 13 - 1861 11 26
                                  7. Lisken                           1783 08 24 - 1836 03 09
                                  8. Sven                             1786 01 28 - 1786 02 13

Sven Svensson var bonde i Borsaskögle Norregård, Lemnhults socken, där han också var född. Maria Johansdotter var född i Kvennestubba, Nye socken och dog hos dottern Helena i Granshults Östregård i Södra Solberga.
När Sven Svensson avled genom drunkning den 1 april 1814 uppgavs att han var 60 år 6 månader gammal. Detta stämmer inte med angivet födelsedatum. Om det är rätt skulle han vara 67 år och 9 månader gammal. Han hittas ej i födelseboken.
Om barnen:
1.   Catharina gifte sig 1799 med Jonas Johansson. Makarna bytte bostadsort flera gånger inom 
      Lemnhult, innan de 1807 flyttade till Korsberga.
2.   Greta gifte sig 1794 med Isak Svensson och blev bosatt i Gatu Västregård. Makarna
      flyttade år 1800 till Åseda.
3.   Stina gifte sig 1797 med Petter Börjesson från Bållslätt i Nye socken. Makarna med en son
      var bosatta i Bållslätt till 1834, då de flyttade till Näshult.
4.   Daniel, se familj nr 14!
5.   Johannes gifte sig 1809 med Stina Petersdotter från Näshult
6.   Helena gifte sig 1801 med Gustaf Andersson Wredman från Nydala. Makarna övertog 
      gården och rusthållet i Borsasjögle. 1819 flyttade de till Granshults Östegård i Södra Solberga.
7.   Lisken gifte sig 1804 med Carl Magnus Abrahamsson från Borshults Skattegård.


FAMILJ NR 29
Mormors farmors far    Anders Persson                  1746 09 06 - 1811 10 04
gift 1778 11 15 i Åseda med
Mormors farmors mor   Sara Persdotter                1756 09 20 - 1827 04 20
Barn:                           1. Maria                           1779 12 02 - 1855 07 25
                                   2. Peter                           1787 06 21 -
                                   3. Stina                            1791 06 03 - 1811 10 20
    
Familjen bodde i Hackhylte i Åseda socken där hustrun var född. Anders Persson var född i Yggesryd, Dottern Maria och hennes make bodde först i Hackhylte, men flyttade tillsammans med Marias mor till Telleryd 1825.
Om barnen:
1.  Maria, se familj nr 14!
2.  Peter flyttade 1804 till Karlskrona.
3.  Stina gifte sig 1811 med drängen Sven Persson.


FAMILJ NR 30
Mormors morfars far      Nils Danielsson                 1730 10 08 - 1766 06
gift 1764 04 08 i Åseda med
Mormors morfars mor    Kjerstin Svensdotter         1741 10 02 - 1824 04 31
Barn:                           1. Daniel                           1764 12 06 - 1837 05 01 
Kjerstin Svensdotter gifte om sig 1767 06 14 med
                                   Olof Persson                     1738 02 09 - 1811 09 13
Barn i 2:a äkt.:             2. Helena                         1769 01 04 -
                                   3. Elisabeth                       1771 09 07 -  
                                   4. Peter                            1776 01 19 - 1853 11 29
                
Familjen bodde i Kjerskruv, Åseda socken, där Kjerstin Svensdotter var född. Nils Danielsson födelseplats var Göljhults Västregård.
Daniel var makarnas enda barn. I mars 1766 gav Nils Danielsson en gåva till kyrkan för ett barn som troligen dött som helt litet utan att införas i dopboken. Den 15 juni 1766 torde vara Nils Danielssons begravningsdag. Då gavs enligt Kyrkräkenskaperna testamente 2:16 för honom. Dödbok saknas för tiden.
Kerstins andre make, Olof Persson, kom från Nyanäs.
Om barnen:
1.  Daniel, se familj nr 15!
2.  Helena gifte sig 1792 med Johannes Svensson och blev bosatt i Brantåsa Västregård.
     Familjen flyttade 1809 till Kjerskruv och blev ägare av 1/4 mtl. Hittas inte efter 1828.
3.  Elisabeth flyttade 1810 till Fagerhult,
4.  Peter gifte sig 1804 med Martha Carlsdotter från Älghult och övertog hemmanet.
     1839 blev han änkling och beskrivs som ofärdig och orkeslös.


FAMILJ NR 31
Mormors mormors far      Per Nilsson                     1743         - 1825 11 30
gift 1775 12 26 i Åseda med
Mormors mormors mor    Annika Gissesdotter        1742 03 23 - 1827 03 03
Barn:                             1. Christina                     1776 08 26 - 1850 12 01

Varifrån Per Nilsson kom är svårt att få klarhet i. Han finns inte i dopboken 1743 och vigselbok finns inte förrän 1784. Vigseldatum var troligen annandag jul 1775. Då skänkte dannemannen Per Nilsson enligt kyrkoräkenskaperna 1 daler till Åseda kyrka. Den 29 september 1776, efter dotterns födelse, gav samma man 1 daler vid sin hustrus kyrkogång. Makarna övertog hustruns föräldragård i Labbemåla,
1.  Christina var troligen makarnas enda barn. Se familj nr 15!

 

Generation 6

FAMILJ NR 32


Farfars farfars farfar      Måns Bengtsson                    1675 c:a     - 1704 02 21
gift 1697 01 07 i Lenhovda med
Farfars farfars farmor    Sara Jonsdotter                    1681 c:a     - 1745 03 25
Barn:                            1. Jon                                    1697 11 28 - 1698 11
                                    2. Måns                                  1697 11 28 - 1758 05 27
                                    3. Sara                                   1703 11 05 - 1704 ?  

Måns Bengtsson var född i Västraby, där han bodde i hela sitt korta liv. Sara Jonsdotter var troligen född i Östraby, men föräldrarna är okända.  (Se generation 7 sid. 64!)

Sara Jonsdotter var vid vigseln piga i Östraby, men hennes föräldrar är okända.

Ur Lenhovda dopbok för år 1697: 
”D. 28 November christnades Månsas barn i Wästraby, twenne söner tvillingar, födda några dagar före, den ene kallades Jon och den andre Måns, vittne till deras dop Niels Böriesson upbördsman, Jon Svensson i Östraby, Måns Olsson i Wägershult, drängen Niels i Wästraby och några fler”.

Hustrun, Sara Jonsdotter, gifte om sig den 22 februari 1713 med Per Hemmingsson från Hökhults Norregård. 
Om barnen:
1.     Jon; Ur Dödboken: ”27 Novemb. begrovs Månsas son i Wästraby som war ett åhr gammal”. 
2.     Måns, se familj nr 16!    
3.     Sara; Måns Bengtsson begravdes samtidigt med ett litet barn, troligen hans egen dotter Sara.
  

FAMILJ NR 33
Farfars farfars morfar    Påwel (Påhl) Nilsson            1671           -  1747 03 23
gift 1690 02 02 i Lenhovda med
Farfars farfars mormor  Ragnell Stensdotter             1668           - 1708 11 15
Barn:                            1. Elin                                  1694 01 04 - 1746 06
                                    2. Nils                                  1697 01 19 - 1697-1702
                                    3. Botill                               1700 03 30 - 1749 10 15
                                    4. Nils                                  1702 12 22 - 1758 12 06
                                    5. Kerstin                             1706 06 03 - 1738 07 23

Påwel Nilsson var bonde i Ålatorp Västregård, Lenhovda socken.
Om barnen:
1.  Elin var troligen den dotter som föddes och nöddöptes den 4 januari 1694. Hon är ej
     namngiven i dopboken, men eftersom ingen anteckning finns i dödboken och Elin inte hittats
     på annat ställe i dopboken, är det troligen hon, som trots en dålig start, överlevde. Elin gifte
     sig 1716 med Jon Åkesson i Skahus.
3.  Botill, se familj nr 16!
4.  Nils gifte sig 1728 med änkan Karin Svensdotter i Skogstorp. Makarna bosatte sig i Ålatorp.
5.  Kerstin (Stina) gifte sig 1727 med Bengt Nilsson i Västraby. Makarna var bosatta i Ålatorp.
     Se familj nr 46!

 

FAMILJ NR 34
Farfars farmors farfar     Anders Håkansson           1663           - 1729 07 06
gift 1720 08 28 i Lenhovda med
Farfars farmors farmor   Maria Månsdotter             1689 07 14 - 1763 01 13
Barn:                             1. dödfödd son                                   - 1720 12 24
                                     2. Håkan                          1722 03 04 - 1792 03 25
                                     3. Elin                              1724 02 09 - 1725 01 03
                                     4. Johannes                      1725 12 19 -
                                     5. Maria                            1728 08 25 - 1762 07 16

Anders Håkansson var bonde i Nöbbele Norregård i Lenhovda socken. Troligen var han också född där som son till Håkan och hustru Britta. Han hade redan 1711 gift sig med Maria Persdotter från Nöbbele mellangård. Anders var då 48 år och Maria 44 år gammal. Möjligen hade båda varit gifta tidigare. Åtta år senare avled hustrun och Anders gifte om sig med den betydligt yngre Maria Månsdotter från Möcklehult.
Efter Anders Håkanssons död gifte Maria om sig med änklingen Sven Pehrsson från Ryd i Ekeberga socken. Han flyttade då till Nöbbele Norregård. 
Familjen omtalas i "Lenhovda - En Värendssocken berättar" sidan 422-424.
Om barnen:
2.   Håkan, se familj nr 17!
5.   Maria gifte sig 1719 med Sven Johansson från Kylleskruv. 


FAMILJ NR 35
Farfars farmors morfar       Nils Jonsson                1703          - 1778 03 01
gift 1726 06 01 i Ekeberga med      
Farfars farmors mormor     Maria Nilsdotter          1706           - 1766 05 19
Barn:                                1. Ingeborg                  1727 12 12 - 1789 01 08 
                                        2. Ragnel                     1730 03 21 - 1790 05 04
                                        3. Jonas                       1732 11 19 - 1814 05 07

Nils Jonsson flyttade omkring 1706 tillsammans med modern Ingeborg Nilsdotter och två syskon till Hjärtaskog efter fadern, ryttaren Jons, död. Var familjen tidigare bodde är okänt, men Ingeborg Nilsdotter var troligen född i Hjärtaskog. Efter att Nils 1726 gift sig med Maria Nilsdotter från Rislycke i Ekeberga socken, var han under några år bonde på hustruns föräldragård. Från 1730 är Nils skriven som brukare av den ena gården i Hjärtaskog medan svågern Gumme Nilsson, gift med Nils syster Kirstin, brukade den andra.
Om barnen:
1.   Ingeborg, se familj nr 17!
2.   Ragnel gifte sig 1747 med Anders Svensson i Nöbbele Södregård och efter makens död
      med drängen Måns Andersson.
3.   Jonas blev bonde på hemgården. Han gifte sig 1754 med Annika Pehrsdotter från Nöbbele
      Mellangård.

 

FAMILJ NR 36
Farfars morfars farfar     Thore Nilsson Ekebom        1707 03 10
gift 1728 10 27 i Nottebäck med
Farfars morfars farmor   Ingrid Sohnesdotter            1704 10 02 -
Barn:                             1. Nils                                  1730 03 08 - 1782
                                     2. Sune                                1732 03 19 - 1734 07 11
                                     3. Daniel                              1734 03 16 - 1799 02 09
                                     4. Susanna                           1741 05 08 - 1741 06 14
                                     5. Magdalena                       1742 02 21 - 
                                     6. Peter                               1745 09 26 - 1793 04 07
                                     7. Susanna                           1748 12 17 - 1814 04 07

Thore Nilsson födelseby var Kylleskruv i Lenhovda socken. Hustrun var född i Brorsmåla, Nottebäck. Familjen bodde under några år i Bostorp, där Thore var ryttare, men omkring 1740 flyttade de till Brorsmåla och blev rusthållare. Enligt dopboken föddes de fyra yngsta barnen där.
Kyrkböckerna för tiden efter att familjen flyttat till Nottebäck är torftiga. Ingen anteckning om dem finns i husförhörsboken. Sådan saknas helt åren 1745-1778. Dödbok saknas också åren 1745-1784. Dödbok saknas också åren 1745 - 1784.
I den med mycket vacker handstil skrivna Kyrkans räkenskaper kan man dock läsa att i augusti 1757 hade “Thore Nilsson i Brosmåla anskaffat en hop byggningswirke till kyrikan.”  Efter 1758 saknas även Räkenskapsbok.
Om barnen:
1.  Nils gifte sig med Ingrid Jonsdotter. De blev rusthållare på en gård i Hultåkra, Nottebäcks
     socken.
2.  Sune, Ur Lenhovda dödbok: 1734 den 14 juli ”begrofs Thore Nilssons son Sune i Bostorp 2 åhr
    16 wekor 1 dag gl som den 10 Juli blef af en förgiftig orm beten trojt svällnad og om
     morgonen den 11 Juli blef död”
.
3.  Daniel, se familj nr 18!
4.  Susanna blev bara 5 veckor gammal. Thore Nilsson gav 16 öre i testamente till kyrkan efter
     “sin lilla dotter”.
5.  Magdalena gifte sig med Daniel Persson. Makarna brukade en gård i Brorsmåla. Magdalena blev
     änka 1792. Därefter hittas hon inte.
6.  Peter var änkeman och kom från Brorsmåla, när han 1771 gifte sig med Ingeborg Persdotter
     och blev rusthållare i Glosäng. Hans första äktenskap är svårt att dokumentera eftersom det 
     saknas längder i Nottebäck för aktuella år. Ingeborg Persdotter dog 1783 och tre barn i 
     åldrarna 3 - 8 år blev moderlösa. Peter gifte sig tredje gången med Maria Håkansdotter och
     ytterligare tre barn föddes, den yngsta, Catharina, tre dagar före faderns död.
7.  Susanna gifte sig omkring 1770 med Magnus Carlsson. Makarna brukade Brorsmåla rusthåll efter
     hennes föräldrar.FAMILJ NR 38
Farfars mormors farfar   Jon Ebbesson       
gift 1734 11 17 i Sjösås med 
Farfars mormors far       Maria Larsdotter
Barn:                            1. Brigitta                              1737 01 15 -    
                                    2. Nils                                    1740 01 08 - 1820 03 21                              

Makarna bodde under åren 1734 - 1737 i Mästreda Sigfridsgård i Sjösås, varifrån Maria vid vigseln uppgavs komma. Jon Ebbesson kom då från Dädesjö. När Nils föddes bodde familjen i Granhults Södergård. Granhult var annexförsamling till Nottebäck. En Jon Ebbesson begravdes i Dädesjö den 2 januari 1743. Han uppgavs vara 41 år gammal. Familjen hittas dock inte i Husförhörsboken.
Om barnen:
1.   Brigitta, ingen uppgift hittad.
2.   Nils, se familj nr 19!


FAMILJ NR 39
Farfars mormors morfar    Gudmund Jonsson                         - 1758 03 28
gift med
Farfars mormors mormor  Elin Månsdotter
Barn:                               1. Britta                        1721 08 05 - 1742 07 28
                                       2. Joen                          1728 11 08 -
                                       3. Anders                       1732 11 15 -
                                       4. Samuel                      1732 11 15 - 1793 10
                                       5. Maria                         1735 04 03
                                       6. son (oläsl. namn)       1737 01 30
                                       7. Maria                         1744 08 14
                                       8. Kjerstin                    1744 08 14 - 1829 05 23

Familjen bodde i och brukade Granhults Norregård.
Om barnen:   
1.  Britta gifte sig 1741 med ryttaren Jonas Nilsson från Galtabäck. Hon avled i samband med att
     hon födde makarnas första barn, som också dog. Båda begravdes den 1 augusti 1742.
2.  Johan gifte sig 1742 med Maria Jonsdotter från Witthults Östregård.
4.  Samuel gifte sig med Annica Nilsdotter och blev bonde i Granhults Norregård.
8.  Kjerstin, se familj nr 19!
     Om övriga barn har jag inte hittat några uppgifter.

 

FAMILJ NR 40    
Farmors farfars farfar      Nathanael Elias Cederskiöld 1671 06 24 - 1745 07 13
gift 1700 06 24 med
Farmors farfars farmor    Anna Christina Klingspor      1685           -1741 04 05
Barn:                              1. Brita Christina                   1701          - 1705
                                      2. Maria Catharina                 1703 09 30 - 1732
                                      3. Pehr Staffan                      1705 03 30 - 1796 04 17
                                      4. Nathanael Elias                  1707 07 12 - 1782 05 01
                                      5. Johan Fredrik                   1711 05 09 - 1795 01 28
                                      6. Carl                                   1715 02 15 - 1788 06 05
                                      7. Margaretha Christina          1718          - 1724

Familjen bodde 1705 på Lidboholm i Sjösås socken. Det enda av barnen som finns i Sjösås dopbok är Pehr Staffan, så deras bostadsort måste också ha varit en annan. Nathanael E. Cederskiöld var artillerilöjtnant vid amiralitetet. Båda makarna var vid sin död bosatta på Lidboholm.

Om barnen:
2.  Maria Catharina gifte sig 1725 med kaptenen Jonas Schenfelt.
5.  Pehr Staffan gifte sig 1744 med baronessan Hedvig Beata Burguer von Ritterstein. Cederskiöld   
     avled i Karlskoga. 
4.  Nathanael Elias var major. Han gifte sig 1740 med den bara 15 år gamla Barbara Rebecka
    Gärffelt född 1725 i Gåsamåla, Algutsboda. Makarna skildes 1758 och hustrun gifte om sig 1759.
    Cederskiöld bodde vid sin död i Karlskrona.
5. Johan Fredrik, se familj nr 20!
6. Carl Nathanael skrevs som fältväbel. Han gifte sig 1734 med en kvinna som hade samma namn
    som hans mor, Anna Christina Klingspor. Hon var född 1707 i Näs, Fryele, Jönköpings län.
    Makarna bodde före 1741 i Bostorp Södergårds Förareboställe i Lenhovda, men flyttade till Bohl
    i Sjösås och därefter till Brusagården i Åseda.  


FAMILJ NR 41
Farmors farfars morfar     Håkan Ståhle                 1659 11 18 - 1733 01 07
gift 1693 06 24 i Rogberga med
                                       Christina Hornaea                           - 1706 09 13
Barn:                               1. Sara Elisabet              1693 07 24 - 1696 05 13 
                                       2. Christina                    1694 08 23 - 
                                       3. Sara                           1697 01 03 -
                                       4. Carl Anders                1699 06 05 - 1735
                                       5. Håkan Magnus            1700 08 12 - 1769 11 06
                                       6. Märta                         1702 02 19 - 1702 02 19
gift andra gången 1707 11 10 med
Farmors farfars mormor    Catharina Poppelman    1688 c:a    - 1747
Barn:                               7. Elisabet Margareta      1708 09 19 - 
                                       8. Peter                          1710 05 19 - 
                                       9. Sara Margareta           1713 08 29 -
                                      10. Petter Isak                 1715 12 18 - 1717 08 26
                                      11. Casper Hindrik           1717          - 1775 10 21
                                      12. Carl Johan                 1718 09 04 -  
                                      13. Margareta Christina  1720 07 27 - 1749 08 07

Håkan Ståhle var vid vigseln 1693 cornett. Familjen bodde i Riddersberg, Rogberga församling i Jönköpings län. Håkan Ståhle blev adlad Ridderståhle 1698.
Om barnen:
5.   Håkan Magnus gifte sig 1733 i Säby med Helena Margareta Mobeck. Makarna var bosatta
      i Rogberga när Håkan dog. Hustruns dödsort var Lekeryd.
11. Casper Hindrik blev major och gifte sig 1746 med Margareta Jacobsdotter Hammar. Makarna
      var bosatta på Riddersberg men flyttade till Valltorp, Adelövs församling, Jönköpings län.
13.  Margareta Christina se familj nr 20!

 

FAMILJ NR 42
Farmors farmors farfar      Sven Jonsson    
gift med    
Farmors farmors farrmor   Britta Jonsdotter
Barn:                                1. Jon                         1699 12 08 - 1743 02 20

Familjen bodde i Vitthults Västregård, Granhults församling. 
Om barnen:    
1.  Jon, se familj nr 21!
     Troligen föddes flera barn i familjen.

 

FAMILJ NR 43
Farmors morfars morfar     Sune (Sohne) Håkansson    
gift med    
Farmors morfars mormor   Britta
Barn:                                1. Ingrid                        1693
                                        2. Karin
                                        3. Ingeborg
                                        4. Jonas
                                        5. Sven

Dessa makar och de fyra yngsta barnen kan man hitta i Viås Södergård, Sjösås församling 1732. Sune Håkansson var troligen gift två gånger. Den första hustrun hette Karin enligt Växjö Domkapitels katekismilängd 1692. Hon var antagligen mor till dottern Ingrid född 1693 och kanske också till Karin. Sune Håkansson gav gåvor till kyrkan i samband med hustruns kyrkogång 1692, 1696, 1699, 1700, 1703 och 1706. Födelse- Vigsel- och Dödbok finns åren 1690-1694. Sen saknas de fram till 1705. Dottern Karin är noterad för att ha ”gått till skrift” åren 1717-1719 vilket kan betyda att hon då har blivit konfirmerad.

2. Karin, se familj nr 21!


FAMILJ NR 45
Farmors morfars morfar    Mattis Gudmundsson     1699 c:a      - 1766 11 16
gift i oktober 1719 i Hälleberga3med    
Farmors morfars mormor  Karin Jonsdotter            1685 c:a     - 1775 05 16
Barn:                               1. Sigrid                          1720 04      - 1779 12 26
                                       2. Per                              1722 10      - 1788 06 15

Mattis Gudmundsson och Karin Jonsdotter bodde i Kärraboda, Hälleberga socken när dottern Sigrid föddes. Enligt Kyrkans räkenskaper gav Mattis Gudmundsson gåva till Kyrkan den 15 maj 1720, troligen vid hustruns kyrkogång. Möjligen kom Mattis Gudmundsson från Algutsboda. Där, i Högaskog, bodde familjen när Per föddes. Gåva till Kyrkan gavs vid Pers dop den 19 söndagen i Trefaldighet, varför han bör ha fötts i början av oktober månad.

Makarna köpte Karins föräldragård i Kärraboda av hennes syskon 1738. Hennes föräldrar hette Jon Carlsson och Ingeborg Danielsdotter. Syskonen var Per Jonsson i Fröneskruv, Daniel Jonsson i Kråksjö, Cecilia Jonsdotter i Karlskrona och Maria Jonsdotter i Karlskrona. En syster var gift med Per Håkansson i Gummemåla och en annan var gift med Nils Persson i Åslahultsmåla.
Om barnen:
1.   Sigrid, se familj nr 22!
2.   Per är det enda syskon till Sigrid som hittats. Han gifte sig 1755 med Elin Jonsdotter. Per dog i 
      Riveberg och hustrun 1810 i Kärraboda.


FAMILJ NR 46
Farmors mormors farfar    Nils Bengtsson               1683          - 1749 04 16
gift 1712 06 24 i Lenhovda med                
Farmors mormors farmor  Karin Amundsdotter      1682 09 03 - 1762 02 17
Barn:                               1. Ygge                          1713 01 18 - 1742 05 29
                                       2. Måns                          1714 06 06 - 1777 08 23
                                       3. Elisabeth                    1716 10 07 - 1793 08 27
                                       4. Amund                        1719 03 15 - 1797
                                       5. Kristin                        1722 05 04 - 1747 11 28
                                       6. Jon                             1725 92 28 - 1755 12 13

Nils Bengtsson var bror till Måns Bengtsson från familj nr 32. Han var bonde i Västraby, Lenhovda socken, den by där han var född.  (Se familj nr 92 och 64!)
Nils Bengtsson var änkling när han gifte sig med Karin. Hans första hustru, Elisabeth Pehrsdotter, kom från Möcklehult. Hon hade fött fem barn varav troligen endast den äldste sonen Bengt kom att leva till vuxen ålder. De två yngsta, Ragnhild 4 år och Måns 1 år dog 1711 bara en kort tid före modern.
Karin Amundsdotter var född i Fagraskog i Älghults socken.    (Se familj nr 93!)   Hon var änka efter Ygge Carlsson, född i Möcklashult men bonde i Brandstorp, Älghults socken. Ygge dog den 20 mars 1710. Med honom hade Karin sonen Sven Yggesson född 1708. 
Om barnen:
1.  Ygge var dräng i Vägershult när han avled bara 29 år gammal.
2.  Måns, se familj nr 23!
3.  Elisabeth var gift och blev änka tre gånger. Hon gifte sig första gången 1734 med drängen Måns
     Persson i Merhult, död 1739. 1741 gifte hon om sig med Per Larsson från Ryd, död 1746.
     Elisabeths tredje äktenskap ingicks 1748 med Nils Jonsson. Makarna bodde i Åmatorp. Nils
    Jonsson dog redan 1756.
4.  Amund gifte sig 1747 med Maria Christmansdotter (i vigselboken kallas hon Karin) från
     Marshults Östregård i Älghults socken. Makarna övertog gården efter Marias föräldrar. Efter 
     Amunds död antecknas i Husförhörsboken att Maria “förjes orkeslös af barnbarnen.”
5.  Kirstin gifte sig 1743 med Jon Nilsson. Se familj 47!
6.  Jon gifte sig. med Maria Nilsdotter, De bodde i Västraby och fick barnen Nils 1750, Ygge 1751
      och Elin 1753. Jon blev bara 30 år gammal.

Nils Bengtssons son från första äktenskapet, Bengt Nilsson född 1701, gifte sig 1727 med Kirstin Påvelsdotter (se familj nr 33!) från Ålatorp Västregård, där makarna också blev bosatta. Hustrun dog 1738 och Bengt gifte om sig året därpå med Lisbeth Jonsdotter, som i dödboken 1747 kallas Ingeborg. 1750 gifte sig Bengt Nilsson tredje gången med änkan Ingefrid Pehrsdotter från Bostorps Norregård, Åtta år senare var han åter änkling. Hans fjärde hustru hette Elisabeth Bengtsdotter och kom från Hälleberga.

Karin Amundsdotters son från första äktenskapet, Sven Yggesson 1708-1788, gifte sig med Elin Olofsdotter och blev bosatt i Vägershult Södregård.


FAMILJ NR 47
Farmors mormors morfar    Nils Persson                  1680 omkr. - 1743 10
gift 1706 11 19 iLenhovda med
Farmors mormors mormor  Giertrud  Persdotter                       - 1741 09 20
Barn:                                 1. Pehr                          1707
                                         2. Elisabeth                   1709 09 19 - 1766 01 15
                                         3. son                            1711 03 12 - 1711
                                         4. Daniel                       1712 03 23 - 1792 02 09
                                         5. Jon                           1715 01 06 - 1773 04 14
                                         6. Elin                           1719 03 15 - 1741 09 27
                                         7. Sara                          1720 08 06 - 1755 10 03
                                         8. Brita                         1725 10 30 - 1798 05 07

Nils Persson var född i Råstock och Giertrud i Möcklehult Lenhovda socken. Familjen var under några år bosatta i Alsterbrotta men flyttade senare till Enghult.
Om barnen:    
1.  Pehr gifte sig 1727 med Sara Månsdotter från Hökaskruv.
2.  Elisabeth gifte sig 1732 med Sven Månsson från Nöbbeled Lunnagård i Vederslöv.
4.  Daniel gifte sig 1738 med Kirstin Svensdotter i Hökaskruv.
5.  Jon gifte sig 1743 med Kirstin Nilsdotter från Västraby (se familj nr 46!) och flyttade dit.
     Hustrun avled redan 1747 och Jon gifte om sig med Ingrid Jonsdotter från Östraby. De var 
     bosatta i Ålatorp, Alster och Stålåsen när de sex barnen föddes. Makarna avled i Stålåsen.
6.  Elin var ogift när hon avled bara 22 år gammal.
7.  Sara gifte sig 1736 med Nils Håkansson. Makarna bodde vid Saras död i Bohult. Sara avled i 
     samband med barnsbörd.
8.  Brita, se familj nr 23!


FAMILJ NR 50
Morfars farmors farfar       Måns Persson               1656          - 1741 09 28
gift med
Morfars farmors farmor     Okänd
Barn:                               1. Nils                           1686 01 17 - 1758 08 06

Familjen bodde i Norrhults Norregård, Nottebäcks socken.
1.  Nils, se familj nr 25!


FAMILJ NR 52
Morfars morfars farfar     Per Olofsson                   1680 c:a    - 1744 01
gift 1703 10 18 i Älghult med
Morfars morfars farmor   Ingrid Olofsdotter           1681 01 09 - 1771 04 07 
Barn:                              1. Olof                            1707 06 09 - 1743 05
                                      2. Maria                          1713 03 02 - 1767 04 29
                                      3. Elin                             1716 01 06 - 1801 02 10
                                      4. Kirstin                         1719 02 17 - 1767 02 08
                                      5. Sven                           1721 04 10 - 1799 01

Den 18 oktober 1703 vigdes i Älghult ”drängen Per Olufsson och Pigan Ingrid Olufsdotter i Bölnagård”. Per var därefter bonde i Bölnagård.   (Se gen. 7 familj 105!)
Vid Uppvidinge häradsrätts vinterting den 17 januari 1732 dömdes "Per i Böllnagård och Johan i Hagaskruf" att böta 6 dlr smt vardera för att de inte hade inställt sig vid pålyst skallgång. Vintern 1732 sköts 10 vargar i Älghults socken. I domböckerna finns rapporter om enstaka fällda björnar och åtskilliga skjutna vargar. Belöningar på 16 resp. 3 dlr smt per styck utdelades ur ”medlen för odjurens utdödande” när djuren fällts utan allmän skallgång. 
Bouppteckning efter Per Olofsson upprättades den 15 oktober 1744 och kvarlåtenskapen utgjorde 97 dlr 18 öre smt men änkan satt i oskiftat bo till sin död. Endast den avlidnes ”ifärdskläder” delades mellan barnen.

Ingrid Olofsdotter lät upprätta sitt testamente i Bölnagården den 26 mars 1771 och dog strax därefter. Enligt detta förordade hon att hennes måg Jonas Persson och dennes hustru Karin Sunesdotter skulle ärva hennes egendom. I dödboken noteras att Ingrid vid sin död var ”93 år gammal, död av ålderdomsbräcklighet” (åldern bör vara 90, ej 93 år). Det var väl inte så märkligt att testamentet som gynnade svärsonen och dennes unga hustru förargade övriga arvingar. 
Om barnen:
1.  Olof gifte sig 1734 med Lisbet Danielsdotter från Fröseke Kronogård. Paret hade tre barn födda
     mellan 1735 och 1741. Olof avled 1743. Han återfinns inte i Dödboken, men enligt Kyrkans   
     räkenskaper gavs testamente efter honom den 22 maj 1743. Lisbeth gifte om sig med Sven 
     Jonsson och familjen flyttade 1752 till Fröneskruv i Hälleberga.
2.  Maria gifte sig 1738 med änklingen Johan Jonsson i Bygget under Flöxhult Säteri.
3.  Elin gifte sig 1748 med Lars Persson Klinga, som året innan antagits som soldat för Långaskruf.
     Om honom kan man i soldatrullor läsa följande: ”1758 sjuk i Demin, fången i Demin 18/1 1759,
     sig själv ransonerat 31/5 1760. 1770 svag och förmår ej tjäna, kasseras”.
4.  Kirstin gifte sig 1742 med Nils Persson 1706-1754 från Fröseke Oxlagård. Efter hans död gifte
     hon om sig 1754 med Jonas Persson 1730-1811 från Fröseke Ekagård. Denne gifte i sin tur om
     sig 1768 med Karin Sunesdotter 1746-1832 från Gödeshult.
5.  Sven, se familj nr 26!

 

FAMILJ NR 53
Morfars morfars morfar    Johan Johansson            1698-99   - 1741 10 25 
gift 1725 12 28 med
Morfars morfars mormor   Sara Jonsdotter             1688 02 05 - 1771 03 24
Barn:                               1. Gertrud                      1728 03 14 -  1728 03 17
                                       2. Johannes                    1729 07 22 - 
                                       3. Maria                         1733 05 13 - 1794 03 13

Johan Johansson kom från Lenhovda när han gifte sig med Sara Jonsdotter i Hageskruvs Backegård. Det är osäkert vilka hans föräldrar var, eftersom det fanns två Jon Jonsson som föddes vid ungefär samma tid.
Om barnen:
2.  Johannes finns i hemmets som vuxen, men är struken och hittas inte därefter.
3.  Maria, se familj nr 26!FAMILJ NR 54
Morfars mormors farfar    Anders Svensson                 1683 c:a    - 1767 11
gift 1711 07 28 med         Maria Persdotteror               1688          - 1722 05
Barn:                              1. Christman                         1711 09 25 - 1712 05
                                      2. Christman                         1713 02 24 - 1714 06
                                      3. Sven                                 1713 02 24 - 1714 06
                                      4. Per                                   1718 01 06 -
                                      5. Sara                                  1721 05 09 - 1722 09

gift 2:a g. 1723 12 15  i Åseda med                                                                                               Morfars mormors farmor  Maria Nilsdotter                    1698  06 24 - 1772 05
Barn:                              6. Sven                                  1724 04 16 -
                                      7. Sara                                   1726 03 05 - 1726 07
                                      8. Samuel                              1727 06 03 - 1807 01 12
                                      9. Sara                                   1730 08 08 - 1801 07 11
                                     10. Johan                                1736 02 16 -      

Anders Svensson var troligen född i Brantåsa, Åseda församling.    (Se gen. 7 familj nr 108!) 

Anders och Maria Persdotter bodde i Garpatorp när de tre första barnen föddes och i Brantåsa när Per och övriga barn föddes. Första gången hans namn förekommer i Kyrkans räkenskaper är den 28 juli 1711, då han skänker 10 öre. Tillsammans med honom är det 9 soldater som denna dag ger gåvor, i några fall 20 öre. Vid två namn är morgongåva noterad. Jag förmodar att det i samtliga fall är fråga om giftermål, fastän det inte är noterat. Den 20 maj 1722 gavs testamente för “Anders hustru i Brantåsa 34 åhr gl”.

Anders andra hustru, Maria Nilsdotter, kom från Baggatorp. Hennes föräldrarna var troligen Nils Mattisson och Kerstin Jacobsdotter.    (Se familj nr 109!)

Anders Svensson var en av de två bönderna på 1/3 skattekronohemmanet Brantåsa Östergård i Åseda socken som enligt förteckning över ”smärre hemman” i Uppvidinge härads dombok den 18 oktober 1736 sägs ha ”3 tunnor och 3 skäppor utsäde till vardera bruknings-delen i Östergården, som var 1/2 Knechthåld och har 8 tunneland åker. Kan eij brukas af mindre än 2:ne åboer för dess swårighet att hösta” 

Den 22 november 1767 noterades i Åseda kyrkoräkenskaper 2 dlr smt inbetalt ”i testamente efter sal. dannemannen Anders Svensson i Brantåsa Östergård och för båraklädet”. Hustrun Maria Nilsdotter begravdes i Åseda den 7 juni 1772 och ”i testamente efter dygdesamma hustru Maria Nilsdotter från Brandåsa och för båraklädet ingafs 2 dlr smt”
Om barnen:
1.  Chrisman blev bara några månader gammal. Den 25 maj 1712 gavs 10 öre i testamente till 
     kyrkan “efter Andersas barn i Garpatorp”.
2-3. Tvillingarna Christman och Sven dog i juni 1714 drygt årsgamla. Den 20 juni 1714 gavs
     “Testamente för Andersas  tvenne barn i Garpatorp”.
5.  Sara. Fyra månader efter moderns död, den 23 september 1722, gav Anders Svensson 
     testamente efter sitt yngsta barn, Sara. Hon blev, liksom sina bröder Christman och Sven, 1 år
     och 4 månader gammal.
7.  Sara blev bara 4 månader gammal.
8.  Samuel, se familj nr 27!
9.  Sara gifte sig 1748 med Pehr Johansson Öfverström 1723-1808.
     Om sönerna Per, Sven och Johan har inga uppgifter hittats.


FAMILJ NR 55
Morfars mormors morfar    Johan Larsson              1699 12 06 - 1762 07
gift 1723 med
Morfars mormors mormor  Annika Persdotter         1705 05 01 - 1783 05 25
Barn:                                1. Per                            1725 12 15
                                        2. Maria                         1729 10 12 - 1794 06 11
                                        3. Jonas                         1732 11 25 - 1734 03
                                        4. Sara                           1735 07 25 - 1737-1745 
                                        5. Elisabeth                    1738 09 27 - 1822 05 09
                                        6. Jonas                         1743 11 26 - 1808 10 24
                                        7. Annika                       1746 12 23 - 1830 01 16 

Johan Larsson var född i Skeda, Åseda socken. (Se gen. 7 familj nr 110!)  Annikas far är svårare att fastställa, men hon var troligen soldatdotter från Nybygget i Åseda. (Se familj nr 111!)

Johan och Annika var från giftermålet 1723 till omkring 1745 bosatta i Svenstorp. Därefter flyttade familjen till Mörteleks Brasagård som de 1753 köpte av Annikas mor. Johan Larsson var förutom bonde också kyrkvärd. Enligt Kyrkans räkenskaper gavs testamente för ”Kyrkvärden Johan Larsson i Mörtelek” den 1 augusti 1762.

Hälften av den gård i Kållehylte där Annika Persdotters mor Ingrid Jonsdotter och styvfar Olof Nilsson bodde såldes redan 1746 till Johans och Annikas dotter Maria med make Nils Persson. Den andra halvan utgjorde enligt köpebrevet undantag för säljarna. Efter deras död skulle undantaget övergå till Annika i den händelse hon överlevde sin mor.

Olof Nilsson var död före 26.3.1764 då bouppteckning efter honom upprättades och Ingrid Jonsdotter avled på hösten 1772.

Enligt häradsrättens dombok 21.5.1773 stämde änkan Annika Persdotter sin måg Nils Persson för att få åtnjuta det ovan nämnda undantaget. Men Nils Persson menade att eftersom han nu i 9 år stått för sin hustrus mormor Ingrid Jonsdotters undantag, så kunde de andra två mågarna försörja  Annika i lika många år.
Om barnen:
1.  Per finns i hemmet till 1753.
2.  Maria gifte sig med rusthållaren Nils Persson 1720-1784 och blev bosatt i Kållehylte.
3.  Jonas blev bara 1 är och 4 månader gammal. Testamente gavs för honom den 10 mars 1734.
4.  Sara finns i Husförhörsboken 1737-1745, men är antecknad som död.
5.  Elisabeth var gift med Magnus Svensson 1732-1804. Makarna brukade en del av Mörtelek
     Brasagård.
6.  Jonas gifte sig 1769 med Ingrid Börjesdotter 1754-1816. Även de brukade en del av Mörtelek
     Brasagård.
7.  Annika, se familj nr 27!FAMILJ NR 56
Mormors farfars farfar     Sven Svensson                1705 09 12 - 1784 01 16
gift med
Mormors farfars farmor   Greta Persdotter            1714 05      - 1784 01 26
Barn:                              1. Christer                      1731 08 12 - 1800 01 13
                                      2. Jonas                         1733 12 06 -
                                      3. Måns                          1736 12 25 -
                                      4. Christina                    1740 01 07 - 1814 03 19
                                      5. Sven                          1746 07      - 1814 04 01
                                      6. Elsa                            1754 02 25 - 

Sven Svensson var bonde i Borsaskögle Norregård, Lemnhults socken.
Om barnen:
1.   Christer gifte sig 1737 med Catharina Johansdotter och brukade Borsaskögle Norregård
      tillsammans med brodern Sven.
4.   Christina gifte sig med Daniel Johsson och flyttade till Boatorp Södergård. fter 1786 bodde de
      i Emmegärde och senare iSevedstorp. Daniel avled 1800 och Stina bodde därefter i backstugan
      Lillehagen.
5.   Sven, se familj nr 28!
      Om de övriga barnen har jag inte hittat några uppgifter.FAMILJ NR 57
Mormors farfars morfar    Johan Olsson                 1715          - 1800 12 24
gift med
Mormors farfars mormor   Karin Birgersdotter       1722          - 1782 05 13
Barn:                               1. Jonas                         1746 
                                       2. Peter                         1747 09 05 -
                                       3. Maria                         1752 12 22 - 1843 02 23
                                       4. Helena                       1756 01 03 -

Familjen bodde i Kännestubba Östergård, Nye socken. Efter hustruns död gifte Johan Olsson om sig med den 48 år yngre Eva Persdotter född 1763.
Om barnen:
1.  Jonas gifte sig med Helena Jonsdotter frn Sjögle i Åseda socken. Där är de också först skrivna
     men strukna. Makarna hittas därefter i Stubbatorp Södergård, där Jonas skrivs som ryttare 
     under namnet Svanberg. 1783 flyttar familjen med tre barn till Lemnhult. Därefter har jag inte
     hittat dem.
2.  Peter dog som barn men hittas inte i dödboken.
3.  Maria, se familj nr 28!
4.  Helena gifte sig med Jaen (Johan) Månsson 1736-1796 frånByestad. Makarna bodde i 
     Kännestubba Östregård, Nye församling. Efter makens död är familjen struken och hittas inte
     därefter.Familj nr 58
Mormors farmors farfar    Per Persson Kullberg     1717         - 1789 01 07
gift med
Mormors farmors farmor  Maria Hermansdotter     1728 10 08 -
Barn:                              1. Anders                        1746 09 06 - 1811 10 04
                                      2. Per                             1748 02 24 - 1748
                                      3. Lars                            1750 08 08 -
                                      4. Annika                        1753 03 15 - 1753
                                      5. Eva                             1754 07 03 -
                                      6. Maria                          1758 03 13 - 1758 04 09
                                      7. Pehr                           1759 08 30 -
                                      8. Maria                          1762 04 10 -
                                      9. Jonas                         1765 08 17 -

Varifrån Per Persson kom vet jag inte, men familjen bodde i Yggesryd, Åseda socken, som var hustruns föräldrahem. Pers mor Karin född 1669 och död omkring 1752. bodde också som änka i Yggesryd. Marias föräldrar var Herman Thorsson 1703-1773 och Ingrid Larsdotter född 1697. 

Mellan åren 1763 och 1768 saknas husförhörsbok, men 1769 återfinns Per Kullberg i Bo. Hustrun var då död och Kullberg hade gift om sig med den tjugo år yngre Annika Nilsdotter. Varken dödbok eller vigselbok finns före 1784. 
Om barnen:
1.  Anders, se familj nr 29!
Om de övriga barnen har jag inte hittat några uppgifter.    


FAMILJ NR 59
Mormors farmors morfar  Per  Larsson                    1715          - 1787 04 18
gift med
Mormors farmors mor      Kjerstin Svensdotter        1722          - 1779
Barn:                              1. Per                              1740 08 28 -
                                      2. Carl                             1744 12 02 -
                                      3. Sven                            1749 05 12 -
                                      4. Sara                             1756 09 20 - 1827 04 20     
                                      5. Lars                             1762 11 15 -
                                      6. Maria                           1767 03 06 -

Per Larsson var torpare i Hackhylte, Åseda socken.
Om barnen:
4. Sara, se familj nr 29!    
5. Lars flyttade 1784 till Karlskrona.
    Om de övriga barnen har inte hittats några uppgifter.    

  
FAMILJ NR 60
Mormors morfars farfar    Daniel Jonsson               omkr. 1690 - 1748 02 05
gift med    
Mormors morfars farmor  Kerstin Nilsdotter           1689    
Barn:                              1. Sara                            1714 05 18 -
                                      2. Margareta                    1719 09 28 -
                                      3. Ingrid                          1723 06 24 -
                                      4. Annika                         1728 01 22 -
                                      5. Nils                             1730 10 08 - 1766 06
        
Familjen bodde i Boo när äldsta dottern föddes. 1719 hade de flyttat till Göljhults Västregård, Åseda socken. Husförhörsbok och dödbok saknas 1748, men enligt Kyrkans räkenskaper gavs  den 5 februari 1748 testamente till kyrkan efter Daniel Jonssons död. 
Om barnen:
1.  Sara var gift med Per Johansson.
2.  Margareta gifte sig 1746 med Sven Israelsson från Kuttaboda.
3.  Ingrid, ingen uppgift hittad.
4.  Annika var gift med Sven Gummesson född 1721. Makarna bodde i Göljhult.
5.  Nils, se familj nr 30!

 

FAMILJ NR 61
Mormors morfars morfar      Sven Carlsson              1683           - 1761 03
gift 1742 01 10 i Åseda med
Mormors morfars mormor    Ingrid Persdotter          1719 01 25 - 1796 12 30 
Barn:                                 1. Kierstin                     1743 05 02 - 1824 04 31

Familjen bodde i Kjerskruv i Åseda. Ingrid var född i Mörtlek men kom från Massamåla när hon enligt Kyrkans räkenskaper den 10 januari 1742 gifte sig med den trettiosex år äldre änkemannen Sven Carlsson. Ingrids föräldrar var Per Eriksson och Sara Månsdotter.
Om barnen:
1.  Kierstin blev makarnas enda gemensamma barn. Se familj nr 30!FAMILJ NR 63
Mormors mormors morfar    Gisse Nilsson              1698 08 14 - 1755 05
gift med
Mormors mormors mormor  Karin Svensdotter       1700 11 24 - 1784 07 26
Barn:                                 1. Elisabeth                 1723 09 30 - 1803 04 19
                                         2. Sven                        1725 07 22 - 1773 
                                         3. Elin                         1727 12 11 - 1804
                                         4. Sara                        1729 12 20 - 
                                         5. Ingrid                      1731 10 13 - 1731 10
                                         6. Helena                    1733 05 03 - 
                                         7. Carl                        1737 09 10 - 
                                         8. Nils                         1739 12 08 - 1800 10 13
                                         9. Annica                    1742 03 23 - 1827 03 22
                                        10. Catharina               1746 02 04     
                                        11. Kirstin                    1748 04 28     

Gisse Nilsson var född i Norramåla, Älghults socken där hans föräldrar, Nils Gissesson född omkring 1655, död 1728 och Elisabet Persdotter brukade en gård. Själv blev Gisse bonde i Labbemåla, Åseda. Hustrun, Karin Svensdotter, var född i Sandsjöryds knektstuga. Fyra år efter Gisse Nilssons död gifte Karin Svensdotter om sig med änkemannen 

                                         Carl Persson                1713 01 21

Han hade tidigare brukat ett hemman under Varshults Södregård, men flyttade efter giftermålet till Labbemåla. Carl Persson hade fem barn, förutom minst två som dött  späda. De två yngsta, Ingeborg född 1746 och Per född 1750 flyttade med till Labbemåla.

Gården i Labbemåla kom efter Karin Svensdotter att ärvas av ytterligare fyra generationer, där det var kvinnor som förde arvet vidare. Först genom dottern Annica, se familj 31, därefter dotterdottern Christina, se familj 15 samt dotterdotterdottern Anna Stina och hennes dotter Fredrika, se familj 7!
Om barnen:
1.  Elisabeth gifte sig 1745 med Daniel Månsson från Ekholma Frälsegård.
2.  Sven gifte sig 1751 med Annika Jonsdotter. Makarna bodde i Gastgöljehult. Annika dog 1811 i 
     Nöbbele.
3.  Elin gifte sig 1749 med soldaten Per Jonsson Apelgren i Hoaskruv, Älghult.
4.  Sara gifte sig 1756 med änkemannen Carl Carlsson i Berg. 1765 var hon änka och gifte om sig
     med ryttaren Peter Sallin i Baggatorp.
5.  Ingrid. Testamente efter ett litet barn gavs vid hustruns kyrkogång den 14 november 1731.
7.  Carl gifte sig 1759 med Helena Jonsdotter född 1725, änka efter ryttaren Johan Dunberg. 
     Makarna var under det korta äktenskapet bosatta i Lindåkra. Dottern Catharina föddes den 1
     november 1760 och hennes mor dog i juli 1761. Carl flyttade till Fagerhult där han 1762 gifte
     sig med Kristina Jonsdotter och blev rusthållare i Björkshult.
8.  Nils gifte sig 1768 med Annika Nilsdotter och flyttade till hustruns hemby, Svenshult. Efter
     hennes död gifte han om sig med Sara Johansdotter och flyttade till Labbemåla. Nils uppgavs
     ha dött av fallandesot (epilepsi).
9   Annica, se familj nr 31!
10. Catharina gifte sig 1767 med Håkan Persson från Fröneskruvs Mellangård i Hälleberga.

Om barnen Helena och Kerstin hittas inga uppgifter utom att ”Gisse i Labbemåla” den 26 juli 1752 gav testamente till Kyrkan ”efter sin lilla dotter”. Troligen var det den yngsta, Kerstin, som då begravdes. Dödbok saknas före 1784. 

 

Generation 7

FAMILJ NR 64   (= Familj nr 92)
Farfars farfars farfars far      Bengt Månsson                       1650 c:a     - 1685
gift med
Farfars farfars farfars mor    Ragnil Nilsdotter                    1640 c:a    - 1693 11 19
Barn:                                  1. Måns                                   1675 c:a    - 1704 02 21
                                          2. Nils                                     1683          - 1749 04 16

Bengt Månsson var bonde i Västraby, Lenhovda socken. Ragnil var dotter till länsman i Ålatorp, Nils Gudmundsson.
Om barnen: 
1.     Måns, se familj nr 32!    
3.     Nils, se familj nr 46!

FAMILJ NR 72
Farfars morfars farfars far     Nils Toresson                                          - 1711 01
gift 1704 06 06 i Lenhovda med
Farfars morfars farfars rmor  Karin Jacobsdotter                1676           - 1760 05 14
Barn:                                   1. Tore                                   1707 03 10  - 1766 c:a                         

Familjen bodde i Kylleskruv i Lenhovda socken. "Nils i Kylleskruf" begravdes den 5 februari 1711. Dödsdatum, ålder och dödsorsak är inte noterade. Karin Jacobsdotter bodde vid sin död i Bostorps Norregård. 
1. Tore, se familj nr 36!                                                                                                                                                              

FAMILJ NR 73
Farfars morfars farmors far     Sune Månsson                       1644          - 1722 01 21
gift 1704 06 06 i Nottebäck med
Farfars morfars farmors mor   Karin Danielsdotter               1671          - 1737 12 27
Barn:                                    1. Daniel                                 1705 02 02 - 1773
                                            2. Zachris                               1706 08 06 - 1739 02 01
                                            3. Ingrid                                 1710 01 22 - 1768-1778
                                            4. Carl                                    1714 05 24 - 
                                            5. Elisabet                              1716 c:a

Familjen bodde i Brorsmåla,  Nottebäcks socken. Sune Månsson hade tidigare varit gift med Ingrid Månsdotter 1640 - 1703 och hade med henne två söner, Sven född 1685 och Håkan född 1688.  
Om barnen:
1.  Daniel gifte sig med Ingrid Persdotter och övertog gården i Brorsmåla.
2.  Zachris var ogift och bodde i Brorsmåla, när han avled bara 32 år gammal. 
3.  Ingrid, se familj nr 36! 


FAMILJ NR 80
Farmors farfars farfars far      Petrus Eliae Gavelius Cederskiöld                                                                                                                                            1625 09 03 - 1697 06 29
gift 1670 med      
Farmors farfars farfars mor    Elisabeth Nilsdotter                               - 1685
Barn:                                    1. Nathanael Elias                  1671 06 24 - 1745 07 13
                                            2. Maria Catharina                  1673 11 30 - 1737 01 04

Petrus Gavelius var född i Gävle. Föräldrar var borgmästaren i Gävle Elias Pedersson Gavelius 1600-1668 och Catharina Nilsdotter 1604-1674. Hans farföräldrar var Peder Hansson 1570-1612 och Ingrid Persdotter 1574-1642. Morföräldrar var rådmannen i Gävle Nils Olsson och Elin Nilsdotter. Petrus tre år yngre bror Nils Eliaesson Gavelius blev rådman i Wasa. Petrus Gavelius blev professor och assessor vid Göta Hovrätt. Han adlades och fick då namnet Cederskiöld med numret 1117. 

Hustrun Elisabeth Nilsdotter hade varit gift två gånger tidigare. En av hennes män var Johan Forsman Örnecrants på Lidboholm. Genom giftet med honom blev hon och hennes nye make Petrus Cederskiöld samt deras ättlingar ägare till Lidboholm.
Efter Elisabeths död 1685 gifte Petrus Cederskiöld om sig med Christina Jernskiöld.               
Om barnen:
1.  Nathanael Elias se familj nr 40!  
2.  Maria Catharina var gift med no 1900 Gerhard Ernst Ehrenschants. Maria avled i Pilås, Sjösås
     socken.                                                                                                                                                                                                                             

FAMILJ NR 81
Farmors farfars farmors far       Staffan Fredric Klingspor     1649            - 1695 11 01             
gift 1679 med                                                                                                                 
Farmors farfars farmors mor     Christina Graan                                        - 1703                    
Barn:                                       1. Anna Christina                 1685             - 1741 04 03           
                                               2. Magdalena Hedvig             1691             - 1731                      
                                               3. Sofia Elisabeth                                      - 1725 11 18

Staffan Klingspor var född i Stockholm. Hans titel var hovjunkare och assessor. Han var son till generalmajoren Staffan Klingspor 1611 - 1676 och Sofia Anna von Chemnitz. Hustruns föräldrar var Johan Gertsson Graan och  Elisabeth Jonasdotter Bure.                                                  
Om barnen:                                                                                                                       
1.  Anna Christina, se familj nr 40!

FAMILJ NR 82
Farmors farfars morfars far      Håkan Månsson Ståhle         1627 01 15 - 1689 08 24
gift 1654 med
Farmors farfars morfars mor    Sara Johansdotter                1632 11 16 - 1675 04 04
Barn:                                      1. Elisabeth                                            - 1688 04 07
                                              2. Håkan                               1659 11 18 - 1733 01 07
                                              3. Magnus                              1662 03 06 - 1726 08 22
                                              4. Daniel                               
                                              5. Anna                                                   - 1726

Håkan Ståhle var son till handlanden och klensmeden i Jönköping Måns Håkansson Ståhle död 1670 och Elin Jonsdotter. Själv drev han handelsrörelse i Jönköping från 1653. Han var rådman i Jönköping 1673 - 1681. Han skrevs också som kyrkoföreståndare 1674 och var inspektör för bygget av Kristine kyrka och stor donator till denna. Efter hustrun Saras död 1675 gifte Håkan Ståhle om sig med Karin Nilsdotter 1630-1688. År 1679 skänkte han en klocka om 4 skeppund till kyrkan. (1 skeppund = 136 kg). I vapenhuset hänger ett av Ståhle riksvapen. Han beviljades rätt att låta göra sig en grav ”utanför det fönster han till kyrkan förärat”.  Enligt detta medgivande lät han åt sig på kyrkogården uppföra en grav i huggen sten två alnar hög. Vid fjärde pelaren på höger sida hängde en målad tavla "Guds namn till ära och denna kyrka till prydnad hafver rådmannen och handelsmannen Håkan Månsson Ståhle sig, sina båda hustrurna Sara Johansdotter och Karin Nilsdotter, barn och efterkommande till åminnelse detta epitafium upprättat år 1685”.      Varken grav  eller  tavla  finns  kvar  efter  1790  års brand. 

Prosten Erland Dryselius´ likpredikan vid Håkan Ståhles begravning uppges vara den första bok som trycktes i Jönköping. 
Om barnen:
1.   Elisabeth dog i barnsäng.
2.   Håkan, se familj nr 41!

     Om övriga barn har jag inte hittat några uppgifter.                                                                                                                                                                                                                          

FAMILJ NR 83    
Farmors farfars mormors far   Kaspar Poppelman                  1633          - 1692
gift med
Farmors farfars mormors mor  Margareta Pedersdotter Wetterhamn                                                                                                                                                                           1654           -1690 08 29
Barn:                                     1. Johan Samuel                     1679 c:a
                                             2. Maria Catharina                  1682 
                                             3. Henrik                                1686          - 17
                                             4. Catharina                           1688          - 1747
                                             5. Emerentia                          1690          - 1731

Köpmannen Kaspar Poppelmans föräldrar var bryggarmästaren Johan Casparsson ca 1605 - 1658 och Katarina Krakau död 1672. Johan Casparsson var född i Tyskland. Han hade olika befattningar bland annat som tolagsskrivare i Göteborg. (Tolag var en slags tullavgift). Margareta Wetterhamn var född i Jönköping och dotter till Peder Håkansson. Hon hade tidigare varit gift med Samuel Isaksson död 1676 och hade med honom döttrarna Brita Katarina och Margareta.
Om barnen:
4.  Catharina, se familj nr 41!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

FAMILJ NR 92 (= Familj nr 64)
Farmors mormors farfars far    Bengt Månsson                     1650 c:a     - 1685
gift 1681 i Älghult med    
Farmors mormors farfars mor  Ragnil Nilsdotter                  1640 c:a     - 1693 11 14
Barn:                                     1. Måns                                 1675 c:a     - 1704 02 21
                                             2. Nils                                   1683 11 11 - 1749 04 16

Om barnen: 
1.     Måns, se familj nr 32!    
3.     Nils, se familj nr 46!

FAMILJ NR 93
Farmors mormors farmors far   Amund Hemmingsson          1644 c:a     - 1730 03 22  
gift med    
Farmors mormors farmors mor Kristin Christmansdotter     1639 c:a     - 1721 03 12
Barn:                                      1. Karin                               1682 09 03  - 1762 02 17

Amund var bonde i Gödeshult men född i Skinnaremåla (Lundby), Älghults socken. Föräldrarna hette Hemming Amundsson och Botil Ericsdotter. Farföräldrar var Amund Månsson död 1637 och Ingrid Hemmingsdotter död 1651 i Skinnaremåla. Amunds morföräldrar var Eric Jonsson, nämndeman och bonde i Gödeshult, död 1663 och Karin Nilsdotter. Amund Hemmingsson avled hos dottern i Västraby och uppgavs i dödboken vara 86 år gammal. Kirstin Christmansdotter var troligen född i Fagraskog och dotter till Christman Persson 1614-1694. Dennes hustru, Maria Carlsdotter 1614-1698, var troligen Kirstins styvmor. Kirstins farföräldrar var Per Gummesson och Kirstin Christmansdotter.                                                                                                            
1.  Karin se familj nr 46!


FAMILJ NR 105
Morfars morfars farmors far     Olof Sonesson                      1644          - 1701 12 28-
gift 1672 06 16 i Älghult med                                                                                                          Morfars morfars farmors mor   Elin Svensdotter                  1646          - 1711 01
Barn:                                      1. Sven                      
                                              2. okänt namn               
                                              3. Per                          
                                              4. Josef                                1679 05 04 -
                                              5. Ingrid                               1681 01 09 - 1771 04 07
                                              6. Olof                                 1685 11 22 -
                                              7. Nils                                  1687 12 04 -
                                              8. Sune                                1690 02 16 -

Olof Sonesson bodde i föräldrahemmet i Vrånghult 1676, då det påbjöds att bönder skulle - till härens förstärkning - inställa sig under fanorna och delta i ”bondemarschen” till Skåne. Detta hörsammades inte av alla och Olof Sonesson var en av dem som uteblev. I Uppvidinge häradsrätts dombok noteras vid vintertinget 21.1.1678 ”följande skola med nådh anses vid böternas indrifwande för uteblifwande wid 1677 hårs bondemarsch mot fienden i Skåne: (bl.a.) Oluf Sunesson i Wrånghult blef utkommenderadt och gick till bakars i Bergqwara, war medh wid den häftige skogselden och måste nu sielf rusta för en Chronogårdh och kostat mycket till förenne på Chronones tienst - hemstelles att hans nåde Landzhöfdingen behagade honom till halfwa böter mer eller mindre förskona”.

Enligt Kyrkans räkenskaper gav Olof Sonesson i Vrånghult vid vigseln med Elin Svensdotter som gåva till Kyrkan 2 daler 8 skilling ”på sin hedersdag”. Familjen bodde från 1678 i Fröseke Bölnagård.

Vid hösttinget samma år dömdes Olof Sonesson att betala 8 öre smt ”till Germunds son i Wrånghult” för resterande rotepenningar”.

Vid hösttinget 1688 anklagade han ryttarkorpralens änka Ingeborg i Övratorp för att hennes avlidne man uppburit ”ryttaretygs- och gewärspenningar till 3 dlr smt och 4 dlr koppmt men han ingen tygh bekommit”. Änkan å sin sida menade att ”denne Oluff till förenne warit trellsk att uthläggia deth honom warit krefdt, förme-nandes altså att deth obetalt ähr”.

Vid vintertinget 1689 noteras att ”Oluff Sånesson i Böllnagård Fröss Eke beswärar sigh högeligen deth Corporalen Swän Mårthensson nåhot för Juhl medh 4 st Solldater tagitt ifrån honom dess lagh stadda drängh Jahan Swänsson”. Denne hade av infanterikorpralen förts till kapten Erik Silfwersparre som gett honom 2 dubbla dukater i värvningspenningar och direkt därpå skickat honom till Malmö. Den 29.10.1695 var ”Oluf i Bölnagårdh” instämd till tinget ”för Knechtetorps felachtighet” men ej infunnit sig - böter för tredskan 6 dlr. Hans son Sven Olofsson förde faderns talan i Uppvidinge häradsrätts sommarting 13.5.1701 och begärde uppskov till nästa ting angående en åttondel av Vrånghult, som han ”praetenderar ifrån sin br Sonesson i Wrånghult”. Olof hade under vägen till tinget insjuknat - ”men som dheras fader lemnat Oluf Cronogårdz bruket Böllnagård synes intet obilligt att han antingen tager lössen för sin 1/8-ting i Wrånghult eller lösser uth Nils och upplåter Böllnagård igen, som Nils erbiuder att wara nögd med. Hwarom dher dhe eij sämias, Rätten dem emellan nästa Ting döma will”. Saken kom aldrig upp i rätten igen, varför de tydligen kom överens.

I dödboken finns följande notering angående Olof Sonesson: ”Oluf Sunesson i Bölnagård född af ährlige och gudfruchtige Föräldrar uthj Wrånghult 1644, warit hemma hoss Föräldrarne till dhess han war 28 hår då han kom i ächtenskap med ährlig Piga Elin Swensdotter i Giöshult Backegård, lefwat tilsammans uthj 20 åhr (fel, ska vara 30 år!), aflat 8 barn som än lefwa, warit siuk af lungesoot uthj 10 åhr, altid warit tohlig. Nogre dager för sin dödh begick han H.H.Nattward, afled i Herranom den 28 decembris 1701, lefwat uthj 58 åhr ährligen och wäl.”

Hustrun bör vara den ”hustru Elin i Bölnagården, 65 åhr” som dog och begrovs någon gång mellan januari och april 1711 enligt Älghults dödbok. Uppgift om datum finns ej.            
Om barnen:
1.  Sven nämns i domstolsprotokoll, se ovan!
3.  Per gifte sig 1701 10 08 med kristin Jonsdotter från Smedstorp.
5.  Ingrid, se familj nr 52!
     Om övriga barn saknas uppgifter.

Olof Sonessons föräldrar var ryttaren Sone Persson 1599-1688 och Brita Nilsdotter. Från senare delen av 1620-talet var Sone Persson ryttare och rusthållare i Fröseke Bölnagård. Därifrån flyttade familjen omkring 1650 till Vrånghult. År 1655 var Sone Persson en av Älghults kyrkas sexmän. Vid sin död fick han följande nekrolog inskriven i socknens dödbok:  ”begravd 1688-28 octobris Suhne Persson i Wrånghult föd i Thomishult, Kråckzmåla Sockn 1599, pijs parentiby. Tiänte i Elghultz prästegård för Lars i 3 åhr, rustade och red Ryttare för Bölnagårdh, fölgde åt Tyskland med K. Gustaf Adolph, och 1641 drog med åt Dannemark och när freden slutes tog lof. Bodde i Wrånghult. Echtenskap med Brita Nilsdotter i 54 åhr, aflat 6 söner. Siuklig i någre åhr, canam cite bravit 14 oct, natten efter afsomnade, lefwat 89 åhr.”  Sone Persson hade två barn i ett tidigare äktenskap.

Hustrun Brita Nilsdotter har fått följande nekrolog i Älghults dödbok:  ”begravd 1690-10 Aug Brita Nilssdotter i Wrånghult, födh 1604 i Hårstorp, Hofmantorpz Sockn, pijs parentiby qbus mortui. Kom i tienst hoos Krigzpräst hr Nielss, bodde i Gullaskru, Sedan hoos Hr Larsses änka i Elghult. Omsider tiente hoos Sune Persson i Wrånghult då änkling, och 1635 med honom i Echtenskap i 56 åhr, aflat 6 barn. Sedan 1688 änka. I ålderdom siuklig. Låtit sigh betiena med gudz ord och Sacrament. Den 5 Aug myckit siuk, dhen 6 dito dagen efter half middag dödh. Lefwat 88 åhr.” 

Sone Perssons far och Olof Sonessons farfar var bonden Per Sonesson. Denne bodde omkring 1599 i Tomeshult, Kråksmåla socken, men var från 1613 bonde i Vrånghult. 1616 var Per Sonesson medlem i kyrkonämnden i Älghult och 1618 - 1632 var han regelbundet nämndeman i Uppvidinge häradsrätt.

Elin Svensdotters föräldrar, Sven Börjesson död 1662 och Ingrid Jonsdotter 1613-1696, bodde i början av sitt äktenskap först ett år i Hältekärr, sedan ett år i Göljhult innan de 1630 köpte 1/3 av den ena av de två Backegårdarna i Gödeshult. Säljare var arvingar efter en Olof Siggesson. I köpeskillingen ingick bl.a. tre oxar, en ko och en silverkedja. 1/6 av gården köpte de 1635 av Per Gummesson och betalade för den 12 daler gott mynt, en oxe och en kalvkviga. 1635 beviljades Sven Börjesson fasta på 1/2 hemman Gödeshult.

Hustrun Ingrid Jonsdotter förklarade vid en ägotvist 1674 att hennes far Jon Svensson mer än 40 år tidigare hade slutit ett avtal med Bengt Erikssons i Gödeshult far om ett omtvistat ängskärr. Hon och hennes bror, Sven Jonsson i Gödeshults Backegård krävdes 1667 på knektutlagor vilka hade varit på tal på kyrkbacken vid Sven Börjessons begravning 1662, men genom kaplanen Jon Westhius´ medverkan ogillades kravet. Gödeshults Backegård var 1667 pantsatt till ovan nämnde Per Gummesson, vars son Gumme Persson 1651 hade gift sig med Ingrids brorsdotter Marit Svensdotter och blev ägare till gården 1672. Marit var då för länge sedan död och Gumme omgift.

                                      

FAMILJ NR 107
Morfars morfars mormors far   Jon Jonsson                         1650 c:a     - 1725 11 21
gift 1684 10 05 i Älghult med
Morfars morfars mormors mor  Susanna Svensdotter           1653 c:a     - 1713 12 20
Barn:                                      1. Maria                                1685 11 29 -
                                              2. Sara                                 1688 02 05 - 1771 03 24
                                              3. Johan                               1690 08 31 - 1690 12 21
                                              4. Nils                                   
                                              5. Kerstin                         
                                              6. Jon                                  1696 11 15

Jon Jonsson blev bonde på hustrun Susannas föräldragård Hageskruvs Backegård. Hans föräldrar och födelseplats känner jag inte till. Jon Jonsson (Kan här nedan även vara förväxlad med sonen Jon Jonsson) var 1717 instämd till Uppvidinge häradsrätts sommarting och ”plichtar för 3:ne Oförnekelige Slagh och 3 blånader Emoth Gåssen Swen Börgesson ibm samt i Expenser till Gåssen och thess Moder Ingridh Carlsdotter ehrlägger 2 dlr smt”. (Gossen som blivit slagen var troligen den Sven Börjesson som föddes i Hageskruv den 16 november 1702 och vars far var kusin till Susanna Svensdotter.)

I 1717 års mantalslängd för ”Helghult, 3/4 hemman Hageskrufs Backegård” betecknas Jon och hustrun som utfattiga. Enligt ett gåvobrev daterat 11.7.1725 skänkte han och hans hustru Hageskruvs Backegård till dottern Sara och hennes man Johan Johansson ”med förord att föräldrarna skola åtnjuta undantag”. Överlåtelsen är införd i Uppvidinge häradsrätts dombok för sommartinget 10.6.1726 och godkänd av Saras syskon Jon Jonsson, Nils Klinga och Kerstin Jonsdotter. De nya ägarna behövde inte länge sörja för fadern, eftersom han dog redan 4 månader efter att gåvobrevet skrevs. Enligt dödboken begravdes ”Sanna Swensdotter ifrån Hageskr. 60 åhr” den 20 december 1713. Detta är något förbryllande eftersom mantalslängden från 1717 och gåvobrevet från 1725 omtalar henne som om hon då levde. Någon dödsnotis för Susanna Svensdotter i Hageskruv finns dock inte efter 1713.

Om barnen:
1.  Maria död före 1725.
2.  Sara, se familj nr 53!
4.  Nils tjänade som soldat Klinga. Han hittas ej i dopboken.
5.  Kerstin, nämnd i handling till Häradsrätten ovan. Hittas ej i dopboken.
6.  Jon, se ovan!

Hustrun Susannas föräldrar var Sven Börjesson född omkring 1620 död 1669 och Ingrid Jonsdotter 1617-1691. Svens föräldrar, Börje Germundsson och Elin Jonsdotter, båda döda 1662,  hade tidigare ägt Hageskruvs Backegård.

Sven Börjesson hade åtta barn av vilka fem har påträffats. Sonen Börje Svensson pantsatte 1676 en gård i Hageskruv till kyrkoherden i Älghult Nicolaus Domnaerus men synes ha återlöst panten, eftersom han med hustru och sonen Per bodde där 1693. När Börje Svensson dog 1722 uppges han vara 84 år gammal. Vid Ingrid Jonsdotters begravning 1691 noteras i Älghults dödbok: ”Ingre Jonsdoter i Hagaskr. S.g. föd 1617 ibid, pijs parentiby renata. Educata in domo parentu. Echtenskap mz dräng Sven börjess. i Hagaskru bakegård, aflat 8 barn. Han död 1669. Hon änka i 22 åhr hoos sin måg börje Swen - i ungdom helsosam, nu i ålderdom swag, orke lös, på et åhr wed sängen. Canam celibravit, pie abiv. ultima Aug, lefw. 74 åhr.”

Ingrid Jonsdotters far, tillika Susanna Svensdotters morfar, var Jon Persson Katt född omkring 1570-80. Han var ägare Hageskruvs Södregård, ibland kallad Kattegården. Jon Persson Katt nämns 1609 efter det att han utöver sin arvslott förvärvat andelar i gården av sina syskon Carl Persson Katt i Uranäs och Karin Persdotter och sin kusin Cecilia Svensdotter. Även hövitsmannen Sven Katt bör ha varit Jons bror.

År 1620 var Jon Persson Katt åtalad för att i ofredstiden 1611 ha skjutit ett rådjur. (Redan Gustaf Vasa hade i brev 13.4.1537 utfärdat förbud mot nedhuggning av ek och bok samt jakt på vissa djur ”och anamme vi härmed all ekskog, bokskog, desslikes hjort, hind och rådjur uti vårt synnerliga hägn och frid”. Denna stadga ägde kraft i mer än 150 år.) Jon Persson Katt levde ännu 1621. Hans hustrus namn är okänt.

Tidigare ägare till Kattegården var Jon Perssons far Per Jonsson Katt , född före eller omkring 1550. Han är 1587 upptagen i skattelängden. År 1601 kallas han hövitsman. Han var troligen död före denna tid.

 

FAMILJ NR 108
Morfars mormors farfars far     Sven Svensson
gift med
Morfars mormors farfars rmor  Kerstin Hemmingsdotter      1652 c:a  - 1750 07  
Barn:                                      1. Anders                             1683 c.a  -1767 11

Till Uppvidinge häradsrätts höstting 1699 hade ”Swen Swensson i Brendtåsa” tillsammans med Lars Persson i Raneskruv instämt Per Swensson i Raneskruv i en tvist om Raneskruvs skatterusthållshemman och det hänvisas där till en dom dem emellan redan 29.10.1695. I mantalslängderna för Åseda finns bl.a. 1707  ”Swen och hustru” på 1/3 Brantåsa (= Östergården) men inte 1717 då gården bebos av ”Anders och hustru”. Vid den tiden var fader Swen troligen avliden och hans hustru Kerstin Hemmingsdotter möjligen redan omgift och bosatt i Källeflaga. Ingen anteckning finns om Swens död eller begravning.

Kerstin finns enligt husförhörslängd 1749-1753 på Brantåsa hos sonen Anders. Sägs vara ”Modren Kirstin Hemingsdotter, döf och eländig, obiit (=dog) 1750 in Julio” och skulle alltså ha blivit 98 år gammal.

Vid hennes begravning 22.7.1750 skänktes till Åseda kyrkokassa 24 öre smt ”i Testamente effter gamla änkian Kirstin Hemmingsdotter från Kielleflaga (!) och för båraklädet”.

Om barnen:
1.   Anders, se familj nr 54!
      Troligen föddes flera barn, men om dem finns inga uppgifter.

 

FAMILJ NR 109
Morfars mormors farmors far   Nils Mattsson  
gift 1692 10 29 med 
Morfars mormors farmors mor  Kerstin Jacobsdotter                             - 1748 11  
Barn:                                      1. Maria                                1698 06 24 - 1772 05 
                                              2. Mats                                  
                                              3. Johan          

Familjen bodde i Baggatorp Åseda församling. I Åseda Kyrkoräken-skaper 15.7.1680 nämns av okänd anledning ”drängen Mattz son Niels i Baggatorp” som givare av 10 2/3 öre smt. Nils Matsson beviljades 28.1.1701 fasta på 1/4 av Baggatorp skatterusthåll som han dels ärvt och dels köpt av sina syskon enl. köpebrev av den 14.9.1696 för 25 dlr smt. En annan 1/4 av samma gård lagfästes samtidigt av en Daniel Nilsson, möjligen svåger till Nils Matsson, som dels ärvt och dels köpt den av sina svågrar. Köpebrevet hade samma datering och samma summa som det första.

Om barnen:
1.   Maria, se familj nr 54!
      Om övriga barn har jag inte hittat några uppgifter.  

Vid tinget 12.6.1699 hade noterats ”Angående Knut Matzsons i Baggatorp talan till Daniel Nilsson ibidem om 1/4-ding att behålla af sin arfsjord utj Baggatorp Skatteg. efter det accord som Erfwingarne emillan skedt är, att den som fick lösa 1/4-ding efter moderen skulle sedan upplåta lösen till dhe andre uthi den andre deelen efter fadren, nu som gifwen är hans och barnen 4 st kunna dhe således fult bruk deraf efter Kongl M:ts förordning dat d 10 Junij 1684 bekomma, dy Knut 1/4-ding lijka emot sine andre syskon tillerkännes och niuta bör”.

Nils Mattssons far, Mats Jonsson, återfinns på flera ställen i häradsprotokoll, mantalslängder och kyrkoräkenskaper:

Mats Jonsson klandrades vid Uppvidinge häradsting 1662 av sin hustrus bröder Måns och Peder i Baggatorp för att i tre års tid tillsammans med hustrun ha brukat deras arvsdelar i halvgården. Dessutom hade hustrun i sju år brukat dessa tillsammans med sin förra man. Och eftersom Matts - vilket allmogen ock betygade - var mycket tröttsam och förtretlig emot sin gamle svärfar och gården var alltför trång för så många åboar, ålades Mats att avflytta och till nästkommande år förse sig med annan hemvist. Svärfadern hade enligt Mats gett honom sitt tillstånd att bruka jorden, men svågrarna menade att deras far inte haft myndighet att göra så eftersom det rörde sig om deras mödernearv. Rätten ansåg att något av syskonen borde försöka lösa ut de övriga ur gården. Hur det hela avlöpte går inte att utläsa ur Uppvidinge häradsrätts dombok, men Mats och hans hustru tycks vara de som bodde kvar.

Enligt 1670 års mantalslängd för kavallerirusthållshemmanet Baggatorp är ”Matts med hustru - husfattiga”, vilket betyder att de inte haft egna hus att bo i. 1685 beviljade häradsrätten ”Matts Joensson och dess hustru fasta på Baggatorp som han af sine swågrar  och åtskilliga interessenter kiöpt för 40 Rsd som qwittensen uthwisar noch erft med sin hustru 2/10-delar, Nembdeman Joen i Baaboda och Daniel i Horsshagen betyga wara utan klander som och A:o 1676 hennes 1/2-del 3:die gången upbuden och 1/2 A:o 1679 och således förlängts lagstånden.”

Åseda kyrkoräkenskaper finns Mats i Baggatorp nämnd då han vid några tillfällen skänkt penninggåvor till kyrkan.

Första hustruns namn liksom hennes dödsdatum är okänt, men 1697, då Mats bör ha varit i 70-årsåldern, gifte han om sig med en Karin och gav 16 öre smt till kyrkan och utfäste i morgongåva 10 lod silver och en dukat.

I Uppvidinge häradsrätts dombok 1698 sägs att ”Matthes i Baggatorp och dess hustru förbjudas att tillvita sin styvson Per Eriksson i Kulla något oärligt”. Mats hade tilltalat styvsonen om lega för Kulla 1/2 skattejord som denne åbodde enligt kontrakt.

Vid Mats begravning 30.4.1699 testamenterades 24 öre smt till kyrkan och betalades 4 öre i hyra för båraklädet.

 

FAMILJ NR 110
Morfars mormors morfars far   Lars Carlsson                        1670 c:a     - 1750 03 
gift 1695 05 05 med 
Morfars mormors morfars mor  Sara Bengtsdotter                1670 c:a     - 1740 06 
Barn:                                      1. Bengt                               1696 01 14 -
                                              2. Johan                              1699 12 06 -                                 
                                              3. Karl         

Lars Karlsson förmodas vara född i Kuttabo eftersom faddrarna vid hans dop i huvudsak var därifrån. När första sonen föddes bodde makarna i Brantåsa men flyttade omkring 1699 till Skeda. Lars Karlsson i Skeda skänkte pengar till kyrkan ett flertal gånger bl.a. i testamente efter ett barn 7.3.1709, på hustruns kyrkogångsdagar 1712 och 1715 samt flera gånger på nyårsdagar och juldagar under åren 1708 - 1739. Vid det senare tillfället kallas han ”beskedelige dannemannen Lars Carlsson i Skeda”. Vid hustruns begravning 8.6.1740 testamenterade han till kyrkan 20 öre och betalade 16 öre för lån av båraklädet. När den 70-årige änkemannen gifte om sig med pigan Johanna Swensdotter skänkte han 1 dlr smt till kyrkan och utfäster som morgongåva 20 lod silver. Sedan fortsatte han att skänka pengar till kyrkan på juldagen mest varje år ”efter gammal berömmelig plägsed” och dessemellan på sin nya hustrus kyrkogångsdagar. Lars Carlsson dog 1750 och begrovs den 1 april då det betalades ”i testamente efter sal. dannemannen Lars Carlsson i Skeda och för båraklädet 1 dlr 12 öre smt”.

Till häradsrättens vinterting 16.1.1733 var Lars Carlsson instämd för att svara för och plikta för sin omyndige son Karl Larsson:  ”enligt Kongl Maijt:ss nådiga Resolution och förklaring af d 15 martii 1732, 40 skilling för det han till yppighet och öfwerflöd burit en påfoglafiär uthi sin hatt och den samma wid Knappen såsom en Cocard högt uppsatt - hwaraf Åsheda sokens fattige tillkommer halfdelen, resten hemfaller angifwaren Länsman Gräfling”. 

Vid samma tillfälle var även Lars Carlssons hustru, Sara Bengtsdotter, illa ute men 

”befrias ifrån plicht för en Spitz bärande som den intet mycket öfwergår en fingers bredd och hennes man dess utan nu wid Rätten plichtat, dock förbiudes att hädanefter samma Spitz wisa, bruka och bära”.

(Nej så var det. Det gick inte an att vanligt enkelt folk spökade ut sig och låtsades vara herrskap.)

Om barnen:
2.   Johan, se familj nr 55!
      Flera barn bör ha fötts under äktenskapet. Om dem finns inga uppgifter förutom vad som
      nämns om Karl ovan.

FAMILJ NR 111
Morfars mormors mormors far   Per Persson Oppman                             - 1716 03
gift 1704 05 22 med
Morfars mormors mormors mor  Ingrid Jonsdotter                1679          - 1772
Barn:                                       1. Annika                             1705 05 01 -1783 05 25
                                           
Annika, se familj nr 55!

Per Persson har varit svår att identifiera, men kan vara den man som var kallad inför Uppvidinge häradsrätt 22.5.1688. ”Pehr i Nybygget anklagas hafva upkastat uthj Kiörkian för 6 á 7 wekor sedan, beklagar det af swaghet sjiedt, kan dock eij neeka sigh hafwa supet något brennewijn för än han gick i Kiörckian, dömbdes altså efter Sabbatsordningen de A:o 1665 att derföre 40 sk plichta”.

När ”Peer Peersson i Kållehylte” 1704 gifte sig med ”Ingerd Jonsdoter i Kuttabo” skänktes 24 öre smt till Åseda kyrka och brudgummen utfäste 30 lod silver i morgongåva till bruden.

Den 11.6.1705 skänkte ”ryttaren Pär P. i Nybygget på sin hustrus kyrkogångsdag” 10 öre smt till kyrkan.

Troligen är Per Persson den ”3-dings ryttaren Pehr Oppman för Öfratorp” som 1710 tillsammans med övriga ryttare i socknen skänkte 10 öre till Åseda kyrka.

Den 18.3.1716 gavs det ”testamente för Per Oppman i Kållehöllte 20 öre och för båraklädet 4 öre” . 

Ingrid Jonsdotter gifte om sig 1717 med Olof Nilsson född 1686. Därvid skänkte ”Oluf Nilsson i Kållehylte på sin hedersdag med Ingierd Jonsdotter” 20 öre smt till Åseda kyrka och han utfäste 20 lod silver i morgongåva. Makarna bodde resten av sitt liv i Kållehylte.  

Per Olofsson i Kållehylte, Åseda socken, förmodas vara far till Per Persson. ”Per Ollsson i Kållehylte” betalade 1696 till Börje Håkansson 30 dlr smt för munderingen till rusthållet.

Den 12.10.1696 uppbjöd han vid tinget 1/4 hemman Kållehylte, som han inlöst av Börje Håkansson, men del av köpeskillingen skulle betalas till hustru Anna Eriksdotter i Brinkelid, Åseda socken. Den 9.2.1697 återtog Per Olsson de pengar han insatt i gården och lät Börje Håkansson åter tillträda den.

Per Olofsson i Kållehylte skänkte 1710 och 1715 i nyårsgåva 10 öre smt till Åseda kyrka. Den 13.2.1715 gavs ”testamente efter rusthållaren Per Olufssons hustru Sara i Kållehylte”.

Den 30.11.1715 gifte han om sig med Elisabeth Nilsdotter och gav ”24 öre på sin hedersdag och i morgongåva 40 lod silver”.

Han begrovs 9.9.1739 då det gavs testamente till kyrkan efter ”rusthållaren Per Olsson i Kållehylte”, hans ålder uppges ej.

Per Olofssons far anges 1712 vara ”Oluf i Mörtelek”. Han kan vara den Olof Swensson som vid tinget 1686 uppbjöd sitt köp av 1/8 hemman Mörtelek som han då köpt av en Niels Joensson.

Än en gång vill jag påpeka att vad som här återgetts ur gamla Domstolsprotokoll och ur Kyrkans räkenskaper till största delen är avskrifter av Liss-Erik Björkmans redovisning i Älghults Krönikorna 1960-63.

 

Namnregister till Pappas anor

Efternamn               Förnamn               Födelse- och dödsdatum       Fam.nr         Födelseförs.

Abrahamsdotter       Kristina                1813 04 22 - 1840 01 11         6                 Älghult
Abrahamsson           Abraham               1808 10 16 - 1887 12 11         6                 Älghult
Abrahamsson           Erland                   1821 02 21 - 1900 06 15        6                 Älghult
Abrahamsson           Johan Peter              1818 01 03 - 1856 07 08        6                 Älghult
Abrahamsson           Karl August               1829 07 10 - 1869 02 24        3, 6             Älghult
Amundsdotter          Karin                        1682 09 03 - 1762 02 17      46, 93           Älghult
Andersdotter           Anna Stina                1779 11 08 - 1809 06 08       12                 Lenhovda
Andersdotter           Annika                      1770 09 24 - 1835 12 08       12                 Dädesjö
Andersdotter           Ingrid                       1743 03      - 1789 01 01       22                 Hälleberga
Andersdotter           Kristina                    1785 03 05 - 1862 10 13        12                 Lenhovda
Andersdotter           Ingeborg                   1741 11      - 1751 07 07       22                 Hälleberga
Andersdotter           Ingrid                       1743 03      - 1789 01 01       22                 Hälleberga
Andersdotter           Ingri                         1768 12 18 - 1769 10 27        12                 Dädesjö
Andersdotter           Kina                         1785 03 05 - 1862 10 13        12                 Lenhovda
Andersdotter           Maria                       1728 08 25 - 1762 07 16        34                 Lenhovda
Andersdotter           Maria                       1779 12 02 - 1855 07 25        14, 29            Åseda
Andersdotter            Sara                        1730 08 08- 1801 07 11         54                 Åseda
Andersdotter           Sigrid                       1761 01 01 - 1780 03 30        22                 Hälleberga
Andersdotter           Stina                        1791 06 03 -                         29                 Åseda
Andersson                Abraham                  1782 05 20 - 1856 10 10         6, 12            Lenhovda
Andersson                Håkan                      1722 03 04 - 1792 02 25       17, 34            Lenhovda
Andersson                Johan                      1736 02 16 -                         54                 Åseda
Andersson                Johan                      1789 03 29                           12                 Lenhovda
Andersson                Johannes                 1725 12 19 -                         34                 Lenhovda
Andersson                Jonas                      1749 06     - 1773 09 26         22                 Hälleberga
Andersson                Karl                         1754 03 19 - 1840 01 03        22                 Hälleberga
Andersson                Nils                         1746 12      - 1829 02 14        11, 22           Hälleberga
Andersson                Per                          1718 01 06 -                         54                 Åseda
Andersson                Per                          1740 11                                22                 Hälleberga
Andersson                Peter                       1787 06 21                           29                 Åseda
Andersson                Samuel                    1727 06 03 - 1807 01 12        27, 54            Åseda
Andersson                Sven                        1724 04 16 -                         54                 Åseda

Bengtsdotter            Sara                         1670 c:a    - 1740 06          110                  Åseda
Bengtsson                Måns                        1675 c:a    - 1704 02 21        32, 64            Lenhovda
Bengtsson                Nils                          1683          - 1749 04 16        46, 92           Lenhovda
Birgersdotter           Karin                        1722          - 1782 05 13        57                 Nye ?

Carlsson                   Lars                         1670 c:a    - 1750 03           110                 Åseda
Carlsson                   Sven                        1683          - 1761 03            61                  Åseda ?
Cederskiöld              Carl Nathanael         1715 02 15 - 1788 06 05       40                  Sjösås ?
Cederskiöld              Christina Catharina   1743 10 19 - 1806 01 29       20                 Rogberga
Cederskiöld              Johan Fredrik           1711 05 09 - 1795 01 28       20. 40
Cederskiöld              Maria Catharina       1673 11 30 - 1737 01 04        80                 ?
Cederskiöld              Maria Catharina       1703 09 30 - 1732                 40                 Sjösås ?
Cederskiöld              Nathanael Elias        1671 06 24 - 1745 07 13       40, 80            ?
Cederskiöld              Nathanael Elias        1707 07 12 - 1782 05 01       40                  Sjösås ?
Cederskiöld              Nathanael Haq.        1745 10 06 - 1809 12 08       10, 20            Rogberga
Cederskiöld              Pehr Staffan             1705 03 30- 1796 04 17        40                 Sjösås ?
Cederskiöld              Petrus Eliae             1625 09 03 - 1697 06 29        80                 Gävle
Cederskiöld              Staffan Casper         1748 07 16 - 1808 11 06        20                 Sjösås
Christmansdotter      Kirstin                     1639 c:a    - 1721 03 12        93                 Älghult

Danielsdotter           Anna Stina                1811 08 23 - 1912 09 25         7, 15           Åseda
Danielsdotter           Annika                     1728 01 22 -                         60                 Åseda    
Danielsdotter           Elisabet                    1758 09 07 -                        18                 Lenhovda
Danielsdotter           Helena                     1780 06 11 - 1854 04 16       18                 Åseda
Danielsdotter           Ingrid                       1723 05 24 .                        60                 Åseda
Danielsdotter           Karin                        1671          - 1737 12 27       73                 Nottebäck
Danielsdotter           Margareta                 1719 09 28 -                        60                Åseda
Danielsdotter           Sara                         1714 05 18 -                        60                 Åseda
Danielsson                Andreas                   1812 10 20 - 1875 02 25       14                 Åseda
Danielsson                Daniel                      1797 11 12 - 1884 01 30       15                 Åseda
Danielsson               Jonas Petter             1801 02 28 - 1885 10 09       15                 Åseda
Danielsson               Jonas Petter             1807 10 08 - 1891 01 28         7, 14           Åseda
Danielsson               Nils                          1730 10 08 - 1766 06            30, 60           Åseda
Danielsson               Nils                          1763 01 30 -                         18                 Dädesjö
Danielsson               Peter                       1774 05 13 - 1797 05 26        18                 Åseda
Danielsson               Thore                      1767 09 18 - 1841 01 24          9, 18           Lenhovda

Ebbesson                 Jon                                                                     38                 Dädesjö ?
Ekebom                   Tore Nilsson             1707 03 10 - omkr. 1766       36, 72           Lenhovda
Eriksson                   Anders                     1739          - 1800 03 06        12                Dädesjö

Gissesdotter            Annika                      1742 03 23 - 1827 03 03        31, 63          Åseda
Gissesdotter            Catharina                 1746 02 04 -                          63               Åseda
Gissesdotter            Elin                          1727 12 11 - 1804                  63               Åseda
Gissesdotter            Elisabeth                  1723 09 30 - 1803 04 19         63               Åseda
Gissesdotter            Helena                     1733 05 03 -                          63               Åseda
Gissesdotter            Kerstin                     1748 04 28 -                          63               Åseda
Gissesdotter            Sara                         1729 12 20 - 1780-84             63               Åseda
Gissesson                 Carl                         1737 09 10 - 1822 06 03        63                Åseda
Gissesson                 Nils                          1739 12 08 - 1800 10 13        63                Åseda
Gissesson                 Sven                        1725 07 22 - 1773                 63                Åseda 
Graan                      Christina                                   - 1703                 81                ?
Gudmundsdotter      Britta                       1721 08 05 - 1742 07 28       39                 Granhult
Gudmundsdotter      Kjerstin                    1744 08 14 - 1829 05 23       19                 Granhult
Gudmundsdotter      Maria                        1744 08 14 -                        39                 Granhult
Gudmundsson          Anders                      1732 11 15 -                        39                 Granhult
Gudmundsson          Joen                         1728 11 08 -                        39                 Granhult
Gudmundsson          Mattis                       1693 c:a    - 1766 11 16       45                  Algutsboda?
Gudmundsson          Samuel                     1732 11 15 - 1793 10            39                 Granhult

Hemmingsdotter      Kerstin                     1652 c:a    - 1750 07           108                 Åseda ?
Hemmingsson          Amund                      1644 c:a    - 1730 03 22        93                 Älghult
Hermansdotter        Maria                        1728 10 08 -                        58                  Åseda
Håkansdotter           Ingrid                       1746 06 24 - 1837 03 14       17                  Lenhovda
Håkansdotter           Maria                       1754 03 22 - 1836 01 07         8, 17             Lenhovda
Håkansson               Anders                      1663          - 1729 07 06       34                  Lenhovda
Håkansson               Anders                      1758 02 19 - 1819 11 02       17                  Lenhovda
Håkansson               Sune                                                                   43                  Sjösås ?
Jakobsdotter           Karin                        1676         - 1760 05 14        72                   Lenhovda
Jakobsdotter           Kerstin                                     - 1748 11           109                   Åseda?   
Johannesdotter       Charlotta                  1849 03 03 - 1893 03 24         2                   Lenhovda
Johannesson           Johan August             1837 02 20 - 1915 02 19         2                   Lenhovda
Johannesson           Jonas Petter              1842 12 21 - 1923 11 27         2                   Lenhovda
Johannesson           Johannes Gustav        1845 09 10 - 1920 09 25         2                   Lenhovda
Johannesson            Karl Oskar                1851 12 23 - 1936 12 19         1, 2               Lenhovda
Johansdotter           Annika                      1746 12 23 - 1830 01 16       27, 55             Åseda
Johansdotter           Elisabeth                  1738 09 27 - 1822 05 09       55                   Åseda
Johansdotter           Helena                     1756 01 03 -                        57                   Nye
Johansdotter           Kirstin                                     ? - 1729 03 21      25
Johansdotter           Maria                        1729 10 12 - 1794 06 11      55                   Åseda
Johansdotter           Maria                        1733 05 13 - 1794 03 13      26, 53             Älghult
Johansdotter           Maria                        1752 12 12 - 1843 02 23      28, 57             Nye
Johansdotter           Sara                          1632 11 16 - 1675 04 04      82                   ?
Johansdotter           Sara                          1782 09 21 - 1809 11 02        5                   Lenhovda
Johansson               Abraham                   1742 10 26                          25                   Dädesjö
Johansson               Gerdt                        1784 11 17 - 1853 03 3          5                   Lenhovda
Johansson               Hindrik                      1780 09 02                           5                   Lenhovda
Johansson               Johan                        1698 c:a    - 1741 10 25       53                   Lenhovda
Johansson               Johannes                   1729 07 22 -                       53                   Älghult
Johansson               Jonas                        1743 11 23 - 1808 10 24      55                    Åseda
Johansson               Jonas                        1746          -                       57                    Nye  
Johansson               Måns                         1733 03 15 - 1805 10 28      25 
Johansson               Per                           1725 12 15 -                       55                    Åseda 
Johansson               Peter                        1747 09 05 -                       57                    Nye
Jonasdotter            Elin                           1776 09 12 - 1851 02 10        8                    Lenhovda
Jonasdotter            Kristina                     1772 05 28 - 1806 06 11        8                    Lenhovda
Jonasdotter            Maria                        1783 09 17 - 1851 02 08         8                   Lenhovda
Jonasson                 Håkan                       1791 09 12 - 1857 02 23        8                    Lenhovda
Jonasson                 Magnus                     1779 09 01 - 1858 10 29        4, 8                 Lenhovda
Jonasson                 Nils                          1787 03 13 - 1843 10 01        8                     Lenhovda
Jonsdotter              Anna Hellman           1836 03 04 - 1906 08 31        7                     Åseda
Jonsdotter              Brigitta                     1737 01 15 -                       38                     Sjösås
Jonsdotter              Brita                                         -                        42                    Granhult
Jonsdotter              Elisabet                     1734 01 20 - 1794 08 08      21                    Sjösås
Jonsdotter              Fredrika                    1843 04 08 - 1930 06 28        7                    Åseda
Jonsdotter              Ingrid                        1679          - 1772              111                   Åseda
Jonsdotter              Johanna                    1812 12 16 - 1897 04 18         5                   Lenhovda
Jonsdotter              Karin                         1685 c:a    - 1775 05 16       45                   Hälleberga
Jonsdotter              Karin                         1738 c:a    - 1814 04 12       10, 21             Granhult
Jonsdotter              Katarina                    1798 10 21 - 1872 01 23         5                   Lenhovda
Jonsdotter              Kerstin                      1694 c:a    -                       107                   Älghult
Jonsdotter              Kerstin                      1722          - 1794 10 02       25, 51              Sjösås
Jonsdotter              Kristina                     1810 10 16 - 1872 01 27         2, 5               Lenhovda
Jonsdotter              Lena                         1778 10 04 - 1809 06 18         6                   Älghult
Jonsdotter              Maria                        1685 11 29                         107                   Älghult
Jonsdotter              Maria                        1815 06 22 - 1896 04 02         5                   Lenhovda
Jonsdotter              Maria                        1838 11 27 - 1917 09 12         7                   Åseda
Jonsdotter              Matilda                     1853 09 21 - 1905 05 26         7                   Åseda
Jonsdotter              Sara                          1679          - 1743 12 04       25
Jonsdotter              Sara                          1681 c:a    - 1745 03 25       32                    Lenhovda ?
Jonsdotter              Sara                          1688 02 05 - 1771 03 24       53, 107            Älghult
Jonsdotter              Sara                          1822 02 04 - 1900 03 18         5                   Lenhovda
Jonsdotter              Sofia                         1824 02 29 - 1890 08 28         5                   Lenhovda
Jonsdotter              Vendla                      1834 02 24 - 1924 05 11         3, 7               Åseda
Jonsdotter              Vilhelmina                1848 02 11 - 1913 05 15          7                   Åseda
Jonsson                   Anders                      1804 10 20 - 1865 03 02         5                   Lenhovda
Jonsson                   Daniel                       1690 c:a    - 1748 02            60                   Åseda ?
Jonsson                    Daniel Gustaf           1832 07 13 - 1891 02 16         7                   Åseda
Jonsson                    David                       1818 01 05 - 1895 12 02         5                   Lenhovda
Jonsson                    Frans Jonas              1845 10 07                            7                   Åseda
Jonsson                    Gudmund                                  - 1758 03 26       39                   Granhult ?
Jonsson                    Håkan                      1740 04 20 - 1789 08 15       21                   Granhult
Jonsson                    Johan Magnus          1820 02 05 - 1907 10 02         5                   Lenhovda
Jonsson                    Johannes                 1793 08 04 - 1825 01 16         5                   Lenhovda
Jonsson                    Johannes                 1826 02 23 - 1906 01 03         5                   Lenhovda
Jonsson                    Jon                         1650 c:a     - 1725 11 21     107                    ?
Jonsson                    Jon                         1696 11 15 -                       107                   Älghult
Jonsson                    Jonas                      1770 04 27 - 1828 01 27         5, 10              Granhult
Jonsson                    Karl                         1796 03 14 - 1882 10 06        5                    Lenhovda
Jonsson                    Nils                         1692 c:a    -                       107                   Älghult
Jonsson                    Nils                         1705 05 07 - 1778 03 01       35                    Lenhovda
Jonsson                    Nils                         1740 01 08 - 1820 03 21       19                    Granhult
Jonsson                    Otto                        1851 09 15 - 1903 12 12        7                    Åseda
Jonsson                    Peter                       1801 10 03 - 1869 01 10        5                    Lenhovda
Jonsson                    Sven                                         -                        42                   Granhult
Jonsson                    Sven                        1736 09 17                          21                   Sjösås

Karlsdotter               Alma                       1885 06 14 - 1970 06 16        1                    Älghult
Karlsdotter               Anna                       1888 12 13 - 1973 09 03        1                    Älghult
Karlsdotter               Ingrid                      1748 08 07 - 1791 10 12      21                    Granhult
Karlsdotter               Ulrika                     1863 10 29 - 1949 06 19        1, 3                Älghult
Karlsson                   Algot                       1860 10 20 - 1927 02 21        3                    Älghult
Karlsson                   Georg                      1893 01 26 - 1965 09 11        1                    Älghult
Karlsson                   Karl Jonas               1868 04 20 - 1895 12 20         3                   Älghult

Karlsson                   Klas                        1859 06 19 - 1935 06 21         3                   Älghult
Karlsson                   Richard                   1899 11 27 - 1985 12 16         1                   Älghult
Klingspor                 Anna Christina         1685          - 1741 04 05       40, 81              ?
Klingspor                 Magdalena Hedvig    1691          - 1731 81 ?
Klingspor                 Sofia Elisabeth                          - 1725 11 18       81                    ? 
Klingspor                 Staffan Fredrik         1649          - 1695 11 01       81                    Stockholm
Kullberg                  Per Persson              1717          - 1789 01 07       58                    Åseda ?

Larsdotter               Maria                                        -                        38                     Sjösås?
Larsson                    Bengt                      1696 01 14 -                      110                     Åseda
Larsson                   Johan                       1699 12 06 -                        55, 110             Åseda
Larsson                    Karl                         1715 c:a    -                       110                    Åseda
Larsson                    Per                          1715          - 1787 04 18       59                    Åseda ?

Magnusdotter          Lena Catharina          1814 04 24 - 1891 02 10        4                    Lenhovda
Magnusdotter          Maria                        1817 07 07 - 1855 10 20        4                    Lenhovda
Magnusdotter          Sara                          1821 05 27 - 1875 09 04        4                    Lenhovda
Magnusdotter          Stina Lisa                  1808 11 07 - 1874 08 04        4                    Åseda
Magnusson              Gustaf                       1825 02 26 - 1899 11 26        4                    Lenhovda
Magnusson              Johannes                   1811 05 15 - 1885 12 11        2, 4                Åseda    
Magnusson              Jonas                        1821 05 27 - 1893                 4                    Lenhovda
Mattsdotter             Sigrid                       1720 04      - 1779 12 26       22, 45             Hälleberga
Mattisson                Per                           1722 10      - 1788 06 15       45                   Hälleberga
Mattsson                 Nils                                            -                      109                   Åseda?
Månsdotter              Elin                                           -                        39                   Granhult ?
Månsdotter              Gertrud                    1748 12 26 - 1818 11 13       23                   Lenhovda
Månsdotter              Katrina                     1757 08 15 - 1834 04 07       23                   Lenhovda
Månsdotter              Kierstin                    1751 05 10 - 1837 03 17       11, 23              Lenhovda
Månsdotter              Maria                       1689 07 14 - 1763 01 13       34                    Lenhovda
Månsdotter              Sara                         1727 02 26 - 1789 07 09       16                   Lenhovda
Månsson                   Anders                     1733 07 09                          16                   Lenhovda
Månsson                   Bengt                       1650 c:a    - 1685                64, 92
Månsson                   Bengt                       1747 02 14 - 1811 041         23                   Lenhovda
Månsson                   Johan                      1760 07 24 -                        25                   Dädesjö
Månsson                   Jonas                       1743 08 08 - 1823 04 17        8, 16              Lenhovda
Månsson                   Måns                        1697 11 28 - 1758 05 27      16, 32              Lenhovda
Månsson                   Måns                        1721 01 01 - 1803 03 21      16                    Lenhovda
Månsson                   Nils                          1686 01 17 - 1758 08 06      25, 50              Nottebäck
Månsson                   Nils                          1724 02 12 - 1789 07 31      16                   Lenhovda
Månsson                   Nils                          1767 04 03 - 1844 02 07      23                   Lenhovda
Månsson                   Petter                      1762 09 15 -                       25                   Dädesjö
Månsson                   Sune                        1644          - 1722 01 21      73                   Nottebäck

Nilsdotter                Brita                        1725 10 30 - 1798 05 07      23, 47              Lenhovda
Nilsdotter                Elin                          1719 03 15 - 1741 09 27      47                   Lenhovda
Nilsdotter                Elin                          1774 08 21 - 1853 05 23      11                   Lenhovda
Nilsdotter                Elin                          1775 07 30 - 1864 03 16      19                   Granhult
Nilsdotter                Elisabeth                                   - 1685               80                   ?
Nilsdotter                Elisabeth                  1709 09 19 - 1766 01 15      47                   Lenhovda
Nilsdotter                Elisabeth                  1716 10 07 - 1793 08 27      46                   Lenhovda
Nilsdotter                Gertrud                    1785 05 26 - 1831 08 23        5, 11             Lenhovda 
Nilsdotter                Ingeborg                   1726 12 12 - 1789 01 08      17, 35             Ekeberga
Nilsdotter                Ingrid                       1790 06 06 - 1871 04 07       11                  Lenhovda
Nilsdotter                Karin                        1727 01 04                          25                  Nottebäck
Nilsdotter                Katarina                   1779 10 29 - 1811 04 24       11                  Lenhovda
Nilsdotter                Kerstin                     1689          - 1751 01            60                 Åseda ?
Nilsdotter                Kerstin                     1745 02 07 - 1808 11 17       12, 25            Dädesjö
Nilsdotter                Kristin                      1722 05 04 - 1747 11 28       46                  Lenhovda
Nilsdotter                Maria                        1698 06 24 - 1772 05           54, 109          Åseda
Nilsdotter                Maria                        1706          - 1766 05 19      35                  Ekeberga
Nilsdotter                Maria                        1766 11 09 - 1851 02 15        9, 19             Granhult
Nilsdotter                Ragnel                      1730 03 21 - 1790 05 04      35                   Ekeberga
Nilsdotter                Ragnil                      1640 c.a     - 1693 11 19      64, 92              Lenhovda
Nilsdotter                Sara                         1720 08 06 - 1755 10 03      47                    Lenhovda
Nilsdotter                Sara                         1770 12 11 - 1858 01 21      19                    Granhult
Nilsdotter                Stina                        1788 02 12 - 1811 03 24      11                    Lenhovda
Nilsson                    Amund                      1719 03 15 - 1797               46                    Lenhovda
Nilsson                    Anders                      1794 05 02 - 1872 12 21      11                    Lenhovda
Nilsson                    Daniel                       1712 03 23 - 1792 02 09      47                    Lenhovda
Nilsson                    Daniel                       1764 12 06 - 1837 05 01      15, 30              Åseda
Nilsson                    Gisse                        1698 08 14 - 1755 05           63                   Älghult
Nilsson                    Johan                       1700 c:a    -                      109                   Åseda
Nilsson                    Jon                          1715 01 06 - 1773 04 14       47                   Lenhovda
Nilsson                    Jon                          1725 02 28 - 1755 12 13       46                   Lenhovda
Nilsson                    Jonas                       1721 05 19 -                        25                   Nottebäck
Nilsson                    Jonas                       1732 11 19 - 1814 05 07       35                   Lenhovda
Nilsson                    Jonas                       1775 07 30 - 1813 05 13       19                   Granhult
Nilsson                    Mats                        1700 c:a                            109                   Åseda
Nilsson                    Måns                        1714 06 06 - 1777 08 23       23, 46             Lenhovda
Nilsson                    Måns                        1750 08     - 1830 01 13       25                   Dädesjö
Nilsson                    Pehr                        1707          -                        47                   Lenhovda
Nilsson                    Per                          1743          - 1825 11 30       31 
Nilsson                    Peter                       1779 10 07 - 1859 03 15       19                   Granhult
Nilsson                    Påwel                      1671          - 1747 03 23       33                    Lenhovda
Nilsson                    Ygge                        1713 01 18 - 1742 05 29       46                    Lenhovda

Olofsdotter              Elisabet                   1771 09 07                          30                    Åseda
Olofsdotter              Helena                    1769 01 04                          30                    Åseda
Olofsdotter              Ingrid                      1681 01 09 - 1771 04 07       52, 105            Älghult
Olofsson                  Josef                       1679 05 04 -                       105                   Älghult
Olofsson                   Olof                        1685 11 22 -                      105                   Älghult
Olofsson                   Per                         1675 c:a    -                       105                   Älghult
Olofsson                   Per                         1680 c:a    - 1744 01            52                   Älghult
Olofsson                   Peter                      1776 01 19 - 1853 11 29       30                   Åseda
Olofsson                   Sune                       1690 02 16 -                       105                  Älghult
Olofsson                   Sven                       1673 c:a     -                      105                   Älghult
Olsson                     Jaen (Johan)            1715          - 1800 12 24       57                   Nye ?
Oppman                   Per Persson                              - 1716 03          111                   Åseda

Persdotter               Annika                      1705 05 01 - 1783 05 25      55, 111            Åseda
Persdotter               Annika                      1728 06 02 - 1763 08          27                    Åseda
Persdotter               Cathrina                   1734 07 04 -                       18                    Kråksmåla
Persdotter               Christina                   1776 08 26 - 1850 12 01     15, 31               Åseda
Persdotter               Elin                          1716 01 06 - 1801 02 10      52                    Älghult
Persdotter               Elin                          1719 10 15 -                       25                    Dädesjö
Persdotter               Elin                          1760 05 06 - 1808 06 19        5                    Lenhovda
Persdptter               Eva                          1754 07 03 -                       58                    Åseda
Persdotter               Giertrud                                    - 1741 09 20      47                    Lenhovda
Persdotter               Greta                       1714 05     - 1784 01 26       56                    Lemnhult ?
Persdotter               Ingrid                       1719 01 25 - 1796 12 30       61                   Åseda
Persdotter               Karin                        1707 c:a                             25                   Dädesjö
Persdotter               Kerstin                     1713 02 13                          25                   Dädesjö
Persdotter               Katrina                     1734 07 04                         18                    Kråksmåla
Persdotter               Kirstin                      1719 02 17 - 1767 02 08      52                   Älghult
Persdotter               Maria                        1688          - 1722 05          54                   Åseda
Persdotter               Maria                        1713 03 02 - 1767 04 29      52                   Älghult
Persdotter               Maria                        1762 04 10 -                       58                   Åseda
Persdotter               Maria                        1767 03 06 -                       59                   Åseda
Persdotter               Sara                          1756 09 20 - 1827 04 20      29, 59             Åseda
Persson                   Anders                      1703          - 1781 09 09      22
Persson                   Anders                      1709 c:a                             25                    Dädesjö
Persson                   Anders                      1746 09 06 - 1811 10 04      29, 58              Åseda
Persson                   Carl                          1744 12 01 -                       59                    Åseda
Persson                   Jonas                        1765 08 17 -                       58                    Åseda
Persson                   Lars                          1750 08 08 -                       58                    Åseda
Persson                   Lars                          1762 11 15 -                       59                    Åseda
Persson                   Måns                         1656          - 1741 09 28      50                    Nottebäck ?
Persson                   Nils                           1680 c:a    - 1743 10           47                    Lenhovda
Persson                   Nils                           1711 01 17                         25                    Dädesjö
Persson                   Olof                          1707 06 09 - 1743 05           52                   Älghult
Persson                   Olof                          1738 02 09 . 1811 09 13      30                    Åseda
Persson                   Sven                         1721 04 10 - 1799 01           26, 52              Älghult
Persson                   Per                           1740 08 28 -                       59                    Åseda
Persson                   Pehr                         1759 08 30 .                       58                    Åseda
Persson                   Sven                         1749 03 12 -                       59                    Åseda
Pettersdotter          Annika                      1796 03 25 - 1864 01 24        6, 13              Älghult
Pettersdotter          Maria                        1791 07 18 - 1863 03 20      13                    Älghult
Pettersdotter          Stina                        1803 11 28 - 1836 08 19       13                    Älghult
Poppelman              Anna Maria               1682 c:a    -                        83 ?
Poppelman              Catharina                 1688          - 1747 41           83 ?
Poppelman              Emerentia                1690          - 1731                83 ?
Poppelman              Henrik                      1686          - 1765               83 ?
Poppelman              Johan Samuel           1679 c:a    - ?                      83 ?
Poppelman              Kaspar                     1633          - 1692 83 ?
Påhlsdotter              Botild                      1700 03 30 - 1749 10 15      16, 33               Lenhovda
Påhlsdotetr              Elin                         1694 01 04 - 1746 06           33                    Lenhovda
Påhlsdotter              Kerstin                    1706 06 03 - 1738 07 23      33                     Lenhovda
Påhlsson                   Nils                        1702 12 22 - 1758 12 06       33                    Lenhovda

Ridderståhle             Carl Anders             1699 06 05 - 1735                41                    Rogberga
Ridderståhle             Carl Johan              1718 09 04 -                        41                    Rogberga
Ridderståhle             Casper Hindrik        1717 03 05 - 1775 10 21       41                    Rogberga
Ridderståhle             Christina                 1694 08 23 -                        41                   Rogberga
Ridderståhle             Elisabet Margareta  1708 09 19 -                        41                    Rogberga
Ridderståhle             Håkan Magnus         1700 08 12 - 1769 11 06       43                    Rogberga
Ridderståhle             Margareta Christina 1720 07 27 - 1749 08 07       20, 41              Rogberga
Ridderståhle             Peter                      1710 05 19 -                        41                    Rogberga
Ridderståhle             Sara                        1697 01 03 -                        41                    Rogberga
Ridderståhle             Sara Margareta        1713 08 29 -                        41                    Rogberga

Samuelsdotter          Annika                     1775 02 24 - 1806 09 04      27                    Åseda
Samuelsdotter          Kristina                    1754 19 28 - 1836 02 19      27                    Åseda
Samuelsdotter          Maria                       1767 01 24 - 1854 12 24      13, 27              Åseda
Sonesson                  Olof                         1644          - 1701 12 28    105                    Älghult
Stensdotter              Ragnell                    1668           - 1708 11 15     33                    Lenhovda
Sunesdotter              Ingeborg                                   -                      43                     Sjösås 
Sunesdotter              Ingrid                                        - 1693             43                     Sjösås
Sunesdotter              Karin                                        -                      21, 43               Sjösås
Sunesson                  Jonas                                        -                      43                     Sjösås
Sunesson                  Sven                                         -                      43                     Sjösås
Ståhle                      Anna                        ?               - 1726               82                    Jönköping
Ståhle                      Daniel                      ?               - ?                     82                    Jönköping
Ståhle                      Elisabeth                  ?               - 1688 04 07      82                    Jönköping
Ståhle                      Håkan                      1627 02 15 - 1689               82                    Jönköping
Ståhle                      Håkan                      1659 11 18 - 1733 01 07      41, 82              Jönköping
Ståhle                      Magnus                    1662 03 06 - 1726 08 22       82                   Jönköping
Sunesdotter             Ingrid                       1704 10 02 - efter 1768       36, 73              Nottebäck
Sunesdotter             Elisabet                    1716 c:a    -                       73                    Nottebäck
Sunesson                 Daniel                       1705 02 02 - 1773               73                    Nottebäck
Sunesson                 Zachris                     1706 08 06 - 1739 02 01       73                    Nottebäck
Sunesson                 Carl                          1714 05 24 -                       73                    Nottebäck
Svensdotter             Christina                   1740 01 07 - 1814 03 19      56                    Lemnhult
Svensdotter             Elin                          1646          - 1711 01          105                   Älghult
Svensdotter             Elisabet                    1783 08 24 - 1836 03 09       28                   Lemnhult
Svensdotter             Elsa                          1754 02 25 -                        56                   Lemnhult
Svensdotter             Greta                        1771 12 17                         28                    Lemnhult
Svensdotter             Helena                      1780 01 13  - 1861 11 26     28                    Lemnhult
Svensdotter             Karin                         1700 11 24 - 1784 07 26      63                   Åseda
Svensdotter             Karin                         1709           -                      21,43              Sjösås
Svensdotter             Katarina                    1769 04 13 - 1833 08 08      28                   Lemnhult
Svensdotter             Kirstin                       1722          - 1779               59                   Åseda ?
Svensdotter             Kjerstin                     1743 05 02 - 1824 04 30      30, 61             Åseda
Svensdotter             LIsken                       1783 08 24 - 1836 03 09      28                   Lemnhult
Svensdotter             Sara                          1753 09 30                         26                   Älghult
Svensdotter             Stina                         1771 12 17                         28                   Lemnhult
Svensdotter             Susanna                    1653 c:a     - 1713 12 20     107                  Älghult
Svensson                 Anders                       1683 c:a     - 1767 11          54, 108           Åseda
Svensson                 Christer                     1731 08 12 - 1800 01 13      56                   Lemnhult
Svensson                 Daniel                       1775 05 26 - 1846 03 31      14, 28              Lemnhult
Svensson                 Johannes                   1765 04 06 -                       26                   Älghult
Svensson                 Johannes                   1777 06 24 - 1848 02 01      28                   Lemnhult
Svensson                 Jon                           1699           - 1743 02 20     21
Svensson                 Jonas                        1733 12 06 -                       56                   Lemnhult
Svensson                 Jonas                        1771 12 13                         26                   Älghult
Svensson                 Måns                         1736 12 25 -                       56                   Lemnhult
Svensson                 Petter                       1760 04 24 - 1824 01 31      13, 26             Älghult
Svensson                 Sven                         1650 c:a     -                     108                   Åseda ?
Svensson                 Sven                         1705 09 12 - 1784 01 16      56                   Lemnhult
Svensson                 Sven                         1746 07      - 1814 04 01     28,56               Lemnhult

Thoresdotter           Anna Katrina             1798 03 06 - 1880 05 17       9                   Åseda
Thoresdotter           Eva                           1790 09 29 - 1866 04 11       4, 9               Åseda
Thoresdotter           Magdalena                1742 02 21 -                       36                   Nottebäck
Thoresdotter           Maria                        1801 05 16 - 1861 02 12        9                  Åseda
Thoresdotter           Stina Lisa                  1788 04 25 - 1877 08 03        9                  Åseda
Thoresdotter           Susanna                    1748 12 17 - 1814 04 07      36                   Nottebäck
Thoresson               Daniel                       1734 03 16 - 1799 02 09      18, 36             Lenhovda
Thoresson               Peter                        1745 09 26 - 1793 04 07      36                   Nottebäcka
Thoresson               Peter                        1793 11 04 - 1841 07 14        9                   Åseda
Thoresson               Nils                                            - 1711 01          72                   Lenhovda
Thoresson               Nils                           1730 03 08 - 1782               36                   Lenhovda
Trulsson                  Karl                          1719          - 1776 11 18      21                   Drev ?

Wetterhamn           Margareta                  1654          - 1690 08 29      83                   Jönköping

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

19.05 | 16:52

Hej! När du känner dig klar med städningen får du gärna komma hit och hugga i. Sådan mor sådan dotter, haha.

...
19.05 | 13:45

Det låter lagom ansträngande 😁.

...
02.02 | 20:51

Vilket underbart epos. Så tacksam💕.

...
11.01 | 18:35

Snygg sida och lättläst!
Lisbetha (Elisabeth) i familj nr 29 är min mfmffm. boupptkn (BD) FII:2 (1767-1789) Bild 66 / sid 23! Tyvärr ingen sida att visa. mvh

...
Du gillar den här sidan